"آگاهی نامهء " دیگران (مجموعه ای از اخبار روز)

آنچه که در اینجا می آید - و سعی میشود که روزانه بیاید - ، فرستاده های دوستان  از طریق ایمیل می باشد . من تنها تکثيرکننده ام و قصد تنها اطلاع رسانی است ونه جانبگیری.

دوشنبه ،29 آذر 89

فرستنده : اوتانِس

www.rudarru.net


شب یلدا بر شما خجسته باد

شب چله (یلدا)
شب زایش خورشید و آغاز سال نو میترایی

رضا مرادی غیاث آبادی


دیر زمانی است که مردمان ایرانی و بسیاری از جوامع دیگر، در آغاز فصل زمستان مراسمی را برپا می‌دارند که در میان اقوام گوناگون، نام‌ها و انگیزه‌های متفاوتی دارد. در ایران و سرزمین‌های هم‌فرهنگ مجاور، از شب آغاز زمستان با نام شب چله یا شب یلدا نام می‌برند که همزمان با شب انقلاب زمستانی است.

به دلیل دقت گاهشماری ایرانی و انطباق کامل آن با تقویم طبیعی، همواره و در همه سال‌ها، انقلاب زمستانی برابر با شامگاه سی‌ام آذرماه و بامداد یکم دی‌ماه است. هر چند امروزه برخی به اشتباه بر این گمانند که مراسم شب چله برای رفع نحوست بلندترین شب سال برگزار می‌شود؛ اما می‌دانیم که در باورهای کهن ایرانی هیچ روز و شبی، نحس و بد یوم شناخته نمی‌شده است. جشن شب چله، همچون بسیاری از آیین‌های ایرانی، ریشه در رویدادی کیهانی دارد.

خورشید در حرکت سالانه خود، در آخر پاییز به پایین‌ترین نقطه افق جنوب شرقی می‌رسد که موجب کوتاه شدن طول روز و افزایش زمان تاریکی شب می‌شود. اما از آغاز زمستان یا انقلاب زمستانی، خورشید دگرباره بسوی شمال شرقی باز می‌گردد که نتیجه آن افزایش روشنایی روز و کاهش شب است. به عبارت دیگر، در شش‌ماهه آغاز تابستان تا آغاز زمستان، در هر شبانروز خورشید اندکی پایین‌تر از محل پیشین خود در افق طلوع می‌کند تا در نهایت در آغاز زمستان به پایین‌ترین حد جنوبی خود با فاصله ۵/۲۳ درجه از شرق یا نقطه اعتدالین برسد. از این روز به بعد، مسیر جابجایی‌های طلوع خورشید معکوس شده و مجدداً بسوی بالا و نقطه انقلاب تابستانی باز می‌‌گردد. آغاز بازگردیدن خورشید بسوی شمال‌شرقی و افزایش طول روز، در اندیشه و باورهای مردم باستان به عنوان زمان زایش یا تولد دیگرباره خورشید دانسته می‌شد و آنرا گرامی و فرخنده می‌داشتند.

در گذشته، آیین‌هایی در این هنگام برگزار می‌شده است که یکی از آنها جشنی شبانه و بیداری تا بامداد و تماشای طلوع خورشید تازه متولد شده، بوده است. جشنی که از لازمه‌های آن، حضور کهنسالان و بزرگان خانواده، به نماد کهنسالی خورشید در پایان پاییز بوده است، و همچنین خوراکی‌های فراوان برای بیداری درازمدت که همچون انار و هندوانه و سنجد، به رنگ سرخ خورشید باشند.

بسیاری از ادیان نیز به شب چله مفهومی دینی دادند. در آیین میترا (و بعدها با نام کیش مهر)، نخستین روز زمستان به نام خوره روز (خورشید روز)، روز تولد مهر و نخستین روز سال نو بشمار می‌آمده است و امروزه کارکرد خود را در تقویم میلادی که ادامه گاهشماری میترایی است و حدود چهارصد سال پس از مبدأ میلادی به وجود آمده؛ ادامه می‌دهد. فرقه‌های گوناگون عیسوی، با تفاوت‌هایی، زادروز مسیح را در یکی از روزهای نزدیک به انقلاب زمستانی می‌دانند و همچنین جشن سال نو و کریسمس را همچون تقویم کهن سیستانی در همین هنگام برگزار می‌کنند. به روایت بیرونی، مبدأ سالشماری تقویم کهن سیستانی از آغاز زمستان بوده و جالب اینکه نام نخستین ماه سال آنان نیز کریست بوده است. منسوب داشتن میلاد به میلاد مسیح، به قرون متأخرتر باز می‌گردد و پیش از آن، آنگونه که ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه نقل کرده است، منظور از میلاد، میلاد مهر یا خورشید است. نامگذاری نخستین ماه زمستان و سال نو با نام دی به معنای دادار/خداوند از همان باورهای میترایی سرچشمه می‌گیرد.

نخستین روز زمستان در نزد خرمدینانی که پیرو مزدک، قهرمان بزرگ ملی ایران بوده‌اند (که هنوز هم حامیان سرمایه‌داری لجام گسیخته اندیشه‌های عدالت‌جویانه او را سد راه منافع طبقاتی خود می‌دانند) سخت گرامی و بزرگ دانسته می‌شد و از آن با نام خرم روز یاد می‌کرده و آیین‌هایی ویژه داشته‌اند. این مراسم و نیز سالشماری آغاز زمستانی هنوز در میان برخی اقوام دیده می‌شود که نمونه آن تقویم محلی پامیر و بدخشان (در شمال افغانستان و جنوب تاجیکستان) است. همچنین در تقویم کهن ارمنیان نیز از نخستین ماه سال نو با نام ناواسارد یاد شده است که با واژه اوستایی نوسرذه به معنای سال نو در پیوند است.

هر چند برگزاری مراسم شب چله و میلاد خورشید در سنت دینی زرتشتیان پذیرفته نشده است؛ اما خوشبختانه اخیراً آنان نیز می‌کوشند تا این مراسم را همچون دیگر ایرانیان برگزار کنند. البته در تقویم نوظهوری که برخی زرتشتیان از آن استفاده می‌کتتد و دارای سابقه تاریخی در ایران نیست، زمان شب چله با ۲۴ آذرماه مصادف می‌شود که نه با تقویم طبیعی انطباق دارد و نه با گاهشماری دقیق ایرانی و نه با گفتار ابوریحان بیرونی که از شب چله با نام عید نود روز یاد می‌کند. از آنرو که فاصله شب چله با نوروز، نود روز است.

امروزه می‌توان تولد خورشید را آنگونه که پیشینیان ما به نظاره می‌نشسته‌اند، تماشا کرد: در دوران باستان بناهایی برای سنجش رسیدن خورشید به مواضع سالانه و استخراج تقویم ساخته می‌شده که یکی از مهمترین آنها چارتاقی نیاسر کاشان است که فعلاً تنها بنای سالم باقی‌مانده در این زمینه در ایران است. پژوهش‌های نگارنده که در سال ۱۳۸۰ منتشر شد (نظام گاهشماری در چارتاقی‌های ایران)، نشان می‌دهد که این بنا بگونه‌ای طراحی و ساخته شده است که می‌توان زمان رسیدن خورشید به برخی از مواضع سالانه و نیز نقطه انقلاب زمستانی و آغاز سال نو میترایی را با دقت تماشا و تشخیص داد. چارتاقی نیاسر بنایی است که تولد خورشید بگونه‌ای ملموس و قابل تماشا در آن دیده می‌شود. این ویژگی را چارتاقی بازه هور در راه نیشابور به تربت حیدریه و در نزدیکی روستای رباط سفید، نیز دارا است که البته فعلاً دیواری نوساخته و الحاقی مانع از دیدار پرتوهای خورشید می‌شود.

هر ساله مراسم دیدار طلوع و تولد خورشید و بررسی نظریه نگارنده در چارتاقی‌های ایران و از جمله چارتاقی‌های نیاسر، نویس و بتخانهٔ آتشکوه، با حضور دوستداران باستان‌ستاره‌شناسی ایرانی و دیگر علاقه‌مندان در محل چارتاقی‌ها برگزار می‌‌شود.

صبح صادق ندمد، تا شب یلدا نرود
سعدی
دی ماه، در ایران کهن، چهار جشن را در بر داشت : نخستین روز ماه دی که موضوع این جستار است و روزهای هشتم، پانزدهم و بیست وسوم، سه روزی که نام ماه و نام روز یکی بود.

امروز، از این چهار جشن تنها شب نخستین روز دی ماه، یا شب یلدا، را جشن می گیرند. یعنی آخرین شب پائیز، نخستین شب زمستان، پایان قوس، آغاز جدی و درازترین شب سال.

واژه یلدا سریانی و به معنی ولادت است. ولادت خورشید ( مهر، میترا ) و رومیان آن را ناتالیس انویکتوس یعنی روز تولد ( مهر ) شکست ناپذیر نامند.

بنابر باور پیشینیان، در پایان این شب دراز، که اهریمنی و نامبارکش می دانستند ( و می دانند )، تاریکی شکست می خورد، روشنایی پیروز و خورشید زاده می شود و روزها رو به بلندی می نهد، و : نام این روز میلاد اکبر است، مقصود از آن انقلاب شتوی است. گویند در این روز نور از حد نقصان به حد زیادت خارج می شود، و آدمیان نشو و نما آغاز می کنند و پری ها به ذبول و فنا روی می آورند.

زایش خورشید و آغاز دی را، آیین ها و فرهنگ های بسیاری از سرزمین های کهن آغاز سال قرار دادند، به شگون روزی که خورشید از چنگ شب های اهریمنی نجات می یافت و روزی مقدس برای مهر پرستان بود.

در سدهً چهارم میلادی بر اثر اشتباهی که در محاسبهً کبیسه ها رخ داد روز ۲۵ دسامبر را (به جای روز ۲۱ دسامبر) روز تولد میترا دانسته و تولد عیسی مسیح را نیز در این آغاز سال قرار دادند. اشارهً سنایی نیز به این تقارن است :

به صاحب دولتی پیوند، اگر نامی همی جویی که از پیوند با عیسی چنان معروف شد یلدا

بنا بر این نویل اروپایی (سالروز تولد مسیح) همان شب یلدا است، و نویل واقعی، یعنی انقلاب شتوی در سی آذر برابر با بیست و یکم دسامبر است.

از مقاله ها و پژوهشهای فراوانی که دربارهً یلدا شده، در لغت نامه دهخدا، چکیده ای از برهان قاطع، انندراج، حواشی علامه قزوینی بر آثار الباقیه شرح پور داود بر یشت ها، فرهنگ فارسی دکتر معین و یادداشت های مرحوم دهخدا آورده، که نقل آن بی مناسبت نخواهد بود :

یلدا لغت سریانی است به معنی میلاد عربی، و چون شب یلدا را با میلاد مسیح تطبیق می کرده اند، از این رو، بدین نام نامیده اند. باید توجه داشت که جشن میلاد مسیح که در ۲۵ دسامبر تثبیت شده، طبق تحقیق، در اصل جشن ظهور میترا بوده که مسیحیان در قرن چهارم میلادی آن را روز تولد مسیح قرار دادند. یلدا اول زمستان و شب آخر پاییز است که درازترین شب های سال است. و در آن شب، یا نزدیک بدان، آفتاب به برج جدی تحویل می کند و قدما آن را سخت شوم و نامبارک می انگاشتند. در بیشتر نقاط ایران در این شب مراسمی انجام می شود. شاعران زلف یار و همچنین روز هجران را از حیث سیاهی و درازی بدان تشبیه کنند. و از شعرهای برخی از شاعران مانند سنائی، معزی، خاقانی و سیف اسفرنگی، رابطه بین مسیح و یلدا ادراک می شود. یلدا برابر با شب اول جدی و شب هفتم دی ماه جلالی و شب بیست و یکم دسامبر فرانسوی است.

انگیزه های پایدار ماندن این جشن را می توان، از جمله بدین گونه برشمرد :

۱- شب زایش خورشید ( مهر ) است، از باورهای دینی کهن.

۲ بلند ترین شب سال، یعنی طولانی ترین تاریکی است، نشانهً اهریمنی شبی شوم و ناخوشایند که از فردا به کوتاهی می گراید.

۳ پایان برداشت محصول صیفی و آغاز فصل استراحت در جامعهً کشاورزی است. همهً قشرها و گروههایی که از فراورده های کشاورزی و تلاش کشاورزان بهره مندند، در جشن نخستین روز دی ماه و برداشت محصول، در شگون و شادی کشاورزان شرکت می کنند.

و در این روز پادشاه با دهقانان و برزگران مجالست می کرد و در یک سفره با ایشان غذا می خورد، و می گفت () قوام دنیا به کارهایی است که به دست شما می شود.

آیین و جشن شب یلدا و یا شب چله بزرگ، تا به امروز در تمامی سرزمین کهنسال ایران و در بین همه قشرها و خانواده ها برگزار می شود.

یلدا را همچنین می توان جشن و گردهمایی خانوادگی دانست. در شب یلدا خویشاوندان نزدیک در خانهً بزرگ خانواده گرد می آیند. به بیانی دیگر در سرمای آغازین زمستان، دور کرسی نشستن و تا نیمه شب میوه و آجیل و غذا خوردن و به فال حافظ گوش کردن از ویژگی های شب یلدا است.

جشن خانوادگی : برگزاری مراسم یلدا، اگر بتوان نام جشن بر آن نهاد، آیینی خانوادگی است، و گردهمایی ها به خویشاوندان و دوستان نزدیک محدود می شود. در کتاب ها و سندهای تاریخی به برگزاری مراسم شب یلدا اشاره ای نشده است. ابوریحان بیرونی از جشن روز اول دی ماه، که آن را خرم روز نامند، در دستگاه حکومتی و پادشاهی یاد می کند و نامی از شب یلدا در میان نیست، که می توان به دلیل خانوادگی و همگانی و غیر رسمی بودن آن دانست.

کنار کرسی : بی گمان برای جوانان نسل امروز کرسی گذاشتن، کنار یا دور کرسی نشستن نیاز به توضیح و توصیف دارد. ابزارهای گرمازای تکنولوژی جدید و نیز عامل های دیگر کرسی و فرهنگ مربوط به آن را به دست فراموشی سپرده است. در زمستانها، استفاده از کرسی برای گرم کردن خانه و دور کرسی نشینی معمولا از شب یلدا، نخستین شب زمستان، شروع می شد و تا پایان چلهً بزرگ و در برخی خانواده ها تا پایان چلهً کوچک ادامه داشت. اعضای خانواده از کوچک و بزرگ، دور کرسی، که روی آن را میوه و آجیل پوشانده بود، می نشستند.

تا می توان ز فرش چو کرسی جدا مباش آتش به فرق ریز و مکن اختیار برف ( میرالهی همدانی )

خوراک : در همهً جشن ها و آیین ها، در جامعه های ابتدایی یا متمدن، خوردن و آشامیدن بخشی از مشغولیت ها و سرگرمی های جمع را تشکیل می دهد.

برای شب یلدا، خوراک ویژاه ای نمی شناسم، و تهیه شام بستگی به وضع اقتصادی و روند تغذیه خانواده دارد. خوردنی های ویژه شب یلدا میوه های فصل تابستان چون خربزه، هندوانه، انگور، انار، سیب، خیار، به و مانند آن است. میوه هایی که می بایستی در این شب تمامی آنها بجز سیب و به خورده شود و چیزی برای فردا، یعنی فردای زمستان باقی نماند. میوه هایی را که شب یلدا بر آن می گذشت نمی خوردند.

به یاد دارم، تا سال ۱۳۲۳ که در کوهبنان ( از بخش های کرمان ) بودم، در خانهً روستایی ما، خربزه و هندوانه و انار را در انبار گندم می گذاشتند و انگور را یا همچنان که بر درخت بود، در کیسه ها می کردند و یا در جایی خنک به بند می آویختند. و در شب یلدا تمامی آنها می بایستی خورده شود.

آجیل و شب چره که شامل دانه هایی چون گندم و نخود برشته، تخم هندوانه و کدو، بادام، پسته، فندق، کشمش، انجیر و توت خشک است، در بسیاری از شب نشینی ها، مهمانی ها و گردش ها فراموش نمی شد. ولی در شب یلدا می بایست ( و می باید ) بر سر سفره باشد. خوردنی های شب یلدا، در واقع، میوه و آجیل است نه غذا. برخی از خانواده ها در شب یلدا، پس از خوردن شام، برای شب نشینی شب یلدا به خانهً خویشاوند بزرگتر می روند.

فال حافظ : یکی از رسم های شب یلدا، فال حافظ گرفتن است. اگر رسم ها و آیین های دیگر یلدا را میراثی از فرهنگ چند هزار ساله بدانیم ( که بایستی چنین باشد )، ولی فال حافظ گرفتن در شب یلدا و نیز در تیرما سیزه شو ( جشن تیرگان در مازندران ) در سده های اخیر به رسم های شب یلدا افزوده شده است.

