در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                vendredi, 09. novembre 2018 

                              

يكشنبه، 29 ارديبهشت 1387 - شماره 1679

 
اعتصاب همگاني به خاطر گراني غذا

 

گروه ترجمه، آزاده بهرامجي؛ سياستمداران آزاديخواه و چپ مصر از مردم خواسته اند در اعتراض به گران شدن غذا در اين کشور دست به اعتصاب همگاني بزنند. حزب برادري اسلامي که يکي از بزرگ ترين اقليت هاي مجلس مصر است، آغازگر اين اعتصاب بوده است.

دست زدن به اعتراضي مشابه در ماه گذشته باعث شد اعتصاب کنندگان بهاي سنگيني بپردازند. در درگيري هاي دو روزه کارگران کارخانه سراميک سازي در استان محلي الکبري پليس به شدت با اعتصاب کنندگان برخورد کرد و اجازه نداد اعتصاب آنها به ثمر برسد.

حسني مبارک رئيس جمهور مصر با افزايش 30 درصدي حقوق کارکنان دولت هنوز هم نتوانسته رضايت مردمش را به دست آورده و آنها را سير کند.احمد ماهر يکي از مهندساني که در شکل گيري اين اعتصاب نقش مهمي به عهده دارد، گفت؛ حقوقي که دولت به ما پرداخت مي کند هيچ تناسبي با هزينه هاي زندگي ندارد. ما نيازمند حقوقي هستيم که با آن بتوانيم نيازهاي اوليه خانه خود را تهيه کنيم. دولت اگر کمي به مساله عدالت اجتماعي اهميت مي داد نمي گذاشت گراني مواد غذايي اينچنين در کشور بيداد کند.

ماهر با استفاده از سايت فيس بک در تلاش است درخواست خود براي اعتصاب همگاني را به گوش همه مردم مصر برساند. او که نمي خواست هويت واقعي اش فاش شده و توسط پليس مجدداً دستگير شود در گفت وگويي تلفني با خبرنگاري گفت؛ تاکنون مقامات امنيتي زيادي با من تماس گرفته اند. خيلي از آنها من را تهديد کرده و خيلي از آنها خواسته اند من به ديدن آنها بروم و مشکلم را با شرايط پيش آمده شخصاً حل کنم. اگر من به خودم اجازه دهم ترس در درونم نفوذ کند قادر نخواهم بود کاري از پيش ببرم. بنابراين حاضرم گناه ترتيب دادن و شرکت در اين اعتصاب را به گردن بگيرم تا مردم کشورم بتوانند شب ها غذايي براي خوردن داشته باشند.ظرف چند ماه گذشته قيمت مواد غذايي در مصر به شدت افزايش داشته به طوري که قيمت مواد غذايي اصلي مانند گوشت و برنج تقريباً دوبرابر شده است.حدود 40 درصد مردم مصر زير خط فقر زندگي مي کنند. خط فقر در مصر برابر درآوردن دو دلار در روز است. زندگي براي بسياري از مصري ها اين روزها با گراني غذا به شدت سخت شده و مردم اين کشور تحت فشارهاي شديدي هستند. هالا بادوي زن خانه داري که در يکي از مناطق فقيرنشين قاهره زندگي مي کند، مي گويد؛ ما در گذشته هفته يي دو بار گوشت و مرغ مي خورديم اما اکنون خوردن مواد گوشتي براي ما به يک رويا تبديل شده است. شايد اگر ما هم مثل ديگر مردم دست به اعتصاب بزنيم دولت براي کاهش قيمت مواد غذايي کاري بکند. البته مردم ما خيلي ترسو هستند. آنها نگرانند که مبادا با دست زدن به اعتصاب همگاني حقوق بخور و نميري که هم اکنون دارند قطع شود و آنها ديگر هيچ پولي براي خريد مواد غذايي نداشته باشند. يکي از کارمندان دولت مي گويد؛ آقاي مبارک در سخنراني May Day خود به مردم قول افزايش 30 درصدي حقوق را داد. پس از سخنراني او ناگهان قيمت مواد غذايي از قبل هم بيشتر شد بدون اينکه کارمندان دولت حقوق بيشتري دريافت کرده باشند. حقوق من که هنوز هيچ افزايشي نداشته است.

دولت در اقدامي ديگر فهرستي از اسامي مردم فقير تهيه کرده و تصميم دارد به 15 ميليون نفر از آنها سوبسيد خريد مواد غذايي پرداخت کند. آقاي مبارک در سخنراني خود از وزراي کشورش خواست براي افزايش تعداد افرادي که سوبسيد به آنها تعلق مي گيرد، تلاش کنند.

دولت مصر از شورش هاي محلي ماه گذشته شوکه شد زيرا باور نمي کرد مردم تا اين حد تحت فشار باشند. پليس هم اکنون براي اينکه از هر شورش و اعتراضي جلوگيري کند، در حالت آماده باش به سر مي برد.

از طرفي دولت دوست ندارد حزب اقليت مجلس خط دهنده به اين اعتراض ها و اعتصاب ها باشد. زماني که عده يي از استادهاي دانشگاه از مجروحان شورش محلي ديدن کردند دولت به شدت احساس خطر کرد و آنها را چند ساعتي در بازداشت نگه داشت. مهديه داس استاد دانشگاه قاهره مي گويد؛ واضح است دولت قصد دارد از هر طريقي شده از ايجاد درگيري و آشوب در کشور جلوگيري کند. به نظر من اکنون که سياستمداران به مردم پيوسته و در اعتراض هاي آنها نقش بازي مي کنند ،دولت به شدت دستپاچه شده است.به نظر مي رسد اعتصاب روز شنبه مردم مصر باعث فلج شدن زندگي در مصر شود. دولت مصر مي داند مردم کشور به شدت تحت فشار هستند با اين وجود قادر نيست مشکل گراني غذا را به تنهايي حل کند. اين دولت خود را در افزايش قيمت مواد غذايي گناهکار نمي داند زيرا اين بحران مربوط به مصر نبوده و مساله يي جهاني است.

منبع؛بي بي سي