"آگاهی نامهء " دیگران (مجموعه ای از اخبار روز)

آنچه که در اینجا می آید - و سعی میشود که روزانه بیاید - ، فرستاده های دوستان  از طریق ایمیل می باشد . من تنها تکثيرکننده ام و قصد تنها اطلاع رسانی است ونه جانبگیری.

يکشنبه ، 21 آذر89

فرستنده : اوتانِس

www.rudarru.net

عکس / فروش آب آشاميدني شيرين در اهواز

دستگاه تصويه آب آشاميدني شيرين در يكي از مغازه هاي عرضه کننده آب در اهواز

جنبش تداوم دارد / حشمت الله طبرزدی

روابط عمومی جبهه دموکراتیک ایران - حشمت الله طبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران و سخنگوی شورای همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران در مقاله ای تحت عنوان " جنبش تداوم دارد"، ضمن سپاسگزاری از جوانان آزادی خواه و دانشجویان آگاه و مبارز به جهت گرامی داشتن ۱۶ آذر ماه در دوران سرکوب بی رحمانه، اعلام داشتند: با جنبش نوین خود زندانیان سیاسی را امیدوار تر ساختید.

دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران در ادامه ضمن بر شمردن دلایل به وجود آمدن جنبش اعتراضی مردم، رهبران، کادرها و اعضای فعال این جنبش دموکراسی خواهی را بر آمده از درون مدرسه، دانشگاه، کارخانه و اپوزیسیون دموکرات دانستند.

ایشان در خاتمه ضمن یادآوری سرنوشت حکومت هایی همچون شوروی، یوگسلاوی و آفریقای جنوبی، سرنوشت حکومت جمهوری اسلامی را نیز جدای از سرنوشت چنین حکومت هایی ندانست و از تمامی شخصیت ها، احزاب و سازمان های اپوزیسیون دموکرات دعوت نمود در چنین شرایط حساس و خطر آفرین در هماهنگی با رهبران شجاع جنبش سبز و برای ایجاد هماهنگی به قصد اداره ی کشور در بحران، همبستگی ملی را عملا شکل دهی نمایند.

متن این مقاله که توسط روابط عمومی جبهه دموکراتیک ایران منتشر شده است، به شرح زیر می باشد:

آگاهی یافتم در بسیاری از دانشگاه های کشور و حتی در برخی از دانشگاه های برون مرز، دانشجویان سبز اندیش، ۱۶ آذر ماه را گرامی داشته و در دوران سرکوب بی رحمانه و با حاکمیت فاشیزم به ظاهر مذهبی، بار دیگر نشان دادند که جنبش سبز تداوم دارد و دانشگاه زنده است.

من به سهم خود از جوانان آزادی خواه و دانشجویان آگاه و مبارز سپاسگزاری کرده و اعلام می دارم با جنبش نوین خود زندانیان سیاسی را امیدوارتر ساختید.

با پرهیز از حرف های تکراری لازم است یادآور شوم مبارزه ای موثر، دموکراتیک و مداوم خواهد بود، که به بستر عینی یا اجتماعی و مضمون آن التفات کافی صورت بگیرد. بستر اجتماعی جنبش دانشجویی به عنوان آوانگارد جنبش سبز، شرایط و مناسباتی است که به ویژه در یک دهه اخیر و از ۱۸ تیر ماه ۱۳۷۸ برجسته تر شده است. بر بستر اجتماع و حکومتی بر آمده از انقلابی با اهداف نه چندان روشن و البته استحاله شده و ایدئولوژیک شده، جنبش منتقدانه و دموکراسی خواهانه شکل گرفته است. خواسته های این جنبش در نقطه مقابل رویکرد حکومت ایدئولوژیک است.

عرفی سازی مفاهیمی که در حوزه ی امور اجتماعی کاربرد همگانی دارند، تأکید بر مدارای سیاسی با نفی مرزبندی های کاذب خودی غیر خودی، نکوداشت پلورالیسم همه جانبه و نفی هر گونه جرمیت سیاسی و تبعیض مذهبی، جنسیتی، قومی و اجتماعی از دیدگاه های این جنبش نوین اعتراضی است. به بیان دیگر جنبش اعتراضی اخیر از تنگ نظری های به ظاهر انقلابی مذهبی و انحصار طلبی های فرقه گرایانه معطوف به خشونت که از سوی حاکمیت اعمال می شود، به تنگ آمده است. از قیم گرایی حکومت به نام دین، انقلاب و نظام که بر امور مذهبی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی مردم اعمال می شود، خسته شده است. از نقض سیستماتیک حقوق بشر، تبلیغ فرهنگ نفرت و خشونت، متنفر است. از رانت خواری، بی عدالتی، فساد گسترده مالی اداری که عملا مردم را به اقلیتی بهره مند و اکثریتی بی کار، فقیر و مستأصل تبدیل کرده است، به فغان آمده است. از این که حاکمیت منابع و ثروت های ملی را برای اهداف بلند پروازانه و ماجراجویانه به هدر داده است در عین حال اکثریت مردم از رفاه نسبی محروم اند، به جان امده است. از این که موافقان و سر سپردگان حکومتی ساختار اجتماعی شبیه کاست یا طبقه ممتاز غیر قابل نفوذ به وجود آورده اند و دستگاه نظامی، انتظامی و امنیتی کشور را به عنوان گارد محافظ آهنین منافع خود در آورده اند و پول نفت را در این راه هزینه می کنند، به جنبش اعتراضی روی آورده است.


جالب این است که بسیاری از پیشگامان این جنبش دست اندر کاران پیشین انقلاب و حکومت و از حامیان اصلی آن بوده اند. مخالفان فعلی لایه ی گسترده ای از مسئولان پیشین اند. گر چه خواسته هایی را که اکنون مطرح می کنند در بر گیرنده ی خواست اکثریت مردم ایران است و به سرعت با اپوزیسیون دموکرات هم آوا شده اند. بخش دیگر، لایه های اجتماعی از طبقه متوسط و نیز از بین دانشجویان، روزنامه نگاران، زنان، کارگران، فرهنگیان، مدافعین حقوق بشر، حقوق اقوام، حقوق مذاهب و حتی از بین روحانیون و نیز تکنوکرات ها و تولید گران و بازاریان هستند. به همین دلیل اگر چه لایه ی موثر در جنبش اعتراضی از پایگاه خاص طبقاتی اجتماعی برخوردار است، اما مطالبات فرا طبقاتی را نمایندگی می کند.

رهبران، کادرها و اعضای فعال این جنبش دموکراسی خواهی نه از بین اپوزیسون رادیکال بر انداز و مسلح، که از درون مدرسه، دانشگاه، کارخانه و اپوزیسیون دموکرات بر آمده اند. به همین دلیل این جنبش به شدت مسالمت آمیز و صلح طلب است. الگویی را که ارائه می دهد، رسیدن به خواسته های مدنی و سیاسی با حفظ نظم و آرامش است. پرهیز از شیوه های خشونت آمیز و تخریب نهادهای حکومتی از ویژگی های این جنبش ضد خشونت، غیر ایدئولوژیک، سکولار و حقوق بشری است. به همین دلیل جنبشی سبز است.

من پیش تر در مقاله ای تحت عنوان " تزهایی برای مبارزه " در این باره تحلیل خود را ارائه داده ام. در این مقاله اما می خواهم بر این نکته تأکید کنم که با پرهیز از نا کجا آباد گرایی و شعارها و روش های تند چپ روانه و بدون پشتوانه و با التفات به بستر اجتماعی جنبش سبز می توان این جنبش را تداوم داد. تجربه ی ۱۶ آذر ماه امسال موید این ادعا است.

رفتار خرد ستیز حکومت در حوزه ی امور داخلی و بین المللی جامعه را در آستانه ی فروپاشی قرار داده است. دیر یا زود این حاکمیت غیر مردمی در بن بست تاریخی قرار خواهد گرفت. رفتار حکومت در وضعیت کنونی با رفتار حکومت هایی چون شوروی، یوگسلاوی و آفریقای جنوبی پیشین بسیار شبیه است و سرنوشت آن نیز جز سرنوشت آنها نخواهد بود. مسئولیت تاریخی ما البته این است که از روی خرد جمعی و با پرهیز از اتوپیا گرایی یا چپ روی های کودکانه به سرنوشت مردم و کشور در شرایط بحرانی و به هم ریختگی بیندیشیم. بر همین پایه از همه ی شخصیت ها، احزاب و سازمان های اپوزیسیون دموکرات دعوت می کنم در چنین شرایط حساس و خطر آفرین در هماهنگی با رهبران شجاع جنبش سبز و برای ایجاد هماهنگی به قصد اداره ی کشور در بحران، همبستگی ملی را عملا شکل دهی کنند.

حشمت الله طبرزدی آذر ماه ۱۳۸۹ خورشیدی زندان رجایی شهر کرج

جوابیه حشمت الله طبرزدی به صحبت های اخیر دولت آبادی

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: در واکنش به اظهارات عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران مبنی بر تعقیب دو نفر از به گفته وی محکومان جریان فتنه که به انتشار لایحه دفاعیه خود اقدام کرده اند، حشمت الله طبرزدی دبيركل جبهه دمكراتيك ايران و سخنگوي شوراي همبستگي براي دمكراسي و حقوق بشر در ايران جوابیه ای را در زندان تنظیم و منتشر نمود.

متن جوابیه مهندس حشمت الله طبرزدی به نقل از هرانا:

اینجانب این محكمه را عادلانه نمیدانستم، این محکمه فرمایشی و در جهت اراده ی دستگاه امنیتی و در خدمت حکومت بود، دستگاه امنیتی- قضایی به صورت فله ای، واهی و غیر مستدل، اتهامات گوناگونی را متوجه من کرده اند و دستگاه امنیتی، از قاضی خواستار اشد مجازات و تبعید برای من شده بودند.دادگاه مطابق اصل 168 قانون اساسی برگزار نمی شود. من رای این دادگاه نظامی- امنیتی را قبول نداشتم.

هم چنین دو وکیل مدافعم، خانم نسرین ستوده و محمد اولیایی فرد بازداشت و هنوز زندانی هستند، اقای جهانگیر محمودی هم محكوم شده اند و خانم گیتی پورفاضل و اقای محمدعلی دادخواه تحت فشار هستند.

حال اقای دولت ابادی چگونه انتظار داشتند در حالی كه دادگاه نظامی - امنیتی بر خلاف قانون اساسی تشكیل شده است من متن دفاعیات خود را منتشر نكنم؟

چگونه انتظار دارد در حالی كه وكلای من یا در زندان هستند یا تحت فشار هستند و به پرونده من دسترسی نداشتند متن دفاعیات خود را منتشر نكنم؟

وی در بخش دیگری از این نامه اشاره میكند، انتشار دفاعیات در حالی كه دادگاه غیر صالح در جهت اراده دستگاه امنیتی به من 9 سال و 74 ضربه شلاق تحمیل كرده است را حق مسلم خود میدانستم، دادگاه در حالی این رای را به من تحمیل كرد كه پیش از این و برطبق همین روندهای ناعادلانه 11 سال حبس ( كه بخشی از ان حبس در سلول انفرادی بود )‌ را گذراندم و این محكمه تحت اراده حكومت، كدام حقوق شهروندی من را مراعات كرد!. با تفاسیر ارایه شده ارایه دفاعیه را از حقوق شهروندی خود میدانم.

حشمت الله طبرزدی این نكته لطیف را هم اشاره كرده اند كه اقای دولت ابادی ایا رهبر حزب یا تشكلی است كه در خطاب به مردم انها را برای 9 دی هوشیاری میدهد تا به خیابان بیایند؟

جایزه حقوق بشر کانون وکلای اسپانیا برای نسرین ستوده و محمد مصطفایی

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، جایزه سالانه حقوق بشر کانون وکلاي دادگستري اسپانيا به نسرين ستوده و محمد مصطفايي دو تن از وکلای دادگستری و فعالین حقوق بشر تعلق گرفت. محمد مصطفايي جايزه خود را به محمد اوليايي فر تقدیم نموده، و خانم دکتر قانع استاد حقوق بشر دانشگاه آکسفورد نماينده دريافت جايزه خانم نسرين ستوده بود.

جهان زن - متن سخنراني محمد مصطفايي در جلسه دريافت جايزه در حضور وکلا، قضات و مقامات رسمي اسپانيا از جمله يکي از وزري اسپانيا و نيز ريئس کانون وکلاي بين الملل و اتحاديه اروپا که در کانون وکلاي دادگستري برگزار شد چنين است:

همکاران بزرگوار، مقامات محترم اسپانيا؛ خانمها و آقايان

در حال حاضر که من و همکار عزيز دربندم اين افتخار را پيدا نموده ايم که دريافت کننده جايزه سالانه ي کانون وکلاي اسپانيا باشيم من احساسي دوگانه دارم در عين حال هم بسيار خوشحالم وهم بسيار اندوهگين .

خوشحال از اين مسئله که همکاراني در اين نقطه از دنيا دارم که نسبت به مسايل حقوق بشري آگاه و حساس هستند و اين طور از همکاران خود در ديگر کشورها حمايت و پشتيباني مي کنند و موجبات دلگرمي آنها را فراهم مي کنند و به نقش بسيار حساس و خطير وکلا در دفاع از حقوق انساني واقف هستند وبراي پيشبرد اين حقوق و جلوگيري از نقض آنها تلاش مي کنند اما اندوهگينم از اينکه همکاران عزيزم در ايران به جاي اينکه در دادگاه مشغول به دفاع از حقوق موکلين خود باشند به جرم دفاع از آنها در زندان هستند و يا برخي ار آنها همانند من وادار به تبعيد شده و قادر به ايفاي وظيفه اي که به آن عشق مي ورزند در وطنشان نيستند. هرچند چنين برخوردهاي زشت وابلهانه با وکلا که يک بال فرشته عدالت را تشکيل مي دهند نه تنها دلسردمان نمي کند و صدايمان را خاموش نمي نمايد بلکه عزم ما جزم تر شده و با توان و نيروي مضاعف اما در شکلي ديگر به دفاع از حقوق انساني افراد مي پردازيم و در اين راه حمايت و پشتيباني همکارانمان درنقاط مختلف دنيا بسيار ارزنده ومهم بوده و نقش چشمگيري دارد چرا که نشانگر اين مسئله است که وکالت و حمايت از حقوق انسانها حد و مرز ندارد و نقض حقوق انسانها در هر نقطه اي از دنيا بسيار قبيح و البته خطرناک مي باشد، مي گويم خطرناک چراکه دنياي امروز ما دقيقا مصداق دهکده ي جهاني است که نقض حقوق بشر در گوشه اي از اين دهکده همانند آتشي است که دامن آن منطقه را گرفته واگر مهار نشود دير يا زود دامن ساير بخشهاي اين دهکده را مي گيرد. حاکمان مستبد و ايدئولوژيک و تشنه ي قدرت در جاي جاي اين دهکده تنها به فکر حفظ قدرت و منافع شخصي خود هستند و البته نمي توانند فراتر از آن را ببينند و در اين خيالند که با به آتش کشيدن و زير پا گذاشتن حقوق حقه ي مردمانشان و سرکوب آناني که تاب ظلم و ستم را نداشته و با آن مقابله مي کنند و در پي احقاق حقوق خود هستند ، پايه هاي قدرتشان را مستحکم تر نموده و به خيال خود در مسير درست حرکت مي کنند غافل از اينکه آتشي که برپا کرده اند دير يا زود گريبان خود آنها را مي گيرد و اي کاش که قدرت اين گونه چشم بصيرت آنها را کور نکرده بود و کساني را که دلسوزانه و بدون هيچ چشمداشتي در پي خاموش کردن اين آتش هستند را به بند نمي کشيدند و با رذيلانه ترين روشها مانع آنها نمي شدند. در اين بين وکلا نقش چشم گيري را در مهار اين آتش افروزي مستبدان دارند و اين دولتها نيز به خوبي از اين نقش آگاه هستند و به همين دليل است که با متوسل شدن به هر وسيله اي در صدد از ميان برداشتن استقلال و کارايي آنها هستند و در اين ميان متاسفانه حاکمان وطن عزيز من ايران در اين امر همچون ساير موارد نقض حقوق بشر چون سنگسار و اعدام اطفال زير هجده سال و آمار اعدام پيشرو است. فکر نمي کنم در هيچ جاي دنيا دفاع از حقوق بشرجرم باشد،صحبت وکلا با رسانه هاي منتقد، جرم باشد وبه تهديد امنيت ملي و تبليغ عليه نظام تعبير شود و به واسطه ي آنها وکلا را به بند کشند و به آنها اجازه دفاع و ايفاي وظايفشان را در جامعه ندهند .فکر نمي کنم در هيچ کشوري صلاحيت وکلايي که براي هيئت مديري کانون وکلا کانديد هستند توسط قوه ي قضاييه احراز شود و به اين بهانه کارامدترين و شجاع ترين آنها کنار گذاشته شوند و اجازه نداشته باشند که متصدي پستي را که لياقت آن را دارند باشند و در واقع هيات مديره اي به شدت محافظه کار را بوجود آيد که قادربه ايفاي مهمترين وظيفه ي خود که دفاع از اعضايش است نباشد و فکر نمي کنم در هيچ کشوري قوه ي قضاييه ي آن به موازات کانون وکلا وکيل تربيت نمايد و بيرون دهد و با دادن امتيازاتي ويژه آنها را به عنوان وکلاي تسخيري در جرايم سياسي به کار بگيرند و قضات را به همکاري بيشتر با آنها تشويق نمايند. آيا اين اقدامات چيزي جز نابودي استقلال کانون وکلا و به تبع آن وکيل دادگستري نيست؟استقلالي که در همه جاي دنيا پذيرفته شده است و هيچ بحثي در آن وجود ندارد و آيا اين اقدامات ناقص کردن عدالت نيست و مخدوش کردن دادرسي عادلانه نيست و آيا اين نقض فاحش حقوق بشر نمي باشد. فقط کافي است مقايسه اي اجمالي با کانون وکلاي اسپانيا نماييم تا پي به تفاوتها ببريد و متوجه شويد همکاران شما که از حقوق فعالين سياسي، روزنامه نگاران،زنان و کودکان در ايران دفاع مي کنند و آن را وظيفه ي خود مي دانند در چه شرايطي کار مي کنند و با چه خطراتي مواجه هستند و حمايت و پشتيباني شما همکاران گرامي چه دلگرمي به اين وکلا مي دهد . بله همکاران گرامي نه تنها آتش نقض حقوق بشر در ايران به شدت افروخته شده بلکه هر دم حاکمان جمهوري اسلامي بنزين بر روي آن مي ريزد و هر کسي را که در صدد خاموش کردن و مهار آن باشد با اتهامات واهي و خنده دار به بند مي کشند ويا وادار به تبعيد مي نمايد وبه اين ترتيب هزينه دفاع از پرونده هاي حقوق بشري را به حدي بالا مي برند که وکلا نزديک پرونده هاي حقوق بشري نشوند و از قبول آنها امتناع کنند و مشغول پرونده هاي حقوقي عادي باشند که نه تنها خطري ندارد بلکه درآمد بسيار خوبي هم دارد و به اين ترتيب ناقضين حقوق بشر فکر مي کنند به اهداف شوم خود مي رسند اما غافل از اين که اين آتشي که افروخته اند هر دم گسترده تر مي شود و مي رود که دير يا زود اول گريبان خود آنها و بعد همه جاي اين دهکده ي جهاني را فرا گيرد و هرچه آنها سرکوب هاي داخلي را افزايش مي دهند فشارهاي بين المللي هم شدت مي گيرد و حمايت کانون وکلاي اسپانيا از همکاران خود در ايران خود گواهي بر اين ادعاست.

همکار عزيزم آقاي محمد اوليايي فر صرفا به دليل دفاع از نوجواني که در سن 16 سالگي بازداشت و متهم به قتل گرديده بود و وقيحانه توسط جمهوري اسلامي، اعدام شد محکوم به يک سال حبس گرديد و مدت ده ماه در بدترين شرايط در حبس به سر مي برد او حتي از کمترين حقوق يک زنداني عادي برخوردار نيست و تا کنون نتوانسته از مرخصي و ملاقات با خانواده خود استفاده کند و همچنان در بند است شجاعت ايشان در دفاع از حقوق افراد قابل تقدير است و من با افتخار جايزه خود را به اين همکار بزرگوارم تقديم مي کنم.

همسر رضا شهابی: شهابی بر اثر اعتصاب غذای خشک حتی نمی تواند راه برود

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: به گفته همسر رضا شهابی، فعال کارگری و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، که از روز شنبه ۱۳ آذر ماه در بند ۲۰۹ زندان اوین دست به اعتصاب خشک زده، این فعال کارگری دچار وضعیت وخیم جسمانی شده است. با گذشت بیش از هفت ماه از بازداشت، همچنان جرم وی نامشخص است.

به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر، زهره رضایی، همسر این فعال سندیکایی در گفتگو با این گروه حقوق بشری گفته است که وی در وضعیت حادی به سر می برد و تاکید دارد تا زمانی که تکلیفش روشن نشود به این اعتصاب ادامه خواهد داد.

رضا شهابی ۲۲ خرداد ماه امسال در محل کارش بازداشت شد و ۴۰ روز را در بند انفرادی بود اما تا این زمان جرم او مشخص نشده است. او به دلیل فعالیت های صنفی خود چهار سال پیش نیز از کار اخراج شد.

همسر این زندانی با ابراز نگرانی از وضعیت جسمی همسرش گفت: "امروز که به ملاقات رفتم، دیدم حتی نمی تواند راه برود ، قدرت حرف زدن هم نداشت حالش خیلی بد بود. خیلی از دوستان و همکارانش از من خواسته بودند که امروز از او بخواهم که اعتصابش را بشکند اما او گفت من تا روشن نشدن تکلیفم اعتصابم را ادامه می دهم. آخر او نزدیک به هفت ماه است که بازداشت شده و هنوز جرمش مشخص نیست."

همسر این فعال کارگری با اظهار اینکه همسرش فقط از حقوق هم صنف های خود دفاع می کرده و به غیر از این کار دیگری انجام نداده است، گفت: "او نزدیک به هفت ماه است که در زندان است، دو ماه پیش با آزادی او با قرار وثیقه موافقت شد، بار اول گفتند که ۶۰ میلیون اما دوباره گفتند که ۱۰۰ میلیون باید وثیقه گذاشته شود ما هم تهیه کردیم با این وجود هنوز او را آزاد نکردند."

زهره رضایی با اظهار اینکه علیرغم تلاش های وکیلش اما هنوز او موفق به دسترسی و خواندن پرونده همسرش نشده است، گفت: "فقط می خواهم که زودتر تکلیف پرونده همسرم روشن شود و آزاد و به خانواده اش برگردد. انتظار دارم که همان طور که رضا شهابی حتی در زمانی که دیگر از کار اخراج شده بود اما از حقوق هم صنف های خود دفاع می کرد حالا آنها هم از او و وضعیتش دفاع کنند و پشتش را خالی نگذارند."

در حالی هفت ماه از بازداشت این زندانی می گذرد که او تنها نان آور خانواده بوده است، آنها مستاجر هستند و در این مدت و درنبود او دوستانش به خانواده از لحاظ مالی کمک کرده اند.

درحال حاضر به غیر از رضا شهابی، منصور اسانلو و سعید ابوترابیان از دیگر فعالان کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در بند هستند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، ضمن ابراز نگرانی شدید از وضیت وخیم شهابی، مقامات جمهوری اسلامی را مسئول سلامتی این فعال سندیکایی معرفی کرد.

فیض‌الله عرب‌سرخی به زندان فراخوانده شد

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: فیض‌الله عرب سرخی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، که در اسفند ماه سال گذشته و به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به شش سال حبس تعزیری محکوم شده بود و از شانزدهم فروردین ماه سال جاری در مرخصی درمانی بسر می برد، روز گذشته و برای اجرای حکم به زندان اوین فراخوانده شد.

به گزارش کلمه، چند روز پس از تهدید دادستان تهران به برخورد با اعضای سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت، روز شنبه معاون اجرای احکام دادستانی تهران در تماس با همسر این فعال سیاسی، از عرب‌سرخی خواست تا برای اجرای حکم به زندان اوین مراجعه نماید.

عرب‌سرخی که از رزمندگان دفاع مقدس و برادر دو شهید است، یکی از هفت چهره اصلاح طلبی است که از عوامل کودتای انتخاباتی شکایت کرده‌اند. او نخستین بار در جریان بازداشتهای پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری در ۱۶ تیرماه ۱۳۸۸ بازداشت شد و پس از نه ماه بازداشت در بند ۲ الف که زیر نظر سپاه پاسداران قرار دارد، در فروردین ماه سال جاری برای نخستین بار به مرخصی آمد، اما پس از ۵ روز برای اجرای حکم حبس شش ساله‌ی خود به زندان بازگشت.

این فعال اصلاح طلب، در شش ماه اخیر در مرخصی درمانی به سر می‌برده و اکنون طبق اعلام معاون دادستان تهران، باید بار دیگر به زندان اوین بازگردد.

همچنین نیروهای امنیتی دو هفته پیش با مراجعه به منزل فرزند وی، فاطمه عرب‌سرخی، آن مکان را مورد بازرسی قرار داده و دختر وی را نیز به دادسرای اوین احضار کرده‌اند.

عرب‌سرخی در دادگاه بدوی به شش سال زندان محکوم شده بود که این حکم عینا در دادگاه تجدید نظر به تایید رسیده است. او فردا قرار است خود را به زندان اوین معرفی کند.

دادگاه فرید روحانی و فؤاد خانجانی شهروندان بهایی برگزار شد

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: دادگاه دو تن از شهروندان بهایی بازداشت شده به نام های فرید روحانی و فؤاد خانجانی، روز گذشته بیستم آذرماه، در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران برگزار گردید. آقای روحانی دی ماه سال گذشته و فؤاد خانجانی، نوه جمال الدین خانجانی (یکی از هفت رهبر زندانی جامعه بهایی) اردیبهشت ماه سال جاری بازداشت شده بودند.

به گزارش جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، فرید روحانی، شهروند بهایی که در جریان وقایع پس از عاشورای سال گذشته بازداشت شده بود، در روز ۲۰ آذر، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، دادگاهش برگزار گردید.

روحانی، ۱۳ دی‌ماه سال گذشته به همراه تعداد دیگری از شهروندان بهایی بازداشت؛ و نهم اسفند با تودیع وثیقه، به‌‌طور موقت آزاد شد. وی ۱۰ روز نخست بازداشت خود را در زندان اوین گذراند و پس از آن به زندان رجایی‌شهر منتقل شده بود.

اتهامات این شهروند بهایی اجتماع و تبانی، مشارکت و اخلال در نظم عمومی عنوان شده است. همچنین، محل کار فرید روحانی پس از آزادی وی، توسط اداره اماکن پلمپ شد، به نظر می‌رسد این اقدام با دستور مستقیم وزارت اطلاعات صورت گرفته باشد.

فؤاد خانجانی که در ٧ اردیبهشت ١٣٨٩، به ادارۀ اطلاعات احضار شده بود، هنگام معرفی خود به دفتر پیگیری وزارت اطلاعت بازداشت شد. این شهروند بهایی پیشتر در ١١ اسفند ١٣٨٨ به وزارت اطلاعات فراخوانده شده بود و دو بار دیگر نیز دستورهاى مشابهی دریافت کرده بود. فؤاد خانجانی پسر علاءالدین خانجانی، برادر خانم لوا خانجانی (مبشّر) و نوۀ جمال الدین خانجانی است.

لازم به ذکر است که خواهر وی، لوا خانجانی چندی پیش، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی در حکم اولیه به دو سال حبس تعزیری محکوم گردید. وی نوه جمال الدین خانجانی یکی از هفت مدیر جامعه بهائی که اخیرا به 10 سال حبس تعزیری محکوم شده است می باشد.

وضعیت نامناسب احمد کریمی در گنبد کاووس

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: بیش از چهار ماه از تبعید احمد کریمی، زندانی سیاسی ای که به اتهام ارتباط و همکاری با گروه های مخالف نظام به 15 سال حبس محکوم گردیده به زندان گنبد کاووس می گذرد و او هر روز شرایط بدتری را در تبعید نسبت به روز قبل تحمل می کند و خانواده وی برای ملاقات چند دقیقه ای با او 9 ساعت راه می پیمایند تا به زندان گنبد برسند.