فال حافظ گرفتن، در شب نشینی های زمستان و مناسبت هایی چون چهارشنبهً آخر ماه صفر، چهارشنبه سوری، شب سیزده صفر، بعد ازظهر سیزده بدر، تیرما سیزه شو ( جشن تیرگان در مازندران ) نیز از باورهای همگانی است ر و در شب یلدا گویا بیشتر وصف الحال است. ممکن است در شب یلدا، برای فال حافظ گرفتن، به خانً ملا و باسواد محل رفت :

در روستای کاورد دودانگه ساری، خواندن کتاب حافظ چندان رونقی ندارد. تنها در سال یک بار، آن هم در شب یلدا از دیوان حافظ فال می گیریم. برای فال گرفتن غروب شب یلدا همسایگان و نزدیکان، با آجیل و میوه به خانهً ملای ده می رویم، که فال ما را گرفته و ببیند چه سرگذشتی دربارهً ما نوشته است.

همه رسم ها و آیین های شب یلدا را ( بجز دور کرسی نشستن، که به اصطلاح نتوانسته است حرف خود را بر کرسی بنشاند ) تا آنجا که پژوهش ها اجازه می دهد، در همهً شهرها و آبادی ها سراغ داریم.

پژوهش و مطالعهً کمی دربارهً برگزاری آیین ها و رسم هایی که همگانی است و جنبهً خانوادگی دارد آسان نیست، و تنها می توان نمونه هایی انگشت شمار را مشاهده و مطالعه کرد.

امروز نمود برگزاری آیین و رسم شب یلدا را میتوان در روزهای بیست و نهم و سی ام آذرماه، در بازارها و فروشگاه های میوه و آجیل فروشی ها دید. این خریدها تا پاسی از شب یلدا ادامه دارد. در آخرین لحظه ها نیز کسانی را می بینیم که از سر کار برگشته و میوه هایی چون خربزه و هندوانه و انار را که به آسانی نمی توان در بخچال نگهداری کرد، می خرند.

باشد که این جشن و آیین، که در حد جشن نوروز و به روایتی، خود جشن نوروز و سال نو بوده، با وجود اشاعه و دگرگونی های فنی و صنعتی امروز، به عنوان گوشه ای از نمودهای فرهنگی و قومی و تاریخی این مرز و بوم، به دست فراموشی سپرده نشود.

همهً شب های غم آبستن روز طرب است یوسف روز ز چاه شب یلدا آید

زمستان سنبل مرگ و میرایی ِ طبیعت است و با تیغ ِ سرما و بلعیدن نور، تاریکی و ظلمت را بر جان ِ طبیعت، فزون می کند.
جدال نور با ظلمت در این فصل ِ مرگبار به آنجا راه می برد که جبهه ی نور هر چه ضعیف تر و کوتاه تر می شود و شب در بلندای زمان و وسعت ِ خود، نیشتر ِ جهالت و تیرگی را بر جان ِ بی رمق ِ نور فرود می آورد.

روز، بیمار، اما باردار، نطفه ی بهار را در بطن وُ جان خود می پروراند و فرسودگی ِ شب را، به نگاهی در انتظار، نظاره گر است که عربده ی دیو سرشت ِ خود را، کف بر دهان، در فضای ِ ظلمت، نعره می کشد.
یلدا تقابل و نقطه عطف ِ جشن ِ مرگ ِ شب و تولد ِ نور است.
پایان ِ پایداری ظلمانیت ِ شب و آغازگر ِ اقتدار ِ روز است.
جشن ِ تاج گزاری ِ خورشید و پادشاهی نور است

از این جهت است که ما ایرانیان، چنین شبی را به انتظار می نشینیم تا مرگ ِ شب و تولد ِ فزونی نور را جشن بگیریم.
در شب یلدا نیاکانمان با بر افروختن ِ آتش، قلب تیرگی ِ ظلمت را می دریدند و به تماشای ِ بر افتادن جنازه ی شب، با نوشیدن ِ شراب ِ ارغوانی و شکستن آجیل و خوردن انار و هندوانه و لحظات ِ شورانگیز مرگ ِ اهریمن ِ تیرگی و چیرگی نور را شادکامی ِ مستانه می بخشیدند.
شادمانی و شادخواری و شاد خوانی و شادگویی و شاد رقصی در این شب ِ زایش میترا و مهر یا زایش خورشید، تو دانی چه شور و شیدایی برانگیزد و چه رسوایی را در سرسرای هر خانه و کاشانه ای و در رخسار هر جنبنده ای آواز می دهد؟

و چه شیرین منظری است که در کنار خم و شراره های آتش بنشینیم و با شراب ِ
ارغوانی، گونه های ِ انارگون ِ مستان ِ شب را جلوه ای از یکرنگی و نشاط ِعاشقانه ببینیم.
آه!
چه می گویم و چه حالی مرا به آن سرای ِ دل و جان در پرواز است؟

من گم شده در این غربت ِ غریب ِ غمگین ِ غرب آرزوی ِ یلدای ِ رهایی وطنم را به درازای سی سال به انتظار نشسته ام و با اهریمن ِ شب طولانی ِ فرود آمده بر جان ِ جامعه ام با چنگ وُ نی وُ می وُ قلم و قدم در ستیزم تا مرگ شب ِ وطن را به نظاره ی رها شدن ِ نور سحر کنم.
و چه عاشقانه به زلالی ِ عشق ِ کبوتری که گردن فراز، معشوق ِ جگرسوزش را چرخشی مستانه می زند و در ظلام شب ِ تاریک وُ از خود بیگانگی، نور را در شریان جانش جاری و عشق را در سرسرای هر منزلی ساری می کند.
جان می بخشد و جانان به جای جای ِ جامعه، جار می زند تا عشق سپید ِ پیروزی ِ نور را به تماشا بنشیند.
ما جبهه فرو رفتگانیم و با رمق ِ حرکت بیمار اما تبدار و باردار بر فرسودگی شب می تازیم تا بر افتادن جنازه اش را در بیکرانسرای ِ ایران، سرزمین جاوید ِ جانان به تماشای ِ شورانگیز ِ مستان، گریان اشکی شوق انگیز اما گل چهره ای خندان بنشینیم.
یلدا زایش است و تولد نور. و چه چشم نواز است که این زایش از پس اهریمن شب رخ نماید و روشنایی و امید و رعنایی را در هر بام خانه ای آواز دهد و شادابی و شادکامی را در رخسار و کام هر جنبنده ای، شور و شیدایی و شیرینی ِ شکربار بنشاند.
چرا به شب ِ اول ِ زمستان، شب چله می گویند؟
شب اول زمستان را به این دلیل شب چله می گویند، که آغازین شب ِ چله ی بزرگ وُ سرد است. زیرا در پندار نیاکانمان، چهل روز و چهل شب ِ آغاز ِ زمستان را چله ی بزرگ می نامیدند که تا روز ِ کشف آتش توسط هوشنگ شاه، از پادشاهان ِ پیشدادی در دهم بهمن ماه ( سده ) ادامه داشت. به عبارت ِ دیگر فاصله ی اول دی تا دهم بهمن ماه چهل روز و چهل شب است و این چهل روز و شب ِ اول زمستان را نیاکانمان چله بزرگ می گفتند. پس از آن چله کوچک شروع میشود که بیست روز از بهمن ماه و بیست روز از اسفند ماه را شامل می شود که نسبت به چله ی بزرگ سرمایش کمتر است.
بد نیست بدانیم که در فرهنگ مردم عامیانه بیست روز آخر ماه بهمن به چله کوچک معروف است. یعنی بیست روز و بیست شب که روی هم چهل می شود.
از نظر نجومی در کوتاهترین روز سال، خورشید در دورترین نقطه جنوبی از استوا قرار می گیرد و شب در بلندای وسعت ِ تیرگی ِ خود، میدان دار جهالت است. به باور نیاکان ما در شب چله که بلند ترین و تاریک ترین شب ِ سال است، نبرد سنگینی میان نور و تاریکی در می گیرد که سر انجام به شکست تاریکی و زایش دوباره ی نور منتهی می گردد. بطوریکه امروز در ادبیات شعری ما این ضرب المثل برای نبرد ِ ظفرنمون ِ نور رایج است
پایان شب ِ سیه سپید است .
زیرا در فردای ِ این نبرد ِ زندگی بخش ِ طبیعت ِ جان، روز با دمیدن خورشید ِ روشنایی آفرین، بزرگ و بزرگتر می شود و تابش نور ایزدی افزون تر می گردد تا در تولد ِ بهار به تعادل دلخواه برسد و طبیعت را نشو نمایی از بر انگیختگی ِ زندگی، در مداری نوین فرا بگیرد. به همین منظور است که نیاکان ِ مان شب ِ آخر پائیز را شب ِ زایش ِ مهر و یا زایش خورشید می نامیدند و به یمن آن جشن باشکوهی بر پا می کردند.
و در این شب رسم بر این بود که پیران و پاکان ِ نیاکان ِ ما به تپه ای می رفتند و با لباس نو، طی مراسمی از آسمان می خواستند که آن رهبر بزرگ را برای رهایی آدمیان گسیل دارد. زیرا باور داشتند که نشانه ی شب یلدا، ستاره ای است که بالای کوهی بنام کوه پیروزی پدیدار خواهد شد و بعد همراه موبد بزرگ دعایی می خواندند که هنوز قسمتی از آن در کتاب بهمن یشت برجای مانده است.
آن شب که سرورم زاید
نشانه ای از ملک آید
ستاره از آسمان ببارد
همانگونه که رهبرم در آید
ستاره اش نشان نماید
چرا به شب ِ چله، شب ِ یلدا می گویند؟
از نظر لغوی، یلدا واژه ای است سریانی که به معنای تولد و یا زاده شدن است که ابوریحان بیرونی آن را شب زادان که همان شب ِ چله است، ترجمه کرد ه است.
جالب است بدانیم که رومیان پس از گرویدن به دین مسیحیت تا سیصد سال، روز مشخصی را برای تولد عیسی مسیح نمی شناختند تا اینکه کلیسا، جشن تولد مهر را به عنوان زاد روز عیسی پذیرفت. دلیل اینکه امروز بابا نوئل با لباس و کلاه موبدان ظاهر می شود و همچنین برپا داشتن درخت سرو و ستاره بالای آن در ایام کریسمس همگی یادگار و یادمان و یاد آور جشن مهر و مهربانیها و مهرورزی هاست.
به عبارت دیگر روز ۲۵ دسامبر روز واقعی زاده شدن عیسی مسیح نیست، بلکه روز تولد میترا یا مهر است. تا امروز هم محققین جهان مسیحیت و غیره نتوانستند تاریخ دقیق تولد مسیح را پیدا کنند. دلیل اینکه روز تولد میترا را برای زادروز عیسی مسیح انتخاب کردند، دلیلی است تاریخی که آئین میترائیسم قبل از ظهور مسیح و حتی تا سال ۳۵۴ میلادی آئین غالب امپراتوری رم بود.
زیرا یک قرن پیش از تولد مسیح آیین تازه ای قدرتمندانه وارد امپراتوری پهناور رم شد و به اصطلاح فرانتس کومون میترا شناس بلژیکی ِ معروف قرن نوزدهم، چون فتیله باروتی سرتاسر امپراتوری را از رود دانوب گرفته تا اقیانوس اطلس و از بریتانیا گرفته تا صحرای آفریقا درنوردید. این آیین تازه ی ایرانی، مهر ( میترا ) بود. به نوشته همین محقق گسترش این کیش ایرانی با سرعتی چنان شگفت آور انجام گرفت که حتی امروز هم درک علل آن به صورت کامل دشوار است.
میترا ایزد بزرگ آریایی، روشنایی، دادگستری، پای بندی به پیمان، دوستی و پیروزی بود. در دوران حکومت پانصدساله ی پارت ها ( اشکانیان ) آیین میترا، کیش ِ برتر ِ این امپراتوری بود. پادشاهان متعددی از خاندان اشکانی به همین مناسبت مهرداد نام گرفتند. و در بیرون از امپراتوری ِ پارت نیز شاهان مختلفی میتریدات ( نام یونانی شده مهرداد ) نامیده شدند که سرشناس ترین آنها میتریدات کبیر حریف قدرتمند امپراتوری رم در قرن پیش از میلاد است.
به نوشته پلوتارک آیین میترا به وسیله لژیون های رومی که با پارت ها می جنگیدند. در سال ۷۱ پیش از میلاد مسیح به امپراتوری رم آورده شد و تدریجاً از منطقه دانوب به سراسر امپراتوری، شامل ایتالیا و فرانسه و انگلستان و اسپانیا و بالکان و افریقای شمالی و خاور نزدیک امروزی گسترش یافت.امر استثنایی این بود که چندین تن از امپراتوران رم شخصاً بدین آیین گرویدند و بطوری که از طرف سه تن از آنها ( دیو کلسین، گالرین و لیسینین ) معبد با شکوهی در نزدیکی شهر وین کنونی ( اتریش ) به افتخار او با عنوان خدای نگاهبان امپراتوری بر پا شد. در خود شهر رم نیز، در تپه مقدس کاپیتول، پرستشگاهی برای میترا با عنوان خورشید جاودانی ساخته شد و این امری بود که تا آن وقت در امپراتوری رم سابقه نداشت.
نیروی بنیادی میترائیسم زیربنای بزرگ اخلاقی آن بود. زیرا از نظر پیروان این آیین، زندگی، مبارزه دائم در راه پاکی و سازندگی بود، از طریق فضیلت های والای برادری، وفاداری، راستی، جوانمردی، مردانگی و میهن پرستی و همه اینها ویژگی هایی بود که جاذبه ای پر قدرت بر رومیان داشت.
استیلای کیش میترا در امپراتوری رم، چهار قرن تمام ادامه یافت تا اینکه کنستانتین امپراتور رم آیین مسیحت را به عنوان کیش رسمی امپراتوری اعلام کرد و از آن پس مخالفت با آیین میترایی شروع شد.
اما این کیش جدید نتوانست حتی با حمایت امپراتوری بر نفوذ چهارصد ساله میترائیسم خاتمه دهد و در نهایت کوشید به جای جنگیدن با این کیش با آن به تعامل و همزیستی روی آورد. به همین منظور به جای تدوین سالروزها و سنتهای جدید کوشید همان سالروزها و سنت های شناخته شده و آشنای میترایی را به مسیحیت منتقل کند که معروفترین آنها تعیین روز تولد عیسی مسیح در ۲۵ دسامبر است. و این همان روزی است که از صدها سال پیش از آن به عنوان روز تولد مهر ( خورشید ) در امپراتوری رم جشن گرفته می شد.
همین سازشکاری در مورد روز مقدس مسیحیت ( یکشنبه ) صورت گرفت که قبلاً روز مقدس میترا ( مهر ) بود و به همین مناسبت روز خورشید نامیده می شد که هنوز هم عنوان روز خورشید را در زبان آلمانی و انگلیسی تحت نام زون تاگ و سان دی حفظ کرده است.
آثار بنیادی دیگری از کیش میترا در مسیحیت باقی مانده است که همه آنها نیز توسط خود پژوهشگران جهان مسیحی ارزیابی شده اند از مهمترین آنها می توان از نظریه تولد عیسی از مادری باکره یاد کرد که یادآور تولد میترا از آناهیتا باکره است.
یا از تولد عیسی در یک طویله که یادآور تولد میترا در یک غار است.
و یا از رفتن مغان ِ سه گانه به محل تولد عیسی به راهنمایی یک ستاره که یاد آور رفتن چوپان به غار ِ زایش میترا به راهنمایی ستاره ای است.
یا از مراسم تعمید مسیح که عیناً یاد آور مراسم تعمید میترایی است.
و یا تقسیم نان و شراب در مراسم عشای ربانی مسیحیت که یاد آور همین مراسم در شاگرد پذیری میترایی است و رسم آواز خوانی کلیسائی که یاد آور موسیقی ها و آواز های میترایی است و نماد علامت صلیب که به توارد در میترائیسم وجود دارد.
همچنین کلاه بلند پاپ ها که میتر نامیده می شود و کلاه فریگی که ماریان است و سمبل جمهوری فرانسه هر دو یاد آور کلاه سنتی میترا هستند.
ورمازرن برجسته ترین پژوهشگر معاصر میترائیسم، فهرستی از بقایای ۱۲۵ مهرابه را در خاک فرانسه کنونی و ۶۸ مهرابه را در انگلستان به دست داده است که بسیاری از کلیساهای کنونی بر فراز آنها ساخته شده اند و نتردام معروف پاریس یکی از آنها است.

