در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                jeudi, 15. novembre 2018    

          

 

طرح فرار متهم قتلهاي زنجيره اي توسط سلطنت طلبان عقيم ماند !

 

مهرداد عبدي

مصطفي کاظمي متهم رديف دوم قتلهاي زنجيره اي که در زمان دولت محمد خاتمي معاون امنيت وزير اطلاعات بود و در زمان وقوع قتلهاي زنجيره اي از وي و سعيد امامي و مهرداد عاليخاني به عنوان کادر مرکزي قتل ها ياد مي شد چندي پيش با همکاري مخفيانه برخي از چهره هاي جناح اصلاح طلب و طيف سلطنت طلب خارج از کشور با استفاده از فرصت مرخصي نوروزي به ترکيه گريخته .

گفته مي شود امير فرشاد ابراهيمي که از جدا شدگان وزارت اطلاعات و حزب الله بوده و چند سالي است در اروپا مشغول به فروش اطلاعات و لابي با دولتهاي اروپايي و آمريکا بر سر پناه دادن و خروج چهره هاي برجسته سياسي و امنيتي و نظامي داخل جمهوري اسلامي مي باشد  طبق يک برنامه از پيش تعيين شده به قصد ياري رساندن  به وي در اواخر ماه مارس به ترکيه مي رود که با هوشياري دولت ترکيه و سابقه کمک به خروج غير قانوني عليرضا عسگري که وي نيز از چهره هاي اصلاح طلب بوده و در دولت خاتمي معاون وزارت دفاع  بوده است  از ترکيه به آمريکا  مانع از ورود وي به خاک ترکيه مي گردند . وي که به عنوان يک متهم فراري از سوي پليس بين الملل اينترپول تحت پيگرد قانوني مي باشد با حضور مشکوک مقامات کشورهاي اروپايي و آمريکا و اسرائيل از بازگشت به ايران  نجات يافته که در همان زمان شک و شبهات بسياري را در محافل خبري و سياسي برانگيخت که به چه علت از وي که داراي اهميت چنداني نمي باشد اينگونه حمايت وسيع انجام گرفته است ؟!. اما با ديپورت وي از ترکيه باز طرح فرار کاظمي متوقف نگشته و به هر روي در ارديبهشت ماه سالجاري مصطفي کاظمي به صورت غير قانوني و از طريق مرز زميني اروميه وارد ترکيه مي گردد ، گفته مي شود به محض ورود کاظمي به ترکيه رضا پهلوي خود شخصا پيگير امور انتقال وي به آمريکا مي گردد ، اما آمريکائي ها در حرکتي عجيب از پذيرش و کمک به وي که به عنوان قاتلي زنجيره اي معروف مي باشد سربازمي زنند و نهايتا اصلاح طلبان داخلي و سلطنت طلبان خارجي در يک معامله و تعامل به اين نتيجه مي رسند که اين مهره سوخته را به اسرائيل بفروشند از مصطفي کاظمي خواسته مي شود که در تاريخي معين به محلي در استانبول مراجعه نمايد تا نماينده دولت آمريکا ترتيب انتقال وي را به کشور آمريکا بدهد با مراجعه کاظمي به قرار و مشخص شدنش براي وي که فرد مذاکره کننده اسرائيلي هست و در يک معامله از پيش تعيين شده قرار است وي به اسرائيل تحويل داده شود وي از ادامه مذاکره سرباز مي زند و پس از اينکه هيچ کمکي بعد از آن به وي از سوي سلطنت طلبان و اصلاح طلبان صورت نمي گيرد وي عاطل و درمانده خود را به کنسولگري سفارت ايران در استانبول معرفي مي نمايد و شرايط انتقال وي به کشور فراهم مي گردد ، گفتني است با توجه به اينکه کاظمي خود به نمايندگي دولت ايران مراجعه نموده و ضمن ابراز ندامت از فرارش از دست عدالت و انزجار از دوستان دوم خردادي اش و سلطنت طلبان درخواست کمک نموده، تصميم گرفته مي شود تا موضوع فرار وي رسانه اي نگردد .

با انتقال کاظمي به تهران و بازجوئي هاي اوليه طبق خبرهايي که از دادستاني نظامي تهران به بيرون درز نموده گفته مي شود تا کنون چند تن از چهره هاي شاخص اصلاح طلب و جبهه دوم خردادي از جمله محسن آرمين ،علي اکبر زحمتکش و خسرو تهراني به دادگاه احضار شده اند که با قيد وثيقه هم اکنون آزاد مي باشند اما مجاز به ترک حوزه قضائي تهران بزرگ نيستند .

طبق آخرين اخبار و تحليلهاي موجود و با توجه به سخنان چند ماه پيش رضا پهلوي ، اصلاح طلبان  از مدتها پيش براي بقاي سياسي خويش دست به لابي و همکاريهاي پيدا و پنهان بسياري با اپوزيسيون خارج از کشور و مشخصا با سلطنت طلبان  زده که همين مسئله باعث اختلاف نظري جدي در جبهه دوم خرداد و اعتراض بسياري از سران اين جبهه شده ، گفتني است طرح فرار مصطفي کاظمي و قرار گرفتنش در کنار چهره هاي چون امير فرشاد ابراهيمي از متهمان پرونده هاي معروفي چون  غائله هيجده تير و نوارسازان  و سلطنت طلبان و همچنين اقدامات اخير بمبگذاري شيراز که طبق اظهارات مقامات امنيتي به هدايت سلطنت طلبان بوده است مي تواند برگهاي بسيار مهمي از پرونده هاي مرموز دوران دولت خاتمي از جمله  غائله هيجده تير و قتلهاي زنجيره اي و ماجراي نوارسازان و ترور سعيد حجاريان را روشن نمايد که اگر مافياي قدرت و سياست  همچون پرونده جاسوسي سيروس ناصري و حسين موسويان در آن دخالت ننمايند گوياي همه چيز خواهد بود .