مادر کریمی در گفتگویی کوتاه با کلمه می گوید: این روزها فقط احمد نیست که مجازات می شود بلکه ما هم مجازات می شویم و این اصلا انصاف نیست.

او تاکید کرد: احمد در زندان گنبد کاووس شرایط مناسبی ندارد و مسوولان زندان او را مورد اذیت و آزار قرار می دهند و نمی گذرانند با زندانیان عادی ارتباط داشته باشد. او به همراه هادی قایمی، تنها زندانیان سیاسی زندان گنبد کاووس هستند.

به گفته مادر این زندانی سیاسی، مسوولان زندان و به خصوص مسوول حراست زندان احمد را در زندان اذیت می کنند و حتی وسایلی را که خانواده برای او با هزار بدبختی به زندان گنبد کاووس می برند به دست او نمی رسانند. آنها تنها یک دست لباس زمستانی احمد را به او تحویل داده اند و بقیه را به دستش نرسانده اند.

او می گوید: بعد از اینکه با هزار مکافات و بدبختی راه طولانی از اسلام شهر تهران را تا گنبد می پیماییم تا با فرزندم ملاقات کنیم با اینکه اولین نفر هستیم که در سالن ملاقات حاضر می شویم اما مسوولان زندان ما را آزار می دهند و آخرین نفر به ملاقات پسرم می برند آیا این انصاف است که پسرم را در تبعید این گونه آزار دهند؟ این با کدام دین و آیین سازگاری دارد؟

خانواده احمد برای ملاقات چند دقیقه ای با او نه ساعت راه می پیمایند تا به زندان گنبد کاووس برسند. هر چند آنها توانایی مالی اینکه هر هفته به ملاقات او بروند را ندارند.

احمد کریمی، زندانی سیاسی که به اعدام محکوم شده بود در دادگاه تجدید نظر، محکومیتش به ۱۵ سال حبس توام با تبعید به گنبد کاووس تبدیل شد. احمد ۳۱ ساله اکنون روزهای سختی را در زندان گنبد کاووس می گذراند.

عفو بین الملل: پرونده سازی جدید بر علیه سکینه محمدی را به شدت محکوم خواهیم کرد

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: سازمان عفو بين‌الملل با صدور بيانيه‌ای اعتراف‌گيری مجدد از سکينه‌ محمدی آشتيانی، زن محکوم به سنگسار در تلويزيون دولتی جمهوری اسلامی را محکوم کرد. معاون برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل در ابن باره گفت: این نشان می دهد که مقامات جمهوری اسلامی قصد دارند از رسانه های ایران به عنوان ابزاری برای اینکه وی را به عنوان یک جنایتکار خطرناک لایق اعدام جلوه دهند استفاده کنند.

فیلیپ لوتر معاون برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل گفت: اگر گزارش ها در مورد برنامه پخش شده در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی صحت داشته باشد، این اعترافات تلویزیونی دیگری توسط سکینه محمدی خواهد بود که تاثیر مضاعفی بر پرونده وی خواهد داشت که نباید نادیده گرفته شود

وی ادامه داد: اگر مقامات جمهوری اسلامی به دنبال استفاده از این اعترافات برای ساختن پرونده جدیدی بر علیه وی که برای جرم خود پیش از این محاکمه و محکوم شده است باشند، ما آن را به شدیدترین لحنی محکوم خواهیم کرد

فیلیپ لوتر همچنین اضافه کرد: این نشان می دهد که مقامات جمهوری اسلامی قصد دارند از رسانه های ایران به عنوان ابزاری برای اینکه وی را به عنوان یک جنایتکار خطرناک لایق اعدام جلوه دهند استفاده کنند. سکینه محمدی آشتیانی نباید به هیچ وسیله ای اعدام شود، و اگر ادامه نگهاری وی در زندان تنها به خاطر رابطه جنسی مورد رضایت دو طرف می باشد، مقامات جمهوری اسلامی می بایستی وی را آزاد کنند.

دادستان انقلاب تبريز روز جمعه، خبر آزادی خانم محمدی را که پيشتر به سنگسار محکوم شده بود تکذيب و تصريح کرد که وی در بازداشت به سر می‌برد. شبکه‌ی دولتیِ انگليسی زبان پرس تی وی، جمعه شب خانم محمدی را در منزلش نشان داد که چگونگی قتل شوهرش را تشريح می‌کرد.

ماشاءالله شمس الواعظین به تحمل ۱۶ ماه حبس محکوم شد

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: ماشاءالله شمس الواعظین، نایب رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و سردبیر پیشین نشریاتی همچون کیان، جامعه، توس، نشاط و عصر آزادگان توسط دادگاه انقلاب تهران به اتهام توهین به رئیس جمهوری و تضعیف نظام جمهوری اسلامی، به تحمل ۱۶ ماه زندان محکوم گردید.

آقای شمس الواعظین روز جمعه ۱۹ آذر در مورد اتهام نخست خود به بی بی سی فارسی گفت که در حکم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران آمده است که او در مصاحبه ای با شبکه عربی زبان العربیه، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران را "سرکوبگر" و "مجنون" خوانده است. لازم به ادآوری است که این حکم قابل تجدیدنظر خواهی است.

شمس الواعظین گفت که این اتهام از اشتباهی ناشی شده که در ترجمه سخنان او از زبان عربی به فارسی اتفاق افتاده است: "من از عبارت جنون عظمت استفاده کردم که به عربی به معنای خودبزرگ‌بینی است. بله! من گفته ام که ایشان خودبزرگ‌بین است، ولی نگفتم دیوانه است".

آقای شمس الواعظین در مورد اتهام دوم خود که تحت عنوان "تضعیف نظام" از او یاد شده گفت که این اتهام به مصاحبه های او با شبکه های تلویزیونی بی بی سی و العربیه، سایت روز آنلاین و مجله اشپیگل مربوط است.

به گفته او، در حکم دادگاه آمده است که آقای شمس الواعظین در این مصاحبه ها علیه حکومت جمهوری اسلامی "سیاه نمایی" کرده، این حکومت را "سرکوبگر" دانسته و روزنامه نگاران ایرانی را "طعمه ای گرفتار شده در چنگال رژیم" خوانده است.

دادگاه آقای شمس الواعظین را متهم کرده است که با گفتن این سخنان و همچنین دفاع از یک متهم زندانی که کارمند سفارت فرانسه در ایران بوده است، به "تضعیف نظام" پرداخته و به همین دلیل برای او یک سال حبس در نظر گرفته است.

او پس از اعتراضات عاشورای سال گذشته تهران بازداشت اما حدود دو ماه بعد آزاد شده بود.

بازداشت شش دانشجوی دانشگاه هنر تهران

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: در ادامه انتشار اخبار بازداشت های روز شانزدهم آذر، خبر می رسد که شش دانشجوی دانشگاه هنر تهران نیز در این روز توسط ماموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین تهران منتقل گردیده اند.

وبسایت ادوار نیوز اسامی این شش دانشجو را وحید نصرتی، هومن جعفری، سوین شیوا، مجید صادقی، حجت صحرایی و سعیدی اعلام کرده و از تماس یکی از بازداشت شدگان به نام وحید نصرتی با خانواده خود، و اطلاع از انتقال خود و سایر دانشجویان بازداشتی به زندان اوین خبر داده است.

پیش از این نیز تعدادی از دانشجویان دانشگاه های رازی کرمانشاه، پلی تکنیک تهران و صنعتی شیراز توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بودند.

بی خبری از وضعیت دو دانشجوی بازداشتی

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: با وجود پیگیر های خانواده دو دانشجوی بازداشتی، اسماعیل سلمانپور عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و فرزاد اسلامی عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد که در آستانه روز دانشجو بازداشت شده بودند، هنوز از محل نگهداری این دانشجویان هیچگونه اطلاعی در دست نیست و هیچ یک از مراجع قانونی مسئولیت بازداشت آنها را به عهده نگرفته است.

به گزارش دانشجونیوز، این در حالی است که شنیده ها حاکی از این است که این دو دانشجو هنگام عبور از یکی از گشت های بسیج در آستانه روز دانشجو توسط عوامل این ارگان شناسایی شده و به صورت غیرقانونی بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده شده اند.

اسماعیل سلمانپور عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر پیش از این نیز در بهمن سال ۸۷ در چهاردهمین مراسم سالگرد درگذشت مهندس بازرگان در مقابل حسینیه ارشاد بازداشت شده بود. فرزاد اسلامی عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد نیز پیش از این به دلیل شرکت در تجمع مهرماه ۸۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

ایران، هم‌چنان بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران در دنیا

کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در تازه‌ترین آمار خود از روزنامه‌نگاران زندانی در دنیا اعلام کرد که ایران در کنار چین هم‌چنان بزرگ‌ترین زندان برای روزنامه‌نگاران است. این کمیته می‌گوید آمارش از روزنامه‌نگاران زندانی در ۱۴ سال گذشته بی‌سابقه است. این کمیته مدافع روزنامه‌نگاران می‌گوید تقریبا نیمی از روزنامه‌نگاران زندانی دنیا در زندان‌های جمهوری اسلامی و چین به سر می‌برند.

به گزارش این کمیته که مقر آن در شهر نیویورک است،‌ در حال حاضر ۱۴۵ تن از اصحاب مطبوعات و رسانه از سراسر جهان در زندان به سر می‌برند که از این تعداد ۳۴ تن در ایران زندانی هستند.

این کمیته می‌گوید در چین نیز ۳۴ تن، یعنی به تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در ایران، روزنامه‌نگار زندانی وجود دارد. این در حالی است که چین بیش از ۱۵ برابر ایران جمعیت دارد.

این کمیته مدافع روزنامه‌نگاران در بیانیه‌ای که چهارشنبه شب به همین مناسبت منتشر کرد می‌گوید تقریبا نیمی از روزنامه‌نگاران زندانی دنیا در زندان‌های جمهوری اسلامی و چین به سر می‌برند.

این بیانیه همچنین می‌افزاید که سرکوب پیوسته صداهای منتقد در جمهوری اسلامی ایران و سرکوب وحشیانه روزنامه‌نگاری قومی در چین باعث شده است که تعداد روزنامه‌نگاران زندانی به بالاترین حد خود از سال ۱۹۹۶ تاکنون برسد.

کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در اسفندماه سال گذشته، ۱۳۸۸، نیز ایران را با ۵۲ روزنامه‌نگار زندانی بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان خوانده بود.

کمیته نیویورکی حامی روزنامه‌نگاران در بیانیه خود می‌گوید که بر اساس سرشماری سالانه این کمیته تا روز ۹ آذرماه ۱۳۸۹ دقیقا ۱۴۵ گزارشگر، ادیتور و عکاس در زندان‌های دنیا به سر می‌برند. این آمار نسبت به همین تاریخ در سال گذشته میلادی، ۲۰۰۹، افزایشی ۹ نفری را نشان می‌دهد.

با این حساب این کمیته چهار روزنامه‌نگار دیگری را که روز سه‌شنبه گذشته همزمان با روز دانشجو در ایران در دفتر روزنامه شرق دستگیر و روانه زندان شدند محاسبه نکرده است.

عصر روز سه‌شنبه، مأموران امنيتی جمهوری اسلامی ايران با مراجعه به دفتر روزنامه اصلاح‌طلب شرق، احمد غلامی، سردبير، فرزانه روستايی، دبير گروه بين‌الملل، و کيوان مهرگان، دبير سرويس سياسی، را همراه با علی خدابخش، سرمايه‌گذار اين روزنامه، بازداشت کردند.

از میان ۲۸ کشوری که زندان‌بان روزنامه‌نگاران هستند، اریتره، برمه و ازبکستان پس از ایران و چین مقام‌های سوم تا پنجم را به خود اختصاص داده‌اند.

در بیانیه کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران اشاره شده است که حبس اصحاب مطبوعات در ایران دیگر فقط به سرکوب پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ مربوط نیست، و سرکوب مداوم و پیوسته صداهای منتقد را شامل می‌شود، سرکوبی که تا امروز نیز ادامه دارد.

به دنبال انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران و آغاز اعتراضات مردم به نتیجه آن، موجی از دستگیری‌ها در کشور آغاز شد که بیشترین قربانی آنها را روزنامه‌نگاران مطبوعات اصلاح‌طلب ایران تشکیل می‌دادند، موجی که پس از حدود یک سال و نیم هم‌چنان در ایران قربانی می‌گیرد.

کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران همچنین اشاره کرده است که ایران و چین همواره با اتکا به اتهامات مبهم ضد حکومتی چون اقدام علیه امنیت ملی اصحاب مطبوعات را روانه زندان می‌کنند که چیز تازه‌ای نیست و ۷۲ روزنامه‌نگار دیگر از سراسر دنیا با همین نوع اتهامات محبوس هستند.

رادیو فردا

بازداشت ریحانه طباطبایی خبرنگار سرویس سیاسی روزنامه شرق

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: در ادامه بازداشت روزنامه نگاران روزنامه شرق، ریحانه طباطبایی روزنامه نگار و خبرنگار سرویس سیاسی روزنامه شرق صبح امروز یکشنبه بیست و یکم آذرماه توسط ماموران امنیتی بازداشت گردید. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی با یورش به منزل پدری ریحانه طباطبایی، وی را بازداشت و به زندان اوین تهران منتقل کردند.

به نظر می رسد بازداشت طباطبایی به دلیل مصاحبه اخیر انتقادی وی با نجفقلي حبيبي عضو هیات موسس جبهه مشارکت ایران اسلامی و رئیس ستاد انتخاباتی مهندس موسوی، درباره انقلاب فرهنگی و وضعیت حال حاضر دانشگاه ها و تغییر برخی از دروس علوم انسانی که چندی پیش رهبر جمهوری اسلامی فرمان آن را صادر کرده است صورت گرفته باشد.

ریحانه طباطبایی که سابقه فعالیت در خبرگزاری سینا و مجله چلچراغ و روزنامه شرق را در کارنامه خود دارد، در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران نبوده و در خارج از ایران مشغول به تحصیل بود.

هفته گذشته با یورش به روزنامه شرق کیوان مهرگان، احمد غلامی و فرزانه روستایی و علی خدابخش دبیر سرویس بخش های سیاسی و بین اللمل و سردبیر و سرمایه گذار این روزنامه بازداشت شده اند.

شورای صنفی پلی تکنيک: توسل به روش‌های قهری کمکی به حل مشکل نمی‌کنند

شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير، با انتشار نامه ای از ریاست دانشگاه خواستار ورود ایشان به مسائل پیش آماده در ۱۶ آذر امسال و دستگیری دانشجویان شده است.

به گزارش دانشجو نیوز، این شورا که خود را مبرّا از تمام جریان های سیاسی می داند در نامه خود به رییس دانشگاه امیرکبیر می نویسد: "امیدواریم تجربه‏ی برخوردهای انضباطی سنگین سال گذشته پس از اتفاقات ۱۶ و ۲۳ آذرماه، احضارهای فراوان و بی سابقه تنها به اتهام مشاهده شدن در تجمع و در نهایت احکام انضباطی سنگین و بی سابقه‏ی صادر شده برای دانشجو‌یان، نشانگر این مطلب بوده باشد که توسل به روش‌های قهری کمکی به حل مشکل نمی‌کنند و تنها به پاک نمودن صورت مسائل و درنتیجه خشن‌تر شدن و در معرض آسیب قرار گرفتن فضای دانشگاه منجر خواهند گشت."

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

اي مالك! تو حكمراني و حكمران همچون پدر است، پس اي پدر، ناگزيري كه بسياري از لغزشهاي فرزندان خود را نديده انگاري و با چشم آكنده از گذشت، با محبت به چهره اولاد خود بنگري.(علی(ع))

جناب آقای دکتر رهایی
ریاست محترم دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۱۶ آذر ۱۳۳۲ روزی بود که سه آذر اهورایی با تقدیم خون خود به ملت ایران، از استقلال دانشگاه در مقابل استبداد و خودکامگی دفاع کردند. ۱۶ آذر ۱۳۳۲ روز تولد جنبش دانشجویی ایران بود، جنبشی که آزادی خواهی، استقلال و عدالت همواره جزء مطالبات آن بوده است. جامعة دانشگاهی کشور نیز همواره در پی توسعه و ترقی کشور خود بوده‌است و هر آنچه فضای علمی دانشگاه را تحت الشعاع خود قرار دهد، به عنوان مانعی در سر راه تحقق این آرمان خواهد بود. بدین سبب ۱۶ آذر به عنوان نقطه‏ی عطفی در شکل‌گیری جنبش دانشجویی، قابل تحسین و بزرگداشت است.

روز دانشجو ،روز پاسداری از حرمت دانشجو و قداست حریم دانشگاه، مصادف با اول محرم الحرام، ماه آزادگی و ایثار و شهادت‏، امسال نیز آبستن نقاط تاریک و روشنی بود که مستقل از مبانی متفاوت قضاوت در مورد این حوادث در افراد مختلف، متأسفانه شاهد اتفاقاتی تأمل برانگیز در این روز بودیم که به نظر می‏رسد ریشه در ناکافی بودن تلاش مدیریت در جهت تأمین امنیت تحصیلی دانشجویان و حفظ کیان دانشگاه دارند. ما به عنوان نمایندگان صنفی دانشجویان معتقدیم که روز دانشجو بهانه مناسبی است که به مشکلات صنفی دانشجویان توجه شود. بی شک امنیت تحصیل، مهمترین نیاز دانشجوست و اگر امنیت نباشد، فراهم کردن مسکن و تغذیه، بی مورد خواهد شد؛ مسأله ای که علی‏رغم طرح چندین باره از سوی شورای صنفی- به عنوان نماینده‏ی دانشجویان دانشگاه- در سالیان اخیر مورد توجه قرار نگرفته است. با وجود آن‏که شورای صنفی به عنوان اصیل ترین و فراگیرترین تشکل دانشجویی دانشگاه، مستقل از تمام جبهه‏گیری‏های این روز می‏باشد، بی‏تردید دفاع از حقوق تضییع شده‏ی تمامی دانشجویان هر یک از جناحین را رسالت خطیر خویش می‏داند.

مسئله‏ای که همواره در ادوار مختلف شورای صنفی مورد توجه بوده است، پوشاندن جامه‏ی عمل به یکی از اهداف شورای صنفی (بند ۲ ماده ۱ آیین نامه مصوب وزارت علوم) یعنی ایجاد همدلی در میان دانشجویان و مسئولان دانشگاه است. اما چنان که بر همگان مشخص است ، این همدلی در سایه ناامنی و ترس محقق نخواهد شد. در حالی‏که دانشجویان بر این گمان هستند که مسئولان دانشگاه، همچون پدری در خانواده، پناه آنها خواهند بود، حوادثی چون مضروب شدن استاد عزیزمان-دکتر معتمدی- در اردیبهشت ماه سال جاری و اتفاقات تلخ روز دانشجوی امسال این گمان را با علامت سئوال بزرگی مواجه کرده است.

بدینوسیله شورای صنفی دانشگاه بنا به رسالتی که در آیین نامه شوراهای صنفی (بنابرمواد ۴ و ۴-۵) بر دوش می‏بیند، هشدار می‏دهد که خدمات آموزشی که باید برای دانشجویان ارائه شود، تحت شعاع وقایع تلخ ترم جاری و ترم گذشته قرار گرفته اند. اما با وجود طرح، تشریح و هشدارهای مکرر این مسئله در قالب نامه ها و بیانیه‏ها و جلسات مختلف ، به نظر می‏رسد هیچ گوش شنوایی برای این مهم وجود ندارد.
ناگفته پیداست که عدم مدیریت صحیح وقایع روز شانزدهم آذر در جهت خنثی سازی فضای درگیری‏ها و ایجاد فضای مسالمت آمیز ، خود عامل تحت‏الشعاع قرار گرفتن و اختلال وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه گشت. بی‏شک عملکرد مناسب مسئولین انتظامات دانشگاه، می‏توانست عامل مهمی در از بین بردن تشنج و درگیری‏های فیزیکی باشد. چنان‏که شاید بسیاری از شعارهای هنجارشکنانه‏ی روز دانشجو تحت تأثیر فضای آلوده به تشنج و درگیری سرداده شده اند.

بر هیچ‎کس پوشیده نیست که مطابق قوانین مطروحه‏ی دانشگاهیان جمهوری اسلامی ایران، تنها مرجع رسیدگی به اتهامات عمومی، اخلاقی، سیاسی، آموزشی و اداری دانشجویان در محیط دانشگاه ، کمیته‏ی انضباطی دانشگاه است و عدم تحقق این امر، معلول چیزی جز مدیریت غلط وقایع نیست. در جریان روز شانزدهم آذرماه، رفتارهایی چون ضبط کارت دانشجویی ،تهدید دانشجویان به احضار به کمیته‏ی انضباطی، خارج كردن اجباري برخی از دانشجویان بدون صدور حکم انضباطی از محیط دانشگاه و ... از سوی مسئولین انتظامات دانشگاه به چشم خورد. حوادث ناگوار دیگر از جمله درگیری فیزیکی و توهین‏های متقابل بسیاری از دانشجویان در محیط دانشگاه، همه دال بر مدیریت ضعیف حوادث روز دانشجو بودند. همه‏ی این مسائل ، عوامل دور کردن فضای دانشجویی از مباحثات منطقی و به دور از شأن دانشجویان وافزایش تشنج و التهاب غیرعادی فضای مادر دانشگاههای صنعتی کشور گشت.

جناب آقای دکتر رهایی، از شما خواهشمندیم تا به عنوان ریاست دانشگاه با سابقه‌ای همچون پلی تکنیک تهران، شخصاً به مسیر حل این مشکلات ورود کنید تا روند رسیدگی به وضعیت دانشجویان بازداشت شده تسریع یافته و برخوردهای انضباطی پس از این ماجرا با دانشجویان، بصورت منطقی و در جهت تلطیف فضای دانشگاه باشد. امیدواریم تجربه‏ی برخوردهای انضباطی سنگین سال گذشته پس از اتفاقات ۱۶ و ۲۳ آذرماه، احضارهای فراوان و بی سابقه تنها به اتهام مشاهده شدن در تجمع و در نهایت احکام انضباطی سنگین و بی سابقه‏ی صادر شده برای دانشجو‌یان، نشانگر این مطلب بوده باشد که توسل به روش‌های قهری کمکی به حل مشکل نمی‌کنند و تنها به پاک نمودن صورت مسائل و درنتیجه خشن‌تر شدن و در معرض آسیب قرار گرفتن فضای دانشگاه منجر خواهند گشت. امیدواریم از این پس، شاهد فضایی پرنشاط، عادلانه و منصفانه در دانشگاه باشیم؛ چرا که برخوردهای یک‏جانبه گرایانه و عدم صدور مجوز برای مراسمی همچون بزرگداشت روز دانشجو -که می‌تواند کاملاً بصورت قانونی برگزار شود- نتیجه‏ای جز مخفی‌تر کردن فعالیت‌ها، از بین رفتن نظارت دانشگاه و در نهایت، بوجود آمدن مسائل بزرگی برای دانشگاه می‌شود که حل آن‏ مشکلات و تبعات ناشی از آنها تا مدت‌ها بطول می‌انجامد. از همه بدتر تحت الشعاع قرار گرفتن فضای علمی دانشگاه در چنین شرایطی است. لذا امید داریم تا با توجه به نزدیکی به پایان ترم تحصیلی جاری، با از بین بردن و تلطیف التهابات حاشیه‌ای، شاهد فضایی آرام و سراسر علمی باشیم تا همه‏ی دانشجویان بتوانند با آرامش و بدون حواشی احتمالی جانبی امتحانات پایان ترم را پشت سر بگذارند.

در پایان لازم به تأکید است که شورای صنفی خود را مبرّا از تمام جریان های سیاسی دانسته و رمز موفقیت و اقبال عمومی پایدار خود را نه در قدرت‏های کوچک و پوشالین، بلکه در ایمان به اراده‏ی خلل ناپذیر الهی و پشتوانه‏ی رأی دانشجویان فهیم پلی‏تکنیک می‏داند.

خدا برای ما کافی است و او بهترین وکیل است. آل عمران(۱۷۳)

برگزاری مراسم اعتراضی به مناسبت روز دانشجو در چندین دانشگاه ایران، تحت فشار و خفقان امنیتی

دانشجونیوز: علیرغم فشار سنگین بر دانشگاه ها و دانشجویان طی یک سال و نیم اخیر، مراسم های متعدد و متنوعی که سال جاری به مناسبت روز دانشجو برگزار شد در نوع خود کم نظیر بود و بعد از یک سال که از سکوت نسبی حاکم بر جامعه می گذرد، نگاه ها را دوباره متوجه دانشگاه ها کرد. اگر چه مراسم های دانشجویی امسال به وسعت و گستردگی سال های گذشته نبود اما با توجه به سرکوب شدید فعالین دانشجویی طی این مدت و آن چه از فضای عمومی جامعه و دانشگاه ها پیش از ۱۶ آذرماه امسال برمی آمد، پیش بینی فضای سرد و کم رمقی از تحرک دانشجویان در روز دانشجوی امسال می شد.

به گزارش دانشجونیوز سالیان گذشته با فراخوان دفتر تحکیم وحدت، بزرگ ترین تشکل منتقد دانشجویی، هر ساله تجمع و تریبون آزادی به همین مناسبت با شرکت چند هزار نفر از دانشجویان در دانشگاه تهران برگزار می شد و برنامه های مشابه دیگری نیز توسط انجمن های اسلامی در دانشگاه های مختلف برپا می شد. اما این اتحادیه امسال در آستانه روز دانشجو اعلام کرد: دفتر تحکیم وحدت هر ساله مراسم بزرگداشت ۱۶ آذر را با حضور پرشکوه دانشجویان برگزار می نمود، اما دو سال است که به علت شرایط خاص حاکم بر کشور و دانشگاه ها این امکان از این تشکل سلب شده است.

اما در عین حال این تشکل دانشجویی از کلیه اعضای خود و سایر دانشجویان درخواست کرد تا با استفاده از راهکارهای جدید به بزرگداشت هر چه باشکوه تر این روز بپردازند و خواستار توجه بیشتر دانشجویان به راهبردهای جدید فعالیت در فضای فعلی و به کار بستن این راهبردها شد. پیش از این شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت مواردی را به عنوان راهبردهای جدید فعالیت دانشجویی اعلام کرده بود.

مراسم ۱۶ آذر امسال نشان داد که حداقل بخشی از بدنه دانشگاه ها به راهکارهای جدید فعالیت روی آورده است. به مناسبت روز دانشجو مراسم های مختلفی در دانشگاه های مختلف برگزار شد که در ادامه گزارشی از این مراسم ها می آید:

دانشگاه امیرکبیر: تجمع، درگیری، شعار مرگ بر دیکتاتور

همانند سال گذشته، دانشگاه امیرکبیر شاهد تجمع خودجوش و بیش از ۵۰۰ نفری دانشجویان به مناسبت روز دانشجو بود. صبح روز شانزدهم آذر حدود ۵۰ نفر از فعالین دانشجویی پلی تکنیک به این دانشگاه ممنوع الورود شده بودند. همچنین درهای دانشگاه توسط نیروهای امنیتی و پلیس محاصره شده و رفت و آمد دانشجویان توسط این نیروها نیز کنترل می شود.همچنین اخبار رسیده از این دانشگاه حاکی است که تعدادی از کلاس های درس نیز به مناسبت این روز تعطیل شده بود. در این تجمع دانشجویان شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند و سرود یار دبستانی خواندند. این تجمع با درگیری های پراکنده با نیروهای بسیج، حراست و انتظامات دانشگاه همراه بود. در این تجمع دانشجویان تجمع کننده قصد نمایش دادن عکس مجید توکلی، دانشجوی در بند این دانشگاه را داشتند که با حمله نیروهای بسیجی همراه شد.