در شب یلدا نیاکانمان در کنار آتش گرد آمده و به ترانه خوانی و پایکوبی می پرداختند. امروز هم ایرانیان در گوشه و کنار ِ پهن دشت ِ بی کران سرای ِ ایران زمین، آئین شب یلدا را به خوردن آجیل ِ مخصوص، هندوانه، انار و شیرینی و میوه های خشک و تر ِ دیگر در پرتو روشنایی شمع و یا نور چراغ، با شکوه هرچه تمامتر در سرسرای ِ خانه و کاشانه شان مشغول می شوند، جشن می گیرند و به رقص و آواز و پایکوبی می پردازند.
در غربت غریب غرب و شرق هم، ایرانیان باورمند و عاشق به آداب و رسوم زندگی بخش ِ نیاکانمان که سراسر شاد خواری و شاد خوانی و شاد رقصی و شاد گویی بوده است، با جمع شدن در هیئت یک کنسرت و یا محفل ِ رقص و آواز، این شب نبرد نور با اهریمن شب را تا صبح به پایکوبی مشغول می شوند و با نوشیدن خون رگ ِ تاک، گونه ها را به رنگ ِ ارغوانی عاشقانه نقش می زنند. با هم این رباعی را که از دل بر آمده است، بخوانیم:

امشب ز شراب ِ شهر ِ یاران، مستم
با یار نشستم و به او، دل بستم
ای! می! تو گواه باش که من از دل و جان
از شوق ِ وصال ِ رخ ِ یار سر مستم

در پایان ِ این نوشته جشن گون، شما را به یکی از روستاهای شهر ملایر به نام دره میانه می برم و مراسمی را در این شب به تماشا می نشینیم و شادی و شادخواری خودمان را با روستاهیان دیار یاران وُ جانان تقسیم می کنیم.
در این روستا دو سه روز پیش از شب چله به خانه تکانی و شستشوی ظرف و وسائل خانه می پردازند تا شب چله که آن را چله ی پائیز یا شب چله زری می نامند، فرا رسد. در این روز مردمان رخت های نو یا شسته خود را می پوشند.
نزدیک های غروب ِ آفتاب، کدبانوی هر خانه جامی از آب چشمه پر کرده و در تاقچه ی اتاق می نهد. پس از صرف شام همه ی اهل خانه به دور کرسی که روی آن یک سینی با دو بشقاب پر از نقل های رنگارنگ گذاشته شده است، گرد می آیند. سپس هر یک از اهل خانه به این باور که تا سال دیگر هم چون شمع روشن بمانند، شمعی روشن کرده، درون سینی جای می دهند.
بخش بسیار زیبای مراسم، گزینش دختری است از میان دختران شوهر نکرده ی روستا که پس از گزینش، زنان با کل زدن و هلهله به همراه نوازندگان محلی، این ترانه را می خوانند:

چله زری، چله زری امسال و سال دگری
اروس کیه، اروس کیه چله زری می باشد
چو ماه تابان رخش چهره پری می باشد
چشمش چو چشم آهو چه میگه تاق ابرو
دختر به نام زری ابروی او یک وری
چله زری، چله زری عزیزم ماه تابان
مبارک، مبارک شب چله مبارک

سپس چله زری را همچون اروس، رخت سپید پوشانیده بر تختی که روی پشت بام نهاده شده، می نشانند و هر خانواده به سهم خود شمعی در کنار تختی که اروس روی آن نشسته است، روشن می کنند. مردان و زنان با گرمای شمع دستان خود را گرم کرده به صورت می کشند و می خوانند:

زردی من از تو سرخی تو از من ( این نغمه در جشن چهارشنبه سوری هنگام پریدن از روی بوته های آتش که جلوه ای از شرارهای شفق گون آتش را در رخسار ِ پرنده نقاشی می کند، شور و شیدایی دیگری را آواز می دهد. )

جشن با نقل پاشون بر سر چله زری ادامه می یابد، چله زری نقل هایی که روی سر و دوربرش ریحته شده است، جمع می کند و یک دانه نقل به زن و یک دانه به مرد می دهد. زن نقلش را به مردش می دهد و مرد نیز نقل را به زنش. سپس دو زن، چله زری را از روی تخت بلند می کنند، پدر چله زری در سمت جلو و برادرش در پشت سر و مادرش در سمت چپ، چله زری را رو به سوی خانه اش می برند و نوازندگان می نوازند و مردم پایکوبان می روند تا به خانه چله زری برسند. در خانه، پدر اناری به دست چله زری می دهد. چله زری انار را دون می کند، نخست خود چند دانه می خورد. باور چنین دارند که دختر شوی نکرده اگر یک دانه از این انار به نیت شوهر کردن بخورد، حتماً در سال آینده به خانه ی بخت خواهد رفت

این مراسم در واقع یک جشن نور است که با رقص و پایکوبی و خواندن ترانه:

چله زری نشونه
اروس کهکشونه
میون گلرخونه
تاوسون او دخوره
زمستون او وتوره
زمستون او وروده
تا ایسیه او خو کرده
چله زری دکاره
پشت سرش بهاره
ادامه پیدا می کند

همانطوریکه تاریخ باستان ایرانیان گواهی می دهد، سراسر زندگی مردم پهن دشت ایرانزمین بر بستر شاد خوانی و شاد خواری و شاد گویی و شاد رقصی، سفره شادمانی پهن کرده بود و غم را در سرسرای کاشانه نیاکانمان مکانی نبوده است و حتی در مرگ عزیزان خود لباس سفید می پوشیدند و باور داشتند که شادمانی فروخفته در عزیز از دست رفته را باید در زندگان شکوفا کرد. به همین مناسبت سراسر ایام سال را با جشن و سرور بدرقه می کردند.

اما افسوس و صد افسوس با حمله تازیان به ایران، اعراب بیابان گرد ِ مهاجم، این فرهنگ غنی شاد را به ماتم و ناله و لابه و عزا تبدیل کردند. بطوریکه سکان دار این فرهنگ عزا از طایفه تازی شده، امام محمد غزالی در کیمیای سعادت سفارش می کند که:

ایرانیان جشن نوروز و سده را نگیرند! چراغانی نکنند! لباس نو نپوشند! بر عکس عزاداری کنند تا مجوس از بین برود!

اما بر خلاف خواست او مردم فرهنگ دوست ایرانی، آن جشن ها را به کوری چشمان ِ ذلت پرست و عزا خو، زنده نگاه داشتند. بویژه از جشن های ملی، سه جشن نوروز، مهرگان و سده امروز هم با شکوه هر چه تمامتر در پهن دشتِ بی کرانسرای ایران زمین برگزار می شود و در کنارشان جشن های سوری و یلدا با جلوه های خیره کننده چشمان در هر سرا و مکانی از ایرانیان، با شادی و شادمانی و شادخواری برگزار می شود.
 

عکس/ بازار شب یلدا


به علت گران شدن بنزین، قایق‌داران بندرعباسی دست از کار کشیدند + عکس

ندای سبز آزادی: گرانی بنزین در اولین روز از اجرای طرح هدفمند شدن یارانه‌ها، باعث شده که تعدادی از صاحبان قایق‌های مسافری در مسیر بندرعباس به قشم دست از کار بکشند.
به گزارش کلمه، قایق‌داران بندرعباسی دلیل این کار را به‌صرفه نبودن جابه‌جایی مسافر با قیمت جدید بنزین اعلام کرده‌اند. به گفته‌ی آنها، میزان بنزین مصرفی قایق‌ها برای هربار رفت و برگشت به قشم، ۱۱۰ لیتر است که با توجه به افزایش قیمت بنزین و نرخ فعلی کرایه‌ها، ادامه‌ی کار برای آنها مقدور نیست.
عبدالحسین رضوانی با انتشار عکسهایی از این اعتراض قایق‌داران بندرعباسی در وبلاگ خود، خاطرنشان کرده که بیش از ۲۳۰ قایق مسافربری در مسیر بندرعباس و قشم فعال هستند و صاحبان آنها تاکید می‌کنند که با گرانی بنزین، هزینه بنزین مصرفی از مبلغ دریافتی از مسافران بیشتر شده و به همین دلیل جابه‌جایی مسافران برای آنها به‌صرفه نخواهد بود.


جدول قیمتهای جدید انواع فرآورده‌های نفتی منتشر شد

جرس:
همزمان با اجرای رسمی قانون هدفمندی یارانه‌ها با محوریت اصلاح قیمتها، جدول میزان و نرخ جدید انواع فرآورده‌های نفتی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 28 آذر ماه با انتشار گزارشی آخرین جزئیات قیمتی پنج فرآورده نفتی را اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش رسمی از روز جاری قیمت هر متر مکعب گاز سی.ان.جی 300 تومان، هر لیتر نفت کوره 200 تومان و هر لیتر نفت سفید 100 تومان عرضه خواهد شد.

از سوی دیگر؛ بهای هر لیتر گاز مایع (ال.پی.جی) برای مصارف حمل و نقل 300 تومان و مصارف خانگی 100 تومان تعیین شده است.

جدول قیمت جدید فرآورده‌های نفتی


 

بیانیه شاخه جوانان جبهه مشارکت: بازداشت پی در پی جوانان بی گناه و مظلوم نشان از اوج استیصال و درماندگی حاکمیت از وضعیت موجود دارد

جرس:

شاخه جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی در واکنش به بازداشت چند تن از جوانان سبز و اصلاح طلب در روزهای اخیر، بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است: بازداشت پی در پی جوانان بی گناه و مظلوم نشان از اوج استیصال و درماندگی حاکمیت از وضعیت موجود دارد. این رفتارها نه تنها ما را از صبر و استقامت در راهی که با اندیشه برگزیدیم باز نمی دارد بلکه پرده از چهره حقیقی آنان برای قشرها و گروه های بیشتری از جامعه می درد و ظلم عریان آنان را بیشتر و بیشتر نمایان می کند.

در ادامه این بیانیه آمده است:" خواهان آزادی هر چه سریعتر اعضای دربند جبهه و دیگر زندانیان سیاسی هستیم و با غرور می گوییم که اگر حسین و یارانش با نثار خون خود ستمگران را رسوا کرد، اینک این جوانان پاک و با نجابت با نثار آزادی خود نوید رسوایی نزدیک شما را طنین افکن می کنند و دیری نمانده تا آن روز، چرا که این وعده و سنت الهی است."

شاخه جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی همچنین با ذکر نام زندانیانی همچون ریحانه طباطبایی، فاطمه عرب سرخی، علیرضا طاهری، محمد شفیعی، هادی حیدری ، کیوان مهرگان، نارنین خسروانی ، ساجده کیانوش راد ، سعید نورمحمدی، عماد بهاور، مهدی محمودیان، صابر عباسیان و علی تارخ، خواستار آزادی اینها و دیگر زندانیان سیاسی از جمله اعضای حزب مشارکت شده است.

متن این بیانیه را به نقل از سایت نوروز، در زیر بخوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم

با گذشت بیش از یک سال و نیم از کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد ۸۸ همچنان بازداشت جوانان اصلاح طلب ادامه دارد، جوانانی که با وجود همه سختی ها و تحدیدها و رفتارهای نادرست صبوری و خویشتن داری را پیشه خود کرده و هرگز از گستره بی مرز خطوط قرمز مجموعه حاکمیت و نیز گروه های خودسر عبور نکردند، جوانانی که با وجود همه برخوردهای ناشایست و همه بی قانونی های صاحبان قدرت و تخریب هر روزه سرمایه های ملی و انسانی این خاک عزیز، ناامید نشده و راه رسیدن به فضایی امن و دموکراتیک و رسیدن به آزادی و عدالت را جز از مسیر قانون ندانسته و همواره قانون ورزی را پیشه خود کرده اند. جوانانی که هرگز در برابر رفتارهای خشونت آمیز صاحبان قدرت به خشونت روی نیاورده و همواره تنها راه رسیدن به دموکراسی و قانونمندی و مدنیت را از طرق مسالمت آمیز ممکن دانسته اند و به قول موسوی عزیز همواره تلاش کرده اند که به جنازه قانون هم احترام بگذارند.

با این وجود همچنان شاهدیم که بازداشت جوانان اصلاح طلب از سوی کودتاگران ادامه دارد و هر روز ترس و وحشت خویش را بیشتر به رخ می کشند، غافل از آنکه این بازداشت ها تنها صدای آزادی خواهی و آزادگی ما را رساتر می کند و صدای مظلومیت ما با ظلم آشکار آنان بیشتر طنین انداز می شود.

بازداشت پی در پی جوانان بی گناه و مظلوم نشان از اوج استیصال و درماندگی حاکمیت از وضعیت موجود دارد. این رفتارها نه تنها ما را از صبر و استقامت در راهی که با اندیشه برگزیدیم باز نمی دارد بلکه پرده از چهره حقیقی آنان برای قشرها و گروه های بیشتری از جامعه می درد و ظلم عریان آنان را بیشتر و بیشتر نمایان می کند. همان گونه که پیش از این نیز در روز عاشورا اوج ترس و وحشت خود را با پر کردن خیابان ها با نیروهای امنیتی به نمایش گذاشتند و روز عاشورا که نماد زنده نگاه داشتن درس آزادگی و شرف و انسانیت امام حسین به همه نسل های همه عصرهای تاریخ است را به نمایشی بزرگ از بندگی و اسارت و حریص قدرت بودن تبدیل کردند، و نیک می دانیم و می دانند که این جز به نمایش گذاشتن اوج ترسشان از مردم بی سلاح و صلح طلب ایران نیست.

آری امروز باید بر حسین گریست، گریست اما نه بر مظلومیتش در کربلا، باید گریست بر مظلومیتش که ابزار ظلم بر مردمی آزاده شده است، باید گریست بر او که زورمداران قدرت طلب پرچم او را به دست گرفته و بی شرمانه بر مردم می تازند و می زنند و می کشند و به اسارت می برند. غافل از اینکه این سنت الهی است که هرچه بیشتر تقلا کنند بیشتر در منجلابی که با کودتا برای خود ساخته اند فرو می روند.

شاخه جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی بر خود می بالد که اندیشه ناب جوانان اصلاح طلب که تنها پرتوی پررنگ تر از اندیشه جنبش بزرگ سبز ایران است چنین لرزه بر اندام حاکمیت می اندازد. ما جوانان جبهه مشارکت ضمن محکوم کردن موج جدید بازداشت جوانان و دانشجویان و روزنامه نگاران، بخصوص ریحانه طباطبایی، فاطمه عرب سرخی، علیرضا طاهری، محمد شفیعی، هادی حیدری ، کیوان مهرگان، نارنین خسروانی ، ساجده کیانوش راد ، سعید نورمحمدی، عماد بهاور، مهدی محمودیان، صابر عباسیان و علی تارخ خواهان آزادی هر چه سریعتر اعضای دربند جبهه و دیگر زندانیان سیاسی هستیم و با غرور می گوییم که اگر حسین و یارانش با نثار خون خود ستمگران را رسوا کرد، اینک این جوانان پاک و با نجابت با نثار آزادی خود نوید رسوایی نزدیک شما را طنین افکن می کنند و دیری نمانده تا آن روز، چرا که این وعده و سنت الهی است.

شاخه جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی
۲۸/۹/۸۹٫

با افزایش هزینه سوخت واحدهای مرغ‌داری قیمت هر کیلوگرم مرغ ۱۲۰ تومان افزایش یافت

ایلنا:
دبیر انجمن مرغ گوشتی کشور از افزایش قیمت گوشت تولیدشده در واحدهای مرغداری خبرداد و گفت: با افزایش هزینه سوخت واحدهای مرغ‌داری قیمت هر کیلوگرم مرغ ۱۲۰ تومان افزایش یافت.

علی آذروش درباره آخرین تحولات صنعت مرغ‌داری کشور پس از آغاز اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها اظهار داشت: هنوز نمی‌توان به طور دقیق پیش‌بینی کرد که طی ماه‌های آینده وضعیت صنعت مرغ و به خصوص بازار آن چگونه خواهد شد.

به گفته آذروش، تا زمانی که سیاست‌های کلان اقتصادی در این خصوص اجرا و نتایج آن مشخص نشود نمی‌توان به طور دقیق درباره آینده این صنعت و بازار آن سخنی گفت.

دبیر انجمن مرغ گوشتی کشور ادامه داد: با آزاد‌سازی قیمت سوخت واحدهای مرغ داری که تاکنون با هزینه بسیار پایین سوخت وارداتی را می‌خریدند در حال حاضر ناچار هستند که سوخت خود را با قیمت تعیین شده که همان ۱۵۰ تومان در هر لیتر است، خریداری کنند.

آذروش اظهار داشت: صنعت مرغ کشور در حال حاضر در وضعیت بحرانی به سر می‌برد و درصورت عدم اجرای صحیح هدفمندکردن یارانه‌ها این صنعت به طور کامل به ورطه نابودی کشیده خواهد شد.

دبیر انجمن مرغ گوشتی کشور تصریح کرد: متاسفانه از هم گسیختگی برنامه‌ریزی متولیان این صنعت باعث شده که نه تنها این صنعت دچار آشفتگی شده بلکه روز به روز از تعداد تولید‌کنندگان آن کاسته می‌شود.

اطلاعيه كانون مدافعان حقوق كارگر درباره دستگيري فريبرز رييس دانا

نيمه شب شنبه 27 آذر 89، ماموران امنيتي با ورود به منزل فريبرز رييس دانا،‌اقتصاددان ، يار ديرين كانون مدافعان حقوق كارگر، به بازرسي منزل مسكوني و ضبط كامپيوتر و دست نوشته هاي وي مبادرت كرده، و پس از يك ساعت او را بازداشت و به مكان نامعلومي منتقل كردند.

اين دستگيري چند ساعت پس از آن صورت گرفت كه رييس دانا در اقدامي شجاعانه اعلام كرده بود كه اجراي هدفمند سازي يارانه ها فشردن گلوي كارگران و زحمتكشان و حمله همه جانبه به سفره ي خالي آنان است.

دستگيري وي بيانگر آن است كه حمله كنندگان به سفره ي خالي مزدبگيران و كارگران مي خواهند اعلام كنند كه هيچ گونه اعتراضي را تحمل نخواهند كرد وبا ايجاد فضاي قبرستاني مي خواهند هر گونه اجحافي را بر مردم روا دارند.

كانون مدافعان حقوق كارگر ضمن حمايت همه جانبه از نظرات قاطع اين اقتصاددان دردفاع از زندگي كارگران وزحمتكشان، خواهان آزادي بي قيد وشرط و فوري اوست. رييس دانا هيچ جرمي جز بيان خواسته هاي كارگران و زحمتكشان مرتكب نشده است. زبان و قلم گوياي او خواسته هاي واقعي ميليونها انسان زحمتكشي است كه در زير خط فقر زندگي مي كنند.

كانون مدافعان حقوق كارگر بار ديگر هشدار مي دهد كه نشان دادن قدرت به كارگران و زحمتكشان ودستگيري روشنفكران مدافع آنان مشكلات مردم مارا نه تنها حل نخواهد كرد بلكه بر شدت وحدت آن خواهد افزود وكارگران و زحمتكشان و مردم تحت ستم را در مسير احقاق حقوق از دست رفته خود مصمم تر خواهد كرد .

كانون مدافعان حقوق كارگر

محکومیت "محمد رسول‌اف" به شش سال حبس تعزيري

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: "محمد رسول‌اف" كارگردان، فیلمنامه نویس و تهیه کننده سينماي ايران به اتهام اجتماع و تباني و تبليغ عليه نظام در شعبه‌ي 26 دادگاه انقلاب به شش سال حبس تعزيري محكوم شد. رسول‌اف در پی حوادث پس از انتخابات سال گذشته، در دهم اسفند ۱۳۸۸ در منزل جعفر پناهی، به همراه وی، دختر و همسر پناهی بازداشت شد.

ميرزازاده وكيل مدافع رسول‌اف نيز با تائيد صدور حكم محكوميت موكلش از سوي دادگاه بدوي به گفت: به راي صادره در مهلت مقرر اعتراض خواهيم كرد.

وي افزود:‌ در حال حاضر آقاي رسول‌اف فيلمي در دست ساخت دارد كه در مرحله اخذ مجوز از وزارت ارشاد است.

صبج امروز نیز جعفر پناهی فیلم‌ساز برجسته‌ی ایرانی نیز در شعبه 26 دادگاه انقلاب با اتهاماتی مشابه، به شش سال حبس تعزیری و همچنین ۲۰ سال محرومیت از ساختن و کارگردانی هر نوع فیلم و نوشتن فیلمنامه و هر نوع مصاحبه با رسانه‌ها و مطبوعات داخلی و خارجی و خروج از کشور محکوم گردید.

احضار و بازجویی دانشجوی دانشگاه نوشیروانی بابل

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: روز گذشته یکشنبه بیست و هشتم شهریورماه، ایمان صدیقی دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با احضار به وزارت اطلاعات شهر بابل، مورد بازجویی 3 ساعته قرار گرفت.

به گزارش دانشجونیوز ایمان صدیقی روز یکشنبه پس از تماس تلفنی به وزارت اطلاعات احضار و به مدت سه ساعت مورد تهدید و بازجوئی قرار گرفت.

ایمان صدیقی دانشجوی محروم از تحصیل در جریان حوادث بعد از انتخابات از تحصیل در دانشگاه محروم و به دستور دکتر جانعلیزاده ریاست انتصابی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل از دانشگاه اخراج گردید. این عضو سابق ستاد مهدی کروبی در بابل به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بیش از 150 روز در زندان به سر برد. وی در تابستان امسال به صورت مشروط از زندان آزاد شد.

شش سال حبس و ۲۰ سال محرومیت برای جعفر پناهی کارگردان برجسته‌ی ایرانی

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: در حکمی بی سابقه، جعفر پناهی، فیلم‌ساز برجسته‌ی ایرانی، از سوی شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به قضاوت قاضی پیرعباسی به شش سال حبس تعزیری و همچنین ۲۰ سال محرومیت از ساختن و کارگردانی هر نوع فیلم و نوشتن فیلمنامه و هر نوع مصاحبه با رسانه‌ها و مطبوعات داخلی و خارجی و خروج از کشور محکوم گردید.

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر و به نقل از منابع آگاه، این رای با استناد به مواد ۵۰۰، ۶۱۰ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی و به اتهام اجتماع و تبانی با هدف ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی صادر شده است.


جعفر پناهی، فیلمساز برجسته‌ی ایرانی و خالق آثاری همچون بادکنک سفید، طلای سرخ و دایره، چندی پیش به مناسبت برگزاری شصتمین دوره جشنواره فیلم برلین از سوی برگزاركنندگان به این جشنواره دعوت شد.


پناهی، بار اول در روز پنجشنبه ۸ مرداد‌ماه ۱۳۸۸ هنگامی که به همراه گروه دیگری از فیلم‌سازان برای گرامیداشت کشته‌شدگان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم به بهشت زهرا رفته بود، به‌همراه مهناز محمدی، مستندساز بازداشت و پس از چند روز آزاد شد. وی در بار دوم در تاریخ دوشنبه ۱۰ اسفندماه به همراه ۱۸ نفر دیگر در منزل شخصی‌اش و در حالی که در حال ساخت فیلمی جدید بود، بازداشت شد.


در چهارم خرداد ۱۳۸۹، این کارگردان برجسته‌ی ایرانی به دستور بازپرس و تایید دادستان عمومی و انقلاب تهران با تودیع وثیقهٔ ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

ویکی لیکس : بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران زیر نظر ماموران امنیتی هستند

العربیه.نت : جدیدترین اسناد منتشر شده در ویکی لیکس نشان می دهد که ماموران امنیتی ایران اقدام به جمع آوری اطلاعات درباره بارزترين بازیکنان تیم ملی فوتبال کشور خود می کنند و علیه آنها جاسوسانی را به کار گمارده اند.

سايت مجله اشپیگل المان روز یکشنبه 19 12-2010 اعلام کرد که گزارش کامل این خبر را فردا دوشنبه منتشر خواهد کرد.

براساس اين سند كه در ماه ژوئن در سال 2009، از وزارت خاجه امریکا درز شده است بیشتر بازیکنان تیم ملی ایران از جنبش سبز طرفداری می کنند اما از بیم برخورد نیروهای امنیتی با آنها از اعلام موضع خود خودداری می کنند.

این سند که از طریق سفارت امریکا در ابوظبی به وزارت خارجه ارسال شده است نشان می دهد که چگونه احمدی نژاد از محبوبیت تیم ملی ایران برای اهداف سیاسی خود استفاده می کرده است .

در این سند آمده است که رئیس جمهور ایران پس از باخت تیم ملی ایران در برابر سعودی در سال 2009 شخصا در اخراج علی دایی از مربیگری دخالت داشته است.

سند افشا شده ویکی لیکس در توضیح دلایل دخالت های احمدی نژاد در تیم ملی می نویسد " دولت ایران نگران آن بود که مبادا باخت های تیم ملی به "نارضایتی عمومی " تبدیل شده ودر نهایت به تظاهرات سیاسی منجر شود.

دانش آموزان از کناب محروم شدند : دولت برای کتابدار مدارس بودجه ندارد ولی برای استخدام طلبه ها و روحانیون مشکلی نیست

صدای آمریکا : دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفته است: ۹۷ درصد از جامعه عضو کتابخانه‌ها نیستند.
منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور ابراز امیدواری کرد مسئولان با تعامل درست با جامعه به بالا بردن سطح مطالعه مفید مردم کمک کنند.

این کلام به معنای آن است که تنها ۳٪جامعه عضو کتابخانه های عمومی کشورند و این رقم حتا از شمار دانشجویان و دانش آموزان کنونی کشور کمتر است.
کتابخانه های عمومی که یکی از نمادهای برجسته جامعه مدنی بشمار می آیند، اما در ایران از چندان جایگاه والایی برخوردار نیستند و به دلایل آشکار و پنهانی مورد توجه و اقبال مردم قرار ندارند.

کارشناسان کتاب می گویند برای نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی ضروریست در کودکستان ها و دبستان ها به کودکان فرهنگ ارتباط با کتابخانه ها و کتابخوانی را بیاموزانیم تا نسل آینده بهداشت روانی را همچون بهداشت تن ضروری دانسته و در حفظ آن تلاش کند.

در چنین شرایطی که کتابداران باتجربه همراه با جامعه شناسان تاکید می کنند برای فرهنگ سازی در زمینه ارتباط پویای مردم با کتابخانه های عمومی آموزش و پرورش نقش بسزایی برعهده دارد و این وزارتخانه باید به کار تربیت کودکان در زمینه عادت مراجعه به کتابخانه ها بعنوان مکانی فرهنگی، تفریحی، آموزشی بپردازد، وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی براساس بخشنامه ای که در آبان ماه سال جاری صادر کرد اعلام کرد پست کتابداری مدارس را حذف کرده است.

وزارت آموزش و پرورش در توجیه حذف پست کتابداری مدارس کمبود بودجه را عنوان کرده و حاجی ‌بابايی وزیر آموزش و پرورش گفته است: وزارتخانه متبوعش نمی‌تواند برای هفتاد هزار كتابخانه موجود در مدارس كشور، كتابدار استخدام كند. اما همزمان اعلام شد این وزارتخانه استخدام طلبه ها و روحانیون را برای تربیت دینی کودکان در مدارس آغاز کرده است.

نرخ بیکاری در ارومیه 24 درصد است در حالیکه آمار رسمی 9.1 درصد اعلام شده است

ایلنا : دبیر اجرایی خانه کارگر ارومیه اظهارات مدیرعامل تامین اجتماعی در خصوص توافق با نماینده کارگران مبنی بر دریافت فرانشیز از کارگران در هنگام مراجعه به مراکز ملکی تامین اجتماعی گفت: از این موضوع کاملا بی‌خبر هستم و این موضوع در صورت صحت، کاملا خلاف مقررات و آئین‌نامه‌های تامین اجتماعی است.

اسدالله شیری اظهار داشت: به دلیل آنکه بسیاری از کارخانه‌های شهر ارومیه واحدهای صنعتی تبدیلی هستند در صورت اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها به یقین نیروهای آنها تعدیل خواهد شد.

به گفته شیری، افزایش هزینه‌های کارخانجات از یک سو و برجا ماندن معضلات صنایع تبدیلی از سوی دیگر باعث تعدیل نیروها خواهد شد.

وی گفت: در حال حاضر براساس آمارهای غیررسمی در این شهر میزان بیکاری 24 درصد است، در حالیکه آمار رسمی میزان بیکاری این شهر را 9.1 اعلام کرده است.

وی تصریح کرد: کاملا مشخص است که میزان بیکاری در این شهر فراتر از آمار رسمی اعلام شده است.

وی همچنین از مهاجرت فراگیر کارگران این شهر خبر داد و گفت: شهر ارومیه یکی از شهرهایی است که کارگران آن به کلان‌شهرهای کشور مهاجرت می‌کنند.

وی از عدم پیشرفت ساخت وساز مسکن مهر در این شهر خبر داد و گفت: برخلاف بسیاری از شعارهای وزارت مسکن و شهرسازی، ساخت مسکن مهر در این شهر پیشرفت نکرده است.

بازداشت ۱۲ نفر از پناهندگان معترض ایرانی در آنکارا توسط پلیس ترکیه

خودنویس، کامبیز شبانکاره، ترکیه - تعدادی از ایرانیان پناهنده در ترکیه، در اعتراض به سیاست‌های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه، به یک تجمع اعتراض آمیز در مقابل دفتر این سازمان در آنکارا دست زدند، که با دخالت پلیس ترکیه روبرو شد.

پلیس ترکیه که از پیش برای مقابله با این تجمع اعتراض آمیز آماده شده بود، پس از پراکنده نمودن معترضان، ۱۲ تن از پناهندگان را دستگیر کرد. پناهندگان، پس از دستگیری به بازداشتگاه دفتر امور اتباع بیگانه پلیس تر کیه در آنکارا منتقل شدند.

در گفتگو با دوتن از پناهندگان، ایشان اعلام کردند، در حال حاضر تمام بازداشت شدگان اعم از زن و مرد در یک سلول عمومی بسر می‌برند. طبق گفته‌ی این دو پناهنده ایرانی، هیچ‌گونه ضرب و شتمی از سوی پلیس ترکیه صورت نگرفته، اما آینده‌ی بازداشت شدگان نامعلوم است و مقامات پلیس هیچ اطلاعی در مورد مدت بازداشت به ایشان نداده‌اند.

پناهندگان ایرانی در ترکیه که اکثراً پس از انتخابات بحث برانگیز سال گذشته و در پی اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات، از ایران خارج شده‌اند، در شرایط اسفباری در کشور ترکیه بسر می‌برند و تعداد زیادی از آنها نیز پرونده شان مورد قبول مقامات قرار نگرفته است.

تجمع اعتراضی امروز نیز در اعتراض به همین شرایط و عدم توجه دولت ترکیه و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به وضعیت پناهندگان صورت گرفته بود.

در یک حرکت سریع و واکنشی، 11 نفر به اتهام همکاری با جندالله اعدام شدند

از آنجائیکه دادگاه (اگر دادگاهی بوده باشد) افراد اعدام شده در پشت درهای بسته برگزار شده از چگونگی اتهامات علیه آنان اطلاعی در دست نیست.

ایرنا : به گزارش روابط عمومي دادگستري سيستان و بلوچستان، در اين اطلاعيه آمده است: مردم مقاوم و شهيد پرور استان سيستان و بلوچستان، در ادامه مبارزه بي‌امان با عوامل شرارت و نا‌امني و راستاي تأمين امنيت پايدار در استان‌، 11 نفر از وابستگان به گروهك تروريستي چندالله و عوامل خودفروخته به بيگانه كه در ماه‌هاي اخير در حوادث تروريستي استان و درگيري با مأموران انتظامي و به شهادت رساندن مردم بيگناه نقش داشته‌اند در محوطه زندان زاهدان به دار مجازات آويخته شدند .

اين اطلاعيه مي‌افزايد: اين عناصر فاسد و محارب كه با تلاش نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي و سربازان گمنام امام زمان شناسايي و دستگير شده‌اند پس از تحويل به دستگاه قضايي استان طبق موازين شرعي و قانوني و انجام تشريفات دادرسي عادلانه در جلسه علني دادگاه محاكمه و همه آنها به اتهام افساد في‌الارض و محاربه با خدا و رسول و مقابله با نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران به اعدام محكوم و حكم آنها پس از تائيد مراجع عالي قضايي كشور به اجرا در آمد.

در ادامه اين اطلاعيه آمده است: اسامي معدومان و مهم‌ترين عناوين اتهامي آنها عبارتند از:
1- عبدالباسط شه بخش فرزند الله‌داد
2- عبدالناصر شه بخش فرزند الله داد
3- عبدالشكور زنگي زهي فرزند حسين
به اتهام محاربه و افساد في‌الارض و تير‌اندازي به سمت ماموران پليس راه در جاده زاهدان به خاش كه منجر به شهادت سه تن از آنان شد، محكوم شدند.
4- محمد صالح اسلام زهي فرزند عطا محمد
5- ناصر شه بخش فرزند زمان
6- لال محمد شه بخش فرزند كريم
7- عطاء الله ريگي فرزند نظر محمد
به اتهام محاربه و افساد في‌الارض از طريق اقدام مسلحانه و اجراي كمين عليه پرسنل نيروي انتظامي در منطقه لار زاهدان كه منجر به شهادت 12 تن از آنان گرديد و همچنين وارد كردن بيش از 200 كيلو مواد منفجره براي اقدامات تروريستي به داخل كشور
8- عبدالرحمان ناروئي فرزند خالقداد مشهور به رحمن با نام مستعار محمد‌گل
به اتهام محاربه و افساد في‌الارض از طريق تهيه منزل تيمي و خودرو براي تروريست‌ها و تهيه بمب و انتقال عامل انتحاري مسجد حضرت امام علي ابن ابيطالب (ع) به داخل شهر زاهدان و اقدام به بمب‌گذاري در مسجد‌الغدير و خيابان آزادگان زاهدان
9- عبدالرئوف شه بخش فرزند شنبه
به اتهام محاربه و افساد في الارض از طريق مشاركت در درگيري و اجراي كمين عليه پرسنل سپاه پاسداران در منطقه كورين در سال 86 كه منتهي به شهادت 12 تن از پرسنل سپاه پاسداران گرديد
10- بالانچ ناروئي فرزند علي به اتهام محاربه از طريق شركت در سرقت مسلحانه و آدم ربايي مسلحانه و تجريد سلاح به قصد اخافه الناس
11- احمد ناروئي فرزند عبدالكريم به اتهام محاربه از طريق ايجاد آشوب در زاهدان پس از حادثه تروريستي مسجد علي ابن ابيطالب و سرقت مسلحانه و آدم ربايي و نگهداري دو قبضه نارنجك دستي جنگي و ايجاد خوف و رعب و وحشت در مردم.