دانشگاه آزاد قزوین: تجمع هزار نفری دانشجویان به مناسبت روز دانشجو

تجمع اعتراضی شانزدهم آذر، در دانشگاه آزاد قزوین با حضور بیش از هزار نفر از دانشجویان از میدان قلم این دانشگاه آغاز شد. این حضور اعتراضی با شعار "یاحسین میرحسین" دانشجویان آغاز و در حالی بود که حضور نیروهای امنیتی و بسیج هر لحظه گسترده تر میشد و آنها اقدام به تهدید و فیلمبرداری از دانشجویان نمودند. دانشجویان با خواندن سرود "یار دبستانی" و دادن شعارهای "اشکان ما نمرده" و "امیر ما نمرده" یاد و خاطره این دو دانشجوی کشته شده را گرامی داشتند و نسبت به عدم محاکمه آمرین و عاملین این جنایت اعتراض کردند. از صبح نیروهای امنیتی و بسیج سعی داشتند با تهدید جلوی شکل گیری این تجمع را بگیرند که در نهایت دانشجویان با تعطیل کردن کلاس های نوبت دوم وبا سر دادن شعارِ " این آزاد ِ قزوینه، ذلت نمیپذیره" به این تهدیدات جواب ِ درخوری دادند.

دانشگاه تهران: شعار مرگ بر دیکتاتور در تجمع خودجوش دانشجویان در دانشکده فنی

در حالی مراسم انجمن اسلامی دانشگاه تهران در تالار شهید چمران دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد که دانشجویانی که موفق به حضور در سالن نشده بودند با تجمع مقابل سالن اقدام به سر دادن شعار هایی همچون "نصر من الله و فتح قریب ، مرگ بر این دولت مردم فریب" ، "دانشجو میمیرد ذلت نمی پذیرد" ، "یا حسین میرحسین" ، "مرگ بر دیکتاتور" و "الله اکبر" کردند و دست به اعتراض زدند. در این مراسم دانشجویان همچنین سرود "یار دبستانی" را نیز بارها خواندند. این مراسم و تجمع در حالی برگزار شد که نیروهای امنیتی و پلیس حضور چشمگیری در اطراف دانشگاه داشتند. همچین نیروهای حراست از حضور فعالین دانشجویی به داخل دانشگاه جلوگری می کردند. (گزارش این مراسم را در اینجا بخوانید)

همچنین جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران در اقدامی ابتکاری همزمان با روز دانشجو هدایایی شامل تابلویی از تصاویر حمله به دانشگاه تهران و کوی دانشگاه در خرداد ۱۳۸۸ و تجمع های دانشجویی در ایام پس از انتخابات به دفتر فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه تهران، ارسال کردند.

دانشگاه علم و صنعت: تجمع سکوت به یاد کیانوش آسا، دانشجوی کشته شده در حوادث پس از انتخابات

حدود ۲۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت به مناسبت بزرگداشت روز دانشجو، تحت شدیدترین تدابیر امنیتی و به رغم حضور گسترده ی نیروهای حراست، بسیج و لباس شخصی ها، در پارک شهید آسا گرد هم آمدند و یاد و خاطره ی شهید سبز دانشگاه علم و صنعت، مهندس کیانوش آسا، را گرامی داشتند. در اواخر تجمع یکی از دانشجویان سخنانی را در گرامی‌داشت کیانوش آسا و جنبش دانشجویی بیان کرد. تعدادی از نیروهای بسیج و حراست سعی کردند این دانشجو را از جمعیت دور کنند و با صدای بلند شروع به اهانت به کیانوش آسا کردند تا بتواند تجمع کنندگان را به واکنش وادارند، اما واکنش قاطبه دانشجویان به توهین کنندگان، دعوت به سکوت و آرامش بود.

دانشگاه صنعتی شیراز: ابتکار نافرمانی مدنی، تشکیل صف اعتراضی

دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز به پاسداشت روز دانشجو به بهانه صرف غذا صف طولانی مقابل سلف سرویس دانشگاه ایجاد کردند. این مراسم در حرکتی خود جوش از چند روز قبل با شعار نویسی بر روی شیشه ها و آینه های خوابگاه و نصب پوسترهای مربوط به ١۶ آذر پشت درب اتاق ها آغاز شده بود که با واکنش حراست و انجام اقداماتی نظیر پاره کردن و برداشتن پوسترها و پاک کردن شعارها همراه بود. روز قبل از ١۶ آذر نیز تراکت هایی در سطح دانشگاه توزیع شده بود که ضمن دعوت به حضور در صف اعتراضی در روز دانشجو از دانشجویان خواسته بودند برنامه بسیج دانشجویی را در این روز تحریم کنند. این دعوت به تحریم برنامه بسیج با استقبال و پاسخ مثبت دانشجویان مواجه شده و برنامه بسیج با حضور بسیار اندک دانشجویان برگزار شد.

دانشگاه شهید عباسپور: انتقادات صریح دانشجویان به اقتدارگرایان

انجمن اسلامی دانشگاه شهید عباسپور جلسه سخنرانی را با حضور معصومه ابتکار، عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران، برگزار کرد. دانشجویان در این برنامه انتقادات صریح نسبت به سیاست های حاکمیت در سرکوب های انجام شده مطرح کردند. یکی از دانشجویان در این مراسم گفته بود: سال هاست می بینیم حرمت دانشجو و دانشگاه با امنیتی کردن فضا در آستانه ی ۱۶ آذر نادیده گرفته می شود. الان حدود ۵ نفر از کاندیداهای دفتر تحکیم وحدت را دستگیر کرده اند. متاسفانه به خاطر فشارهایی که وجود دارد انجمن اسلامی حاضر نشد در مورد این مسئله بحث کند و آن را بر روی بورد خود بزند. مسئله این است که اگر بخواهیم در این موارد سکوت کنیم با عواقب ناگواری مواجه می شویم و به مشکل برمی خوریم. خانم شبنم مددزاده اسفندماه پارسال بازداشت شد و به ۵ سال حبس محکوم شد. اما به خاطر فضای موجود دانشجویان دانشگاه تربیت معلم نتوانستند از ایشان حمایت لازم را بکنند. اصلاح طلبان خود از دفتر تحکیم وحدت که در سال ۷۶ از اصلاح طلبان حمایت کرد و از آقای علی افشاری که عضو این تشکل بود در سال ۷۸ که به زندان افتاد به راحتی گذشتند و از عزت الله ابراهیم نژاد حمایت نکردند.

دانشگاه آزاد تبریز: درگیری دانشجویان با نیروهای امنیتی بر سر توزیع بیانیه به مناسبت روز دانشجو

بنابر گزارش ارسالی علیرغم جو شدید امنیتی حاکم در دانشگاه آزاد تبریز و تهدیدهای صورت گرفته دو تشکل دانشجویی کانون وحدت دانشجویان و انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه بیانیه هایی جداگانه ای در گرامی داشت روز دانشجو و در اعتراض به شرایط خفقان حاکم بر کشور، به خصوص دانشگاه ها، و عدم صدور مجوز برای بزرگداشت روز دانشجو توسط تشکل های مستقل و منتخب دانشجویی منتشر و در سطح این دانشگاه به صورت وسیعی توزیع گردید که این مسئله باعث درگیری میان دانشجویان عضو این تشکل ها با نیروهای امنیتی حاضر در دانشگاه شد.

دانشگاه سیستان و بلوچستان: تجمع سکوت دانشجویان در روز دانشجو با شمعی در دست به یاد کشته شدگان

دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در روز ۱۶ آذر دست به تجمع اعتراضی آرام در مقابل سلف غذا خوری این دانشگاه زدند. در این تجمع که با سکوت برگزار شد، شرکت کنندگان با در دست داشتن شمع، یاد و خاطره دانشجویان کشته شده و همچنین دانشجویان در بند را گرامی داشته اند. در پایان یکی از دانشجویان برای جمع حاضر سخنرانی کرد و یاد دانشجویان زندانی و کشته شدگان پس از انتخابات را گرامی داشت و نسبت به سرکوب های موجود انتقاد کرد.

دانشگاه خواجه نصیر: تجمع در دانشکده مکانیک علیرغم جو امنیتی حاکم

جمعی از دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر در دانشکده مکانیک این دانشگاه دست به تحصن و تجمع اعتراضی زدند. در این تحصن که با سر دادن فریاد مرگ بر دیکتاتور همراه بود، دانشجویان ضمن خواندن سرود یار دبستانی، پوستر های میرحسین موسوی را پخش میکردند. این در حالی بود که جو دانشگاه خواجه نصیر از روز ۹ آذر، به علت برگزاری تجمعی به مناسبت سالروز میلاد اسدی، به شدت امنیتی شده بود و نیروهای حراست از ورود برخی دانشجویان به دانشگاه جلوگیری کردند. نیروهای حراست و لباس شخصی از تجمع حتی گروه های ۲ نفره دانشجویان در صحن دانشکده برق جلوگیری می کردند.

دانشگاه آزاد اراک: تعطیلی دانشگاه با حضور احمدی نژاد در این شهر و تجمع دانشجویان مقابل دانشگاه

دانشگاه آزاد اراک که در ایام پس از انتخابات شاهد چندین تجمع بزرگ بود، هم زمان با روز دانشجو و به علت سفر احمدی نژاد به این شهر، بدون اعلام قبلی تعطیل شد. تعداد زیادی از دانشجویان این دانشگاه که با درهای بسته دانشگاه مواجه شدند، در اعتراض به این مسئله مقابل در دانشگاه تجمعی ترتیب دادند که با برخورد نیروهای امنیتی مواجه شد. پیش از این و در آستانه ۱۶ آذر و در پی اعلام سفر احمدی نژاد در این روز به شهر اراک، دانشجویان دانشگاه اراک با پخش نمودن پیام مهندس موسوی به مناسبت روز دانشجو، آمادگی خود را جهت برگزاری مراسم اعتراضی روز دانشجو اعلام کردند.

دانشگاه گیلان: تجمع دانشجویان با شعار دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد

دانشجویان دانشگاه گیلان با تشکیل تجمع اعتراضی نسبت به شرایط موجود در کشور و فضای خفقان و سرکوب اعتراض کردند. بیش از ۳۰۰ نفر از دانشجویان با حضور در محوطه دانشگاه، به سر دادن شعارهایی از قبیل ''دانشجو می میرد، ذلت نمی پذیرد'' و همخوانی'' یار دبستانی'' پرداختند. حضور نیروهای حراست و لباس شخصی در اطراف این تجمع چشمگیر بود.

دانشگاه بوعلی همدان: تجمع دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان در روز دانشجو

دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان نیز علی رغم محدودیت های فراوان گرد هم آمدند و به تکریم روز دانشجو پرداختند. دانشجویان معترض در جلوی درهای بسته شده توسط حراست به تجمع و خواندن سرود "یار دبستانی" و "به لاله در خون خفته" پرداختند. نیروهای حراستی تا نیمه های شب قبل از روز ۱۶ آذر اقدام به نصب دوربین های مدار بسته در دانشگاه کرده بودند.

دانشگاه بین المللی قزوین: تجمع آرام دانشجویان و پخش نشریات کلمه و دانشجو در دانشگاه

دانشجویان دانشگاه بین المللی قزوین همگام با دیگر دانشگاه های کشور مراسم روز ۱۶ آذر را علی رغم وجود جو بی سابقه ی امنیتی برگزار نمودند. در هفته های قبل دانشجویان این دانشگاه با پخش هزاران نسخه از نشریات " کلمه " و " دانشجو " و نیز صدور بیانیه ای در فراخوان برگزاری تجمع در روز ۱۶ آذر و سر دادن شعار های اعتراضی در خوابگاه های این دانشگاه به استقبال روز دانشجو رفتند. در روز ۱۶ آذر نیز چند صد تن از دانشجویان معترض این دانشگاه طبق فراخوانی که در روزهای گذشته منتشر شده بود با تجمع آرام در صحن اصلی دانشگاه و با همراه داشتن نماد های سبز اعتراض خویش را به روند حاکم نشان دادند و خواستار ملغی شدن احکام اخراج و تعلیق ۱۵ تن از دانشجویان این دانشگاه شدند.

دانشگاه سهند تبریز: اعتراض دانشجویان به برنامه نمایشی مسئولین دانشگاه به مناسبت روز دانشجو

صحن آمفی تئاتر دانشگاه صنعتی سهند تبریز شاهد فریاد و اعتراض نسبت به سخنان رئیس دفتر نهاد رهبری در دانشگاه های استان آذربایجان شرقی بود. در حین این مراسم دانشجویان پلاکارد هایی با مضامین "ستاره در پرونده = سهام عدالت دانشجو" و "روز دانشجو متعلق به کسانی است که خونشان ریخته شده، نه آنان که خونی را ریخته اند" و"دانشگاه زنده است" و ... در دست داشتند. پس از آن که در این مراسم تریبون در اختیار دانشجویان قرار نگرفت، دانشجویان معترض به منزله اعتراض به روند مراسم و توهین به دانشجویان در روز دانشجو با خواندن سرود "یار دبستانی" و "دانشجو میمیرد ذلت نمی پذیرد" جلسه ترتیب داده شده توسط دانشگاه را ترک کردند و در محوطه ی دانشگاه اقدام به تجمع کردند.

دانشگاه رازی کرمانشاه: استقبال دانشجویان از صفار هرندی با شعار "مرگ بر دیکتاتور"

دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه با شعار مرگ بر دیکتاتور به حضور صفارهرندی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد در این دانشگاه اعتراض کردند. صفارهرندی و هیات همراهش با شعارهایی همچون مرگ بر دیکتاتور غافلگیر شدند. پس از این شعارها جمعی از دانشجویان با کف زدن به حمایت از شعار دهندگان پرداختند. مجری مراسم با در خواست های مکرر خود سعی در آرام نگه داشتن جو آمفی تئاتر نمود اما با بی توجهی دانشجویان همراه شد. دانشجویان این دانشگاه در روزهای قبل با پخش اعلامیه و تراکت هایی خواهان آزادی مجید دری و دیگر دانشجویان دربند شدند که این اقدام با حمله و درگیری نیروهای طرفدار بسیج با دانشجویان مواجه شده بود.

واکنش ها به برنامه های مختلف دانشجویان در روز ۱۶ آذر

اگر چه دانشجویان در این مراسم ها سعی کرده بودند طبق راهبردهای جدید فعالیت، هزینه ها را به حداقل ممکن کاهش دهند، اما از همان روز بازداشت دانشجویان، احضار به دفاتر وزارت اطلاعات، احضار به حراست، ضرب و شتم دانشجویان و... آغاز شد. اخبار رسیده از دانشجویان دانشگاه های امیرکبیر، هنر، صنعتی شیراز و دیگر دانشگاه ها حاکی از این است که برخورد نهادهای امنیتی با دانشجویان آغاز شده است. برخوردی که پیش بینی می شود تا چند ماه آینده نیز دامنه ادامه پیدا کند.

در رابطه با روز دانشجو مهدی کروبی با صدور بیانیه ای اعلام کرده بود: همیشه شاهدیم که دانشجویان و دانشگاهیان در صف اول مبارزه با انحصارطلبی و قانون شکنی بودند و هیچ گاه ظلم و اجحاف در حق ملت بزرگ ایران را برنتافتند و البته متحمل هزینه های فراوانی شدند. حرکتهای اصلاحی سالیان اخیر، نقش جوانان و جنبش دانشجویی را به عنوان یکی از مهمترین گروه های مرجع در ایران تثبیت کرده است. بی شک آینده کشور از آن شما خواهد بود و بدانید همچون گذشته مهدی کروبی در کنار شما خواهد بود و تا پایان ایستاده است.

میرحسین موسوی نیز در همین مورد اظهار داشته بود: جا دارد در ماه آذر ،ماه دانشجو، از دانشجویان در بند یاد شود. دانشجویانی که راه سه شهید اهورائی ۱۶ آذر را فراموش نکرده و نشان داده اند که در راه نیل به جامعه ای عادلانه و آزاد و متعلق به همه ایرانیان، از هیچ خطری نمی هراسند و دلیرانه مقاومت می کنند. چه کسی است که نداند سه میلیون دانشجوی آگاه کشور بزرگترین سرمایه جنبش سبز است. جنبشی که همراهان آن بی شمارند و هریک به نوعی رهبر این جریان عظیم مردمی هستند.

سید محمد خاتمی نیز با حضور در منزل بهاره هدایت، عضو در بند شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، با اشاره به مراسم مختلف و متنوعی که امسال به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه های سراسر کشور، از جمله دانشگاه امیرکبیر، تهران و قزوین، بر پا شد گفت: این مراسم که با تلاش تحسین برانگیز دانشجویان برای گرامی داشت ۱۶ آذرماه بر پا شد نشان داد که این گونه برخوردها بی اثر است و جنبش دانشجویی همچنان موتور محرک جنبش سبز است. برخلاف این که تصور می کردند سکوت و ناامیدی بر دانشگاه ها حاکم شده، این روز نشان داد دانشجویان با امید و نشاط همچنان در صحنه هستند.

احضار ۱۳ تن از دانشجویان دانشگاه شهرکرد به کميته انضباطی

روز شنبه ۲۰ آذر تعدادی از دانشجویان دانشگاه شهرکرد به کمیته انضباطی احضار شدند که در این میان نام محمد حيدرزاده نيز به چشم مي خورد.

به گزارش دانشجو نیوز، اتهام این دانشجویان استقبال از محمد حیدرزاده در روز ۱۵ آذر می باشد و اين در حالي است که نیروهاي امنیتی در ساعت مقرر مانع از حضور این فعال دانشجویی در دانشگاه شدند.

محمد حیدرزاده به همراه سه عضو دیگر دفتر تحکیم وحدت در اواسط آبان ماه دستگیر شد. در پی دستگیری حیدرزاده جمعی از فعالین دانشجویی دانشگاه شهرکرد با انتشار بیانیه ای ۱۶ آذر امسال را به نام روز محمد حیدرزاده در دانشگاه شهرکرد نام گذاری کردند.

پس از آزادی محمد حیدرزاده، دانشجویان دانشگاه شهرکرد قصد داشتند تا در روز ۱۵ آذر از وی در دانشگاه استقبال کنند که با حضور گسترده نیروهای امنیتی و حراست دانشگاه مراسم استقبال برگزار نشد.

لازم به ذکر است که بعد از برگزاری مراسم سراسری ۱۶ آذر در ایران بسیاری از دانشجویان دانشگاه های کشور تحت فشار های امنیتی قرار گرفته اند بطوریکه برخی از دانشجویان دستگیر شده و به زندان منتقل شده اند.

گرامیداشت روز دانشجو در بیش از ۳۰ نقطه دنیا

دانشجونیوز: هم زمان با شانزهم آذرماه، روز دانشجو در ایران، برنامه ها و مراسم های متعددی برای گرامیداشت این روز و زنده نگه داشتن یاد دانشجویان زندانی و تلاش های جنبش دانشجویی ایران در کشورهای مختلف در خارج از ایران برگزار شد. مراسم های برگزاری شده در سال جاری به مناسبت روز دانشجو در خارج از کشور به لحاظ تعداد، تنوع و گستردگی تاکنون کم سابقه بوده است. هدف از برگزاری این مراسم ها، آگاهی رسانی در خصوص وضعیت سرکوب جامعه دانشگاهی ایران بود و کشورهای مختلفی را در بر می گرفت. این مراسمات به همت شبکه فعالین دانشجویی خارج از کشور و گروه های محلی فعال در زمینه حقوق بشر برگزار شد. گروه "اتحاد برای ایران" هم نقش هماهنگ کردن این برنامه ها را برعهده داشت. گزارش های رسیده حاکی از آن است که در بیش از ۳۰ نقطه مختلف در دنیا مراسمی به این مناسبت برگزار شد. در ادامه گزارشی از مراسم ها می خوانید: (همچنین سایت شرح کاملی از این مراسمات را به زبان انگلیسی منتشر ساخته است)

امریکا (۷ برنامه)

روز ۱۳ آذر ماه در واشنگتن دی سی و در دانشگاه جورج واشنگتن مراسمی برای بزرگ داشت روز دانشجو برگزار شد. در این بزرگداشت علی افشاری دبیر انجمن دموکراسی خواه دانشگاه جورج واشنگتن، ژاله بهروزی از فعالان کنفدراسیون دانشجویان ایرانی پیش از انقلاب، مهدی فتاح پور از رهبران دانشجویی در اواخر دهه چهل و اوایل پنجاه، ابوالفضل جهاندار، کوروش صحتی و احمد باطبی از فعالین دانشجویی پیشین در ایران به ایراد سخنرانی پیرامون جنبش دانشجویی در ایران پرداختند. در این مراسم پیامی هم از حشمت الله طبرزدی خوانده شد. (گزارش برنامه بزرگداشت ۱۶ آذر در واشنگتن دی سی)

همچنین در دانشگاه جورج میسون در ایالت ویرجینیا مراسمی توسط سازمان عفو بین الملل و بنیاد برومند برگزار شد که در آن نمایشگاه عکسی از دانشجویان زندانی و همچنین مراسم سخنرانی که در آن ابولفضل جهاندار و نماینده سازمان عفو بین الملل صحبت کردند، بر پا شد. در دانشگاه هاروارد در بوستون نیز دانشجویان ونزوئلایی با کمک دانشجویان ایرانی برنامه ای با نام "همبستگی دانشجویان ونزوئلا با دانشجویان ایران" برگزار کردند. در دانشگاه مرکزی فلوریدا نیز میزی برای یابود و حمایت از دانشجویان ایرانی گذاشته شد و در خصوص نقض حقوق دانشجویان اطلاع رسانی شد. (برای مشاهده گزارش این برنامه می توانید به این لینک مراجعه کنید.)

در دانشگاه آستین تگزاس نیز گروه "آستین برای ایران" برنامه ای برای یادبود فعالین دانشجویی در ایران و به مناسبت روز ۱۶ آذر برگزار شد. (لینک گزارش برنامه)

به همین ترتیب در دانشگاه برکلی در سان فرانسیسکو و لس آنجلس برنامه هایی در همین خصوص برگزار شد.

ایتالیا (۳ برنامه)

روز دوشنبه ۱۵ آذر در شهر رم و در دانشگاه سپینزا کنفرانسی به مناسبت ۱۶ آذر و در دفاع از دانشجویان زندانی برگزار شد. در این کنفرانس ریکاردو رتزیوناله از فعالین دانشجویی ایتالیا‌، لئوپالدو ترتالیا از بخش بین الملل سندیکای کارگری ایتالیا، ریکاردو نوری سخنگوی سازمان عفو بین الملل و سناتور پیترو مارچنارو، رئیس کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا در کنار حسن یوسفی اشکوری نویسنده و دگر اندیش دینی، شهرزاد هوشمند، استاد دانشگاه و مصطفی خسروی، عضو سازمان دانش اموختگان ایران در سخنانی به دفاع از دانشجویان در زندان، و تحلیل نقش دانشجویان در گذر به دموکراسی در ایران پرداختند. کنفرانس دانشجویان در زندان در رم بر گزار شد. (گزارش کنفرانس دانشجویان در زندان در شهر رم ایتالیا)

همچنین در شهر ونیز ایتالیا برنامه اعلام همبستگی با جنبش دانشجویی ایران در تاریخ ۱۶ آذر انجام شد. در این برنامه که در میدان سان زکریا جریان داشت به منظور افزایش آگاهی نسبت به وضعیت دانشجویان ایرانی، عکس ها و پوسترهای دانشجویان زندانی در ایران به نمایش در آمد. در پایان نیز بروشورهایی که حاوی اطلاعات در مورد جنبش دانشجویی ایران بود پخش شد. (برای مشاهده گزارش کامل این برنامه می توانید به این لینک مراجعه کنید.)

برنامه اعلام همبستگی با جنبش دانشجویی ایران در کشور ایتالیا

دانشجویان و ایرانیان ساکن در تورین ایتالیا مسابقه فوتبالی را بین دانشجویان ایرانی و ایتالیایی به منظور بزرگداشت روز ۱۶ آذر و برای یاد کردن از دانشجویان زندانی در ایران برگزار کردند. در حاشیه این مسابقه تصاویری از دانشجویان دربند در ایران به نمایش درآمد.

ترکیه (۱ برنامه)

در پی فراخوان انجمن همبستگی فعالان تبعیدی ترکیه، روز سه شنبه ۱۶ آذر تجمعی به مناسبت روز دانشجو، تحت تدابیر شدید امنیتی در مقابل سفارت ایران در آنکارا برگزار شد. ایرانیان معترض در این تجمع ضمن آنکه تصاویری از زندانیان دربند از جمله ضیا نبوی، مجید دری، بهروز جاوید تهرانی، مهدی خدایی، علی ملیحی، احمد زیدآبادی، امیرخسرو دلیرثانی، عبدالله مومنی، حامد روحی نژاد، بهمن احمدی امویی، میلاد اسدی، بهاره هدایت، مهدیه گلرو، حسن اسدی زیدآبادی، حسین رونقی، علی جمالی، شبنم مددزاده و ... در دست داشتند، شعارهایی همچون "مرگ بر دیکتاتور" و "دانشجوی زندانی آزاد باید گردد" سر دادند. (گزارش کامل این برنامه را در این لینک ببینید.)

فرانسه (۲ برنامه)

در فرانسه و در شهر پارس کنفرانس مطبوعاتی فشارهای دولتی بر جنبش دانشجویی ایران به مناسبت روز دانشجو در تاریخ ۱۴ آذرماه برگزار شد. این برنامه با هماهنگی "اتحاد برای ایران" ، "شبکه فعالین دانشجویی خارج از ایران" ، "دانشجو نیوز" و "حرکت برای ایران" برگزار شده و در آن آقای عبدالکریم لاهیجی نایب رییس فدراسیون جهانی جامعه های دفاع از حقوق بشر، آقای پی‌یر شاپیرا به نمایندگی از شهرداری پاریس، خانم آزاده کیان استاد دانشگاه، پویان محمودیان فعال دانشجویی، محمد صادقی عضو ادوار تحکیم وحدت، نسیم سرابندی دبیر سابق کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت، صادق شجاعی فعال دانشجویی و سپهر عاطفی عضو جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی به همراه مارک برنسکی عضو اتحادیه دانشجویان اروپا، در خصوص ابعاد متعدد سرکوب جنبش دانشجویی صحبت کردند. (گزارش کامل کنفرانس مطبوعاتی فشارهای دولتی بر جنبش دانشجویی ایران به مناسبت ١٦ آذر در شهر پاریس)

همچنین دانشجویان و ایرانیان مقیم پاریس در مقابل دانشگاه سوربن تجمع و تریبون آزادی به مناسبت روز دانشجو برگزار کردند. در این تجمع، شرکنندگان تصاویر دانشجویان در بند در ایران را در دست داشتند.

مجارستان (۱ برنامه)

در پی برگزاری مراسم سراسری ۱۶ آذر در خارج از کشور، بوداپست پایتخت مجارستان نیز شاهد تجمعی برای آزادی دانشجویان زندانی در ایران بود. مراسم ۱۶ آذر، روز دانشجو، در بوداپست با نمایش دادن عکس های دانشجویان زندانی در ایران در دانشگاه "اروپای مرکزی" در این شهر برگزار شد. مراسم ۱۶ آذر در مجارستان برگزار شد.

ژاپن (۱ برنامه)

فعالان جنبش حقوق مدنی در ژاپن روز یکشنبه ۱۴ آذر ماه به مناسبت ۱۶ آذر و روز جهانی حقوق بشر در مقابل دانشگاه سازمان ملل متحد در خیابان آءویاما برنامه ای برگزار کردند. آنها در برنامه خود خواهان آزادی بیش از هفتاد دانشجوی در بند ایرانی شدند. (لینک گزارش این برنامه)

هند (۲ برنامه)

دانشجویان ایرانی دانشگاه عثمانیا در شهر حیدر آباد هند نیز مراسمی در این خصوص برگزار کردند و دانشجویان ایرانی این شهر به همراه انجمن دانشجویان خارجی دانشگاه "شهر هند" بیانیه ای به مناسبت ۱۶ آذر صادر کرده و نسبت به سرکوب های صورت گرفته واکنش نشان دادند. آنها در بیانیه خود با مردم آزاده ایران و دانشجویان حمایت کردند و همبستگی خود را با دانشجویان زندانی در ایران اعلام کردند.