ضمناً تمام معدومان از هواداران گروه جندالله بوده و در راستاي پيشبرد اهداف گروه فعاليت مؤثر داشته‌اند.

در پايان اين اطلاعيه تصريح شده است: بار ديگر به همه اشرار و معاندان و كساني كه صف خود را از ملت جدا نموده‌اند هشدار مي‌دهيم تا دير نشده به دامن ملت بازگشته و دست از حمايت بدخواهان و اجانب و مزدوران خودفروخته استكبار بردارند و در غير اين صورت دير يا زود در چنگال عدالت گرفتار شده و درآتش قهر ملت مي‌سوزند.

دستگاه قضايي استان در اجراي دقيق و سريع احكام و حدود الهي بر محاربان و مفسدان لحظه‌اي درنگ نكرده و قاطعانه احكام اسلام را اجرا مي‌كند. اميد است باقي مانده اشرار و بازماندگان گروهك تروريستي از سرنوشت شوم اين معدومان درس عبرت گيرند.

جایگاه جمهوری اسلامی در رتبه بندی فناوری اطلاعات : رتبه 64 در بین 64 کشور!

رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات با انتقاد از رتبه ایران در فناوری اطلاعات به گزارش موسسه اکونومیست در سال 2007 اشاره کرد و گفت: در این رده بندی ایران از حیث فناوری اطلاعات در بین 64 کشور رتبه 64 را کسب کرد که این عدد در سالهای 2008 و 2009 نیز تغییر چندانی نکرد.
سید امید فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رتبه ضعیف ایران در مقوله فناوری اطلاعات از حیث تحقیق و توسعه و تربیت نیروهای متخصص گفت: در رتبه بندی موسسه اکونومیست، مقوله فناوری اطلاعات با شاخصهای متفاوتی سنجیده شده که وضعیت ایران در این شاخصها آنچنان که باید خوب نیست.

وی اضافه کرد: رتبه ایران از حیث تحقیق و توسعه در فناوری اطلاعات از آخر یازدهم است و در بخش تربیت نیروهای متخصص فناوری اطلاعات بعد از کشورهای آذربایجان، پاکستان، نیجریه و ویتنام از آخر رتبه پنجم را کسب کرده است.

رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اینکه بررسی تغییر و تحولات فناوری اطلاعات از جمله اهداف تاسیس این پژوهشگاه است به رشد فناوری اطلاعات در جهان و پژوهشهای ناب فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: این پژوهشگاه ملی باید رشد فناوری اطلاعات را در دنیا و ایران بررسی و برای آن پژوهش تعریف کرده و پژوهش ها را مدیریت کند.

وی درباره وظایف پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات در مقوله پژوهش در IT اظهار داشت: توسعه فناوری اطلاعات به عنوان یکی از فناوریهای اولویت دار در برنامه چهارم توسعه مطرح شده بود که تحقق این مهم نیازمند تحقیق و توسعه و تربیت نیروهای متخصص است.

فاطمی تاکید کرد: در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران نه تنها باید کاربردهای فناوری اطلاعات در پژوهش را به صورت مدیریت اطلاعات دنبال کنیم بلکه پژوهش در فناوری اطلاعات نیز امری مهم است که باید به آن پرداخته شود.

وی با اشاره به دانشگاههای وزارت علوم که علاوه بر آموزش عالی وظیفه پژوهشی نیز دارند و وجود پژوهشگاههای تابعه وزارت علوم برای تحقق امر تحقیق و پژوهش گفت: برای تاسیس پژوهشگاه ملی در حوزه فناوری اطلاعات به طور خاص تصمیمات بسیاری مدنظر بود که در نهایت ارتقای پژوهشگاه "اطلاعات و مدارک علمی ایران" به پژوهشگاه "علوم و فناوری اطلاعات ایران" با رویکرد فناوری اطلاعات در نظر گرفته شد.

فاطمی افزود: هدف پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ارتقای رتبه ایران در امر تحقیق و توسعه و تربیت نیروهای متخصص در حوزه فناوری اطلاعات است چرا که جایگاه فعلی ایران در این مقولات به هیچ وجه قابل قبول و شایسته نیست.

تهران در ماندگاری شرایط هشدار هوا رکورد جهانی زد
تعطیلی‌ها هزینه‌های زیادی را برای پایتخت به همراه داشته

مشاور محیط زیست شهردار تهران با ابیان اینکه در ماندگاری شرایط هشدار هوا رکورد جهانی زدیم گفت: با وجود اینکه در سال آخر برنامه جامع کاهش آلودگی هوا قرار داریم بخشهای اصلی و مهم آن اجرایی نشده و هیچ ارگانی هم به کوتاهیهای احتمالی دستگاههای مختلف رسیدگی نمی کند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی حیدرزاده، رئیس کارگروه آلودگی هوای شهرداری تهران روز دوشنبه در نشست هماهنگی این کمیته که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف برگزار شد با اشاره به شرایط آلودگی هوای تهران در یکماه گذشته و 31 روز پایداری هوا در وضعیت "هشدار" افزود: این شرایط یک رکورد جهانی در شرایط هشدار شاخص‌های کیفی آلودگی هوا و ثبت یک رکورد و نیز تجربه ناموفق در این پدیده و مدیریت آن بوده است.

وی افزود: شهرداری تهران تصمیم داشت که امسال برنامه‌ای برای روز هوای پاک نداشته باشد اما با توجه به این که ما در همه زمینه‌ها با دولت همکاری داشته‌ایم و سازمان حفاظت محیط زیست برنامه‌های را برای این روز پیش‌بینی‌ کرده است، ما نیز برنامه‌های را برای روز "هوای پاک" خواهیم داشت و با توجه به این که هر سال این برنامه‌ها حول یک محور خاص قرار می‌گیرد، امسال نیز موضوع هوای پاک و هدفمندی یارانه‌ها را پیگیری می‌کنیم.

حیدرزاده با تاکید بر این که متاسفانه در مورد آلودگی هوا هیچ پاسخگویی وجود ندارد، اضافه کرد: به یاد ندارم که مجلس جلسه‌ای را به طور مشخص برای پیگیری شرایط آلودگی هوا و سوال از مسوولان داشته باشد و یا مسئولی برای پاسخگویی در مقابل شرایط آلودگی هوا به مجلس شورای اسلامی فراخوانده شود و اگر جلسه‌ای هم بوده مشورتی و یا توصیه‌ای بوده است.

رئیس کارگروه آلودگی هوای شهرداری تهران همچنین با اشاره به تعطیلی‌های مکرر در شهر تهران ، توضیح داد: این تعطیلی‌ها هزینه‌های زیادی را برای پایتخت به همراه داشته و به همین دلیل باید این حساسیت‌ اولویت‌گذاری برنامه‌ها را در مورد آلودگی هوا به همراه داشته باشد.

نامه جمعی از فعالان سیاسی به دبیر کل سازمان ملل متحد به منظور رسیدگی به شرایط امیرانتظام

جناب آقای بان کی مون دبیرکل محترم سازمان ملل،
حتما اطلاع دارید که در بیست وهشت آذر ۱۳۵۸ عباس امیرانتظام، معاون نخست وزیر، سخنگوی دولت موقت انقلاب ۱۳۵۷ سفیر ایران در کشور های اسکاندیناوی پس از اشغال سفارت آمریکا، به اتهام توطئه برای انحلال مجلس خبرگان، مخالفت با نظام ولایت فقیه، تلاش برای ایجاد اختلاف بین فلسطین و لیبی با ایران، فراری دادن سران رژیم سابق و ارائه اطلاعات سرّی به آمریکا دستگیر شد.
او پس از ۴۵۴ روز بازداشت در سلول انفرادی، در دادگاه ویژه انقلاب اسلامی بدون حضور وکیل و هیئت منصفه به اعدام و سپس با تخفیف به مجازات حبس ابد محکوم شد. عباس امیرانتظام، از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۷۷ به مدت ۱۹ سال در سخت ترین وضعیت و بدون هیچ گونه مرخصی در زندان های جمهوری اسلامی به سر برد.
انتشار گزارش آقای گالیندوپل نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۱۳۷۰ و انتشار تصویرش در حال بیماری و داشتن سرم در دست و با پای زنجیر شده بر تخت بهداری زندان اوین بیانگر شقاوتی است که براین مرد مبارز و سختکوش برای آزادی و دمکراسی رفته است.
امروز این قدیمی ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی و سمبل مقاومت ایرانیان در برابر استبداد حاکم وارد سی و یکمین سال زندان خود میشود. این انسان شریف در دوران زندانی خود در زندان های مخوف جمهوری اسلامی ایران بیش از سی و دو عمل جراحی را تحمل کرده است. عباس امیرانتظام هم اکنون به دلیل بیماری در مرخصی موقت در خارج از زندان نگهداری میشود و بنا بر اطلاعات موجود هر لحظه امکان بازگرداندن او به زندان اوین وجود دارد.
جناب آقای بان کی مون دبیرکل محترم سازمان ملل، ما امضاء کنندگان این نامه خواهان پایان دادن به زندان و آزادی فوری و بی قید و شرط عباس امیرانتظام هستیم و مصرا از جنابعالی تقاضا داریم نسبت به آزادی او اقدام فرمائید.

احمد آزاد، نعمت آزرم، داریوش احمدی، ادیب برومند، لقا اردلان، کمال ارس، حسین اسدی ، اسکندر اسکندری، کوهزاد اسماعیلی، مرتضی اصلاحچی، کورش افطسی ، بانو فرشید افشار، علی افشاری، امیر حسین اعتمادی، فرهاد امیر ابراهیمی، امیررضا امیربختیار، نوشابه امیری ، فریبا امینی، مرتضی انواری ، علی ایل بیگی، هرمیداس باوند، مرتضی بدیعی، جهانشاه برومند، فرامرز بیانی، سپیده پورآقایی، احمد تقوایی، منوچهر تقوی بیات، بیژن جانفشان، عیسی خان حاتمی، اسماعیل حاج قاسمعلی، حمید حمیدی، مهرداد حیدرپور، علی خرد پیر، عباس خرسندی ، فریبا داوودی مهاجر، پرویز دبیری، جمال درودی، حمیدرضا راستگو نیا، حسین راضی، سهیل رسولی، امیر رشیدی، علی رشیدی، کورش زعیم، خسرو سعیدی، بهروز سورن، حسین شاه حسینی، رضا شاه حسینی، جواد شرف الدین، حسین شفیعی، محمدرضا شکوهی فرد، حسن شهیدی ، امیر شیخ الاسلام، سعید شیرزاد، قاسم شیرزادیان، محمد صادقی، ایرج صبحانی، بنیامین صدر، حمید صدر، شهلا صفایی، یعقوب صفایی، مجید ضیائی، حسن طالبی، پیمان عارف، حسین عزت زاده، مجید علی نژاد، منوچهر فاضل، مسعود فتحی، سعید فدوی، ناصر فربد، محسن فرشاد، ناصح فریدی، اصغر فنی پور، کامبیز قائم مقام، محسن قائم مقام، علی قادری، فرزانه قاسمی، فرهنگ قاسمی، حسن قدیانی، باقر قدیری اصلی، آیدا قجر، امین کرد، عزیز الله کرملو، سعید کلانکی، ناصر کنعانی، جهانگیر گلزار، علی گوشه، بهرام مبشری، بهمن مبشری، پریچهر مبشری، تراب مستوفی، صادق مسرت، حمیدرضا مسیبیان، مهدی مصدق، مهران مصطفوی ، اسماعیل مفیدزاده، منوچهر ملک قاسمی، رویا ملکی، هرمز ممیزی، ابراهیم منتصری، حسین موسویان، اصغر مومنی، مهدی مویدزاده، بهجت مهرآسا، محمدعلی مهرآسا، فریده مهمنش، همایون مهمنش، میترا میرزا زاده، شکوه میرزادگی، انور میرستاری، رضا ناصحی، صبا نصری، علی اکبر نقی پور، ابوالفضل نیماوری ، منوجهر واثق نوری، پروانه وحید منش، ژاله وفا، رضا ولی زاده، انصاف علی هدایت، علی هنری، فرشید یاسائی، محمدرضا یزدان پناه
بیست وهشت آذر ۱۳۸۹ برابر با 19 دسامبر ۲۰۱۰

چيني نور تعطيل شد

ايلنا: دبير اجرايي خانه كارگر خرم‌دره گفت: شركت چيني نور با 140 كارگر تعطيل شده است.
كاظم خلجي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: اين واحد متعلق به بخش خصوصي است و داراي 22 سال سابقه فعاليت است.
دبير اجرايي خانه كارگر خرم‌دره تصريح كرد: كارگران اين واحد به بيمه بيكاري معرفي شده‌اند اما مسوولان شهرستان به دنبال حل مشكل چيني نور و شروع به كار مجدد اين واحد توليدي هستند.
خلجي گفت: كارفرما مي‌گويد به دليل عدم فروش محصولات شركت چيني نور مجبور به تعطيلي اين واحد شده است.

حامد يازرلو با دستبند و پابند جهت عكسبرداري به بيمارستان منتقل شد

كانون حمايت ازخانواده هاي جان باختگان وبازداشتي ها :بنا بر اخبار دريافتي حامد يازرلو,كارشناس ارشد مهندسي هوا فضا از دانشگاه امير كبير كه هم اكنون در بند 350 اوين زنداني است بر اثر بروز حادثه اي در روز تاسوعا دستش مجروح ميشود که جهت چک وضعيت آرنج دستش و عكسبرداري به بيرون از زندان منتقل گرديد.مأموران اطلاعات زندان حامد يازرلو را براي تحقير با پابند و دست بند زدن به دستي كه مجروح بوده براي عكس برداري به بيمارستان برده و بعد از عكسبرداري مشخص ميشود كه آرنج وي ترك برداشته است كه بدون ديدن ارتوپد آنرا آتل بندي كرده و مجددا ً به همان شرايط دست بندو پابند به اوين برميگردانند.
شايان ذکر است که مادر حامد,خانم نازيلا دشتي نيز در زندان اوين, بند زنان موسوم به بند متادن محبوس است.همچنين برادر ديگر حامد,آقاي هود يازرلو دانشجوي مديريت صنعتي دانشگاه غير انتفاعي قزوين ميباشد که هود نيز در زندان گوهردشت کرج زنداني است.

زمین لرزه بسیاری از ساختمانهای حسین آباد را تخریب کرد

خبرگزاری مهر: بر اساس گزارشهای اولیه از بخش زلزله زده فهرج بسیاری از اماکن و ساختمانها تخریب شده اند.
به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، در پی زمین لرزه 6.5 ریشتری در فهرج که ساعاتی پیش در شرق استان کرمان و در مرز استان کرمان و سیستان و بلوچستان روی داد خسارتهای سنگینی به ساختمانها به خصوص در روستای حسین آباد وارد شده است.

بنا به گزارشهای دریافتی منطقه زلزله زده شامل چندین روستا است که دارای بافت قدیمی هستند.

هم اکنون امکان ارتباط تلفنی با شهرستان فهرج وجود ندارد و ارتباط با این منطقه به وسیله بی سیم صورت می گیرد.

بنا به گزارشهای دریافتی مردم شهرهای اطراف شهرستان فهرج برای امداد رسانی به طرف مناطق زلزله زده در حال حرکت هستند.

صبح امروز نیز زمین لرزه ای به شدت 3.8 ریشتر منطقه حسین آباد فهرج را تکان داد.

استان کرمان دارای 18 گسل فعال است و بر اثر بروز زمین لرزه ها طی یصکد سال گذشته استان کرمان یک سوم خسارات زمین لرزه های کشور را به خود اختصاص داده است.

هم اکنون بیمارستانها و مراکز درمانی استان کرمان درحال آماده باش هستند.

ممانعت از تجمع دویست تن از کارگران خدمات پالایشگاه آبادان

برگزاری هرانا - امروز صبح دوشنبه 29 آذر نزدیک به 200 نفر از کارگران خدمات پالایشگاه آبادان در اعتراض به کسر عیدی و سنوات آخر سال در دو قسمت از پالایشگاه آبادان تجمع کردند.
بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران(هرانا)، دویست تن از کارگران خدمات پالایشگاه آبادان که در اعتراض به کسر عیدی و سنوات تجمع اعتراضی برگذار کردند که با دخالت و تهدیدحراست پالایشگاه مانع از ادامه تجمع کارگران شدند .
مسئولین و کارفرمای خدمات ، کارگران را تهدید کردند در صورت نپذیرفتن این شرایط 70 نفر از آنها را اخراج خواهند کرد.
به گفته کارگران که حقوق آنها در ماه 300 هزار تومان است و با آغاز طرح هدفمندی یارانه ها و نرخ تورم بالا و گرانی اجناس دیگر قادر به تامین حداقلی زندگی خود نیستند در صورتی که مسئولان باید حقوق ها و پاداشهای بالا دریافت کنند، کارگران این کارخانه خواستار افزایش دستمزدها و دریافت تمام حقوق کسر شده خود هستند.

در تجمع مقابل سازمان ملل در ژنو عبادی خواستار آزادی ستوده شد

بی بی سی : روز دوشنبه در تجمع گروهی از معترضان به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران در برابر مقر سازمان ملل در ژنو، شیرین عبادی حال نسرین ستوده وکیل زندانی را بد توصیف کرده و خواستار آزاد او شده است.