در شهر دهلی نو هند طوماری در حمایت از دانشجویان ایرانی امضا شد. امضا کنندگان این طومار خواستار آزادی دانشجویان در زندان در ایران شدند. (گزارش این برنامه)

هلند (۱ برنامه)

در روز شنبه ۱۳ آذر در دانشگاه آمستردام هلند مراسمی با حمایت شبکه جوانان پیشرو و رادیو زمانه تحت عنوان جنبش دانشجویی ایران آخرین تحولات و چشم اندازها برگزار شد. در این برنامه سعید حبیبی، دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت و فعال حقوق بشر، پیمان جعفری محقق علوم سیاسی دانشگاه آمستردام ، شاهین نصیری، سخنگوی شبکه جوانان پیشرو، و پژمان سلیم حقوقدان و عضو هیت مدیره شبکه جوانان پیشرو سخنرانی کردند و در باره جنبش دانشجویی توضیحاتی دادند. بزرگداشت روز شانزدهم آذر در دانشگاه آمستردام، هلند

دانمارک (۱ برنامه)

سازمان بین المللی حمایت از حقوق بشر در ایران به همراه فعالین کشور دانمارک نیز حرکتی اعتراضی در میدان کلتروت کپنهاگ، پایتخت دانمارک، به مناسبت روز دانشجو برگزار کردند. در این آکسیون اعتراضی پتیشنی برای آزادی مجید توکلی، مهدیه گلرو، مجید دری، کوهیار گودرزی و سایر دانشجویان زندانی در ایران به منظور ارائه به سازمان ها، مجامع و نهادهای حقوق بشری جمع آوری شد. علاوه بر این پتیشن، بوروشورهائی در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران توزیع شد و گردانندگان این برنامه به علاقه مندان، درباره وضعیت دانشجویان در زندان ها و همچنین خواسته های انان توضیح دادند.

مالزی (۳ برنامه)

گراميداشت ۱۶ آذر در حالی در کوالامپور مالزی وبه همت گروه رسام راه سبز ايرانيان مالزی _برگزار شد که شرکت کنندگان عکس های دانشجويان در بند را در دست داشتند. در این مراسم پیام تصویری مهندس عزت الله سحابی و تقی رحمانی پخش شد. سحابی در پیام خوبش بر نقش سازنده دانشجویان در جنبش سبز تاکید کرد. همچنین تقی رحمانی فعال سیاسی نیز با پیامی تصویری در این مراسم حضور داشت و به نقد جنبش دانشجویی پرداخت. در این مراسم وحید پور اسماعیلی و صادق شجاعی که از دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل هستند از تجربه خود صحبت کردند و خانم عابدینی از اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت به نقش زنان در جنبش دانشجویی پرداخت. (گزارش این برنامه را در این لینک می توانید بخوانید.)
مشابه این مراسم در شهرهای سایبر جایا و جوهور مالزی نیز برگزار شد.

کانادا (۳ برنامه)

روز سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۸۹، هم زمان با اعتراضات دانشجویی در دانشگاه های ایران و مراسم جهانی در حمایت از جنبش دانشجویی در ایران، تعدادی از ایرانیان ساکن تورنتو در میدان مل لستمن دور هم جمع شدند و روز دانشجو را گرامی داشتند. در این گردهمایی که با دعوت جبهه متحد دانشجویی در کانادا انجام گرفته بود، دکتر فرخ زندی استاد دانشگاه یورک و عضو انجمن سکولارهای سبز در تورنتو، علی وکیلی فعال مدنی، اردشیر زارع زاده روزنامه نگار و فعال دانشجویی سابق در ایران، محمد باقر صمیمی روزنامه نگار، ایرج شکیبایی زندانی سیاسی دهه ۶۰، محمود صفی فعال حقوق بشر در کانادا، افشین اعرابی مدیر برنامه های جبهه متحد دانشجویی در تورنتو، همسر سعید ملک پور زندانی محکوم به اعدام، مریم بنی هاشم دبیر سایت حقوق بشری پرشین تو انگلیش، و نیز تعدادی از زندانیان سیاسی سابق در ایران حضور داشتند. بزرگداشت روز دانشجو در کانادا برگزار شد

در کانادا و در شهر وینیپگ در استان منیتوبا نیز مراسمی به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه منیتوبا برگزار شد.
در این مراسم عکسها و پوستر های دانشجویان در بند به نمایش در آمد. در پایان دانشجویان برگزار کننده این مراسم اهداف خود از این حرکت را در قالب بیانیه ای عنوان کردند. (گزارش برنامه پاسداشت روز دانشجو در دانشگاه "منیتوبا"ی کانادا)

گروه همبستگی با جنبش دموکراسی خواهی ایران در ادمونتون کانادا هم برنامه ای به مناسبت ۱۶ آذرماه و همبستگی با دانشجویان ایرانی برگزار کرد. در این برنامه علی افشاری به سخنرانی پرداخت. (گزارش برنامه)

آلمان (۲ برنامه)

در شهر برلین آلمان در دانشگاه آزاد این شهر مراسمی به مناسبت روز دانشجو بر پا شد. دانشجویان ایرانی در دانشگاه فنی مونیخ به مناسبت روز دانشجو در ایران تجمعی را بر پا کردند. در این مراسم شرکت کنندگان تصاویری از دانشجویان در بند در ایران را بر روی پارچه ای سبزرنگ نصب کرده بوند. (گزارش کامل این برنامه)

سوئد (۱ برنامه)

به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو، سمیناری جهت بررسی جنبش دانشجویی ایران به همت گروه "دموکراسی سبز" در شهر استکهلم برگزار گردید. در این سمینار مرتضی اصلاحچی، عضو سابق شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، دکتر مهرداد درویش پور، فعال سیاسی و استاد جامعه شناسی، و دکتر محمد رفیع محمودیان، استاد جامعه شناسی، به ایراد سخن پرداختند. در این مراسم مرتضی اصلاحچی در خصوص سیر تاریخی دفتر تحکیم وحدت صحبت کرده و روند تکاملی این تشکیلات از یک جریان حکومتی تا یک تشکیلات آزادی خواه و منتقد حکومت بررسی کرد. (گزارش کامل این برنامه)


نیوزلند (۱ برنامه)

دانشجویان دانشگاه کانتربری در شهر کریستچرچ نیوزلند طوماری را در حمایت از حقوق دانشجویان ایرانی امضا کردند و آن را برای سفارت ایران در این کشور ارسال نمودند.

انگلیس (۲ برنامه)

دانشجویان در دانشگاه اقتصاد لندن برنامه ای به مناسبت روز ۱۶ آذر در ایران برگزار کردند. همچنین در هایتی پارک لندن و رو به روی سفارت ایران در این شهر درختی به نام ندا آقاسلطان در روز ۱۶ آذر کاشته شد.

ایرلند (۱ برنامه)

در دوبلین، پایتخت کشور ایرلند، نیز مراسمی به مناسبت روز دانشجو در ایران برگزار شد.

مراسم سالگرد مختاری و پوینده زیر فشار سنگین نیروهای امنیتی!

دویچه وله : کانون نویسندگان ایران در بیانیه ای که هفته گذشته منتشر شد اطلاع داد که روزجمعه ۱۹ آذر، آرامگاه محمد مختاری و محمد‌جعفر پوینده را با حضور خانواده و یاران این دو، گلباران خواهد کرد.

این دو عضو کانون نویسندگان ایران در سال ۱۳۷۷ در جریان جنایاتی که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد، کشته شدند. پروانه اسکندری، داریوش فروهر وعلی‌اکبر سعیدی‌سیرجانی، دیگر قربانیان این سلسله قتل‌ها هستند. گروهی، کاظم سامی، احمد تفضلی و ابراهیم زال‌زاده را نیز حلقه‌هایی از همین زنجیره می‌دانند.

هم‌زمان با شروع مراسم با ناصر زرافشان تماس گرفتیم. گردهمایی کوتاه بود، با یک دقیقه سکوت آغاز شد و با خواندن بیانیه به پایان رسید. به گفته ناصر زرافشان، احتمال داده می‌شد حتی همین مراسم کوتاه هم هرآن برهم زده شود: ما از بدو ورود با اخطار صریح حضرات مواجه بودیم که این تجمع غیرقانونی‌ست و برای جلوگیری از آن مأموریت دارند. به هر کیفیت بود من یک دقیقه سکوت دادم. بعد از یکی از دوستان خواهش کردم که بیانیه‌ی کانون را به این مناسبت خواند و همین هم زیر فشار سنگین کسانی که درصدد ممانعت بودند، صورت گرفت. بعد از خواندن بیانیه‌ی کانون با فشار و اصرار نیروهایی که اینجا بودند تعدادی متفرق شدند،. بعضی هم هنوز به صورت پراکنده دوروبر گورستان هستند.

ناصر زرافشان، تخمین دقیقی از عده حاضران نداشت. به گمانش حاضران چند صد نفر بودند ومخاطبینی خاص: متأسفانه بین نیروهای سیاسی این کشور هم این مشکل وجود دارد. مثلا دوستان اصلاح‌طلب و دوم خردادی در این جور مناسبت‌ها به گمان من به خطا ، کاملا خودشان را کنار می‌کشند. بنابراین آن کسانی که هستند مخاطبین خاص امثال مختاری یا کانون نویسندگان بوده‌اند.

در پایان مراسم نیروهای امنیتی موبایل و دوربین بسیاری از حاضران را گرفتند و پوسترها را پاره کردند.

ناصر زرافشان از جمله وکلای خانواده‌های قربانیان "قتل‌های زنجیره‌‌ای" است و به دلیل قبول وکالت شاکیان این پرونده، متحمل پنج سال زندان شده است. او در باره "هزینه" این مراسم می‌گوید: به همین فکر می‌کردم، قبل از این که شما زنگ بزنید. به‌هرحال هرچه بادا باد.

ناصر رزافشان می‌گوید که بیانیه کانون نویسندگان، مرور این ده‌ـ دوازده ساله است. به‌خصوص در پرتو حوادثی که ظرف یکسال و نیم گذشته اتفاق افتاده است. در بیانیه آمده که با گذشت ۱۲ سال بر همگان روشن شده است که قتل‌های زنجیره‌ای جریانی برای حذف فیزیکی دگراندیشان و آزادی خواهان بود.

بیانیه کانون نویسندگان تاکید کرده که این قتل‌ها سراسر ایران را به لرزه درآورد با این همه عاملان واقعی این قتل‌ها هرگز به مردم معرفی نشدند. اصلاح طلبانی که نخست برای جراحی این غده سرطانی عزم جزم کرده بودند، در نهایت عقب نشستند و آمران و عاملان قتل‌های زنجیره‌ای دست به کار توطئه‌های تازه برضد آزادی‌خواهان شدند که کشتار جوانان در کهریزک از جمله آن است.

کانون نویسندگان در بیانیه خود نوشته که بهای آزادی در این سرزمین همچنان سنگین است. آغاز بیانیه چنین است:

آن شب که شهر را از تابوت بیرون کشیدند
گودال دسته‌جمعی ما را ستاره‌ها نشان کردند

"زندانیان حوادث انتخابات مفسد فی الارض هستند"

آخرین نیوز: عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با تأكيد بر اينكه زندانيان فتنه 88، از جرم سياسي عبور و مفسد في‌الارض هستند، گفت: اقدامات زندانيان فتنه 88 اصلاً ربطي به جرم سياسي ندارد.
به گزارش فارس موسي غضنفرآبادي، نماينده مردم بم در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نامه 16 تن از زندانيان فتنه 88 به هاشمي‌رفسنجاني در تعريف جرم سياسي، اظهارداشت: حتي اگر جرم سياسي هم تعريف شود اين افراد نمي‌توانند تحت پوشش جرم سياسي از ارتكا به جناياتي كه انجام داده‌اند، خارج و تبرئه شوند.
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با تأكيد بر اينكه اقدامات فتنه‌گران سال گذشته در قالب يك بحران خود را بروز و نشان داد، يادآورشد: افرادي كه اين اقدامات را ايجاد و دشمنان با حمايت مالي آنها را سازماندهي مي‌كردند، مجازات قانوني اين‌ها روشن بوده و جزو جرائم سياسي به شمار نمي‌روند.
وي با بيان اينكه اقدامات محاربانه فتنه‌گران بسيار صريح، شفاف و روشن است، خاطر‌نشان‌كرد: اين افراد طبق قانون مجازات اسلامي و موازين شرعي مجرم هستند و بايد به مجازات قانوني خود برسند و آنهايي هم كه مجازات شده‌اند، براي ديگران عبرت باشند.

یک‌سال حقوق بشر در ایران: فراگیر شدن سرکوب

دویچه وله : کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی در ‌سال گذشته نشان می‌دهد که نگاه امنیتی به فعالان مدنی و سیاسی، شامل حقوقدانان و شهروندان عادی نیز شده است. یکی از نتایج سرکوب‌های جاری، محکومیت پیاپی ایران در عرصه‌های جهانی بوده است.

انتخابات دور دهم ریاست جمهوری در ایران، فصل تازه‌ای در مطالبات حقوقی مردم و رویکردهای حاکمیت به این خواست‌ها گشود. پاسخ معترضانی که سراغ رای خود را می‌گرفتند، زندان، احضار، اخراج و سرکوب بود.

پیش از انتخابات، نخبگان، دانشجویان، فعالان مدنی یا سیاسی بودند که متهم به تلاش در جهت "تضعیف نظام" یا "اقدام علیه امنیت ملی" می‌شدند. اما رویدادهای پس از انتخابات، شهروندان عادی یا حقوقدانان را نیز با سرکوب، دادگاه و عقوبت آشنا کرد. فراگیر شدن بازداشت، ادبیات جدیدی با نام "زندانیان سیاسی گمنام" را به واژگان اجتماعی افزود.

فعالان حقوق بشر می‌گویند که سیاه‌ترین کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی، به دوران پس از انتخابات تعلق دارد. یک شهروند که مایل به افشای نام خود نیست، تاکید می‌کند که تنها پس از انتخابات بود که در روز روشن، مردم را زیر گرفتند، از روی پل پرت کردند یا به گلوله بستند.

دکتر خلیل بهرامیان، وکیل دادگستری، به دویچه‌وله می‌گوید که مقوله حقوق بشر همواره در ایران، مقوله‌ای فانتزی بوده اما پس از انتخابات پرده‌دری شد و آنچه قبلا با احتیاط نسبی انجام می‌دادند، برای حفظ قدرت خود، عریان کردند.

وی اعدام فرزاد کمانگر در ۱۹ اردیبهشت سال ۸۹ را تلخ‌ترین تجربه در حرفه‌ی خود می‌داند و می‌گوید که موکل‌اش سمبل تمام جوانان، آموزگاران، فعالان صنفی یا شهروندانی بود که گرفتار نگاه امنیتی، سرشار از سوءظن و سرکوب جمهوری اسلامی شدند.

نعمت احمدی، حقوقدان و روزنامه‌نگار نیز از سرفصل جدیدی پس از انتخابات در رویکردهای قضایی و حقوقی نام می‌‌برد. وی در گفتگو با دویچه‌وله از‌دانشجویان یاد می‌کند که انتقادها و فعالیت‌شان در سال‌های گذشته با ستاره، محرومیت تحصیلی یا تذکر انضباطی روبرو می‌شد، اما در ۱۸ ماه گذشته تنها با زندان و تبعید کیفر داده شدند. او با اشاره به حاشیه‌نشین کردن فردی چون هاشمی رفسنجانی، از مغضوب شدن شیخ و محتسب در دوران اخیر می‌گوید.

تهدید و دستگیری وکلای دادگستری

دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، افزون بر پیگرد و دستگیری فعالان سیاسی و مدنی، پرونده‌هایی نیز برای وکلای مدافع آنان گشوده است.

خلیل بهرامیان به دلیل دفاع از فرزاد کمانگر، پرونده‌ای در دستگاه قضایی دارد و به‌تازگی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه شده است.

محمدعلی دادخواه، وکیل مدافع بسیاری زندانیان سیاسی چون مجید توکلی، در ماه مهر ۸۹ محاکمه شده و اتهاماتی چون نگاهداری اسلحه در دفتر خویش دارد.

محمد اولیایی فر، وکیل شماری از فعالان دانشجویی و کارگری، در اردیبهشت سال ۸۹ به اتهام "تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه" دستگیر و با دستبند و پابند به اوین منتقل شده است.

نسرین ستوده، وکیل زندانیان سیاسی چون عیسی سحرخیز، از شهریور ماه سال جاری به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" در اوین به‌سر می‌برد.

شادی صدر و محمد مصطفایی پس از دستگیری و تهدید به بازداشت، ناچار شدند ایران را ترک کنند.

نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، پس از دستگیری و بازجویی در اوین، دچار شوک عصبی شد و به بیمارستان رفت. محمد سیف‌زاده و عبدالفتاح سلطانی، همکاران دیگر این کانون نیز پرونده‌های مفتوحی در دادگاه انقلاب دارند وممنوع‌الخروج هستند.

مقاومت مدنی در داخل، انزوا در خارج

هنجارهای حقوق بشر در ایران در یک سال و نیم گذشته سیری قهقرایی داشته‌اند، اما به موازات آن نیز، افکار عمومی بیش از پیش در طلب حقوق خود بوده است.

دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، می‌گوید که نامه‌نگاری از درون زندان به آیت‌الله خامنه‌ای و اعلام جرم زندانیان سیاسی علیه سران سپاه، بی‌سابقه و جلوه‌ای از مطالبات بازگشت ناپذیر شهروندی و حقوقی مردم هستند: خانواده‌های زندانیان بیانیه می‌دهند و در باره شکنجه‌ها و فشارهای عزیزان خود نامه سرگشاده به مسئولان می‌نویسند. این نشان می‌دهد که مردم ایران ساکت نمی‌شوند. از طرف دیگر این نشانه ضعف دستگاه حاکم است که یک فعال دانشجویی یا حقوق بشری را به ۸ سال زندان محکوم می‌کنند. این علامت سستی در حاکمیتی است که دیگر نه پایه دارد نه اقتدار.

عبدالکریم لاهیجی به شواهدی اشاره می‌کند که حاکی از انزوای روزافزون جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی هستند: ما در سه مقطع شاهد دستاوردهایی بودیم. اول کاندیدای عضویت در شورای حقوق بشر شدند ولی نامزدی خود را به بهانه عضویت در شورای حقوق بشر زنان پس گرفتند. اما دیدیم که برای عضویت دراین شورا تنها ۱۹ رای آوردند. سپس اکثریت بزرگی در کمیته سوم، نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کردند و این قطعنامه به‌زودی در مجمع عمومی سازمان ملل به رای گذاشته می‌شود. این همبستگی و همدردی جامعه بین‌المللی با مردم ایران، در اثر مبارزه و مقاومت آنهاست.

كارگران اصفهاني تا 6 ماه حقوق طلب ‌دارند

دبيراجرايي خانه كارگر استان اصفهان ‌مي‌گويد: درحال حاضر بيشتر كارگران اصفهاني بابت حقوق قانوني خود از يك تا شش ماه طلبكارهستند.
اصغربرشان درگفت‌وگوبا خبرنگارايلنا گفت: در عموم واحدهاي توليدي صنعتي به دليل آنچه كه كمبود نقدينگي و مشكل فروش ناميده مي‌شود كارگران ازكارفرمايان بابت حقوق و مزاياي قانوني خود طلب‌دارند.
وي با بيان اينكه دربرخي موارد كارفرمايان مطالبات كارگران خود را بصورت قسطي و تدريجي پرداخت مي‌كنند، گفت: نبود امنيت شغلي باعث شده است تا كارگران تا حد ممكن درمقابل تاخيرايجاد شده سكوت كنند.
به گفته برشان تاكنون در برخي موارد اين كارگران كه بيشتر قراردادي هستند تنها با مراجعه حضوري به استانداري و ادارات كار و تامين اجتماعي نسبت به دريافت مطالبات خود اقدام كرده‌اند.
اين فعال كارگري با بيان اينكه در برخي از موارد كارفرما با وجود فروش محصولات و فعاليت خط توليد از پرداخت مطالبات كارگران خود داري مي‌كند؛ گفت: در اين شرايط به دليل نبود امنيت شغلي كمتر كارگري حاضر به پيگري حقوقي براي وصول مطالبات معوقه خود است.

همه جنگل‌هاي ايران در آتش مي‌سوزند

ایلنا: جنگل‌هاي مناطق شمال، شمال شرق و غرب كشور همچنان در آتش مي‌سوزد،جنگل‌هاي زاگرس غربي در مريوان،جنگل‌‌هاي گلستان درشمال و جنگل ابر در سمنان درشمال شرق كشور در حال حاضر در محاصره آتش هستند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، از شمال كشور خبر مي‌رسد كه آتش‌سوزي همچنان در مناطق مختلف استان گلستان،ادامه دارد.
سيد نجيب حسيني نماينده مردم مينودشت وكلاله در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا گفت: آتش‌سوزي جنگل‌هاي گلستان هنوز ادامه دارد و مهار نشده و با وجود شدت وزش باد در طي چند روز گذشته آتش گسترش چشم‌گيري داشته است.
او باانتقادازعملكرد مسئولان كشور در برخورد با اين آتش‌سوزي گفت: جاي تعجب است كه به جنگل گلستان كه بعنوان گل سر سبد جنگل‌هاي كشور شناخته مي‌شود و به تمام مردم ايران تعلق دارد به صورت ملي نگاه نمي‌شود.

افكار عمومي كم‌كاري مسئولان را نمي‌بخشند
او ادامه داد: انتظار مي‌رود كه هم وزير كشور و هم وزير جهاد كشاورزي به منطقه گلستان بعنوان نقطه بحران نگاه كنند.
حسيني باستايش عملكرد مسئولين استان گلستان كه تمام امكانات خود را جهت مهار آتش به كار گرفته‌اندافزود: استان گلستان تمام آنچه را كه در توان داشت انجام داد و اين جاي تقدير دارد اما مجموعه مسئولين كشوري كه متولي اين كار هستند چرا امكانات كشور را براي پايان دادن به بحران آتش در جنگل گلستان به كار نمي‌برند؟
او ادامه داد: چگونه است، هنگامي كه يك سيل يا زلزله اتفاق مي‌افتد تمام امكانات كشور بسيج مي‌شود و به كمك نقاط بحران‌زده مي‌شتابد اما در بحران آتش گلستان خبري از بسيج امكانات ملي نيست.
نماينده مردم مينودشت وكلاله گفت: اگر تمام توان ما همين است كه تا اكنون نشان داده‌ايم چرا از ساير كشورها كمك نمي‌خواهيم تا به ما در مهار آتش ياري برساند.
او با بيان اينكه افكار عمومي مسئولين را در مورد كم‌كاري در مسئله خاموش كردن آتش جنگل‌هاي گلستان نمي‌بخشند، گفت: درحالي كه تمام استان گلستان يكپارچه و با تمام ظرفيت‌هاي خود به جنگ با آتش رفته‌اند جاي تعجب است كه وزيران كشور و جهاد كشاورزي تاكنون حتي يك بار هم براي بازديد به منطقه نيامده‌اند، مسئولان بايد در زمينه اين كم‌كاري پاسخگو باشند.
حسيني ابراز اميدواري كرد كه با توجه بيشتر مسئولين و به كارگيري كليه منابع ملي هرچه زودتر شر آتش از جنگل گلستان كم شود.

جنگل ابرهمچنان درآتش
از شمال شرق كشور نيز خبر مي‌رسد كه آتش جنگل‌هاي ابر در شاهرود استان سمنان كه از روز سه‌شنبه آغاز شده است همچنان ادامه دارد.
طبق آخرين اخبار تا روز جمعه آتش در مناطقي در جنگل ابرمهار شده ولي هنوز خاموش نشده است.
به گفته منابع محلي تاكنون حداقل 35 هكتار از جنگل‌هاي اين منطقه در آتش سوخته است.
صعب‌العبور بودن و شيب بالا در مناطق آتش كار امداد رساني را به اين مناطق سخت و دشوار كرده‌ است.
مردم محلي، نهادهاي نظامي،ارتش و سپاه، با امكانات كاملاً ابتدايي مانند بيل، كلنگ و دبه‌هاي آب به صورت پياده‌ تامناطقي كه گرفتار آتش‌ شده اندپيش رفته و سعي در مهار آن دارند.

تاكنون 35 هزارهكتارازجنگل‌هاي غرب درآتش سوخته است
از غرب كشور نيز خبر مي‌رسد كه آتش‌سوزي جنگل‌هاي مريوان و سروآباد كه از ابتداي خرداد ماه آغاز شده است همچنان ادامه دارد.
به گفته ايرج قادري آمار آتش تاامروز صبح به 860 نقطه رسيده است كه در يك ماه گذشته با توجه به عدم بارش باران هم در تعداد و هم حجم آتش افزايش چشمگيري مشاهده مي‌شود.
طبق آخرين خبرها تاكنون بيش از 35 هزار هكتار از جنگل‌هاي مريوان و سروآباد در آتش سوخته است به طوري كه مناطق جنگلي در خط مرزي ايران با عراق به طور كامل محو شده است.
روستا‌هاي پيله‌ور، رشه‌ده، خوش‌كلام، سردوش بيشترين ميزان گستردگي جنگل‌هاي سوخته در منطقه مريوان و سروآباد را به خود اختصاص داده‌اند.

سی.ان.بی.سی : سپاه مافیای ایران است

مردمک : شبکه خبری سی.ان.بی.سی در گزارشی به نقش عمده سپاه پاسداران در اقتصاد ایران و عوامل رشد اقتصادی این نهاد نظامی پرداخته است.

طبق این گزارش، تبدیل‌شدن سپاه به یک شبکه قدرتمند اقتصادی، با پاسخ ایران به فشار آمریکا و تحریم‌های بین‌المللی گره خورده است.

قدرت‌گرفتن اقتصادی و اجرایی سپاه پاسداران در ایران، نگرانی دولت آمریکا را در پی داشته است.

از جمله در میانه شهریورماه، هیلاری کلینتون، وزیر امورخارجه آمریکا، هشدار داده بود که ایران در حال تبدیل شدن به یک دیکتاتوری نظامی است و گفت که به اعتقاد او، با تشدید تحریم‌ها علیه ایران می‌توان به سوی فراهم‌کردن زمینه برای گفت‌وگو با این کشور گام برداشت.

خانم کلینتون در جمع مسئولان و کارشناسان سیاست خارجی آمریکا سخنرانی می‌کرد، از تبدیل شدن ایران به دیکتاتوری نظامی با پوشش و ظاهری مذهبی ابراز نگرانی کرد و گفت: سپاه پاسداران با همراهی رهبران سیاسی و دینی در حال تسخیر ایران است و به نظر نمی‌رسد این وضعیت با اهداف ابتدایی انقلاب ایران همسو باشد.

وی ابراز امیدواری کرد که افزایش فشارهای ناشی از تشدید تحریم‌ها بر ایران نه تنها به تجدید نظر رهبران این کشور در زمینه انرژی و سلاح‌های هسته‌ای بیانجامد، بلکه سبب تغییر رویه آنها در خصوص تروریسم شود.

سپاه؛ مافیای ایران

جیسون گوئرتز، گزارشگر ارشد سی.ان.بی.سی و نویسنده این گزارش می‌گوید: زمانی که بحث کنترل اقتصاد ایران مطرح می‌شود سپاه نیروی عمده کنترل اقتصاد است و بسیاری از ایرانیان داخل و خارج از کشور سپاه را مافیای ایران نامیده‌اند.

به گفته آقای گوئرتز به سبب ماهیت مبهم سپاه و ترس آشکار از این نیرو هیچ آماری وجود ندارد که به‌طور دقیق نشان دهد چند درصد از اقتصاد ایران در کنترل سپاه است.

مئیر جاودانفر، کارشناس ایران در اسرائیل، در این مورد گفته است: دولت ایران بیش از 80 درصد از اقتصاد را کنترل می‌کند و تخمین زدن این‌که چند درصد از اقتصاد ایران در کنترل سپاه است، موضوعی مشکل است.