خانم عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل روز دوشنبه در گفتگو با رادیو بی بی سی فارسی گفت که هدف از این تجمع این بود که "صدای اعتراض و حق طلبی همکار در بندمان نسرین ستوده را به گوش جهانیان و همچنین به گوش کمیسیون عالی حقوق بشر برسانیم و به آن بگوییم که دولت ایران حتی حاضر نیست قوانینی را که خود وضع کرده در مورد ایشان اجرا کند."

به گزارش خبرگزاری فرانسه خانم عبادی به خصوص از ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواست برای آزادی نسرین ستوده مداخله کند.

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر روز شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ بازداشت شد. همسر نسرین ستوده هفته پیش به بی بی سی گفت که او بار دیگر دست به اعتصاب غذا زده و در اثر آن بسیار ضعیف شده است.

شیرین عبادی روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که نسرین ستوده پس از به وخامت گراییدن حالش به بیمارستان منتقل شده است.

خانم ستوده پیشتر هم در اعتراض به بلاتکلیف ماندن در زندان دست به اعتصاب غذا زده بود، اما در پی قول قاضی پرونده مبنی بر ادامه نیافتن دوران بازداشت، به اعتصابش پایان داده بود.

خانم عبادی به بی بی سی فارسی گفت که طی نامه ای که تحویل کمیساریای عالی حقوق بشر شد با اشاره به وضعیت "نابسامان" زندانیان سیاسی، به این مساله اعتراض کرده است که درحالی که تعدادی از آنها بیمار هستند دولت از درمان آنها خودداری می کند.

در تجمع کنونی در مقابل مقر سازمان ملل در شهر ژنو، علاوه بر تعدادی از فعالین جنبش زنان، تعدادی از فعالین مدنی و همچنین شهروندان سوئیسی شرکت کرده بودند اما به گفته خانم عبادی تعداد تجمع کنندگان به خاطر سرمای شدید اروپا و لغو برنامه حرکت بسیاری از هواپیماها و قطارها زیاد نبود.

تجمع این گروه در مقابل مقر سازمان ملل روز یکشنبه شروع شد و خانم عبادی می گوید که تا کریسمس ادامه خواهد داشت.

خانم عبادی می گوید بعد از پایان تجمع هم این گروه دست به اقدامات دیگری خواهد زد.

خانم عبادی گفت که عده ای از این زندانیان "در اعتصاب غذا هستند و وضعیت نامناسبی دارند و با خانواده های زندانیان سیاسی بسیار بدرفتاری می شود، از جمله خانم نوری زاد که مبتلا به سکته شد."

محمد نوری‌زاد به اتهام "توهین به مسئولان" و "فعالیت تبلیغی علیه نظام" به سه سال و نیم حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده است. چند روز پیش گفته شد که او پس از چند روز اعتصاب غذا دچار خونریزی معده شده و به بیمارستان منتقل شد.

چهار روز پیش - 25 آذر - فاطمه ملکی و دیگر اعضای خانواده نوری زاد در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت او در مقابل زندان اوین تجمع کرده بودند که توسط نیروی های امنیتی بازداشت شدند.

رسانه های اینترنتی ناراضیان گزارش دادند که حال خانم فاطمه ملکی پس از دستگیری و انتقال به بازداشتگاه اوین به وخامت گرایید.

حکم یک سال حبس برای دانشجوی دانشگاه قزوین

خبرگزاری هرانا - حکم یک سال حبس تعزیری فعال دانشجویی، فرزام معینی از سوی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب استان قزوین، قاضی زمانی به وی ابلاغ شد.

بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران(هرانا)، این فعال دانشجویی دانشگاه بین المللی قزوین آذرماه سال گذشته در صحن دانشگاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مدت 10 روز در مکان نامعلومی تحت فشار و بازجویی قرار داشته است که در پی همین موضوع اعتراضات و تجمعات گسترده ای نیز در دانشگاه بین المللی قزوین برای آزادی وی صورت گرفته بود.

اتهام فرزام معینی اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده است که قاضی این پرونده با استناد به ماده 500 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم نموده است.

ادامه فشارها بر فعالین دانشجویی شمال کشور

ایمان صدیقی دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در روز یک شنبه به وزارت اطلاعات احضار گردید و مورد بازجویی 3 ساعته قرار گرفت.
به گزارش دانشجونیوز ایمان صدیقی روز یکشنبه پس از تماس تلفنی به وزارت اطلاعات احضار و مورد تهدید و بازجوئی قرار گرفت.

ایمان صدیقی دانشجوی محروم از تحصیل در جریان حوادث بعد از انتخابات از تحصیل در دانشگاه محروم و به دستور دکتر جانعلیزاده ریاست انتصابی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل از دانشگاه اخراج گردید. این عضو سابق ستاد مهدی کروبی در بابل به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بیش از 150 روز در زندان به سر برد. وی در تابستان امسال به صورت مشروط از زندان آزاد شد.

اعلام قیمت؛ افزایش قیمت نان با حذف یارانه ها

خبرگزاری مهر: بر اساس جدیدترین تصمیمات کارگروه کنترل بازار، قیمت هر کیلوگرم گندم برای کارخانجات آرد 250 تومان، قیمت هر کیلوگرم آرد سنگک 270 تومان، قیمت هر کیلوگرم آرد لواش 290 تومان و قیمت هر کیلوگرم آرد بربری 300 تومان تعیین شد.

کارگروه کنترل بازار در جدیدترین جلسه خود درباره قیمت گندم و آرد انواع خبازی ها تصمیم گیری کرد. بر این اساس، قیمت هر کیلوگرم گندم 250 تومان در اختیار کارخانجات آرد قرار می گیرد، این درحالی است که قیمت هر کیلوگرم آرد نانوایی های سنگکی 270 تومان، قیمت آرد نانوایی های لواش 290 تومان و قیمت هر کیلوگرم آرد نانوایی های بربری 300 تومان تعیین شده است.

لواش 75 تومان شد

بر این اساس، خبازی ها باید با آرد 75 ریال خداحافظی کرده و از روزهای آینده، با قیمت های جدید آرد، تنور خود را گرم کنند.در این میان، با توجه به قیمت آرد تعیین شده، می توان آنالیز قیمت هر یک از انواع نان را به راحتی محاسبه کرد.

اگر قیمت هر نان لواش با آرد 75 ریالی در گذشته به طور متوسط 35 تومان بود و بنا به گفته مسئولان، سهم آرد در بهای تمام شده نان تنها 5 درصد باشد و سایر عوامل همچون هزینه دستمزدها که 95 درصد قیمت را تشکیل می دهند، ثابت باقی بمانند، آنگاه برای پخت هر قرص نان لواش با آرد 290 تومانی، هزینه آرد 46.4 تومان خواهد شد، بنابراین با احتساب سهم 29 تومانی سایر عوامل هزینه ای در قیمت 30 تومانی نان لواش، هر قرص نان با آرد جدید حدود 75 تومان عرضه خواهد شد.

بربری 310 تومان شد

در ادامه همین محاسبات، اگر برای پخت هر نان بربری به طور متوسط 650 گرم آرد مصرف شود و قیمت هر بربری نیز با آرد 75 ریالی، 135 تومان در نظر گرفته شود، آنگاه قیمت هر نان بربری بدون احتساب هزینه ها و عوامل دستمزد، حدود 180 تومان خواهد شد که اگر این رقم را با هزینه ثابت دستمزد که حدود 130 تومان است جمع ببندیم، آنگاه قیمت هر نان بربری با آرد 300 تومانی، 310 تومان خواهد شد.

کاهش قیمت ماکارونی، کیک و کلوچه و...

البته افزایش قیمت نان با افزایش قیمت آرد، تنها یک روی سکه است، اما روی دیگر سکه ارزانتر شدن فرآورده هایی از جمله کیک و کلوچه و ماکارانی است، چراکه گندم 250 تومانی، آرد ارزانتری نسبت به گذشته را در اختیار آنها قرار می دهد و بر همین اساس هم، بر اساس توافق نامه هایی که وزارت بازرگانی با صنف و صنعت به امضا رسانده، قرار بر این است که قیمت ها کاهش یابد.

بنابراین افزایش قیمت آرد می تواند یک بازی برد- برد باشد که اگرچه از یک طرف منجر به افزایش قیمت نان می شود، اما در طیف وسیعی از کالاهای مصرفی و جایگزین موجب کاهش قیمت خواهد شد.

جزئيات قيمت های جديد پس از حذف يارانه ها

روزنامه ابتکار: از سير تا پياز درباره شرايط تازه اقتصاد خانوارها پس از هدفمند شدن يارانه ها؛
جزئيات قيمت هاي جديد

بالاخره بعد از مدتها انتظار، اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در کشور کليد خورد و ايران، وارد مرحله اي ديگر از تحولات اقتصادي خود شد. در اين ميان، بازار با يارانه‌ها خداحافظي كرد و به سمتي مي‌رود که بايد روي پاي خود بايستد و با يارانه‌هاي هدفمند، به عمر خود ادامه دهد.
از ساعات ابتدايي ديروز، سوت اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها با محوريت اصلاح قيمتها از سوي رئيس جمهور به صدا درآمد تا بازار هم در اولين روز از اجراي رسمي اين قانون، چهره ديگري به خود بگيرد.بعد از اعلام رئيس جمهوري مبني بر آغاز رسمي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها، به نوعي بازار نيز شکل ديگري به خود گرفت و اگرچه در ظاهر، قيمتها بدون تغيير نسبت به روزهاي گذشته همچنان به کار خود ادامه مي‌دهد، اما بر خلاف انتظار، آغاز اجراي اين قانون توانسته ظرف همين ساعات کوتاه، رفتار اقتصادي مصرف کنندگان را تغيير داده و آنها را به سمت وسواس در خريد کالاها پيش برد. اين موضوع را مي‌توان از اين پس از تامل مردم در خريد از ميادين ميوه و تره بار هم به وضوح مشاهده کرد. در اين ميان، قيمت گوجه فرنگي که در هفته‌هاي گذشته با افزايش چشمگير به 2100 تومان رسيده بود، در هفته گذشته به قيمت 1000 تومان در ميادين ميوه و تره بار عرضه شد وديروز نيز قيمت هر کيلوگرم گوجه فرنگي 970 تومان بود. در اين ميان، قيمت هر کيلوگرم کلم قرمز 290 تومان، کلم سفيد 280 تومان، ليموترش 600 تومان، هويج 320 تومان، سيب زميني 480 تومان بود.همچنين قيمت هر کيلوگرم لوبيا سبز 680 تومان، چغندر 250 تومان، شلغم 250 تومان، بادمجان 720 تومان، کدو 450 تومان و کاهو 350 تومان در بازار عرضه شد. قيمت‌ها نشانگر اين است که در سطح بازار، بسياري از صيفي جات کاهش قيمت يا ثبات قيمت داشته اند.
همچنين قيمت هر کيلوگرم برنج بدون تغيير نسبت به هفته گذشته در بسياري از انواع بوده است. بر اين اساس، هر کيلوگرم برنج هاشمي 2250 تومان، برنج طارم 2500 تومان، برنج صدري 2250 تومان، برنج دودي 1900 تومان و برنج هندي 1650 تومان و برنج خزر 1500 تومان عرضه ‌شد.
همچنين هر قوطي رب يک کيلوگرمي 1700 تومان، هر قوطي 5 کيلويي روغن 10200 تومان، شکر 1080 تومان و هر بسته قند 5 کيلويي 6750 تومان عرضه شد.همچنين قيمت ميوه‌ها نيز در بازار نيز بدون تغيير نسبت به هفته گذشته بود به نحوي که قيمت هر کيلوگرم موز 1130 تومان، پرتغال تامسون درجه يک 1400 تومان، ليموشيرين 650 تومان، انار 1170 تومان، نارنگي 600 تومان، پرتقال شمال 700 تومان، سيب زرد 870 تومان، کيوي 800 تومان و سيب قرمز 1070 تومان، خيار 690 تومان عرضه شد.قيمت مرغ تازه نيز با 50 تومان کاهش نسبت به هفته گذشته به قيمت 2700 تومان عرضه شد، ضمن اينکه هر کيلوگرم تخم مرغ نيز در بازار به قيمت 1420 تومان عرضه گرديد.
..براساس برآوردهاي صورت گرفته نسبت به ميزان افزايش هزينه‌ها ، به حساب يک خانواده چهار نفره هر دو ماه 324 هزار تومان يارانه نقدي و 32 هزار تومان يارانه نان واريز مي‌شود که از اين رقم تنها 145 هزار و 380 تومان آن شامل افزايش هزينه‌هاي ناشي از اصلاح قيمت‌ها در بخش بنزين،آب،برق،گاز و نان مي‌شود.
البته اين محاسبات با در نظر گرفتن ميانگين مصرف يک خانوار چهار نفره صورت گرفته و تنها در صورتي محقق خواهد شد که خانواده فرضي در اين گزارش در حد الگو مصرف کند.
بنزين چه بود، چه شد؟
در اين بين بايد بر اين نکته نيز تاکيد کرد که در شرايطي يک خانواده 4 نفره در هر دو ماه مي‌تواند 210 هزار و 620 تومان پس انداز کند که تنها از يک خودرو استفاده کند.
در غير اينصورت به ازاي هر خودروي مازاد در خانواده فرضي بايد 72 هزار تومان به رقم هزينه‌ها در هر دو ماه افزود.به طور ميانگين هر خودرو در هر ماه 120 ليتر بنزين مصرف مي‌کند که تا پيش از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها 60 ليتر اين ميزان به صورت سهميه بندي و با نرخ 100 تومان عرضه مي‌شد و رانندگان خودروهاي شخصي بيش از اين ميزان را با نرخ نيمه يارانه اي و 400 تومان مي‌خريدند.در اينصورت با احتساب مصرف دو ماهه بنزين براي هر خودرو در يک خانواده حدود 240 ليتر و محاسبه 120 ليتر آن به نرخ 100 تومان و مابقي با نرخ 400 تومان،تا پيش از اصلاح قيمت‌ها ، هر خودرو شخصي هر دو ماه حدود 60 هزار تومان براي خريد بنزين هزينه کرده است.در شرايطي که ديروز اعلام شد که از اين پس بنزين سهميه اي به نرخ 400 تومان و مازاد اين ميزان به نرخ 700 تومان محاسبه خواهد شد که در اينصورت از اين پس در هر دوماه يک خودروي شخصي 120 ليتر بنزين 400 توماني و 120 ليتر بنزين 700 توماني مصرف خواهد کرد.براين اساس هزينه اي که يک خانواده براي مصرف بنزين خودروي خود بايد کنار بگذارد به طور ميانگين براي دو ماه حدود 132 هزار تومان خواهد بود که در اينصورت هزينه مصرف بنزين يک خانواده براي يک خودرو در هر دو ماه از اين پس نسبت به گذشته حدود 72 هزار تومان افزايش خواهد يافت.براساس اين گزارش در صورت آنکه يک خانواده از بيش از يک خودرو استفاده کند طبعا هزينه‌هاي محاسبه شده به ازاي هر خودرو در هر دو ماه حدود 72 هزار تومان بيشتر خواهد شد.
30هزار تومان قبض گاز
تا پيش از اين هر متر مکعب گاز خانگي 10 تومان محاسبه مي‌شد که قرار است از اين به بعد هر متر مکعب گازي که در خانه‌ها سوزانده مي‌شود 70 تومان محاسبه شود.در عين حال تاکيد مي‌شود هر خانوار چهار نفره در صورت آنکه طبق الگو،مصرف کند در هر دو ماه 500 متر مکعب گاز مي‌سوزاند که هزينه اين مصرف تا پيش از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها ،حدود 5 هزار تومان بوده است که در شرايط فعلي و با اصلاح قيمت‌ها اين خانواده فرضي بايد منتظر قبض گازي با نرخ 35 هزار تومان باشد.
البته بايد تاکيد کرد رقم‌هاي مذکور تنها با احتساب مصرف 250 متر مکعب گاز در هر ماه محاسبه شده که در صورت افزايش مصرف اين رقم با افزايش چشمگيري مواجه خواهد شد.چرا که در حال حاضر نرخ گاز به صورت پلکاني محاسبه مي‌شود که بيش از رقم مذکور با شيب افزايش قيمت مواجه مي‌شود.
قيمت برق و وعده ها
از طرفي قرار بود پس از اصلاح قيمت‌ها در دور اول اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها قيمت برق براي خانواده‌هايي که طبق الگو مصرف مي‌کنند در هر ماه 4 هزار تومان افزايش يابد.اين وعده اي بود که بارها وزير نيرو و معاون برقي وي بر آن تاکيد کردند.تا پيش از اين قيمت هر کيلووات ساعت برق براي بخش خانگي جدود 16 تومان و2 ريال بود که قرار است از اين پس اين رقم به 43 تومان افزايش يابد.براين اساس ميانگين مصرف هر خانوار چهار نفره را اگر 250 کيلووات ساعت در هر ماه بگيريم تا پيش از اين قبض برق اين خانواده فرضي حدود 8 هزار تومان بوده در حاليکه از اين پس اين خانواده بايد آمادگي ارسال قبوض برقي حدود 21 هزار و 500 تومان را به درب خانه خود داشته باشد.يعني افزايشي حدود 13 هزار و 500 تومان در هر قبض برقي که پيش از اين بر افزايش 8 هزار توماني آن در هر دو ماه تاکيد مي‌شد.
براساس اظهارات اخير وزير نيرو قرار بود قيمت آب در دور اول اجراي قانون هدفمند کردن يارانه اصلاح نشود و به دور دوم موکول شود .اين در حالي است که قيمت آب نيز در ميان ليست اصلاح شده‌ها به چشم مي‌خورد و بر اين اساس قيمت هر متر مکعب آب از 92 تومان براي مصرف خانگي به 250 تومان افزايش يافت.
براين اساس با احتساب مصرف 60 متر مکعب آب در هر دو ماه براي يک خانواده چهار نفره ، قبوض آب اين خانواده فرضي از 5 هزار و 520 تومان به 15 هزار تومان افزايش خواهد يافت.هنوز مشخص نيست قيمت هر قرص نان لواش و ... چقدر خواهد بود اما آنچه از برآوردها بر مي‌آيد با توجه به قيمت آرد و گندم اعلام شده قطعا قيمت هر نان لواش به بيش از 200 تومان افزايش خواهد يافت.البته به گفته وزير بازرگاني ريز قيمت‌ها بزودي اعلام مي‌شود اما به دليل آنکه اين گزارش ناتمام نماند قيمت ميانگين هر قرص نان لواش 200 تومان مورد محاسبه قرار گرفت.چرا که در حال حاضر ميانگين قيمت هر کيلو آرد 290 تومان اعلام شده که با توجه به آنکه 7درصد هر قرص نان را آرد تشکيل مي‌دهد افزايش قيمت نان تنها از محل افزايش بهاي آرد حدود 75 تومان خواهد بود که بر اين اساس قيمت يک قرص نان لواش تنها از اين محل حدود 100 تومان خواهد شد که در صورت اختصاص 100 تومان به افزايش قيمت آب و برق و هزينه‌هاي جانبي اين احتمال مي‌رود که قيمت هر قرص نان لواش به بيش از 200 تومان افزايش يابد.
در اينصورت قيمت يک قرص نان لواش از 30 تومان به 200 تومان افزايش مي‌يابد که با مصرف ميانگين 120 قرص نان در هر خانواده 4 نفره ظرف دو ماه اين خانواده فرضي بايد 24 هزار تومان براي خريد نان کنار بگذارد.رقمي که بيش از اين حدود 3 هزار و 600 تومان بوده است.البته اين نکته شايد به جا باشد که قرار است براساس وعده وزير بازرگاني ماهانه حدود 4 هزار تومان به ازاي هر نفر بابت يارانه نان به حساب خانوارها واريز شود که در صورت واريز اين رقم اين خانواده فرضي هر دو ماه حدود 32 هزار تومان از هزينه نان خود را از دولت دريافت مي‌کند.رقمي که بيش از محاسبه کنوني در اين گزارش است.
يک خانواده 4 نفره در صورت آنکه الگوي مصرف را رعايت کند مي‌تواند از يارانه نقدي واريز شده به حساب خود (81 هزار تومان براي هر نفر در هر دوماه) بيش از 210 هزار تومان پس انداز کند.
برداشت يارانه‌ها از بانک ها
معاون اقتصادي بانک مرکزي هم از رفع مسدودي حسابهاي يارانه‌هاي نقدي، افزايش ساعت کار بانکها تا ساعت 20، اختصاص سود به حسابهاي سرمايه‌گذاري و نحوه تاثير هدفمندي يارانه‌ها بر تورم و نقدينگي سخن گفت و افزود: بيش از 5 هزار ميليارد تومان به حساب خانوارها واريز شد.حسين قضاوي در گفتگو با مهر درباره اقدامات بانکها براي اجراي هدفمندي يارانه‌ها گفت: همانطور که رئيس جمهور هم در مصاحبه خود به خوبي به اين نکته اشاره کردند، سياستي دال بر آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي اتخاذ نشده است، بلکه بخشي از يارانه‌هايي که به صورت غيرهدفمند در اقتصاد توزيع مي‌شد، قرار است که تجهيز و جمع آوري و مجددا به صورت هدفمند بين خانوارها و بنگاه‌هاي اقتصادي توزيع شود.
معاون اقتصادي بانک مرکزي با بيان اينکه هنوز اقتصاد ما با اقتصادي که مبادرت به آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي کرده باشد، متفاوت است، افزود: از ديشب و از زمان مصاحبه رئيس جمهور که مرحله جديد اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را رسما اعلام کرد، بانکها بر اساس هماهنگي‌هايي که از ناحيه بانک مرکزي در بامداد روز 27 ماه جاري انجام شد، ترتيباتي اتخاذ کردند که از موجودي مربوط به يارانه‌ها واريز شده به حسابهاي مردم رفع مسدودي شود.
وي با تاکيد بر اينکه ازاين پس اين منابع جزو سپرده‌هاي مردم به حساب مي‌آيد و آنها مي‌توانند از اين مبالغ استفاده کنند و تابع اراده خودشان است، تصريح کرد: وجوهي که تحت عنوان يارانه‌هاي نقدي به حساب مردم واريز شده تابع اراده آنها است که به هر نحوي که مي‌خواهند در آن دخل و تصرف کنند.