به گفته آقای جادوانفر، براساس یک برآورد محتاطانه می‌توان گفت که سپاه از طریق افزایش کنترل خود در بورس اوراق بهادار تهران که بیم آن می‌رود به خاورمیانه نیز برسد، بیش از نیمی از کمپانی‌های تحت مالکیت دولت ایران را در کنترل دارد.

سپاه در شرایطی بر اقتصاد ایران تسلط یافته است که 30 سال پیش به دستور آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، برای حفاظت از کشور و دفاع از اصول انقلاب اسلامی ایجاد شد اما اکنون تبدیل شدن آن به یک شبکه قدرتمند اقتصادی، با پاسخ ایران به فشار آمریکا و تحریم‌های بین‌المللی گره خورده است.

سپاه درمیان بسیاری از فعالیت‌های خود، به ایفای نقش مرکزی در سازمان‌دهی برنامه هسته‌ای ایران مشکوک است و به همین دلیل است که سپاه، هدف عمده تحریم‌های قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران قرار گرفته است.

بیش از نیمی از صادرات در دست سپاه

علیرضا نادر تحلیلگر موسسه مطالعاتی رند کورپوریشن در کتابی با عنوان تعالی پاسداران نقش داخلی سپاه را در ایران ارزیابی کرده و نوشته است: حدود 68 درصد از صادرات ایران در دست سپاه است، زیرا سپاه بازیگر مهم اقتصادی در ایران است که اقتصاد رسمی و بازار سیاه ایران را نیز کنترل می‌کند.

رند کورپوریشن یک سازمان غیرانتفاعی است که با انجام پژوهش و تحلیل به بهبود سیاست و تصمیم گیری‌ها کمک می‌کند.

علیرضا نادر می‌گوید: شرکت‌های سرمایه‌گذاری، ساخت وساز، مهندسی، خودروسازی و حتی مطب‌های عمل جراحی چشم در ایران در کنترل سپاه است.

نویسنده سی‌ان.بی.سی، در گزارش خود تاکید کرده که حتی بسیاری از مقام‌های دولت ایران که قراردادهای اجرای پروژه‌های بزرگ را به سپاه می‌دهند خود عضو سپاه یا گروه‌های وابسته به سپاه مانند بسیج هستند؛ از جمله محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ایران. درواقع سپاه با محافل تصمیم‌گیرنده در تهران ارتباط بسیار نزدیکی دارد.

جنگ ایران و عراق؛ عاملی برای رشد سپاه

به گزارش سی.ان.بی.سی، فعالیت‌های اقتصادی سپاه در سال‌های پایانی جنگ ایران و عراق در سال‌های 1980 شروع شد؛ رئیس‌جمهوری و رهبر وقت جمهوری اسلامی، سپاه را تشویق کردند که وارد فعالیت‌های اقتصادی شود تا بودجه سپاه افزایش یابد.

موشک، هلیکوپتر، مسلسل و مواد منفجره در سال‌های جنگ ایران و عراق گران بود و دولتمردان وقت ایران فکر می‌کردند که اگر سپاه بتواند پول بسازد این موضوع امتیازی برای ایران خواهد بود.

علی آلفونه، پژوهشگر ایرانی در موسسه اینترپرایز آمریکا، در این مورد گفته بود: سپاه معمولا از طریق شرکت‌های مجازی که اسامی‌ آنها دائما عوض می‌شود، در بورس اوراق بهادار و دیگر زمینه‌های اقتصادی فعالیت می‌کند، زیرا نمی‌خواهد که به عنوان یک سرمایه‌گذار اقتصادی شناخته شود، بلکه می‌خواهد خود را نجات‌دهنده ایران، به‌ویژه نجات‌دهنده کشور پس از جنگ ایران و عراق نشان دهد.

اما به گفته کارشناسان داخل و خارج ایران بسیاری از مردم از اینکه سپاه در عرصه اقتصادی بسیار قدرتمند شده و فعالیت‌های اقتصادی را به انحصار خود درآورده، ناراضی هستند.

اعتراض به انحصار سپاه

اعتراض به انحصار اقتصادی سپاه پاسداران زمانی بالاتر گرفت که 51 درصد از سهام شرکت مخابرات ایران در مهرماه گذشته به کنسرسیوم اعتماد مبین، یکی از شرکت‌های زیرمجموعه این نهاد نظامی، واگذار شد و این معامله بزرگ‌ترين معامله تاريخ بورس ايران نام گرفت.

قرارگاه خاتم‌الانبیا یکی از بهترین نمونه‌های فعالیت اقتصادی سپاه است؛ این قرارگاه بزرگترین پیمانکار جمهوری اسلامی ایران در پروژه‌های صنعتی و ساخت‌وساز به شمار می‌آید. خاتم‌الانبیا را می‌توان با جنرال الکتریک آمریکا مقایسه کرد.

جیسون گوئرتز در گزارش خود می‌نویسد: حدود 25 هزار مهندس و کارگر برای خاتم‌الانبیا کار می‌کنند و مجله جاده و تونل نشریه اختصاصی خاتم‌الانبیا است.

به گفته این گزارشگر آمریکایی، تاکنون بیش از 750 قرارداد برای سدسازی، ساختمان‌سازی، میدان‌های نفتی، بزرگراه و خطوط لوله نفت و آب به خاتم‌الانبیا واگذار شده است.

قرارداد چند میلیارد دلاری توسعه پارس جنوبی، نمونه‌ای دیگر است که به عنوان بزرگ‌ترین میدان گازی برون‌ساحلی ایران شناخته می‌شود و به شرکت‌های وابسته به سپاه واگذار شده است.

این شرکت‌های وابسته به سپاه جای گروه‌های بین‌المللی انرژی مانند شل، رپسول و توتال را گرفته‌اند که در پاسخ به فشار آمریکا بر حکومت ایران، از سرمایه‌گذاری در انرژی ایران انصراف داده‌اند.

به گزارش سی.ان.بی.ان.سی، یک نماینده مجلس ایران نیز تاکید کرده است که فعالیت‌های بازار سیاه سپاه به تنهایی دست‌کم 12 میلیارد دلار درآمد ایجاد می‌کند. همچنین به گفته این نماینده که نخواسته نامش فاش شود یک سوم از تمام کالاهای وارداتی از طریق بازار سیاه تحت کنترل سپاه وارد ایران می‌شود.

نویسنده سی.ان.بی.ان.سی در پایان گزارش خود آورده است که سپاه در زمینه بازار سیاه دست رقیبان را کوتاه کرده و ایرانیانی که در بازار سیاه کالا فعالیت داشته‌اند را به زندان انداخته است تا خود به نیروی انحصاری در بازار سیاه کالا تبدیل شود.

پخش ویروس در بند 4 زندان رجایی شهر

خبرگزاری هرانا در طی هفته های اخیر ویروس نا مشخص در زندان رجایی شهر کرج بین زندانیان در حال گسترش است و مسئولین بهداری اقدام عملی برای درمان زندانیان مبتلا به این ویروس انجام نمیدهند.

بنا به اطلاع گزارشگر خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) تا کنون 9 تن از زندانیان محبوس در سالن 10 و 11 بند 4 زندان رجایی شهر به این ویروس مبتلا شده اند که دو تن از ایشان به نامهای رضا شریفی بوکانی و میثاق یزدان نژاد حال جسمی نامساعدی دارند.

از علائم اولیه این ویروس می توان به آب ریزش بینی، اسهال، سرفه های شدید تنفسی و سیاه شدن مردمک چشم اشاره کرد.

مسئولین بهداری با تجویز داروهای معمولی به مبتلا شدگان تا کنون اقدام جدی در درمان بیماری این افراد صورت نداده اند.

جنگل‌های ساری و سوادکوه طعمه حريق شد

ایسنا : براثر ايجاد حريق در جنگل‌های شهرستان ساری و سوادکوه، 5 هکتار از اراضی جنگلی اين شهرستان‌ها در آتش سوخت.

ماموران پاسگاه انتظامی هولار شهرستان ساری در پی کسب خبری مبنی‌بر ايجاد حريق در جنگل‌های منطقه اچوفی به محل اعزام شدند.

براثر اين آتش‌سوزی يک هکتار از اراضی جنگلی اين شهرستان طعمه حريق شد و با توجه به اينکه دامنه حريق در حاشيه مناطق جنگلی شهرستان سوادکوه به‌وقوع پيوسته بود ماموران انتظامی اين شهرستان نيز به منطقه اعزام شدند که با همکاری ماموران امدادی، انتظامی و مردمی حريق مهار شد.

براثر اين آتش‌سوزی 4 هکتار از اراضی جنگلی شهرستان سوادکوه نيز طعمه حريق شد.

علت حادثه و ميزان خسارات وارده توسط کارشناسان در دست بررسی است.

دبیر اجرایی خانه‌ کارگر شهرری : هزینه ماهانه یک خانواده متوسط 800 هزارتومان است

ایلنا : بدون شک در جلسات تغییر دستمزد سال 90 باید تبعات ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیز گنجانده شود.

دبیر اجرایی خانه‌ کارگر شهرری از آغاز برآورد شوراهای اسلامی کاراین منطقه برای محاسبه دستمزدهای سال 90 خبرداد.

علی ترکاشوند گفت: از هفته گذشته شوراهای اسلامی کارخانه های شهرری با برآورد سبد هزینه‌های زندگی، کار محاسبه دستمزدهای سال 90 را آغاز کرده‌اند.

وی گفت: براین اساس نرخ به دست آمده ازهزینه کالاهای ضروری نشان می‌دهد که در شرایط کنونی یک خانواده متوسط 4 نفره برای تامین نیازهای خود به 800 هزارتومان درماه نیازدارد.

این فعال کارگری افزود: به‌زودی شوراهای اسلامی کارخانه‌های شهر ری گزارش جامع و کاملی را از برآورد سبد هزینه کالاهای اساسی به کانون‌های شوراهای اسلامی کاراستان تهران ارسال خواهند کرد.

وی یادآور شد: بدون شک درجلسات تغییر دستمزد سال 90 باید تبعات ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیزگنجانده شود.

این فعال کارگری خواستارآن شد تا درجلسات تعیین مزد سال 90، نرخ واقعی و حقیقی تورم ملاک تعیین حداقل مزدشود واعضای شورای عالی کار از محاسبه دستمزد کارگران بر مبنای نرخ غیرواقعی تورم خوداری کنند.

وی یادآور شد: در سال‌های گذشته همواره محاسبه دستمزدهای کارگران تحت تاثیرنرخ تورم غیرواقعی که از نرخ واقعی همواره پایین‌تر است قرار داشته و در نتیجه قدرت خرید کارگران همواره پایین نگه‌داشته شده است.

زهرا رهنورد: ماموران امنیتی اجازه خروج به میرحسین نیمدهند

تحول سبز: ماموران امنیتی از ملاقات میر حسین موسوی با علی تاجرنیا جلوگیری کردند و زهرا رهنورد به تنهایی از وی دیدار کرد.
به گزارش تحول سبز ، حصر خانگی میر حسین موسوی به بهانه حفظ امنیت جان وی همچنان ادامه دارد و ماموران امنیتی اجازه خروج به وی را جز در موارد محدود نمی دهند. به طوریکه ایشان موفق به دیدار با دکتر تاجرنیا نشد و زهرا رهنورد به تنهایی با ایشان ملاقات کرد.
در این دیدار که با حضور فخرالسادات محتشمی پورهمسر آزاده دربند سید مصطفی تاجزاده و مریم قدس همسر فیض الله عرب سرخی برگزار شد ، زهرا رهنورد بر حصر خانگی موسوی تاکید کرد و گفت:ماموران امنیتی از حضور میر حسین در خارج از خانه جلوگیری می کنند و به بهانه حفظ امنیت به وی اجازه خروج نمی دهند.

ادامه محدودیت ها و شرایط نامناسب زندانیان سیاسی زن در بند متادون

کلمه :زندانیان سیاسی زن که از یک ماه پیش در ادامه محدودیت‌ها و فشارهای مسئولان امنیتی به بند قرنطینه متادون انتقال یافته بودند، هم‌چنان در این شرایط به سر می‌برند.

به گزارش کلمه، این درحالی است که سایر زندانیان با جرایم عادی، در زندان از امکانات رفاهی بیشتری برخوردارند. از جمله اجازه شرکت در کلاس‌های فرهنگی، کتابخانه و همچنین دسترسی روزانه به هواخوری.

زنان سیاسی که از یک ماه پیش به دلایلی نامعلوم از بند دو زندان به قرنطینه دربسته متادون انتقال یافته‌اند، در این مدت از حق تماس‌های تلفنی با خانواده خود محروم شده‌اند.

حق تماس تلفنی از جمله حقوق ابتدایی یک زندانی به شمار می‌رود که در مورد زندانیان سیاسی نادیده گرفته می‌شود. زندانیان سیاسی زن، در طول یک ماه گذشته تنها هفته‌ای یک بار به مدت ۲۰ دقیقه با خانواده‌های خود ارتباط داشته‌اند و محدودیت‌های موجود در زندان، بر مشکلات و نابسامانی وضعیت آنان افزوده است.

زنان از دسترسی به هواخوری محروم بوده و تنها یک ساعت در روز حق استفاده از هواخوری را دارند. در حالی که حیاط زندان که از آن به عنوان هواخوری یاد می‌شود از ساعت ۷ صبح تا تاریکی هوا در اختیار زندانی های عادی است و زندانی ها می‌توانند در هر زمان دلخواه از هواخوری استفاده کنند، در مورد زنان سیاسی این حق بدیهی زیر پا گذاشته شده است.

همچنین عدم امکان استفاده از کتابخانه زندان که پیش از این، یکی از موارد سرگرم شدن و گذران وقت زندانیان سیاسی بود، موجب نارضایتی زنان سیاسی را فراهم آورده است.

۱۸ زندانی سیاسی زن، هم‌اکنون در بند متادون که به صورت یک سلول دربسته است نگه‌داری می‌شوند و از امکان هرگونه ارتباط با خارج از زندان و یا استفاده از امکانات زندان محرومند.

ادامه فشارها بر زندانیان سیاسی زن درحالی صورت می‌گیرد که حتی در بند ۳۵۰ (بند سیاسی مردان) نیز علی‌رغم فشارها و شرایط امنیتی موجود، زندانیان از هواخوری روزانه و امکان تردد آزاد در محیط بند برخوردارند.

یکی از زنان تازه‌ آزاد شده از زندان در توصیف شرایط جدید زنان در بندعمومی می‌گوید: از زمانی که امکان حضور در کلاس‌های فرهنگی، سالن ورزشی و کتابخانه را از ما سلب کردند و به بند متادون منتقل شدیم. شرایط بسیار سخت تر از گذشته شده است. چرا که تمام زندگی ما در همان فضای بسته می‌گذرد و گاهی از این همه بی‌عملی خسته می‌شویم. مگر چقدر می‌شود از صبح تا شب خوابید و کتاب خواند.!

وی می‌گوید: پیش از این، از سالن ورزشی استفاده می‌کردیم و یا در کلاس‌های فرهنگی زندان شرکت می‌کردیم که به این طریق وقتمان به نحوی می‌گذشت. همچنین ارتباط با خانواده از طریق تلفن، یکی از مواردی بود که زندانیان را به لحاظ روحی تسکین می‌داد و موجب می‌شد تا بتوانیم شرایط زندان را تحمل کنیم. اما به نظر می‌رسد، قطع تمام امکانات حداقلی ما در زندان، تنها به این دلیل صورت گرفته که زندانیان زیر این فشارها بشکنند.

او روحیه زنان زندانی را خوب توصیف می‌کند، اما می‌گوید: شما تصور کنید که از صبح تا شب، زندگی‌تان در یک اتاق، بدون هیچ امکاناتی می‌گذرد. وی ادامه می‌دهد : من فکر می‌کنم شرایط زنان در زندان به مراتب بدتر از وضعیت مردان است و می‌بایست توجه بیشتری به آنان صورت گیرد، اما متاسفانه، در مورد شرایط نامناسب زنان زندانی کمتر صحبت می‌شود. کسی از غذای بسیار بد زندان حرفی نمی‌زند که زنان زندانی ناچار به استفاده از آن هستند. مردان زندانی به خاطر بهره مند بودن از امکانات آشپزخانه و دسترسی به فروشگاه، لااقل می توانند گاهی برای خود غذایی بهتر درست کنند، امکانی که زنان ار آنان بی بهره اند و به همین دلیل همواره مجبور به استفاده از غذای بی کیفیت زندان هستند.

ادامه فشار بر زندانیان زن در شرایطی صورت می‌گیرد که چندی پیش یکی از مسئولان زندان، قول داده بود که شرایط ‌آنان پس از انتقال به بند متادون بهتر خواهد شد. قطع تماس‌های تلفنی، نداشتن هواخوری و .. از جمله موضوعاتی است که خانواده‌های زندانیان را نیز آزار می‌دهد.

همسر یکی از زنان زندانی می‌گوید: ما دو بچه کوچک در خانه داریم، دلخوشی‌ آنها این بود که هر روز بتوانند با مادرشان صحبت کنند، اما پس از قطع تلفنها این حق از آنان سلب شد. این بچه‌ها نمی‌توانند هر هفته برای ملاقات به زندان بیایند.

۱۸ زن سیاسی زندانی در بند عمومی زندان اوین که بیش از ۷۰ سال حکم زندان دریافت کرده‌اند، با شرایطی سخت، روزگارشان را می‌گذرانند. این درحالی است که در روزهای گذشته، لیلا توسلی نیز پس از تأیید حکم دو ساله‌اش در دادگاه تجدیدنظر به زندان برگشت و به نظر می‌رسد روند بازگرداندن زنانی که احکام حبس قطعی دریافت کرده‌اند در روزها و هفته‌های آینده ادامه پیدا کند.


ضرب و شتم فرزاد مددزاده در زندان

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" روز یکشنبه 21 آذر ماه فرزاد مددزاده به بند سپاه وزارت اطلاعات در زندان گوهردشت کرج منتقل شد و برای مدت طولانی مورد بازجویی و ضرب و شتم بازجویان وزارت اطلاعات قرار گرفت.
زندانی سیاسی فرزاد مددزاده حوالی ساعت 15:00 به بند سپاه وزارت اطلاعات منتقل گردید. آقای مددزاده با چشم بند و دست بند و پابند به این بند برده شد و برای چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفت بازجویان اورا تحت فشار قرار دادند که چرا وضعیت و شرایط خود و خواهرش ، شبنم مددزاده در رسانه های بین المللی انتشار می یابد .
بازجویان وزارت اطلاعات حین بازجویی اقدام به ضرب و شتم او نمودند که به اين جهت وی دچار صدماتی گردید.

مهران فرجی، روزنامه نگار حوزه اجتماعی بازداشت شد

جرس: مهران فرجی، روزنامه نگار حوزه اجتماعی، روز شنبه با یورش ماموران امنیتی بازداشت شد.

بنا بر گزارش های رسیده به جرس، مهران فرجی، خبرنگار اجتماعی فعالیت در روزنامه های همشهری،اعتماد ملی و کارگزارا ن و عضویت در سازمان جوانان حزب اعتماد ملی را در کارنامه خود دارد.

با احتساب این بازداشت، این هفتمین فعال مطبوعاتی است که طی روزهای اخیر بازداشت می شود.

طی هفته ای که گذشت، ریحانه طباطبایی، خبرنگار روزنامه شرق، کیوان مهرگان، احمد غلامی و فرزانه روستایی و علی خدابخش دبیر سرویس بخش های سیاسی و بین اللمل و سردبیر و سرمایه گذار همان روزنامه و همچنین امیر هادی انواری، خبرنگار حوزه اقتصادی نیز بازداشت شده اند.

ایران با ٣٧ روزنامه نگار، بزرگترین زندان روزنامه نگاران جهان لقب گفته است.

کشف مدارک تازه در بارۀ حملۀ اعراب به ایران

رادیو فرانسه : در کتابخانۀ ملی اتریش ۲۵۰ پاپیروس متعلق به قرن هفتم میلادی پیدا شده است که از جمله اطلاعات تازه ای در بارۀ فتح ایران به دست اعراب در بر دارد. به طور کلی این مدارک تاریخی مربوط به فتوحات عرب در خاورمیانه و آفریقای شمالی است. کارشناسان اتریشی هنوز محتوای این پاپیروس ها را در اختیار عموم قرار نداده اند.
کتابخانۀ ملی اتریش صاحب یکی از بزرگ ترین مجموعه های پاپیروس دنیاست. این مجموعه که به نام کلکسیون "آرشیدوک رینر"* معروف است، بیش از ۱۸۰هزار پاپیروس از دوران مختلف را در بر می گیرد. تنوع زبان ها و همچنین گستردگی دورۀ تاریخی این پاپیروس ها (از ۱۵۰۰ قبل از میلاد تا قرن چهاردهم میلادی)، به ارزش استثنایی این مجموعه می افزاید. اکثر زبان های مهم دوران باستان، چون یونانی، لاتین، عبری، آرامی، پهلوی، قبطی و همچنین خط هیروگلیف مصری، در پاپیروس های مجموعه به کار رفته است.
پاپیروس یا کاغذ مصری که از نوعی نی تهیه می شود، از حدود پنج هزار سال پیش به شکل طومار در حوزۀ تمدن مصری به کار گرفته شد اما بعدها به صورت کاغذ نیز مورد استفاده قرار گرفت.

اما بزرگی و گستردگی این مجموعه باعث شده که هنوز بسیاری از قطعات آن ناشناخته و بررسی نشده باقی مانده باشند. به همین دلیل کشف ۲۵۰ پاپیروس متعلق به قرن هفتم میلادی در میان این کلکسیون عظیم، چندان برای کارشناسان غافلگیرکننده نیست.
این پاپیروس ها به زبان های قبطی و یونانی، در سال های ۶۴۴ و ۶۴۳ میلادی نوشته شده است. به گفتۀ کارشناسان کتابخانۀ ملی اتریش، این مجموعه، اطلاعات گرانبهایی از یکی از مهم ترین دوره های تاریخ بشر در اختیار مورخان قرار خواهد داد.
در اطلاعیۀ کتابخانه آمده است که فروپاشی امپراطوری روم شرقی (بیزانس) و سقوط شاهنشاهی ساسانی زیر ضربات اعراب، از وقایع مهمی است که در این ۲۵۰ پاپیروس از آنها سخن رفته است.
تاریخ نگارش پاپیروس ها دو سه سال پس از شکست نهایی ایرانیان در مقابل اعراب است. جنگ قادسیه در سال ۶۳۵ میلادی، و جنگ نهاوند در ۶۴۱ میلادی رخ داد. جنگ اخیر که توسط اعراب "فتح الفتوح" لقب گرفته، در واقع آخرین ضربه ای بود که دیگر اجازۀ بسیج دوباره و فراهم کردن نیرو را به ایرانیان نداد.

در مدارک تازه یافت شده همچنین اطلاعاتی پیرامون زندگی روزمرۀ سپاهیان عرب دیده میشود که از نظر کارشناسان، اطلاعات نادر و پرارزشی هستند. مطالعۀ مقدماتی برخی از این پاپیروس ها نشان می دهد که سپاهیان عرب در حملات خود تلاش داشته اند جان غیرنظامیان را حفظ کنند.

به گفتۀ یکی دیگر از مسئولان کتابخانۀ اتریش، این مدارک منحصر به فرد، نگاه تازه ای را از درون و از متن وقایع به دورۀ مهمی ممکن می سازد که طی آن روابط قدرت منطقه ای در حال دگرگون شدن بوده است.

در حال حاضر کتابخانۀ اتریش مشغول دیجیتالی کردن این پاپیروس هاست تا مراجعان بتوانند از سال ۲۰۱۱ به آنها دسترسی داشته باشند.

کتابخانۀ ملی اتریش پاپیروس هایی به خط پهلوی نیز در اختیار دارد. این پاپیروس ها متعلق به سال های ۶۱۹ تا ۶۲۹ میلادی، و دوره ای است که پارس ها به مدت ده سال در مصر فرمانروایی کردند. این مدارک شامل اطلاعاتی در بارۀ نظامیان و شیوۀ زندگی آنهاست و هنوز مورد بررسی های تفصیلی قرار نگرفته است.

بنای تاریخی "میرمیران" در حال تخریب است

این خانه تاریخی در روزگاری متعلق به کدخدای این ده بوده و اکنون تنها ویرانه‌ای است برای تخلیه نخاله‌های ساختمانی و رویش علفهای هرز.

خبرگزاری مهر: در یکی از شهرستانهای نزدیک اصفهان خانه تاریخی متعلق به دوران صفوی وجود دارد که دارای گچبری هایی در خور است اما متاسفانه بی توجهی به این بنای تاریخی آن را تبدیل به یک ویرانه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، "خانه تاریخی میرمیران" در شهر ورزنه اصفهان و در مجاورت تالاب بین المللی گاوخونی قرار گرفته است اما اکنون این بنای زیبای تاریخی در حال تخریب است و تنها سهمی که از روزگار دارد این است که هر روزه مورد دستبرد بسیاری از افراد سود جو قرار می‌گیرد.

چنانچه گودبرداری‌هایی که در یکی از اتاق‌های این خانه تاریخی شده مبین این مسئله است که هر بار عده‌ای به قصد دست یافتن به گنج، این خانه زیبای تاریخی را که روزگاری از جلا و زیبایی خاصی برخوردار بوده مورد هدف قرار داده اند.

این خانه تاریخی در روزگاری متعلق به کدخدای این ده بوده و اکنون تنها ویرانه‌ای است برای تخلیه نخاله‌های ساختمانی و رویش علفهای هرز.

دیدن تصاویری زیبا که در یکی از اتاقهای این خانه تاریخی آن اندازه چشم و ذهن هر بیننده‌ای را به سمت و سوی خود معطوف می‌دارد که گویی در یک هنرکنده‌ای بزرگ بسر می‌بری و در آن انواع حیوانات اعم از شیر ببر، طاووس، سیمرغ و ... وجود دارند اما دریغ از اندکی توجه به این هنر ایرانی.

از جمله مضامین عرفانی و داستانهای نقاشی شده خسرو و شیرین، میدان کارزار نقش جهان و سپاهیان صفوی، حیوانات اسطوره‌ای مانند اژدها، سیمرغ، فرشتگان همگی بسیار زیبا طراحی شده‌اند که در واقع این طرح‌ها حیرت هر بیننده‌ای را برمی‌انگیزد.

متاسفانه از این خانه تاریخی که در دل خود دوره‌های بسیاری را دارد، همانگونه که ذکر شد تنها یک اتاق باقی مانده و دیگر نقاط این خانه تاریخی تبدیل به ویرانه شده و قابلیت استفاده ندارد و هر لحظه درنگ نسبت به احیاء این بنای تاریخی می‌تواند تخریب کامل این بنای زیبای تاریخی را به همراه داشته باشد.

اما با توجه به اینکه در حال حاضر تملک این بنا در دست بخش خصوصی است گویا آنان تنها بدنبال آن هستند که باقیمانده این خانه زیبای تاریخی نیز تخریب شود و پس از اینکه میراث فرهنگی از نظر داشتن به آن روی برگرداند، تنها زمین این خانه تاریخی را به فروش برسانند.

یکی از اهالی ورزنه در هنگام بازدید خبرنگار مهر از این بنای زیبای تاریخی که می‌توان با گذر از دیواره‌های خرابه به آن وارد شد، گفت: همه روزه گردشگران زیادی برای بازدید از این خانه تاریخی به ایجا می‌آیند و بعضا شاهد حضور گردشگران خارجی نیز هستیم اما دیگر چیزی از این خانه تاریخی باقی نمانده است.

وی ادامه داد: جذابیتهای این خانه تاریخی برای گردشگران خارجی نیز بسیار در خور توجه است ولی متاسفانه این اتاق زیبا اکنون در وضعیت بدی به سر می‌برد.

گچ ‌بری ها را با اره بریدند!

وی که خود را منتسب به مالکین این خانه تاریخی می‌دانست و در مجاورت خانه میرمیران ساکن بود، ادامه داد: در گذشته گچ بری‌های این خانه تاریخی از سقف تا نزدیکی زمین بود اما همانگونه که زیبایی آن دل هر بیننده ای را می‌رباید برخی از افراد سودجو با اره این گچ بری‌ها را بریدند و حال تنها بخش محدودی از این هنر زیبا بر جا مانده است و آنچه اکنون باقی مانده است نیز به این دلیل است که دست به آن نمی‌رسید.

یکی از نوادگان میرمیران - کدخدا و صاحب اصلی این خانه - نیز ادامه داد: کسانی که این خانه تاریخی به آنان رسیده حاضر به فروش این خانه تاریخی هستند به شرط اینکه بهای خانه توسط خریدار پرداخت شود.

وی ادامه داد: نزدیک به 500 متر از خانه تاریخی میرمیران باقی مانده که هرکس پول نقد نزدیک به 80 میلیون تومان در دست داشته باشد زمین را به او می‌فروشیم.

همانگونه که از تصاویر نیز پیداست هنوز فرصت احیای این بخش باقی مانده از دوران کهن نیز وجود دارد اما در صورتی که سازمان میراث فرهنگی و دیگر متولیان امر در راستای نگهداری از این خانه زیبای تاریخی اقدامات لازم را به عمل نیاورند شاهد تخریب این بخش باقی مانده نیز خواهیم بود.

در هر صورت علاوه بر سازمان میراث فرهنگی دیگر بخش‌های خصوصی نیز می‌توانند با خرید و تملک این خانه زیبای تاریخی با توجه به مجاورت آن به مسجد جامع ورزنه که متعلق به دوران تیموریان است استفاده‌های مناسب را از آن ببرند زیرا این منطقه دارای قابیتهای بسیاری برای جذب گردشگر است که می‌توان وجود تپه‌های شنی، تالاب بین المللی گاوخونی و ابنیه تاریخی را از جمله قابیت‌های این شهر زیبا و تاریخی دانست.

آخرین خبر از وضعیت بازداشت شدگان مسیحی در اهواز

خبرگزاری هرانا - "نشان سعیدی" از نوكیشان مسیحی عرب تبار خوزستانی روز یكشنبه ۱۱ مهرماه ( ۳ اكتبر ۲۰۱۰ ) با ارائه وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی پس از گذشت نزدیك ۷۰ روز بازداشت در زندان انفرادی ، بطور موقت آزاد شد .

بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران(هرانا)، "نشان سعیدی" در تاریخ دوم مرداد ماه سال جاری در منزل مسكونیش واقع در كوی گلستان اهواز توسط مامورین لباس شخصی اطلاعات مورد هجوم قرار گرفت و همراه همسر و دختر ۶ ساله اش بازداشت شد . همسر او پس از یك بازجوئی طولانی به همراه دخترش پس از نیمه شب همان تاریخ آزاد شدند ولی این نوكیش مسیحی ۳۷ ساله به مدت بیش از ۲ ماه به شكل انفرادی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه اهواز معروف به بازداشتگاه چهارشیر زندانی بود .

نامبرده در این مدت فقط یك بار به مدت ۱ دقیقه در مورخ چهارشنبه ۲۴ شهریورماه سالجاری (۱۵ سپتامبر) توانست با همسرش از راه دور ملاقات كند و پس از آن ۵ دقیقه مكالمه تلفنی داشته باشند . در این مكالمه تلفنی او گفته بود كه رفتار ماموران بازداشتگاه با او خوب است ولی توضیحی نداده بود كه چرا آنطور كه همسرش از دور دیده دستش شكسته و باند پیچی شده است یا در گچ میباشد . او گفته بود كه ماموران از او اطلاعاتی در مورد شبان و خادمان كلیسا خواسته اند و برای این منظور او را تحت فشار گذاشته اند .

ماموران خانم انتضار همسر آقای "نشان سعیدی" را تهدید كرده بودند كه از این ملاقات و مكالمه و آنچه طی آنها دیده یا شنیده است نباید با كسی سخن بگوید . آنها به او گفته بودند اگر در این مورد اطلاع رسانی كند با آنها به سختی برخورد میشود و برای او و دخترش دردسر خواهد شد و دیگر هرگز شوهرش را نخواهد دید . همچنین این افراد به او گفته بودند كه در حال حاضر نباید به وكیل مراجعه كند .

گزارشات رسیده به " محبت نیوز" حاكی است كه این نوكیش مسیحی اهوازی در مدت بازداشت طولانی اش بدون اینكه تفهیم اتهام شده باشد در یك سلول بسیار كوچك انفرادی واقع در بازداشتگاه اطلاعات سپاه اهواز در چهار شیر نگهداری میشده است و به دفعات مورد بازجوئی از سوی مامورن امنیتی قرار داشت . گفته شده گویا شكستگی دست راست ایشان در زندان از نتیجه این بازجوئیها بوده است.

- اتهامات

در این مدت بازجوها به وی اتهاماتی ازاین قبیل نسبت داده اند : ارتباط با كشورهای اسرائیل و انگلیس، ارتداد ، بشارت "مسیحیت صهیونیستی" در ایران ! ، منحرف كردن مسلمانان ، تعمید مسلمانان از دین برگشته ، برگزاری تجمعات خانگی غیر قانونی و حتی تجزیه طلبی برای اعراب خوزستان.

این هموطن مسیحی ضمن رد كلیه این اتهامات اظهار داشت كه به هیچ وجه اهل سیاست و فعالیت های غیر قانونی نیست و فقط با عده ای از هم ایمانانش به انجام مراسم عبادتی مبادرت نموده است .

ماموران به این نوكیش مسیحی گفته اند كه تا زمان برگزاری دادگاه یا احضار مجددش حق خروج از خانه را ندارد و همچنین همسرش خانم انتضار نیز باید هر روز همچنان سر یك ساعت مشخص برای امضاء دفتری به اطلاعات سپاه در چهارشیر اهواز مراجعه كند . پیش از این نیز از ثبت نام دخترشان برای ورود به مدرسه ممانعت كردند و به آنها گفته اند یا باید در فرم ثبت نام دین شان را اسلام بنویسند یا اگر میخواهند به عنوان مسیحی بچه خود را در مدرسه ثبت نام كنند باید از دادگاه نامه ای مبنی بر تائید آن بیاورند .

افزايش پنجاه درصدی سارقان زن در ایران

خبرگزاری حکومتی فارس: معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي، گفت: در 8 ماهه گذشته 50.3 درصد افزايش در دستگيري سارقان زن را شاهد هستيم.

سرهنگ فريدون خالقي‌فرد امروز در يك نشست خبري با تشريح عملكرد 8 ماه گذشته اين معاونت، گفت: ميزان وقوع سرقت هيچ گاه به صفر نمي‌رسد اما پليس در برخورد با سارقان به صورت عام و با موضوعات عام به صورت خاص اقداماتي را انجام مي‌دهد.

وي اظهار داشت: برخورد پليس با سارقان علمي و بازدارنده است و سيستم‌هاي سنتي در اين راه ديگر كارايي نداشته و پليس آگاهي اين سيستم‌ها را به روز رساني كرده است.

سرهنگ خالقي‌فرد افزود: در 8 ماه گذشته ميزان كشف به كشف در تمام سرقت‌ها 46.3 نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته و همچنين ميزان كشف به وقوع نيز 64.9 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

اين مقام پليس آگاهي در سرقت عادي ميزان كشف به كشف 46.1 درصد و در كشف به وقوع 64.5 درصد افزايش داشته است.

وي اظهار داشت: در سرقت به عنف نيز 51.1 درصد افزايش و كشف به وقوع نيز 78.9 درصد افزايش داشته است.

سرهنگ خالقي‌فرد گفت: در سرقت‌هاي مسلحانه نيز ميزان كشف 26.3 درصد و در كشف به وقوع نيز 68.4 درصد افزايش را شاهد هستيم.

* افزايش 51 درصدي دستگيري سارقان

معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي گفت: در 8 ماهه گذشته ميزان دستگيري سارقان 51.7 درصد افزايش داشته كه آماري ناراحت‌كننده است.

اين مقام پليس آگاهي تصريح كرد: افزايش دستگيري سارقان 53.5 درصد نسبت به سال گذشته افزايش نشان مي‌دهد و در دستگيري مالخران نيز 21.4 درصد افزايش را شاهد هستيم.

* دستگيري سارقان سابقه‌دار 59 درصد افزايش يافت

معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي گفت: در 8 ماه گذشته ميزان دستگيري سارقان سابقه‌دار 59.6 درصد افزايش داشته است كه اين يك زنگ براي جامعه است زيرا سارقان متنبه نمي‌شوند.

وي اظهار داشت: دستگيري سارقان بدون سابقه‌دار نيز شاهد افزايش 46 درصدي است.

سرهنگ خالقي‌فرد افزود: در 8 ماه گذشته 2.9 درصد سارقان دستگير شده را زنان تشكيل مي‌دهند.

وي اظهار داشت: اين آمار بيانگر آن است كه در ميزان دستگيري سارقان زن 50.3 درصد افزايش را شاهد هستيم.

وي اظهار داشت: دستگيري سارقان مرد نيز نسبت به مدت مشابه سال قبل 51.8 درصد افزايش داشته و 97.1 درصد از سارقان را مردان تشكيل مي‌دهند.

سرهنگ خالقي‌فرد تصريح كرد: در برخي از موضوعات سرقت افزايش داشته‌ايم و با توجه به افزايش توليد خودرو سرقت خودرو نيز افزايش داشته است.

خبرگزاری فرانسه: حکم کوری چشم از طریق ریختن اسید

رادیو فرانسه: در ایران براساس قوانین قصاص یک جوان بیست و پنج ساله به کورشدن دوچشم با ریختن "اسید" محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، "مجتبی" بیست و پنج ساله که به قصاص از طریق کورکردن چشم از طریق اسید محکوم شده است در گذشته دریک اختلاف ناموسی با یک جوان دیگر به نام "علیرضا" با پاشیدن اسید چشم های وی را کورکرده بوده است.

بنا بر این گزارش دیوان عالی جمهوری اسلامی، حکم دادگاه بدوی درمورد قصاص کورکردن چشم را مورد تائید قرار داده است.

دادستان قم با تائید حکم دیوان عالی جمهوری اسلامی گفته است: ما از پزشکی قانونی خواسته ایم تا برجریان اجرای حکم و کور کردن محکوم نظارت نماید.

در ماه فوریه سال دوهزار و نه نیز یک جوان ایرانی به قصاص ازطریق کوری چشم محکوم شده بود.

هر 25 دقيقه يک نفر در جاده جان می دهد

روزنامه ابتکار: ايران، يكي از كشورهايي به شمار مي‌رود كه داراي بيشترين موارد تصادف و مرگ ومير ناشي‌از آن است، به طوري كه پس از بيماري‌هاي قلبي، تصادفات جاده اي اصلي ترين تهديد كننده جان انسانها به شمار مي‌رود. به گفته معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني كشور تنها در نيمه اول امسال 2 هزار و 812 نفر در تصادفات رانندگي كشته شده‌اند كه اين تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل3/4درصد افزايش داشته است. به گزارش پايگاه خبري پليس، جان باختن سالانه يك ميليون و 300 هزار نفر در اثر تصادفات موجب شده روز 21 نوامبر از سوي سازمان ملل متحد روز جهاني يادبود قربانيان ترافيك جاده اي نامگذاري شود.
تصادفات جاده اي موجب افزايش هزينه‏هاي مستقيم مانند هزينه‏هاي درماني ناشي از تصادفات و مراقبت از معلولين حادثه و غيرمستقيم نظيرايجاد مشكلات رواني و افسردگي در افراد خانواده، از دست دادن نيروي كار فعال بصورت دايم يا موقت، مي‌شود. به تاييدمسوولان حوزه راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي، هر 25 دقيقه يك نفر جان خود را در تصادفات جاده‌اي كشور از دست مي‌دهد، اين در حالي است كه بر اساس برآورد اتحاديه اروپا هر تصادف فوتي بيش از 20 ميليارد ريال خسارت اقتصادي وارد مي‌كند.
هزينه سالانه پنج ميليارد تومان دولت براي تلفات
به گفته سردار اسماعيل احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي، دولت سالانه چهار تا پنج هزار ميليارد تومان هزينه و خسارت ناشي از تصادفات در كشور را متحمل مي‌شود. وي مي‌افزايد: در هفت ماه گذشته، 12 تا 13 هزار نفر تلفات رانندگي در كشور گزارش شده است كه به ازاي هر يك كشته، 12 مجروح و 30 تصادف رخ داده و هزينه خسارت اين تصادفات براي دولت 200 ميليون تومان بوده است.
مسوولان سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور نيز با اعلام اينكه تعداد زندانيان مربوط به تصادفات رانندگي منجر به قتل، در كشور رو به افزايش است، نسبت به اين موضوع هشدار دادند.
به عقيده كارشناسان، بررسي شواهد موجود و علل بروز اين حوادث تمامي اين رويدادها را مي‌توان با ايمني پايين خودروها، ايمن نبودن گذرگاهها، جمعيت زياد، استفاده بي محابا از موتورسيكلت و كم توجهي به اصول ايمني توسط رانندگان مرتبط دانست .
اما با توجه به مسايل يادشده در حال حاضر در كشور با رشد سفر نيز روبه رو هستيم، بدان گونه كه رييس پليس راه كشور ازافزايش30درصدي سفر‌هاي جاده‌اي در چند ماه گذشته خبرداده است.
فرمـانده پليس راه كشور ، مي‌گويد: تعداد سفرها در هفت ماه گذشته 30 درصد به نسبت مدت مشابه سال قبل افزايش يافته است.
سرتيپ دوم پاسدار محسن بيگي، افزايش سفرها و تعداد خودروها در كشور بر ضرورت توسعه راهها تاكيد مي‌كند و مي‌افزايد: به رغم افزوده شدن يك و نيم ميليون خودرو به ناوگان كشور، ساخت راههاي ارتباطي تنها7/2 درصد افزايش داشته است.
البته در اين بين نمي‌توان از عدم رعايت مسايل ايمني توسط رانندگان نيز غافل شد .
آنگونه كه رييس پليس راه كشور اذعان كرده است 63 درصد حوداث جاده اي در شعاع 30 كيلومتري ورودي شهرها رخ مي‌دهد.
60 درصد کشته‌ها در جاده‌هاي برون شهري
عبدالرزاق برزگر معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني كشور نيز 6/61 درصد كشته‌هاي تصادفات را مربوط به جادههاي برون شهري،8/27 درصد در جاده‌هاي درون شهري و 10 درصد در جاده‌هاي روستايي اعلام كرد . در اين ميان از نقش رانندگان نيز نمي‌توان به سادگي گذشت و عدم رعايت ايمني و مسائل ترافيكي در جاده‌ها نيز يكي از مهمترين علل جان باختن در جاده‌ها به شمار مي‌رود .
به گونه اي كه رييس پليس راه كشور در اين رابطه مي‌افزايد: حدود5/28 درصـد عامل تصادفات ناشي از خواب الودگي و خستگي رانندگان است و بقيه به علت رعايت نكردن مقررات، نبستن كمربند ايمني و استفاده نكردن از كلاه و تجهيزات ايمني هنگام موتورسواري است. برزگر معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني كشورنيز در خصوص نحوه وقوع تصادفات رانندگي مي‌گويد:98/48درصد از افراد متوفي بر اثر برخورد دو وسيله نقليه، 4/21 درصد در اثر برخورد وسيله نقليه به عابر و 4/21درصد بر اثر واژگوني وسيله نقليه جان خود را از دست دادند.
معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني كشور ادامه مي‌دهد: خودرو مورد استفاده 6/ 35 درصد از افراد متوفي سواري،9/26درصد موتورسيكلت، 8/6 درصد وانت بار،6/4درصد كاميون، كاميونت و تريلي و 7/1درصد اتوبوس و ميني بوس بوده است.

زنان كارگر با كوچكترين بحرانی اخراج می‌شوند

ايلنا: زهرا صادقي مسئول اتحادیه زنان کارگر خانه كارگراستان مازندران گفت: اگر با نگاهی وسیع بنگریم با توجه به اینکه در فرهنگ اسلامی مادامی که زن در خانواده تامین باشد انگیزه کار خارج از خانه را ندارد، به این نتیجه می‌رسیم که علت اصلي كار زنان تامین نیاز مالی است.
به گزارش ايلنا، وي افزود: خانواده‌هایی که این قشر از آنها برخواسته‌اند، خانواده‌های بی‌سرپرست یا بدسرپرست و نیازمندی هستند که عدم حضور زن در آن خود باعث ناهنجاری‌های مضاعفی در مدیریت خانواده می‌شود و همچنین به علت سنگینی مسوولیتی که بر دوش این زنان است اکثر آنها دچار بیماری و پیری زودرس می‌شوند.
وي تاکید کرد: مشکلات اجتماعی زنان کارگر به فرهنگی که در محیط کار و اجتماع وجود دارد و بازخوردهای آن مربوط می‌شود.
زهرا صادقي در مورد بازخوردهای محیط کار گفت: اینگونه بحث‌ها به خصوص برای زنان جوان مشکلات زیادی دارد و البته شرایط فرهنگی سال‌های اخیر نیز آنها را بیشتر کرده طوری که،‌ زنان مجبورند به بسیای از ترس‌ها و تهدیدها پاسخ دهند اما پیشرفت شغلی نداشته باشند، و در كوجكترين بحران كارگري زنان كارگر اخراج مي‌شوند وتبعيض جنسي در مورد آنها كاملا مشهود است.
مسئول اتحادیه زنان کارگر خانه كارگر مازندران می‌گوید: ما فکر می‌کنیم همه باید مورد احترام باشند، در نتیجه محیط کار باید به گونه‌ای باشد که زن با حفظ اعتقاداتش بتواند آنجا کار کند و هیچ‌گونه تبعیضی در آن محیط وجود نداشته باشد.
وي بابيان اينكه در همه‌جا مساله تبعیض جنسیتی مطرح است، گفت: در کشور ما که محدودیت‌های عرفی نیز این مساله را دوچندان می‌کند اما تساوی جنسیتی و اصل عدم تبعیض از اصول بنیادی سازمان بین‌المللی کاراست كه به طور یکسان شامل مردان و زنان می‌شود كه متاسفانه در ايران اين اصول بنيادي رعايت نمي‌شود.

افزایش احتمال سقط جنین در اثر تنفس هوای آلوده

خبرگزاری مهر: یک جراح و متخصص زنان و زایمان نسبت به عوارض ناگوار آلودگی هوا بر سلامت مادران باردار و جنین هشدار و گفت: سقط جنین و بروز ناهنجاری جنینی از مهمترین عوارض آلودگی هوا است.

دکتر مرضیه ایراندوست اظهارداشت: استنشاق منواکسید کربن و سرب ناشی از هوای آلوده می تواند تهدید جدی برای سلامت مادران باردار باشد. تنفس این آلاینده ها هم بر روی جنین و هم سلامت مادر تاثیر منفی دارد.

وی با تاکید بر اینکه مادران باردار می بایست از رفت و آمد در هوای آلوده به شدت خودداری کنند افزود: عوارض ژنتیکی و جنینی در دوران بارداری مادر از مهمترین عوارض آلودگی هوا بر سلامت افراد است.

ایراندوست ادامه داد: احتمال رشد ناکافی نوزاد، کاهش وزن جنین در دوران بارداری مادر، تولد نوزاد نارس و سقط جنین از مهمترین عارضه های آلودگی هوا بر روی سلامت مادران باردار است.

این جراح و متخصص زنان و زایمان با اعلام اینکه آلودگی هوا موجب بروز اختلال در رشد جنین می شود گفت: وقتی مادر در هوای آلوده به راحتی اکسیژن دریافت نمی کند همین مشکل برای جنین نیز به وجود می آید و سلامت جنین را تهدید می کند.

افسردگی و بيماری های عفونی حاصل آلودگی هوا

روزنامه مردمسالاری: گويي آلودگي هوا نيز پايتخت نشين شد. و خيال بستن بار خود را ندارد. در اين بين هنوز ديده مي شوند مادراني که فرزند شيرخوار خود را در شلوغ ترين مناطق تهران بيرون مي آورند. هشدارها همچنان ادامه دارد و توجهي جدي را مي طلبد. دبير انجمن روانپزشکان ايران گفت: ورود آلاينده هاي هوا به بدن موجب ايجاد اثراتي بر سيستم اعصاب مرکزي مي شود که افسردگي، بي حوصلگي و اختلال خواب را در پي خواهد داشت. پرويز مظاهري در گفت وگو با فارس، با بيان اينکه آلودگي هوا از 2 طريق مشکلات روحي و رواني ايجاد مي کند اظهار داشت: يکي از اثرات سو آلودگي هوا از طريق آلاينده هايي است که غلظت آنها در هوا بالا مي رود و پس از ورود به بدن انسان روي سيستم اعصاب مرکزي و دستگاه تنفسي اثر مي گذارد. وي افزود: اين اثر موجب مي شود اکسيژن رساني به مغز کمتر شده و سيستم عصب مرکزي تحت تاثير قرار گيرد که در نهايت اضطراب، نگراني، بيقراري، افسردگي و اختلال خواب را در پي خواهد داشت. مظاهري تصريح کرد: غير از اين اثر، آلودگي هوا موجب مي شود بيقراري ظاهري در مردم ايجاد شود و نگراني نسبت به آينده به خصوص در سالمندان و بيماران ايجاد شود. اين روانپزشک تصريح کرد: اين نگراني موجب مي شود که بيماران و سالمندان اين ذهنيت را در خود ايجاد کنند که هر چه زودتر سلامتي خود را از دست خواهند داد. وقتي هوا آلوده مي شود افراد بي حوصله مي شوند و تمايل به کارکردن را از دست مي دهند و حالت دلمردگي و افسردگي پيدا مي کنند. از سوي ديگر رئيس مرکز تحقيقات ميکروبي دانشگاه علوم پزشکي تهران گفت: آلودگي هوا به استقرار ميکروب در بدن کمک و ايجاد عفونت را آسا ن تر مي کند. عبدالعزيز رستگار لاري ظهار داشت: وقتي سيستم تنفسي به درستي کار نکند و اختلالي در آن ايجاد شود ابتدا اين اختلال به صورت موارد آلرژيک و حساسيت بروز مي کند و پس از آن شرايط به گونه اي پيش مي رود که ويروس راحت تر مي کند استقرار يابد و عفونت را ايجاد مي کند. وي با بيان اينکه زخم يا بريدگي روي پوست مي تواند استقرار ميکروب را راحت تر کند، تصريح کرد: آلودگي هوا نيز مي تواند شرايط را براي بيماري هاي عفوني مساعد کند چرا که هر چيزي که به صورت آلرژيک و حساسيت باشد و بتواند التهاباتي را ايجاد کند به استقرار ميکروب و مشکلات تنفسي کمک مي کند. آلودگي هوا مي تواند در سيستم تنفسي از ناي و ريه تا قسمت هاي انتهايي آن به ورود التهابات کمک کند و باکتري و عفونت را در آنجا مستقر کند. وي در پاسخ به اين پرسش که آيا آلودگي هوا مي تواند مقاومت ميکروبي ايجاد کند، خاطر نشان کرد: مقاومت ميکروبي بيشتر در زمينه بيماران بستري وجود دارد اما به طور کلي هر ترکيبي که بتواند جهش زا باشد و در سلول موتاسيون ايجاد کند مقاومت ميکروبي ايجاد مي کند که البته اين موضوع در همه افراد صدق نمي کند. پروفسور داريوش فرهود پدر علم ژنتيک ايران نيز پيش از اين در گفت و گو با فارس هشدار داده بود: ثابت شده است در مکان هايي که آلودگي هوا و مواد غذايي بيشتر باشد احتمال بروز سندروم هاي کروموزومي به طور واضح افزايش مي يابد و با توجه به اينکه تهران يکي از آلوده ترين شهرهاي جهان است افزايش بروز سندرم ها دور از ذهن نيست. فرهود تصريح کرد: ضايعات محيطي از جمله آلودگي هوا باعث شدهMS و سقط جنين در بين مردم زياد شود و دور سر، سينه و قد نوزادان کوتاه شود و نوزادان کم وزن به دنيا آيد. رييس هيات مديره جامعه پزشکان متخصص داخلي نيز گفت: تداوم آلودگي هوا به تدريج بر عملکرد مغز اثر منفي مي گذارد و کاهش درصد ضريب هوشي را در پي دارد. دکتر ايرج خسرونيا در گفت وگو با ايسنا، افزود: بيمار در هواي آلوده به تدريج دچار اختلال حواس مي شود به طوري که گاهي اوقات قادر به انجام کارهاي ظريف نيست. اين متخصص داخلي اضافه کرد: افزايش بيش از حد گازها و ترکيبات آن روي مخاط ناي و نايژه تاثير منفي مي گذارد و سلولهاي مخاطي را از بين مي برد. در اين شرايط فرد به عفونتهاي مختلف دچار مي شود. خسرونيا با بيان اينکه آلودگي هوا بر مغز و اعصاب نيز اثر منفي مي گذارد، گفت: ابتدا بيمار دچار بي حسي و ضعف عمومي مي شود و در صورت تداوم آلودگي و افزايش مقدار گازهاي سمي، بيهوش و در بيمارستان بستري مي شود البته آلودگي هوا به سلامت مبتلايان به برونشيت، آمفيزم و اختلالات تنفسي اثر بيشتري مي گذارد. رييس هيات مديره جامعه پزشکان متخصص داخلي درباره علايم تاثير آلودگي هوا بر بدن اظهار کرد: بيمار به تدريج شروع به سرفه و در ادامه تنگي نفس پيدا مي کند. افزايش ضربان قلب، تيره شدن رنگ زبان و به اصطلاح پرخون شدن چشمها از ديگر علايم تاثير آلودگي بر بدن است. افراد مبتلا به اين علايم، دچار ضعف عمومي مي شوند بنابراين آنان را بايد به مکانهاي غيرآلوده منتقل کرد. وي درزمينه اثرآلودگي هوا بر قلب انسان اظهار کرد: ضربان قلب به علت ناتواني گلبول هاي قرمز براي اکسيژن رساني، افزايش مي يابد و افراد مبتلا به بيماريهاي قلبي از اين وضعيت بيشتر آسيب مي بينند. خسرونيا در پايان توصيه کرد: افراد از ورزش کردن در هواي آلوده خودداري کنند. کودکان و بيماران قلبي و ريوي نيز تا حد امکان از منزل خارج نشوند اما اشخاصي که ناگزير به خروج از خانه هستند از ماسک هاي ضخيم استفاده کنند و تا حد امکان از فضاي بسته محل کار خود خارج نشوند.

افزایش احتمال سقط جنین در اثر تنفس هوای آلوده
خبرگزاری مهر: یک جراح و متخصص زنان و زایمان نسبت به عوارض ناگوار آلودگی هوا بر سلامت مادران باردار و جنین هشدار و گفت: سقط جنین و بروز ناهنجاری جنینی از مهمترین عوارض آلودگی هوا است.

دکتر مرضیه ایراندوست اظهارداشت: استنشاق منواکسید کربن و سرب ناشی از هوای آلوده می تواند تهدید جدی برای سلامت مادران باردار باشد. تنفس این آلاینده ها هم بر روی جنین و هم سلامت مادر تاثیر منفی دارد.

وی با تاکید بر اینکه مادران باردار می بایست از رفت و آمد در هوای آلوده به شدت خودداری کنند افزود: عوارض ژنتیکی و جنینی در دوران بارداری مادر از مهمترین عوارض آلودگی هوا بر سلامت افراد است.

ایراندوست ادامه داد: احتمال رشد ناکافی نوزاد، کاهش وزن جنین در دوران بارداری مادر، تولد نوزاد نارس و سقط جنین از مهمترین عارضه های آلودگی هوا بر روی سلامت مادران باردار است.

این جراح و متخصص زنان و زایمان با اعلام اینکه آلودگی هوا موجب بروز اختلال در رشد جنین می شود گفت: وقتی مادر در هوای آلوده به راحتی اکسیژن دریافت نمی کند همین مشکل برای جنین نیز به وجود می آید و سلامت جنین را تهدید می کند.