بازداشت فروشندگان پوستر در اصفهان

سایت خبرآنلاین: سه واحد صنفی که به فروش گسترده پوسترهای مربوط به گروه های شیطان پرستی مبادرت می کردند توسط ماموران پلیس امنیت عمومی پلمب و متصدیان آنها دستگیر شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ" میر عباس صوفی وند" رییس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان این مطلب عنوان داشت:

در پی کسب خبری مبنی بر اینکه سه واحد صنفی ویدئو کلوپ و لوازم التحریر به فروش گسترده پوستر های مربوط به گروه های شیطان پرستی مبادرت می کنند موضوع در دستور کار اداره نظارت براماکن عمومی این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در این خصوص تحقیقات لازم انجام و پس از اطمینان در خصوص درستی موضوع ماموران با هماهنگی مقام قضایی واحد های صنفی مذکور را مورد بازدید قرار دادند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: دربازدید از این واحد ها یک دستگاه کیس رایانه حاوی موارد غیر اخلاقی ، تعداد 441 حلقه سی دی غیر مجاز و یک هزار و 289 عدد تابلو و پوستر مربوط به گروه های شیطان پرستی کشف و ضبط شد.

رییس پلیس امنیت عمومی استان خاطر نشان کرد: در این رابطه هر سه واحد صنفی مذکور پلمب و متصدیان آنها دستگیر شدند.

سرهنگ" صوفی وند" خاطر نشان کرد: متهمان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

حکم اعدام برای نوجوانی که هنگام وقوع قتل زیر 15 سال..

روزنامه ابتکار: يك وكيل دادگستري از صدور حكم قصاص براي موكل خود كه هنگام وقوع قتل كمتر از 15 سال سن داشته، از سوي دادگاه كيفري استان فارس خبر داد.

غلامحسين رييسي در گفت‌وگو با ايسنا در تشريح اين اتفاق گفت: در 12 آذر 88 عده‌اي جوان موتورسوار در حال رفتن به رستوراني بودند كه به صورت ناگهاني يكي از آنها سرنگون مي‌شود، موتورسواران به تصور اينكه نوجواني به ناماشكان موجب اين سرنگوني شده، با او درگير مي‌شوند. وي افزود: درگيري ميان اين گروه كه تعدادشان بيشتر از هشت نفر بوده است با اشكان 14 ساله در ميدان غدير شهرستان فسا رخ مي‌دهد. آنها با زنجير اشكان را مي‌زنند، اشكان سعي مي‌كند فرار كند ولي آنها مانع فرار او مي‌شوند و مجددا او را با زنجير مي‌زنند. پزشكي قانوني نيز آثار زنجير را بر بدن اشكان تاييد كرده است. وكيل مدافع اشكان افزود: در اين لحظهاشكان با چاقو به سمت مقتول كه جواني 20 ساله بوده حمله مي‌كند و به چند نقطه از بدن او ضربه وارد مي‌كند اما فرد مجروح‌شده در بيمارستان در اثر شدت جراحات وارده فوت مي‌كند و پرونده‌اي با اتهام قتل در اداره آگاهي شهرستان فسا گشوده مي‌شود. اشكان پس از دو سه روز توسط پدر به آگاهي تحويل داده مي‌شود و اداره آگاهي تحقيقات را آغاز مي‌كند. رييسي درباره‌ي سن دقيق اين متهم در هنگام وقوع قتل، گفت: تولد اشكان 12 تيرماه 74 است و روز حادثه نيز 12 آذر 88 بوده و اين مقايسه نشان مي‌دهد كه اشكان در روز حادثه 14 ساله بوده و هنوز به سن 15 سال هجري قمري كه سن بلوغ در پسران محسوب مي‌شود نرسيده است.
وي با تاکيد بر اينکهاشكان در هنگام وقوع قتل نابالغ بوده، اظهار كرد: طبق قانون هنگامي كه كودك نابالغ مرتكب قتل عمد شود، قتل او به منزله خطاي غير عمد محسوب و پدر او به عنوان عاقله به پرداخت ديه محكوم مي‌شود و خود كودك جهت تاديه و تعزير مدتي در كانون اصلاح و تربيت نگهداري مي‌شود اما با وجود صراحت قانون، دادستان شهر فسا در رسيدگي به اين پرونده موضوع را به بازپرس ارجاع مي‌دهد. بازپرس از پزشكي قانوني استعلام مي‌كند و پزشكي قانوني بلوغ جسماني اشكان را تاييد مي‌كند اما رشد فكري و عقلاني او را تاييد نمي‌كند.
وي با بيان اينكهاشكان منكر انجام موضوع نيست اما مي‌گويد نفهميدم گفت: دادگاه كيفري استان فارس در شيراز هم علي‌رغم ايراد صلاحيت به دليل غيرعمدي بودن قتل، خود را صالح مي‌داند و نهايتا موضوع به كميسيون حقوق بشر قوه قضاييه و ستاد حقوق شهروندي قوه قضاييه منعكس شده و بر اساس شناسنامه اشكان ثابت شده كه او به حد بلوغ شرعي نرسيده است. وي خاطرنشان كرد: علي‌رغم استفتاء از دو تن از مراجع عظام تقليد كه آنها ملاك سن بلوغ را 15 سال قمري اعلام كردند اشكان را مستوجب قصاص نمي‌دانند بلكه مستوجب پرداخت ديه توسط عاقله مي‌دانند.
رييسي اضافه كرد: علي‌رغم اينكه در لايحه حمايت از اطفال و حتي به موجب لايحه جديد قانون مجازات اسلامي جمع بلوغ و عقل هر دو مد نظر قوه قضاييه است و بر مبناي نظر حضرت امام (ره) بلوغ و عقل هر دو توام شرط است اما دادگاه مسووليت تدريجي و كيفري نسبي كودكان را كه در شرع هم بين مميز و غيرمميز تفكيك قائل شده است نپذيرفت و به صرف اينكه پزشكي قانوني مي‌گويد بلوغ جسمي دارد و بلوغ فكري ندارد، او را به قصاص محكوم كرد. اين وكيل دادگستري اضافه كرد: اين پرونده در شعبه چهار دادگاه كيفري استان فارس منتهي به صدور حكم قصاص شده و به محض ابلاغ راي، مورد اعتراض قرار مي‌گيرد. اميد است ديوان عالي كشور به اين موضوع با توجه به ظرافت و حساسيت موضوع و به منظور رعايت عدالت توجه ويژه كند.
وي درپايان اظهاركرد: با توجه به اينكه رويكرد حال حاضر جمهوري اسلامي و قوه قضاييه رويكرد عدالت كيفري مبتني بر پذيرش مسووليت تدريجي است و با توجه به تغييراتي كه اخيرا در مقررات موضوعه، لايحه حمايت از حقوق اطفال و قانون مجازات اسلامي ايجاد شده است درمي‌يابيم كه رويكرد سياست كيفري جمهوري اسلامي با اين راي دادگاه همخواني ندارد و اساسا اين راي مغاير با رويكرد سياست كيفري جمهوري اسلامي و سياست كيفري اسلامي است.

با همت بوميان منطقه؛ حيات به تالاب کمجان فارس برگشت

روزنامه ابتکار: تالاب بين‌المللي کمجان در نزديکي شيراز که سالهاي اخير را در خشکي و نابودي سپري کرده بود توسط بوميان محلي و گروه‌هاي مردمي منطقه احيا شده تا زندگي دوباره به اين تالاب ارزشمند باز گردد.
به گزارش مهر ، تالاب بين‌المللي کمجان از جمله تالابهاي مهم کشور است و در اولين کنوانسيون بين‌المللي تالابها در رامسر ثبت و به تائيد رسيده، اين تالاب طي هزاره‌ها در مسير کوچ پرندگان مهاجر قرار داشت و طبق نظر مجامع جهاني و زيست محيطي يک درصد از پرندگان خاورميانه را در خود جاي مي‌داده است.
مطابق آخرين گونه شناسي صورت گرفته در سال اخير بالغ بر 100 گونه پرنده آبزي، کنارآبزي، مهاجر، بومي ونيمه مهاجر در حوزه اين تالاب توسط سرمحيط باني خرامه شناسايي شد. به گفته بوميان محلي بخش کربال و به خصوص روستائيان کمجان در کناره‌هاي تالاب، آ‌هو، گراز، کفتار و گونه‌هايي از گربه‌هاي وحشي بزرگ جثه و کوچک مانند روباه و توره به وفور مشاهده مي‌شود.
در اين تالاب گونه‌هاي متنوعي از گياهان تالابي و مردابي از جمله ني، لوئي، شوره، درمنه و غيره وجود دارد، که در بعضي نقاطع ارتفاع آنها به شش الي هشت متر در وسعتي به مساحت پنج هزار و 250 هکتار را شامل مي‌شود.
تا پيش از خشکي تالاب ضمن اينکه اين محيط با ويژگيهاي منحصر به فردي که داشت از لحاظ زيست محيطي منطقه اي ارزشمند به شمار مي‌رفت به لحاظ تامين معاش روستاهاي اطراف منطقه نيز که معاش خود را از طريق دامداري تامين مي‌کردند اين تالاب اهميت بسيار زيادي داشت.
بر همين اساس گروه‌هاي مردمي منطقه که به صورت فعال امور مربوط به احياي تالاب را دنبال مي‌کرده با حضور در دفتر خبرگزاري مهر به تشريح اتفاقاتي که براي کمجان طي چند سال گذشته روي داده پرداختند و چنين عنوان کرد: در اوايل دهه 60 دو رشته زهکش در تالاب احداث و در پي اين کار تالاب کمجان عملا خشک شد و ارزشهاي زيست محيطي خود را از دست داد.
گفته شده که ايجاد اين زهکشها به خاطر توسعه کشاورزي در منطقه صورت گرفته اما از زمانيکه اين زهکشي صورت گرفته نه تنها تالاب به زميني خشک و شوره زار تبديل شده بود که انتقال اين نمکزارها به ديگر اراضي نيز مشکلاتي را ايجاد کرده بود بلکه تالاب نيز در عمل خشک شد.
همچنين نماينده مردم منطقه گفت: مردم محل بدون درخواست کمکي از هيچ نهادي خودشان اقدام به انجام کارهايي براي احياي تالاب کردند که در اواخر سال 88 مبادرت به ايجاد آب بندهايي در مسير زهکشيهاي ساخته شده در دهه 60 کرده که اين کار مردم محلي باعث شد که به مرور تالاب خشکيده کمجان خودش را بازسازي کرده و تاحدودي حيات به آن بازگردد.
اين کار باعث شده که پوشش گياهي برخي از مناطق دوباره برويد و پرنده‌ها نيز دوباره به خانه خود بازگردند به گونه اي که از شدت لانه سازي و تخمگذاري در علفزارهاي منطقه تردد بدون اينکه به لانه‌هاي پرنده‌ها آسيب نرسد کاري دشوار شده است.
اين کار مردم محله آنچنان با موفقيت همراه بود که اهالي حاضر بودند بدون اينکه از فرصت احياي تالاب براي دامداري استفاده کنند، همچنان حفظ ارزشهاي زيست محيطي تالاب را در اولويت قرار دادند و به جاي استفاده مرتع داري، از آن به عنوان تالاب به مفهوم واقعي بهره ببرند و اولويت مردم نيز به جاي مرتع داري و تامين علوفه دام و احياي تالاب شد.
اين گروه‌ها اعلام کردند: وقتي در دهه 60 زهکشها احداث و تالاب خشک شده خيلي از مردم محل بيکار شده و رو به مهاجرت و کارهاي ديگر در شهرها آوردند حال اينکه اکنون با احياي تالاب نه تنها ارزشهاي زيست محيطي تالاب دوباره احيا شده بلکه در گوشه اي از آن مردم نيز مي‌توانند به شغل خود بپردازند بدون اينکه هيچگونه مشکلي در کار ايجاد شود.اين گروه‌هاي مردمي از درخواست حدود 20 روستاي اطراف کمجان براي احياي تالاب خبر دادند که همگي اهالي اين روستا خواستار احياي تالاب مهم کمجان هستند.
به گفته اين گروه‌هاي محلي طي اين مدت با احياي تالاب حدود 700 هکتار پوشش گياهي مطلوب در تالاب ايجاد شده که طي سالها از بين رفته بود.
علمدار علمداري با اشاره به نقش تالاب در بخش کشاورزي منطقه گفت: حدود 25 سال قبل سازمان آب منطقه اي اقدام به اجراي طرح زهکشي قسمتي در وسط تالاب کمجان کرد که اين امر منجر به پايين آمدن سطح آب زيرزميني تالاب، خشک شدن آن و در نهايت تبديل کمجان به يک شوره زار شد.
وي ادامه داد: در گذشته تالاب کمجان براي اهالي محل يک منبع درآمد و سودآوري بود که در پي خشک شدن تالاب تعداد زيادي از اهالي محل مهاجرت کردند البته در زمان عمليات زهکشي مردم از اهميت کمجان اطلاع چنداني نداشتند.
نماينده هماهنگ کننده طرح حفاظت از تالابهاي استان فارس با اشاره به اينکه جوانان اين منطقه طي مدت اخير به اهميت تالاب پي برده اند، اظهار داشت: در اين راستا اقداماتي براي احياي تالاب انجام دادند بدين ترتيب زهکشي را منحرف کردند که اين نشان دهنده اين است که نسل جديد مدافع حقوق تالاب هستند.
، به هر حال در شرايطي که تالابهاي استان فارس يکي پس از ديگري در حال خشک شدن و نابودي است اين اقدام گروه‌هاي مردمي که موفق به احياي تالاب کمجان شده اند اقدامي در خور تحسين و شايسته است که بايد مسئولين امر توجه مناسبي به آن داشته باشند و اين گروه‌ها را براي احياي بيشتر تالاب تقويت و تشويق کنند.