اقدام یهودستیزانه با تخریب آثار باستانی همدان

یكی از بیندگان سایت آینده نیوز با ارسال پیامی نوشته است:

امروز در همدان و بعد از نماز و زیارت عاشورا در مساجد بیانه ای پخش شد به نام كلی دانشجویان همدان كه در آن آمده است:

"استر و مردخای كیستند؟؟
آیا از هولوكاست ایرانی خبر دارید؟
استر و مردخای همانهایی هستند كه دستور قتل عام 77000 ایرانی را در زمان خشایارشاه صادر كردند.
آیا می دانیدكه طرفداران استر و مردخای این قاتلان ایرانی ها ؛ جشن ایرانی كشی (پوریم) برگزار می كنند؟
آیا لازم است در مملكت شیعه به مقبره این دو قاتل زیارتگاه اطلاق شود؟
فرزندان خود؛ دانشجویان استان همدان را در تجمع یكشنبه (21آذر) ساعت 12:30 روبروی مقبره این دو قاتل یاری فرمایید."

همه كسانی كه با تاریخ گذشته ایران آشنایی دارند می دانند استر و مردخای باعث جلوگیری از كشتار یهودیان (كه تعداد قابل توجهی از آنها ایرانی بودند) شدند اما در این بیانیه كه مشخص نیست توسط چه گروهی و با عنوان دانشجویان استان همدان منتشر شده درست عكس این مطلب گفته شده كه كاملاً كذب است.

شاخص قيمت ‌ها افزايش يافت

جام جم آنلاين: بانك مركزي با انتشار آخرين وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي كشور در شهريور 89 تصريح كرد كه شاخص‌هاي قيمت در بخش كالاها و خدمات مصرفي، بهاي توليد و بهاي كالاهاي صادراتي افزايش يافته است.

به گزارش خبرنگار ما، براساس گزارش نتايج شاخص‌هاي ماهانه اقتصادي كشور در شهريور ماه 89، شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران نسبت به ماه قبل (مرداد 89)‌ معادل 0.8 درصد افزايش يافت.

اين شاخص در مقايسه با ماه مشابه سال قبل (شهريور88)‌ 10 درصد رشد يافت. شاخص بهاي توليدكننده يا همان هزينه توليد نيز در شهريور 89 نسبت به مرداد 89 معادل 0.5 درصد و در مقايسه با شهريور 88 معادل 11.2 درصد افزايش يافت.

وضعيت شاخص بهاي كالاهاي صادراتي ايران نيز همين گونه گزارش شده و اين شاخص در شهريور 89 نسبت به مرداد 89 معادل 1.4 درصد و در شهريور 89 نسبت به شهريور 88 معادل 7.5 درصد رشد نشان مي‌دهد.


اين گزارش مي‌افزايد: شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در شهر تهران نيز در شهريور 89 در مقايسه با ماه قبل 0.8 درصد و در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 8.6 درصد افزايش نشان مي‌دهد و البته اين افزايش هم‌اكنون در نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي در ماه‌هاي مهر و آبان مشاهده شده به طوري كه اين نرخ به 9.7 درصد يعني در آستانه 2 رقمي شدن رسيده است.

برگشتي‌ها

بانك مركزي در گزارش خود به وضعيت صدور چك، برات و سفته و همچنين مقدار برگشت خوردن اين اسناد اشاره كرده است.

بر اين اساس تعداد اسناد مبادله شده در اتاق پاياپاي اسناد بانكي تهران در شهريور 89 در مقايسه با ماه قبل 1.1 درصد و در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 3.5 درصد افزايش يافته است.

مبلغ اسناد ياد شده نيز در شهريور89 در مقايسه با ماه قبل 1.2 درصد و در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 34.4 درصد رشد نشان مي‌‌دهد.

نگاهي به وضعيت اسناد برگشت خورده نيز نشانگر افزايش چك‌ها و ساير اسناد مالي برگشتي است به طوري كه تعداد اسناد برگشتي در شهريور 89 در مقايسه با مرداد 89 ، 1.4 درصد ودر مقايسه با شهريور 88 معادل 14.5 درصد رشد يافته است.

در بخش مبالغ چك‌هاي برگشتي نيز آمار بانك مركزي مي‌گويد اين شاخص در شهريور 89 در مقايسه با ماه قبل 8.2 درصد كاهش يافته اما در مقايسه با شهريور 88 ـ يعني روند طي شده در يك سال اخيرـ 20.3 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

اين گزارش مي‌افزايد: در شش ماهه اول سال‌جاري كه منتهي به شهريور ماه مي‌شود، حدود 2.9 ميليون برگ سند به مبلغي معادل 128.6 هزار ميليارد ريال برگشت خورده است.

در شهريور ماه 89 نيز فقط در شهر تهران 498 هزار برگ سند به ارزش حدود 20.7 هزار ميليارد ريال برگشت خورده است.

نگاهي به جداول و روند حركت منحني اسناد برگشت داده شده، نيز حاكي از افزايش قابل توجه آن است كه مي‌تواند حامل علائمي آشكار از بيمار بودن يا ركود فضاي كسب و كار كشور براي برنامه‌ريزان و مديران باشد.

به عنوان مثال درصد اسناد برگشتي به مبادله شده در كل سال 88 معادل 10.7 درصد بوده كه اين رقم فقط براي 6 ماهه نخست امسال 12.2 درصد گزارش شده است. يعني آمار چك‌هاي برگشتي نيمي از سال‌جاري از كل آمار سال گذشته بيشتر بوده كه طبيعتا تا پايان سال اين ارقام افزايش بيشتري نيز خواهند يافت.

پرونده سازی جدید علیه زندانی سیاسی ارژنگ داودی

اتهام سازی و پرونده سازی جدید بازجویان وزارت اطلاعات علیه زندانی سیاسی ارژنگ داودی
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" روز یکشنبه 21 آذر ماه زندانی سیاسی ارژنگ داودی به شعبه 6 بازپرسی دادگاه انقلاب برده شد و توسط فردی بنام محمدیاری رئیس این شعبه اتهامات واهی و وعجیبی به او نسبت داده شد.بازپرسی که از صبح شروع شده بود تا ساعت 15:00 در دادگاه انقلاب کرج ادامه یافت.
اتهاماتی که محمدیاری به زندانی سیاسی ارژنگ داودی نسبت داده است عبارتند از ؛اقدام علیه امنیت نظام،تهیج افکار عمومی علیه نظام از طریق سایتها و رسانه های خارجی و توهین واهانت به مسئولان نظام می باشد. محمدیاری در ادامه تهدیداتش به آقای داودی گفت :15 سال دیگر بهت می دهیم تا اینکه تا ابد اینجا بمانی .
در حالی این اتهامات به آقای داودی نسبت داده می شود که او نزدیگ به 8 سال است در زندان در اسارت بسر می برد و در طی این مدت تحت شدیدترین شکنجه ها فشارها و اذیت وآزارها قرار داشته است.حال باید از بازجویان وزارت اطلاعات که تحت عنوان بازپرس و قاضی، قوۀ قضایی را به گروگان گرفته اند پرسید، چگونه، کسی که در زندان است و تحت کنترل شدید مامورین شما می باشد می تواند از درون زندان علیه نظام اقدام کند ؟به مقامات این نظام توهین کند و یا افکار عمومی و سایتها و رسانه های خارجی را تهیج کند؟
لازم به یادآوری است تا به حال 3 پرونده علیه زندانی سیاسی ارژنگ داودی توسط بازجویان وزارت اطلاعات گشوده شده است.
محمدیاری بازپرس شعبۀ 6 بازپرسی دادگاه انقلاب خود از بازجویان وزارت اطلاعات که تحت عنوان بازپرس در دادگاه انقلاب کرج مشغول به اتهام سازی و پرونده سازی علیه زندانیان سیاسی که سالها در اسارت هستند می باشد. این فرد پیش از این علیه منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه با شگفتی و حیرت فراوان اتهامات مشابهی وارد نمود و او را به 1 سال زندان علاوه بر محکومیت قبلی اش محکوم نمود.محمدیاری همچنین قبل از آن علیه منصور رادپور در حالی که در زندان بود اتهام سازی نمود و او را به 5 سال زندان محکوم نمود.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،اتهام سازی و پرونده سازی علیه زندانیان سیاسی که سالها در اسارت بسر می برند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سازمانهای حقوق بشری و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.

21 آذر 1389 برابر با 12 دسامبر 2010
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد

آتش این بار به جان جنگلهای جواهرده رامسر افتاد

دریانیوز: دبیر ستاد بحران شهرستان رامسر از وقوع آتش سوزی در منطقه جنگلی جیر کوه جواهرده رامسر خبر داد.

(محمد رضا عبد الکریمی ) با اعلام این مطلب افزود:آتش سوزی ساعت 4 صبح روز شنبه 20 آذر ازباغات به جنگل های منطقه جیرکوه سرایت نمود.

مهندس قاسم ریاضی رییس منابع طبیعی رامسر سطح این جنگل ها را 500 هکتار برشمرد و گفت : آتش حدود 3 هکتار را در بر گرفت که بنا به اظهار این مقام مسول مهار شده است.

سرهنگ صادق حمیدی فرمانده سپاه رامسر نیز گفت: حوالی ساعت ده امشب یک واحد منزل مسکونی در ولنگان نرسیده به جنت رودبار طعمه حریق شد که اطفا گردید در این آتش سوزی دو راس گاو تلف شدند اما آتش توسط آتش نشانی و مردم خاموش گردید.

تمدن چند هزار ساله زیر پای گوسفندان در حال چرا

خبرگزاری مهر:
تمدن چند هزار ساله ای که تنها چند سال پیش توجه باستان شناسان جهان را در جنوب کرمان به خود جلب کرده بود امروز بار دیگر فراموش شده و زیر پای گوسفندان در حال چرا رها شده است.

چند سال پیش و پس از اینکه غارتگارن میراث فرهنگی محدوده تاریکی دشت جیرفت و شهر دقیانوس را با کلنگ و بیل سوراخ سوراخ کردند و تعداد نا محدودی شی تاریخی متعلق به قبل از میلاد مسیح را به تاراج بردند نظر کارشناسان میراث فرهنگی کشور نیز به این محدوده تاریخی جلب شد و چندین دوره باستانشانسی روی این محوطه ها صورت گرفت اما نکته قابل توجه اینکه این تمدن غنی یک سال است که به حال خود رها شده و زیر بارش باران و بادهای سهمگین منطقه در حال فرسایش است.

در ابتدا کارشناسان میراث فرهنگی از کشف تمدنی کهن در شرق جهان سخن به میان می رفت که با توجه به کشف لوحی گلی و کشف یک خط منحصر به فرد بسیاری از کارشناسان مبداء خط جهان را به این تمدن نسبت دادند و در نهایت نیز این لوح را برای کشف خط به ایتالیا فرستادند هرچند که از کشف خط این لوح نیز خبری در دست نیست.

تمدن دقیانوس بار دیگر فراموش شد
از سوی دیگر این تمدن هفت هزار ساله دارای نمادهای منحصر بفرد در هنر فرهنگ و صنعت بوده است و با کشف این تمدن در واقع تاریخ دچار تحولی جدید می شد و مبداء خط و حتی صنعت تغییر می کرد اما پس از گذشت سالها این تمدن پس از هزاران سال بار دیگر فراموش شده است.

وسایل به دست آمده از این تمدن تا به امروز بیشتر ظروف سفالی و سنگی، قطعات سنگ صابون و گاه وسایل مفرغی را شامل می ‌شود.

مهمترین صنعت منطقه همان کنده کاری روی سنگ صابونی است که دارای ظرافت خاص است و موارد کاربردی و زیبایی شناختی را در بر می‌گیرد.

در روی این قطعات تصاویری از قبیل انسان، بز و گوسفند، نخل، مار و عقرب وجود دارد که البته تصاویر مار و عقرب معمولتر است.

نکته دیگری که قطعات سنگ صابونی این منطقه را از سایر مناطق و تمدنهای دیگر جدا می‌ کند چشم درخشان و مرصع کاری روی قطعات است.

در برخی طرحها دیده می‌شود در دور تا دور ظرف چند حیوان در هم تنیده وجود دارند که برای کنار هم قرار دادن آنها نیاز به محاسبات پیچیده بوده است و این نشان از توان بالای هنرمندان این تمدن دارد.

اما محوطه های وسیع و غنی کنار صندل جنوبی و شمالی، محوطه دوران اسلامی، شهر دقیانوس پس از اینکه از زیر خاک بیرون آمده اند به دلیل کمبود بودجه به حال خود رها شده اند و در معرض فرسایش شدید باران و باد قرار گرفته اند.

هم اکنون این محدوده تمدن هزاره سوم قبل از میلاد بدون هر توجهی رها شده در زیر سم گوسفندان صحرایی است.

همان تمدنی که بر سر قدمتش کارشناسان فرهنگی هنوز بحث دارند که آیا کنار صندل قدیمی ترین تمدن جهان است یا بزرگترین تمدن مشرق زمین در موازات تمدن سومر در غرب است.

در نزدیکی شهرستان جیرفت در محدوده کنار صندل چند هزار ساله و در محل کاوشهای باستانی تصاویر عجیب و غم انگیزی دیده می شود چوپانی که انگار گوسفندانش را به چرا آورده است و گوسفندانی که با شیطنت از سر و کول تمدن بزرگ دقیانوسها بالا می روند.

هزاران کوزه شکسته چند هزار ساله زیر پای گوسفندان
تکه های کوزه شکسته هایی که مردم هفت هزار سال پیش از آنها استفاده می کردند هم اکنون در دامنه کنار صندل رها شده اند و کسی توجهی این این کوزه شکسته های نمی کند.

تمدن کنار صندل غریبانه و در سکوت وحشتناک دشتهای اطراف جیرفت تنها منزلگه باران موسمی است و چراگاه گوسفندان صحراگرد و هیچ کس در گذر از این همه عظمت نمی پرسد دلیل این بی مهری ها چیست؟

ردیف کوزه شکسته ها در همه سوی این بنای رها شده در زیر آفتاب منطقه گرمسیر جیرفت به میهمانان دهن کجی می کند تنها قسمت حفاظت شده این تمدن نیم تنه یک مجسمه الهه مانند در ویترین شیشه ای در گوشه این چند ضلعی بزرگ خشتی است.

از پله کان چوبی که کارشناسان میراث فرهنگی برای راحتی صعود به بالای بنای خشتی ایجاد کرده اند، بالا می روم و پیش چشمان خود تلی از خشت درهم ریخته را می بینم که در اثر بارش باران در آن چاله های بزرگ فرسایش یافته ای ایجاد شده است که دل هر اهل هنری را می سوزاند که چه شد آن همه سر و صدا و هیاهو برای کشف تمدنی عظیم و بزرگ و چه شد کاوشهای باستانی که با عرق جبین امثال مجید زاده و چوبک به نیمه راه کشف رسیده بود.

اگر چند کارشناس و متخصص میراث فرهنگی این صحنه را مشاهده می کردند لاجرم بهت زده به صحنه گود افتادن قسمتهای مختلف این بنا و ایجاد چاله های بزرگ در اثر فرسایش آبی چشم می دوختند، آن هم به تمدنی که می تواند کتابهای تاریخ دانشگاههای معتبر جهان را متحول کند.

اگر کسانی که به دلیل دور شدن چند شی فلزی و باستانی از این تمدن چند هزار ساله به خارج کشور، سر و صدا راه انداختند این بنا را ببینند برای تخریب مهد آن اشیا باستانی چه نظری می دهند؟

آیا این وظیفه مسئولین استان است یا نه چون تمدنی جهانی است باید به مسئولین کشور پناه برد تا فریادهای نجات خواهی مهد تمدن های جهان را بشنود.

کمبود اعتبار دلیل اصلی رها شدن فعالیتهای باستانشناسی
نادر علیدادی سلیمانی مدیر پایگاه باستان شناسی جیرفت است وقتی درباره مشکلات کنار صندل صحبت می کند صدایش می گیرد و با ناراحتی در گفتگو با خبرنگار مهر از کمبود اعتبار گلایه می کند.

علیدادی گفت: اعتبارات ما به هیچ وجه برای ادامه حفاری کافی نیست و برای حفاظت از این بنا به ویژه نیم تنه سنگی باید یگان حفاظتی دائما فعال باشد.

وی افزود: اعتبارات ملی و استانی برای حفاظت از این تمدن قدیمی اختصاص یافته در حالی که از اعتبارات ملی خبری نیست اعتبارات استانی نیز در حد زیادی نیست و تنها می توانیم با کشیدن کاهگل روی بنا از باقی مانده بنا حفاظت کنیم.

وی که خود در کاوشهای باستانی چند فصل قبل کنار صندل حضور داشت افزود: امیدواریم برای سال آینده و ادامه کاوشهای باستانی منطقه بودجه ای به کنار صندل و شهر قدیم جیرفت تعلق بگیرد تا ادامه روند کاوشها را شاهد باشیم.

علیدادی ادامه داد: سرگذشت اشیایی که از جیرفت و کنار صندل به غارت رفتند و از طریق قاچاق از کشور انگلستان سر درآوردند هنوز مشخص نیست و منتظر هستیم که در گالری های لندن حراج اشیا عتیقه برگزار شود تا اشیا به غارت رفته بزرگترین تمدن شرق را در انگلستان پیگیری کرده و از طریق مجاری قانونی به کشور بازگردانیم.

وی تصریح کرد: کاش قدر و ارزش تمدن بزرگ جیرفت را می دانستیم چرا که یکی ازقدیمی ترین تمدنهای جهان است و نباید به همین راحتی تخریب عوامل طبیعی بر آن تاثیر بگذارد.

علیدادی گفت: مسئولان باید درباره جیرفت و تمدن کنار صندل و پیگیری اشیا تاریخی این تمدن که به خارج از کشور برده شده اند حساسیت به خرج بدهند.

وی افزود: منطقه باستان شناسی شهر قدیمی جیرفت و کنار صندل به طول چهار هزار و 500 متر وسعت نیازمند توجه ویژه برای حفاظت و مراقبت است.

کنار صندل جیرفت در حالی در سال جدید شاهد کاوش های باستانی نیست که بودجه میراث فرهنگی استان کرمان برای ادامه کاوشهای باستان شناسی قطع شده است.

باران باقیمانده تمدن "ارت" را تخریب می کند
یک کارشناس جغرافیا در خصوص فرسایش شدید محوطه تاریخی کنار صندل جنوبی در گفتگو با مهر اظهارداشت: تخریب ناشی از آب بارن در این محوطه تاریخی بخشهای زیادی از بنا را در معرض خطر قرار داده است.

محمد سیدی گفت: قسمت های زیادی از این بنای تاریخی در اثر حرکت بازدید کنندگان دچار فرو ریزش شده و نیازمد توجه برای حفظ آثار این تمدن است.

وی با اظهار تعجب از عدم مراقبت از این بنای تاریخی گفت: تاثیر باران و هوای خاص منطقه بر خشتهای اطراف بنا نیز می تواند در دراز مدت عواقب ناخوشایندی برای تمدن بزرگ جیرفت داشته باشد.

اینها در حالی است که مجید زاده همان کارشناس دلسوز میراث فرهنگی بنا به دلایل نامشخص از کاوش باستانی در این منطقه کنار گذاشته شد هرچند که وی حتی بعد از دوری از کنار صندل در مصاحبه های مختلفی عظمت تمدن کنار صندل را در شرق در موازات تمدن سومر در غرب گوشزد کرد و گفت کتیبه های به دست آمده در این کاوشها نشان می دهد مردمی که در این منطقه زندگی می کردند باسواد و دارای خطی کاملا متمایز از خط تمدن مصر و بین النهرین بوده اند.

این تمدن بزرگ هم اکنون در آئینه بی تفاوتی ها در زیر خاک و باد و آب فراموش می شود و اگر کسی برای نجات این تمدن قدیمی جهان تلاشی نکند به زودی شاهد خاموشی آثار این تمدن کهن خواهیم بود

مرگ بيش از 2 هزار 800 نفر در تصادفات کشور در نيمه اول سال؛ هر 25 دقيقه يک نفر در جاده جان مي‌دهد

روزنامه ابتکار
تصادفات جاده‏اي، سالانه بيش از يك ميليون نفر از مردم را در جهان به كام مرگ مي‌كشاند،كه سهم ايران از اين حوادث در سال گذشته 22 هزارو 700 كشته و زخمي است.

ايران، يكي از كشورهايي به شمار مي‌رود كه داراي بيشترين موارد تصادف و مرگ ومير ناشي‌از آن است، به طوري كه پس از بيماري‌هاي قلبي، تصادفات جاده اي اصلي ترين تهديد كننده جان انسانها به شمار مي‌رود. به گفته معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني كشور تنها در نيمه اول امسال 2 هزار و 812 نفر در تصادفات رانندگي كشته شده‌اند كه اين تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل3/4درصد افزايش داشته است. به گزارش پايگاه خبري پليس، جان باختن سالانه يك ميليون و 300 هزار نفر در اثر تصادفات موجب شده روز 21 نوامبر از سوي سازمان ملل متحد روز جهاني يادبود قربانيان ترافيك جاده اي نامگذاري شود.

تصادفات جاده اي موجب افزايش هزينه‏هاي مستقيم مانند هزينه‏هاي درماني ناشي از تصادفات و مراقبت از معلولين حادثه و غيرمستقيم نظيرايجاد مشكلات رواني و افسردگي در افراد خانواده، از دست دادن نيروي كار فعال بصورت دايم يا موقت، مي‌شود. به تاييدمسوولان حوزه راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي، هر 25 دقيقه يك نفر جان خود را در تصادفات جاده‌اي كشور از دست مي‌دهد، اين در حالي است كه بر اساس برآورد اتحاديه اروپا هر تصادف فوتي بيش از 20 ميليارد ريال خسارت اقتصادي وارد مي‌كند.

هزينه سالانه پنج ميليارد تومان دولت براي تلفات
به گفته سردار اسماعيل احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي، دولت سالانه چهار تا پنج هزار ميليارد تومان هزينه و خسارت ناشي از تصادفات در كشور را متحمل مي‌شود. وي مي‌افزايد: در هفت ماه گذشته، 12 تا 13 هزار نفر تلفات رانندگي در كشور گزارش شده است كه به ازاي هر يك كشته، 12 مجروح و 30 تصادف رخ داده و هزينه خسارت اين تصادفات براي دولت 200 ميليون تومان بوده است.

مسوولان سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور نيز با اعلام اينكه تعداد زندانيان مربوط به تصادفات رانندگي منجر به قتل، در كشور رو به افزايش است، نسبت به اين موضوع هشدار دادند.

به عقيده كارشناسان، بررسي شواهد موجود و علل بروز اين حوادث تمامي اين رويدادها را مي‌توان با ايمني پايين خودروها، ايمن نبودن گذرگاهها، جمعيت زياد، استفاده بي محابا از موتورسيكلت و كم توجهي به اصول ايمني توسط رانندگان مرتبط دانست .
اما با توجه به مسايل يادشده در حال حاضر در كشور با رشد سفر نيز روبه رو هستيم، بدان گونه كه رييس پليس راه كشور ازافزايش30درصدي سفر‌هاي جاده‌اي در چند ماه گذشته خبرداده است.

فرمـانده پليس راه كشور ، مي‌گويد: تعداد سفرها در هفت ماه گذشته 30 درصد به نسبت مدت مشابه سال قبل افزايش يافته است.

سرتيپ دوم پاسدار محسن بيگي، افزايش سفرها و تعداد خودروها در كشور بر ضرورت توسعه راهها تاكيد مي‌كند و مي‌افزايد: به رغم افزوده شدن يك و نيم ميليون خودرو به ناوگان كشور، ساخت راههاي ارتباطي تنها7/2 درصد افزايش داشته است.

البته در اين بين نمي‌توان از عدم رعايت مسايل ايمني توسط رانندگان نيز غافل شد .

آنگونه كه رييس پليس راه كشور اذعان كرده است 63 درصد حوداث جاده اي در شعاع 30 كيلومتري ورودي شهرها رخ مي‌دهد.

60 درصد کشته‌ها در جاده‌هاي برون شهري
عبدالرزاق برزگر معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني كشور نيز 6/61 درصد كشته‌هاي تصادفات را مربوط به جادههاي برون شهري،8/27 درصد در جاده‌هاي درون شهري و 10 درصد در جاده‌هاي روستايي اعلام كرد . در اين ميان از نقش رانندگان نيز نمي‌توان به سادگي گذشت و عدم رعايت ايمني و مسائل ترافيكي در جاده‌ها نيز يكي از مهمترين علل جان باختن در جاده‌ها به شمار مي‌رود .

به گونه اي كه رييس پليس راه كشور در اين رابطه مي‌افزايد: حدود5/28 درصـد عامل تصادفات ناشي از خواب الودگي و خستگي رانندگان است و بقيه به علت رعايت نكردن مقررات، نبستن كمربند ايمني و استفاده نكردن از كلاه و تجهيزات ايمني هنگام موتورسواري است. برزگر معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني كشورنيز در خصوص نحوه وقوع تصادفات رانندگي مي‌گويد:98/48درصد از افراد متوفي بر اثر برخورد دو وسيله نقليه، 4/21 درصد در اثر برخورد وسيله نقليه به عابر و 4/21درصد بر اثر واژگوني وسيله نقليه جان خود را از دست دادند.

معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني كشور ادامه مي‌دهد: خودرو مورد استفاده 6/ 35 درصد از افراد متوفي سواري،9/26درصد موتورسيكلت، 8/6 درصد وانت بار،6/4درصد كاميون، كاميونت و تريلي و 7/1درصد اتوبوس و ميني بوس بوده است

سالانه 3641 تن در اثر آلودگی هوا در تهران جان می‌دهند که 2658 آنان در اثر ذرات معلق در هوا، 15 نفر در اثر استنشاق منواکسید کربن، 72 نفر در اثر اوزون و 896 نفر در اثر دی اکسید گوگرد است.

شهرزادنیوز:
این آمار در نشست نمایندگان شهرداری تهران و وزارت بهداشت ارائه شد. خبرگزاری بازتاب که این خبر را منتشر نموده، تاکید کرده است که این آمار قبلا محرمانه نگاه داشته می‌شد اما از آن جایی که در نشست مذکور، پس از ارائه‌ی این آمار گفته نشد که این آمار جایی مطرح نشود، بازتاب آن را منتشر می‌کند. در عین حال، یکی از مقامات مسئول شهرداری تهران نیز این آمار را به تفکیک آلاینده‌ها در وبلاگ شخصی‌اش منتشر کرده است.

نهج‌الفصاحه, زن در چشم محمد

یکی از اسناد مستند و معتبر اسلامی، نهج‌الفصاحه (۱) است كه كتابی است در ردیف نهج‌البلاغه‌ی علی ابن ابیطالب و مجموعه‌ی كلمات قصار، خطبه‌ها و تمثیلات حضرت رسول اكرم را در برمی‌گیرد. جمع آوری و ترجمه‌ی این كتاب را شادروان ابوالقاسم پاینده به عهده داشته است. پاینده (۱۲۷۸ ـ ۱۳۶۳) متولد نجف‌آباد اصفهان است. مقدمات عربی و علوم مذهبی و فلسفه را در اصفهان فراگرفت و در همین دوران با زبان فرانسه نیز آشنا شد. پاینده در سال۱۳۱۲خورشیدی به تهران آمد و در سازمان‌های مختلف از جمله فرهنگستان ایران به كار پرداخت. چندی هم نماینده‌ی مجلس شورای ملی و مدتی هم رئیس اداره‌ی رادیو و تبلیغات بود. در سال ۱۳۲۱ نامه‌ی هفتگی صبا را بنیاد گذاشت كه تا سال ۱۳۳۰ انتشار می‌یافت. پاینده در سال۱۳۴۴ به نمایندگی ایران در كنفرانس اسلامی مكه شركت كرد. ترجمه‌ی قرآن مجید، زندگانی محمد، نهج‌الفصاحه، تاریخ سیاسی اسلام، تاریخ عرب، تمدن اسلام، التنبیه و الاشراف، مروج‌الذهب، علی ابر مرد تاریخ، تاریخ طبری و از جمله كارها و ترجمه‌های اوست. برای این بخش از كتاب، از ترجمه‌ی نهج‌الفصاحه‌ی این مترجم و نویسنده‌ی پركار اسلامی استفاده كرده‌ام.


نهج‌الفصاحه شامل ۳۲۲۷ جمله‌ی كوتاه یا تقریبا كوتاه است كه پاینده از آن‌ها به عنوان كلمات قصار نام برده است. در ادامه‌ی كتاب، بخشی به خطبه‌های محمد و بخشی هم به تمثیلات او اختصاص داده شده است. در مجموع ۳۲۲۷كلمه‌ی قصار ۱۵۷ بار از زنان صحبت شده است كه عموما بر روی این محورها تنظیم شده است: اسارت زنان در خانه‌ی مردان، مكر و شیطنت‌ عموم زنان، لزوم پرهیز از زنان بد و خوب، وجوب اطاعتٍ زنان از مردان؛ حتا اگر این مردان ستمگر باشند، و در نهایت سجده در مقابل مردان، اگر خدایی نمی‌بود، یا این‌گونه كه هست نمی‌بود.

زنان اساسا از اهالی دوزخ هستند و بیشترین ساكنان جهنم را تشكیل می‌دهند. به اعتقاد پیامبر اگر جهانی بدون زنان ساخته می‌شد، مردان آسان‌تر می‌توانستند به بهشت بروند. این نمونه‌ها، استنتاج من از كلام خود محمد است. اكنون می‌پردازم به بررسی كوتاهی در این كتاب و نگاهی به دیدگاه محمد در مورد جماعت زنان! (۳)
اولین نقل‌ قول‌ها در رابطه با نقش طبیعی زنان در خانه‌ی مردان است و این‌كه زنان در این خانه‌ها اسیر و زندانی هستند و بر مردان است كه كمی هم به این اسرا توجه كنند: در باره‌ی زنان از خدا بترسید كه آن‌ها پیش شما اسیرند. (ش ۴۵، ص ۱۶۳)
پرهیز از زنان در دیدگاه محمد جایگاه ویژه‌ای دارد: از دنیا بترسید و از زنان بپرهیزید؛ زیرا شیطان، نگران و در كمین است و هیچ‌یك از دام‌های وی [شیطان] برای پرهیزگاران مانند زنان مورد اطمینان نیست (ش۵۰ ص ۱۶۴)

محكم‌ترین سلاح شیطان هم زنان هستند. (ش۹۷۰، ص ۳۵۰) به همین دلیل و هزار‌ها دلیل دیگر مبنی بر مكر زنان، ای مردان مسلمان، بر شما واجب است كه: از بی لباسی برای نگه داری زنان [در خانه] كمك جوئید؛ زیرا زن وقتی لباس فراوان و زینت كامل دارد، مایل به بیرون رفتن است. (ش ۲۸۲ ص ۲۰۹) با زنان هم اساسا نباید گفت‌و‌گو كرد؛ چرا كه هرگاه مردی با زنی خلوت كند، حتما قصد او می‌كند. (ش۱۰۰۴، ص ۳۵۶)
تاكیدهای دیگری هم بر عریان نگه داشتن زنان شده است. اعرو والنساء یلز من الحجال. زنان را بی لباس بگذارید تا در خانه‌ها بمانند. (ش۳۴۳، ص ۲۲۰)هر زنی كه بدون اجازه‌ی شوهرش از خانه بیرون برود، مورد خشم خداست تا به خانه برگردد، یا شوهرش را راضی كند. (ش۱۰۲۰، ص ۳۵۹) در همین رابطه، محمد، زنانی را كه از خانه‌های خود، دامن كشان برای شكایت از شوهرهاشان بیرون می‌روند، دشمن می‌دارد. (ش۹۶۰، ص ۳۴۸)
فتنه‌ی اساسی برای مردان مسلمان این است كه زنانشان زینت و آرایش كنند، عطر بزنند، و با لباس‌هایی فاخر، پا به معابر عمومی بگذارند! فتنه‌ی سخت را دیدید و صبر كردید و من از فتنه‌[ای] سخت‌تر بر شما بیم دارم كه از طرف زنان می‌آید؛ هنگامی كه النگوی طلا به دست و پارچه‌های فاخر به بر [می‌]كنند (ش۳۱۴، ص ۲۱۵)
از هیچ فتنه‌ای كه خطرناك‌تر از زن و شراب باشد، بر امت خویش بیم ندارم. (ش۲۶۱۱، ص۶۹۴)
زنانی كه آرایش می‌كنند، عطر می‌زنند و به معابر عمومی پای می‌گذارند، حكم زناكاران را دارند.

اگر زنی خود را معطر كند و بر مردمی بگذرد كه بوی او را دریابند، زناكار است. (ش ۱۷۷، ص۱۸۸) و (ش ۱۰۱۹، ص۳۵۹) زنی هم كه برای كسانی جز شوهرش، بوی خوش بكار می‌برد، مایه‌ی آتش و ننگ و عار است. (ش ۱۸۸، ص۱۹۰)
هر چشمی زناكار است و زن وقتی خوش‌بو شود و بر انجمنی بگذرد، زناكار است. (ش ۲۱۵۷، ص۶۱۱)
بهترین عطر مردان آنست كه بویش عیان و رنگش نهان باشد. و بهترین عطر زنان آن است كه رنگش عیان و بویش پنهان باشد. (ش ۱۵۱۶ ص ۴۷۱)
قیمت گذاری روی زنان هم براساس زیبایی بیشتر، خرج كمتر، مهریه‌ی سبك‌تر و اطاعت بیشتر انجام گرفته است: بهترینِ زنان، آن است كه رویش خوب‌تر و مهرش كمتر است. (ش ۳۵۶، ص۲۲۲)
از همه‌ی زنان پر بركت‌تر آنست كه خرجش كمتر باشد. (ش ۳۵۷ صص ۲۲۲ تا ۲۲۳)
نشان میمنت زن این است كه خواستگاریش آسان و مهرش سبك باشد. (ش ۹۲۹، ص ۳۴۲)
بهترینِ زنان هم زنی است كه با تن و مال خود از شوهرش فرمان می‌برد و برخلاف رضایت او كاری نمی‌كند. (ش ۱۵۰۴، ص۴۶۹)

باز هم بهترین زنان شما زنِ عفیفٍ راغب است كه در ناموس خود عفت، و به شوهر خود رغبت داشته باشد. (ش۱۵۳۴، ص۴۷۵) عفت هم زینت زنان است. (ش ۲۰۰۸، ص ۵۷۹)
در رابطه با لزوم تحمل مردان، در هر شرایطی آمده است كه اگر مردی هیچ خیری به زنش نرساند، مهم نیست، ولی اگر زنی در رابطه با بی‌خیری شوهرش اعتراضی بكند، تمام اعمال نیكش بی‌اثر می‌شود. (ش ۲۲۶ ص ۱۹۸)
وقتی امرای مسلمانان، اشرار باشند و كار مسلمانان به دست زنان بیفتد، شكم زمین [قبر] برای مسلمانان بهتر از پشت زمین است. (ش ۲۳۲صص ۱۹۸ تا ۱۹۹) به بیان امروزی‌تر: اگر كار مسلمانان به دست زنان بیفتد، بهتر است كه مردان بمیرند و نسلشان از روی زمین كنده شود، تا به این ننگ تن دردهند و كارهاشان را به زنان بسپارند.
پس از من برای مردان، فتنه‌ای زیان‌انگیزتر از زنان نخواهد بود. (ش۲۵۷۲، ص ۶۷۸)
گروهی كه زمام كار خویش [را] به زنی سپارند، هرگز رستگار نشوند. (ش ۲۲۹۴، ص ۶۳۹)
گروهی كه زمامدارشان زن است، رستگاری نبینند. (ش۲۵۵۱ ص ۶۸۳)
هیچ زنی اجازه ندارد جز در خانه‌ی شوهر و اربابش، شبی را به روز آورد، چرا كه فرشتگان در تمام مدتی كه زن بیرون از خانه به سر می‌برد، به لعن و نفرین زن مشغولند:
وقتی زنی دور از بستر شوهر خود شب را به روز آورد، فرشتگان تا صبح [یا تا وقتی كه زن به خانه برگردد] او را لعنت كنند. (ش ۱۸۷، ص۱۹۰)

نماز و روزه‌ی زنی كه از شوهرش اطاعت نمی‌كند، از سر و گردنش بالاتر نمی‌رود. نمونه‌ای از این تهدیدات پیامبر به این صورت تئوریزه شده است: دو كسند كه نمازشان از سرهاشان بالاتر نمی‌رود، بنده‌ای [برده‌ای] كه از آقایان [اربابان] خود گریخته باشد، و زنی كه شوهر خود را نافرمانی كرده باشد. (ش ۵۴، ص ۱۶۵)
سه كسند كه نمازشان از گوش‌هاشان بالاتر نمی‌رود: بنده‌ی فراری تا بازگردد، و زنی كه شب بخوابد و شوهرش بر او خشمگین باشد و (ش۱۲۲۲، صص ۴۰۲ تا ۴۰۳)
سه كسند كه از آن‌ها سخن مگوی كنیز یا بنده‌ای كه از آقای خود گریخته و در حال گریز مرده باشد. و زنی كه شوهرش از او دور باشد و مخارج او را بپردازد و او در غیبت شوهرش آرایش كند. از آن‌ها سخن مگوی! (ش۱۲۲۴، ص ۴۰۳) و (ش۱۲۳۳، ص ۴۰۵) یكی از مایه‌های خوشبختی مرد، زن پارسایی است كه دیدارش مرد را مسرور می‌كند و چون مرد غیبت كند، او را بر حفظ عفت خویش امین بداند و یكی از مایه‌های بدبختی مردان این است كه زنان زبانی دراز داشته باشند و بر حفظ عفتشان امین نباشند، و زنانی كه مرد را به رنج دراندازند. (ش ۱۲۴۲، ص ۴۰۸)

سه نفر هم هستند كه دعاهاشان مستجاب نمی‌شود: یكی از این سه تن، مردی است كه زنی بداخلاق دارد و طلاقش نمی‌دهد (ش ۱۲۵۳ص ۴۱۳) سه چیز از نعمت‌های اساسی دنیا است: زن پارسا و (ش ۱۲۸۹ ص ۴۲۵)

محمد در نهایت معتقد است كه: زنان، دام شیطانند . (ش ۱۷۹۲ ص۵۳۴)
دشمن‌ترین دشمن مردان، همسران ایشانند: خطرناك‌ترین دشمن تو همسر توست كه با تو هم‌خوابه است و مملوك تو (ش۳۳۹، ص ۲۲۰)

بیشترین اهالی جهنم هم زنانند: در جهنم نگریستم و دیدم كه بیشتر مردمان آن زنانند. (ش۳۳۱، ص ۲۱۹)

ان اقل ساكنی الجنه النساء. كمترین ساكنان بهشت زنانند. (ش ۶۰۳
ص ۲۷۴) همان تعداد اندكی از زنان هم كه به بهشت می‌روند، زنانی هستند كه بر اساس فرامین اسلامی، شوهرانشان را كاملا از خود خشنود می‌كنند، بعد جان می‌سپارند! (ش ۱۰۲۲، ص ۳۵۹)

بدترین زنان شما آرایش كنان و متكبرانند و آنان منافقانند و از آن‌ها جز به اندازه‌ی كلاغی كه خط سفید برگردن دارد، به بهشت نمی‌روند. (ش۱۵۳۵، ص ۴۷۵)

اگر زن نبود، مرد به بهشت می‌رفت. (ش ۲۳۵۸، ص ۶۵۳)
اگر زنان نبودند، خدا چنان كه شایسته‌ی پرستش اوست، پرستیده می‌شد. (ش۲۳۶۱، ص ۶۵۳)
النساء حباله الشیطان، زنان، دام‌های شیطانند. (ش ۳۱۵۳، ص ۷۸۹)
وای بر زنان از دو چیز، طلا و جامه‌ی زیبا! (ش۳۱۹۰، ص ۷۹۶)
زنانی كه بدون دلیل موجهی طلاق می‌خواهند، بوی بهشت بر ایشان حرام است. (ش ۱۰۲۱، ص ۳۵۹) لازم به تاكید است كه خشونت، كتك زدن، هوو آوردن، خرجی ندادن و دلایل موجهی برای طلاق نیستند!

زنان باردارِ فرزند دار و شیرده، كه با فرزندان خود مهربانند؛ اگر رفتاری كه با شوهران خود می‌كردند [نبود] نمازگزارانشان به بهشت می‌رفتند. (ش ۱۳۴۰، ص ۴۳۷)
مردان بر زنان حقوقی دارند و زنان در برابر مردان تكالیفی: حق شوهر بر زن آن است كه بدون اجازه‌ی او، جز روزه‌ی واجب نگیرد و اگر گرفت گناهكار است [و از او] نپذیرند. و بدون اجازه‌ی او [مرد] چیزی از مال او را به كسان ندهد. اگر داد ثوابش از شوهر و گناه [آن] از زن است. و از خانه‌ی او [مرد] بی اجازه بیرون نرود و اگر رفت خداوند و فرشتگان غضب، او را لعنت كنند، تا توبه كند یا بازگردد؛ اگر چه شوهرش ستمگر باشد! (ش ۱۳۸۸، صص ۴۴۵ تا ۴۴۶)

حق شوهر بر زن آنست كه از بستر او [مرد] دوری نگیرد و فرمانش را اطاعت كند و بی‌اجازه‌ی او بیرون نرود و كسی را كه [مرد] دوست ندارد، به خانه‌ی او [مرد] نیاورد. (ش ۱۳۸۹، ص ۴۴۶)

اگر زن، حق شوهر [را] بداند، هنگام ناهار و شام او ننشیند تا فراغ یابد. (ش ۲۳۱۸، ص۶۴۴) خانم‌های مسلمانی كه با همسرانشان سر یك میز یا سر یك سفره می‌نشینند، یا با ایشان در رستورانی غذا می‌خورند، به این فرمان پیامبر توجه داشته باشند!
خدا مماطله‌گر را لعنت كند؛ یعنی زنی كه شوهرش به بسترش خواند و گوید: كمی بعد تا خوابش ببرد. (ش ۲۲۳۷، ص۶۲۸)

در رابطه با اجبار به زندگی با یك مرد، حتا اگر ستمگر باشد، چند بار تاكید شده است كه خداوند زنانی را كه چند بار شوهر می‌كنند، و به همان اولی ـ اگر چه خیری هم نداشته باشد ـ بسنده نمی‌كنند، دوست نمی‌دارد. (ش۷۱۴ص ۲۹۹) و (ش۱۱۴۶، ص ۳۸۳) زنانی كه بدون حضور شاهد شوهر می‌كنند، زناكارند. (ش ۱۱۱۲، ص ۳۷۶) متاسفانه در این بحث، تكلیف مردانی كه بی‌حضور شاهد زن می‌گیرند، مشخص نشده است!!

گاه نوعی تبعیض نژادی در كلمات محمد به چشم می‌خورد. مثلا: برای نطفه‌های خود جای مناسبی انتخاب كنید و از سیاهان بپرهیزید [چرا] كه سیاهی رنگ زشتی است. (ش ۱۱۳۳، ص ۳۸۱) زن آزاد مایه‌ی اصلاح خانه است و زن بنده [كنیز] موجب فساد خانه است. (ش ۱۴۰۴، ص ۴۴۹)
در رابطه با پتانسیل گمراه شدن مردان توسط زنان، نمونه‌ی تاریخی[!] جالبی در رابطه با یهودیان نقل شده است: از زنان بپرهیزید، زیرا نخستین گمراهی یهودان در خصوص زنان بود. (ش ۵۳۸، ص۲۶۲)

نشانه‌های خوشبختی مردان هم چهار چیز است كه مهم‌ترینش داشتن زن یا زنانی است كه به ناموس و مال مردان خیانت نمی‌كنند. (ش ۲۵۹ص ۲۰۴) دو ردیف بالاتر از این كلمه‌ی قصار، بر چهار نشانه‌ی خوشبختی تاكید شده است: خوشبخت‌ترینِ مردان، مردی است كه زنی پارسا [زوجه‌ی صالحه] داشته باشد. (ش ۲۵۷، ص۲۰۴) از زنان بد باید به خدا پناه برد و از زنان خوب هم باید پرهیز كرد. (ش ۲۷۹، ص۲۰۹) زنان هم اغلب به صورت شیطان می‌آیند و به صورت شیطان می‌روند. (ش۸۲۱، ص ۳۲۰) زنان از دنده‌ای خلق شده‌اند كه به هیچ‌وجه راستی‌پذیر نیست. (ش ۸۲۳، ص ۳۲۱) هیچ مردی نمی‌تواند كجی زنان را كه ناشی از خلقت ایشان است، راست كند. (ش ۸۲۵، ص۳۲۱)

فرمان بردن زنان از مردان هم، بهترین گنجینه برای مردان است:
می‌خواهی تو را از بهترین گنجینه‌ی مرد خبر دهم؟ زنی پارسا كه وقتی بدو نگرد مسرور شود، و همین‌كه بدو فرمان دهد، اطاعت كند و هنگام غیبت [مرد] امانت او را [عفتش] محفوظ دارد. (ش ۴۶۰، ص ۲۴۱)
بجز خوشبختی‌های بالا، مردان باید از سه بلا به خدا پناه ببرندكه یكی از این بلایا همسر بد است كه: اگر پیش وی باشی، بد زبانی كند، و اگر پیش وی نباشی، به تو خیانت كند. (ش ۱۱۶۳، ص ۳۸۷)

در مورد ثواب‌هایی كه برای زنان در نظر گرفته شده، خشنودی مردان از ایشان و شیر دادن به كودكان و در خانه به عبادت مشغول شدن است.
ای زنان آیا خشنود نیستید كه وقتی یكی از شما از شوهر خود آبستن است و شوهرش از او خشنود است، ثواب كسی را دارد كه روز روزه گیرد و شب برای عبادت خدای بپا خیزد و هنگامی كه بار می‌گذارد، هر جرعه‌ای كه از شیر او درآید و هر دفعه كه پستان او مكیده شود، برای هر جرعه شیر و هر مكیده شدن پستان ثوابی دارد و اگر برای مراقبت طفل خود شبی بیدار ماند، پاداش او چنانست كه هفتاد بنده را در راه خدا آزاد كرده باشد؟ (ش ۵۳۴ ص ۲۶۰)

از دیگر ثواب‌هایی كه خدا برای زنان در نظر گرفته است، و آن را با رنجِ شركت در جهاد برابر دانسته، صبر بر رنج هووداری است: خداوند رنج هوو داری را نصیب زنان و جنگ را قسمت مردان قرار داد. هر زنی كه از روی ایمان و در انتظار پاداش خدا، بر رنج هوو داری صبر كند، ثواب شهید را دارد. (ش۷۱۰، ص ۲۹۸)

یكی دیگر از ثواب‌هایی كه برای زنان مومنه نوشته می‌شود، زنی است كه شوهرش بمیرد و وی گوید [كه] من با وجود یتیمان خود شوهر نمی‌كنم. (ش۱۲۲۰، ص ۴۰۲)
زنان هم دو پرده دارند: قبر و زناشویی. (ش۲۲۷۰، ص ۶۳۴)
جهاد زنان، شوهرداری خوب است. (ش ۱۴۰۳، ص ۴۴۹)
بهترین مسجد زنان، كنج خانه‌ی آنهاست. (ش ۱۵۳۲، ص ۴۷۴)
نمازی كه زن، در تاریك‌ترین گوشه‌ی خانه‌ی خود كند، از همه‌ی نماز‌های او نزد خدا محبوب‌تر است. (ش ۲۵۸۸، ص۶۹۰)
اینكه زن در اتاق خویش نماز كند برای او بهتر است تا در ایوان خویش نماز كند، و این‌كه در ایوان خویش نماز كند، بهتر است تا در صحن خانه نماز كند، و این كه در صحن خانه نماز كند، برای وی بهتر است تا در مسجد نماز كند! (ش ۲۲۰۷، ص۶۲۲)

نماز زنان، تنها، بیست و پنج بار از نماز جماعت بهتر است. (ش۱۸۴۸، صص ۵۴۵ تا ۵۴۶) احتمالا زنان اسلامی‌ای كه در نمازهای جمعه و جماعت شركت می‌كنند، از این ثواب عظیم ۲۵ برابر اطلاعی ندارند؛ وگرنه در خانه‌هاشان می‌مانند و تنها نماز می‌گزارند!
اگر به كسی دستور می‌دادم كسی را سجده كنند، به زن دستور می‌دادم شوهرش را سجده كند. (ش ۲۳۴۸، صص۶۵۰ تا۶۵۱)

اگر به كسی دستور می‌دادم كسی را سجده كند، به زنان دستور می‌دادم شوهران خویش را سجده كنند، از بس كه خدا برای شوهران حق به گردن زنان نهاده است. (ش ۲۳۴۹، ص ۶۵۱) (بدون شرح)

مشاغلی كه محمد برای زنان در نظر گرفته است، كارهایی است كه ایشان را هرچه بیشتر در خانه‌ها زندانی می‌كند:بهترین سرگرمی زن، دستگاه نخ‌ریسی است. (ش ۱۵۲۷، ص ۴۳۷) فرزندانتان را [پسرانتان] را شنا و تیراندازی بیاموزید و زنان را نخ رشتن! (ش ۱۹۵۴، ص ۵۶۷) چرخ ریسی هم برای زن مومن در خانه‌اش سرگرمی خوبی است. (ش۱۹۵۵، ص۵۶۸)
[ای زنان] هریك از شما با اشتغال در خانه‌ی خویش، اگر خدا بخواهد، ثواب مجاهدان [را] خواهد [خواهید] یافت. (ش۲۸۹۲، ص ۷۴۶)

در جمع‌بندی نهایی: حكایت زن پارسا در میان زنان، چون كلاغ نشاندار است كه یك‌ پای آن سفید باشد. (ش۲۷۳۱، ص۷۱۹) من متاسفانه از این جمله چیز زیادی دستگیرم نشد. احتمالا حضرت به تك نمود بودن زن پارسا ـ حتا در میان زنان مسلمان ـ نظر داشته است!
در نهایتٍ تمامی این تبعیض‌ها حضرت محمد باز هم معتقد است كه: من اگر كسی را برتری دادمی، زنان را برتری دادمی! (ش۱۷۲۸، ص ۵۲۰)

پانویس‌ها

* - این کار بخشی است از کتاب خشونت، زنان و اسلام
۱ ـ نهج‌الفصاحه، مجموعه‌ی كلمات قصار حضرت رسول‌الله اكرم (ص) انتشارات جاویدان، چاپ سوم، ۱۳۷۷، تهران، ترجمه‌ی ابوالقاسم پاینده
۲ ـ برای این زندگی‌نامه‌ كوتاه از شرح داخل جلد كتاب مروج‌الذهب و معادن الجواهر ابوالحسن علی بن حسین مسعودی استفاده شده است.
۳ ـ اعداد سمت راست داخل پرانتز، شماره‌ی جمله‌ی قصار و عدد سمت چپ، صفحه‌ی كتاب است

فرستنده : جهانگیر
نقش زنان گيلان در تاريخ نبردها و مقاومت ها

http://www.shomaliha.com
سيده ارمغان سقراط*
armaghansoghrat@yahoo.com

بانوی من
ای مادر شريف همه گيل زادگان
دوشيزگان مرتع و شاليزار
مردان رنج و کار
در موجی از روايح سبزينه های خاک
بانوی پاک
پاک تر از آسمان ابری غمناک
تو، نرم تر ز عاطفه آب
تو سخت تز از طينت خارا
همدوش مرد خويش
در جاده های خاکی تاريخ، راه سپردی
مردان جنگ و جنگل را،
پروردی از غرور عشق، بدامان*

گيلان سرزمين قيام ها و انقلاب هاست. گيلانی ها همواره مردمانی بوده اند که تن به ذلت و جور نمی داده و در برابر هرگونه بی عدالتی و استبداد و استعماری به پايمردی و نبرد می پرداخته اند. قيام های مکرر توده های محروم و کوشش طبقات مختلف از جمله دهقانان و روشنفکران به منظور استقرار عدالت اجتماعی و مقابله با استثمار اربابان و ملاکان در دوره های مختلف، گواه اين مدعاست.
بدون شک در اين قيام ها زنان از عوامل حمايت کننده اصلی مردان خود بوده اند و با حمايت همه جانبه خود، رزم آوران را همراهی می کرده اند. از جمله مشهورترين اين قيام ها قيام جنگل است.
متاسفانه با اينکه زنان نقش مهمی در به ثمر رساندن اين نهضت بزرگ بر عهده داشتند و کتابهای زيادی حول اين واقعه تاريخی به رشته تحرير در آمده است اما در هيچ يک از اين منابع آنطور که بايد به چهره واقعی زن گيلانی پرداخته نشده و آنچه از موقعيت و نقش زن گيلانی در اين عهد خبر ميدهد بيشتر حکايات و نقل قولهايی است که توسط افراديکه در آن دوران ميزيستند سينه به سينه گشته و جمع آوری گرديده است. بطور کلی در همه تحقيقات انجام شده درباره گيلان، زنان يا محو بوده اند يا بعنوان گروه حاشيه ای مطرح شده اند که در چند خط به آنها پرداخته شده است. اين در حالی است که زنان گيلان در دوره های مختلف تاريخی منطقه شان جنبش های خاص خود را شکل داده اند که اين جنبش ها مطالعه جدی و خاص خود را می طلبد.
زنان در نهضت جنگل با روحيه ای ايثارگرانه و قوي، با انگيزه ای برای جنگيدن، نيرويی کارآمد برای امداد رسانی به حساب می آمدند که گاه تفنگ مرگ را بر سينه می چسباندند و گاه اسلحه تعليم و تربيت و مراقبت از کيان خانه و خانواده را بر دوش می انداختند.
گيله زنان مهربان و قانع برخلاف مردانشان تنها در يک جبهه نمی جنگيدند بلکه همزمان در چندين جبهه به پيکار می پرداختند.
جمع آوری اطلاعات از موقعيت نظامی و استراتژيکی دشمن، رسانيدن پيغام و بردن خبر به نيروهای داخل جنگل و بالعکس، پخش گزارش های اشتباهی از محل استقرار جنگلی ها به دشمن، ساختن شايعه های دروغين به نفع مجاهدين در ارتباط با حمله و تعداد نفرات و رساندن پوشاک و آذوقه گرم با بضاعت اندک خويش، همه و همه از جمله کارهايی بود که با دستان پرتوان بانوان آزاده گيلانی انجام می گرفت.
مجاهدين هنگام مجروح شدن تا جاييکه امکان داشت خود به التيام زخم ها می پرداختند و در مواقع اضطراری از دکتر حشمت کمک می خواستند. اما در پاره ای از موارد به دليل تعدد مجروحين و زخم های کاري، زنان درمانگر روستايی به شيوه سنتي، جراحات را درمان می کردند و تا بهبودی کامل مجروح را در خانه خويش مخفی می ساختند. بانوان خستگی ناپذير گيلانی نه تنها درمان بخش جسم مبارزين بودند بلکه شفابخش روح خسته و تسلای خاطری بر آوارگی و رد بدريشان نيز بودند.
از جمله زنان مبارزی که در گوشه و کنار اين ديار آزاد پرور بر عليه ظلم و جور به پا خاستند می توان به هيبت ديلماني، عظمت خانم فولادلو، بلور خانم و بتول خانم و صديقه جنگلی اشاره کرد که هر کدام در نوع خود اسوه شجاعت و جسارت بودند و در برابر سختی ها و ناملايمات اربابان ستم و حاکمان قد علم کرده و تا پای جان ايستادند.

پی نوشت:
- صالحي، بهمن: زن بارانی
- فخرايي، ابراهيم: سردار جنگل. انتشارات جاويدان، چاپ سوم
- رايين، اسماعيل: قيام جنگل، انتشارات جاويدان
- دلريش، بشرا: زن در دوره ی قاجار. چاپ اول. حوزه ی هنری. انتشارات اسوه
- کوچک پور، صادق: نهضت جنگل و اوضاع فرهنگی- اجتماعی گيلان و قزوين
- تهيدست، فاطمه: سووشان، فرهنگ گيلان، شماره 21 و 22، بهار و تابستان 83

*کارشناس ارشد مطالعات زنان
*شعر از بهمن صالحی
 

بالای صفحه

... بیشتر