بازداشت چند شهروند در بوکان و مهاباد

آژانس خبری موکریان
سرویس حقوق بشر

طی روزهای اخیر تعدادی از اهالی شهرهای بوکان و مهاباد که بیشتر آنها عضو یک خانواده می باشند، توسط نیروهای حکومتی بازداشت شدند. به گزارش خبرنگار آژانس خبری موکریان، سلطان، علی، رزگار، ولی، شورش و خدیجه افشاری، منصور دریانوش، هیمن فرمان و ثریا مام رحمان پور از جمله این بازداشت شدگان می باشند. تا لحظه تنظیم خبر از علت بازداشت، محل نگهداری و اتهام احتمالی این شهروندان اطلاعی بدست نیامده است.

عطاری های بی مجوز و داروهای دردسرساز

روزنامه قدس: آقا جان جد اندر جدش عطار باشي بودند و سالها در حجره اي كه روي ديوارش تابلويي با خط نستعليق نوشته بود، يا من اسمه دوا وذكره شفا براي هر دردي نسخه اي شفابخش در آستين داشت. حتي سالهايي كه به خاطر كهولت سن، خانه نشين بود؛ بازهم جوشانده ها و ادويه هاي رنگارنگش؛ علاج بيماريها بود.

سالهاست كه اثري از حجره آقاجان نيست و حال عطارها مردان جواني هستند كه شيشه ها وقوطي هاي پلمب شده را به عنوان دارو به دست مي دهند، داروهايي كه ديگر مطمئن نيستي علاج دردت باشد....

زشت وزيباي داروهاي گياهي

مريم. الف 35 ساله و خانه دار كه بارها از گياهان دارويي براي درمان استفاده كرده است، در اين باره مي گويد: من هم مانند بيشتر مردم تصور مي كردم چون اين داروها گياهي است وعوارض كمتري از داروهاي شيميايي دارد، بارها گياهان دارويي را مصرف كردم، اما هميشه سودمند نبود. براي نمونه دو بار كه عصاره ميخك و عرق شاتره را به دلايل مختلف مصرف كردم، دچار تشنج و گر گرفتگي و واكنشهاي سختي شدم، طوري كه به درمانگاه مراجعه كردم و آمپول زدم.
جميله - ش مادري 54 ساله نيز به تجربيات خود در اين زمينه اشاره كرده و مي گويد: من خودم در خانواده اي كه مهارت استفاده از داروهاي گياهي را داشته اند، بزرگ شدم وخيلي از درمانها را مي دانم و اجرا مي كنم. اما چندي قبل كه دچار مشكل گوارش شده بودم، براساس يك نسخه قديمي براي درمان، چند هفته اي پودر شيرين بيان مصرف مي كردم، اما بعد متوجه شدم قندخونم به شدت بالا رفته است، در حالي كه در گذشته چنين مشكلي نداشتم.

درمانهايي كه در طبله هيچ عطاري نيست

اين روزها يكي ازمشاغل پر رونق جامعه ما را، همين عطاريها تشكيل مي دهند، به طوري كه برخي از آنان در مغازه هاي خود، مدعي درمان بسياري از امراض حتي افسردگي و چاقي و لاغري هستند.مريم. الف در اين باره مي گويد: چندي پيش كه براي تهيه عرقيات گياهي به يك عطاري مراجعه كردم، فروشنده به مشتري ديگري توصيه مي كرد براي كاهش وزن خود از قرص چربي سوز اسليم كه كاملاً گياهي و بدون عارضه است، بهره ببرد. فروشنده تأكيد مي كرد؛ با اين قرصها تا 20 كيلو در ماه از وزنتان كم مي شود.
وي اضافه مي كند: من كه وسوسه شده بودم؛ قصد داشتم اين قرصها را تهيه كنم، بنابراين با جستجو در اينترنت مشاهده كردم، اين قرصها عوارض بسياري دارد و براي برخي نظير زنان باردار، مبتلايان به ديابت، فشار خون و بيماران كليوي مناسب نيست، اين در حالي بود كه فروشنده در اين زمينه هيچ اطلاعاتي به مشتري نداد.
محمد .م كه سالهاست در كسوت عطارباشي به درمان مشغول است، با اظهار گلايه از برخي همكارانش اظهار مي كند: متأسفانه از مهمترين تخلفات عطاريها، فروش داروهاي چاقي، لاغري و ترك اعتياد است كه بيشتر نيز نه تنها درمانگر نيستند، بلكه مي توانند عوارضي داشته باشند. براي نمونه، در برخي عطاريها قرصهاي لاغري عرضه مي شود كه با خاصيت مسهل و ادرار آور بودن باعث كاهش وزن موقت مي شوند. حتي برخي گياهان دارويي نيز كه در همين زمينه عرضه مي شود نيز باعث بروز مشكلات گوارشي مي شود، بنابراين تجويز اينگونه داروها نياز به دانش و مهارت دارد.

خطرات عدم نظارت

مدتهاست كه تداخل در امور پزشكي توسط برخي عطاريها، ازسوي مسؤولان بهداشت وسلامت جامعه مورد تأكيد قرار گرفته است .در همين زمينه، علي اكبر كائيدي عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس معتقد است: متأسفانه در عطاري ها هم طبابت صورت مي گيرد و هم دارو تجويز و به فروش مي رسد و وزارت بهداشت بايد اين موضوع را سامان دهد.وي مي افزايد: داروهاي شيميايي دوزهاي مشخصي دارند و اگر عوارضي داشته باشند، قابل پيش بيني است، همچنين تداخلات دارويي و غذايي آنها نيز مشخص است اما داروهاي گياهي هنوز در اين زمينه ضعف دارد.
به اعتقاد برخي صاحبنظران در حال حاضر، پنج هزار عطاري در كشوروجود دارد كه بيش از دو سوم آنان به طور غيرقانوني فعاليت مي كنند.

تعامل بين بخشي

براساس قانون اصناف ،بسياري از عطاري هاي كشور زير مجموعه اتحاديه سقط فروشي ها مي باشند، اما همه جا چنين نيست.سيد حسن بخارايي، رئيس اتحاديه گياهان دارويي مشهد در اين باره به گزارشگر ما مي گويد: گرچه در ساير شهرها، عطاري ها با ساير مشاغل نظير گل فروشي ها يا خواربار فروشي ها در نظر گرفته مي شدند، اما از سال 80 ما اتحاديه مستقلي را تشكيل داده ايم.
وي با تأكيد براينكه، يكي از محورهاي عمده ساماندهي فعاليت عطاريها؛ خود آنان هستند اظهار مي كند: از همين رو در قالب برنامه هايي با مشاركت وتعامل با ساير نهادها وتشكلها نظير جهاد دانشگاهي سعي شده، كلاسهاي آموزشي در زمينه؛ كاربري، فرآوري ومشاوره فرآورده هاي طب سنتي برگزار شود.وي درخصوص تخلفاتي در زمينه فعاليت عطاريها مي گويد: به هرحال در تمام صنوف تخلفاتي وجود دارد، در اين زمينه نيز مشكلاتي وجود دارد، اما به طور كلي مانيز تابع قوانين وزارت بهداشت هستيم و تاكنون در موارد مختلف، تعامل مناسب با اين وزارتخانه داشته ايم. البته وقتي صحبت از تخلفات مي شود بايد ديد فروشنده گياهان دارويي چه محصولي را ارائه كرده است. براي مثال؛ اگر براي درمان لاغري، تخم شنبليله يا عرق يونجه را تجويز كرده، غيرقانوني نبوده؛ اما اگر داروهاي شيميايي عرضه كرد، تخلف محسوب مي شود و ما نيز بارها در اين زمينه تذكر داده و برخورد كرده ايم.
دكتر امير حسين جمشيدي، رئيس اداره گياهان دارويي وزارت بهداشت نيز با اشاره به اينكه عطاريها يك واحد بازرگاني بوده و زير نظر وزارت بازرگاني واصناف فعاليت مي كنند، در خصوص ساماندهي عطاريها به گزارشگر ما مي گويد: ساماندهي فعاليت اين واحدها، فراتر از فعاليت يك وزارتخانه است، بنابراين بايد به اين مقوله از ابعاد مختلف توجه شود و در كنار وزارت بهداشت؛ ساير وزارتخانه ها، وزارت كشاورزي و وزارت بازرگاني درگير شوند، البته از آنجا كه بهترين شيوه ساماندهي عطاريها، ايجاد ستاد گياهان دارويي است، در حال حاضر نيز، اين ستاد در معاونت فناوري رياست جمهوري به فعاليت مشغول است .
* كلام آخر
گرچه تعامل بين بخشي در اين مقوله نقش مؤثري دارد؛ امابه اعتقاد برخي اعضاي اتحاديه عطاريها دركشور؛ ارتباط مؤثري بين اعضاودستگاهها وجود ندارد .چنانكه نه مي توان آمار روشني از تخلفات كسب كرد و نه مي توان به ساماندهي فعاليت اتحاديه ها اميد داشت. به هر حال، تلاشهاي چند ساله اي كه در زمينه رشد علمي طب سنتي در نهادها و دستگاهها مشاهده مي شود، اين انتظار را ايجاد كرده كه به زودي شاهد فعاليت مطلوب و بساماني در اين عرصه باشيم.

تعطيلی شركت های توليدی و بیکاری کارگران در شهرهای ایران
تعطيلي بزرگ‌ترين شركت توليدي ايلام و بیکاری ۱۸۰ کارگر

خبرگزاری هرانا - دبير اجرايي خانه كارگر ايلام از تعطيلي شركت زرجين بافت اين شهر خبر داد که منجر به بیکاری ۱۸۰ کارگر این کارخانه شده است.

به گزارش ایلنا، علي غياثي افزود: اين واحد توليدي با 15 سال سابقه فعاليت از بزرگ‌ترين و مهمترين شركت‌هاي استان ايلام بود كه در زمينه توليد لباس فعاليت داشت.

اين فعال كارگري با اشاره به اشتغال 180 كارگر در شركت زرجين بافت ايلام، اظهار داشت: حدود يك ماه است كه اين واحد تعطيل و كارگران بيكار هستند.

دبير اجرايي خانه كارگر استان ايلام با بيان اينكه شركت زرجين بافت خصوصي است، تاكيد كرد: كمبود نقدينگي، ‌گراني مواد اوليه و عدم فروش محصولات از دلايل تعطيلي اين شركت اعلام شده است.

غياثي گفت: طبق هماهنگي با كارفرماي شركت زرجين بافت ايلام مقرر شده كه كارفرما تا تعيين تكليف كارخانه حداقل حقوق مصوب وزارت كار را به كارگران پرداخت كند.

تعطیلی یک واحد تولید باسابقه در خرم‌دره و بیکاری ۱۴۰ کارگر

دبیر اجرایی خانه کارگر خرم دره‌ خبر داد: شرکت چینی نور با ۱۴۰ کارگر تعطیل شده است.

به گزارش ایلنا، کاظم خلجی افزود: این واحد متعلق به بخش خصوصی است ودارای ۲۲ سال سابقه فعالیت می‌باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر خرم دره تصریح کرد: کارگران این واحد به بیمه بیکاری معرفی شده‌اند اما مسوولان شهرستان به دنبال حل مشکل چینی نور و شروع به کار مجدد این واحد تولیدی هستند.

خلجی گفت: کارفرما می‌گوید به دلیل عدم فروش محصولات شرکت چینی نور مجبور به تعطیلی این واحد شده است.

گزارش مراسم روز جهانی حقوق بشردر آتلانتا

با کوشش گروه پشتیبانان دموکراسی و آزادی برای ایران برنامه ای به مناسبت روز جهانی حقوق بشر با عنوان " در هر کجا که حقوق بشر حکمفرماست ظلم و استبداد جایی ندارد" در 12 دسامبر در آتلانتا بر گزارشد.
برنامه روز جهانی حقوق بشر بدنبال فراخوان "اتحاد برای پیش برد سکو ر دموکراسی د ر ایران " در روزهای چهارم تا دوازدهم دسامبر د ر آ تلانتا و24 شهر دیگر درسراسر دنیا انجام گرفت و مورد استقبال اهالی این شهر ها قرار گرفت.
برنامه آتلانتا ساعت 5 بعد از روز یکشنبه با خوش آمد و معرفی گروه پشتیبانان دموکراسی و آزادی برای ایران" بهراه نمایش تصویری شروع شد.
بخش اول برنامه بزبان انگلیسی و بخش دوم بزبان فارسی اجرا گردید. در بخش انگلیسی ابتدا آقای مهراب زرین سخن گفتند ، ایشان اینچنین توضیح دادند:
" علاوه بر بزرگداشت روزجهانی حقوق بشر و مروری بربند بند منشور حقوق بشر ، ما بهمراه 24 شهر در سراسر دنیا درخواست آزادی تمامی زندانیان سیاسی در ایران و درخواست اعزام هیئتی ویژه از سازمان ملل برای بررسی شرایط زندانیان سیاسی در ایران را داریم .
به همین منظور پست کارتها و طوماری تهیه کرده ایم که در اینجا موجود است که پس از امضا به سازمان ملل برده و یا فرستاده خواهد شد . همچنین ما برای همراهی با سازمان عفو بین الملل برای کارزار " برای حقوق بشر، بنویس " دو نوع نامه تهیه کرده ایم ، یکی خطاب به مجید توکلی که بیان میدارد ما با او هستیم و برای آزادی او تلاش می کنیم و دیگری خطاب به مسئولین امور برای آزادی او . نمونه های هردو نامه موجود است که پس از امضا پست خواهد شد .
تمبر هایی پستی نیز با نوشته "آزادی تمامی زندانیان سیاسی در ایران" تهیه شده که برای پست کردن از آنها استفاده خواهد شد.
سازمان عفو بین الملل برای روز جهانی حقوق بشر کارزاری را بنام " برای حقوق بشر، بنویس " براه انداخته واز هر کشوری یک زندانی سیاسی را بطور سمبولیک معرفی کرده واز همه خواسته است که برای آزادی این زندانیان نامه بنویسند. زندانی سیاسی ایران مجید توکلی است که در روز دانشجو ( 7 دسامبر ) در سال پیش دستگیر شده و هنوز در زندان و تحت شکنجه است".
در ادامه توضیحات بالا آقای زرین با استفاده از نمایش تصویری، کلیه زندانیان سیاسی انتخابی سازمان عفو بین الملل واز جمله آقای مجید توکلی را معرفی کردند و از همه خواستند که برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی تلاش کنند.
درپی سخنان آقای زرین فیلم کوتاهی راکه نشان میداد نامه ها و طومارها چقدر میتوانند در نجات جان زندانیان سیاسی موثر باشند نشان داده شد و سپس بیانیه اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی برای ایران که به همراه چند نهاد حقوق بشری به مناسبت روز جهانی حقوق بشر منتشر شده توسط آقای مارک رایت خوانده شد . پس از خواندن بیانیه ،دکتر مکاره چی در مورد نقض حقوق اقلیت های مذهبی در ایران سخن گفتند وبا استفاده از نمایش تصویری در مورد کشیش یوسف نادرخوانی که محکوم به اعدام شده اند واکنون در زندان اوین تحت شکنجه هستند توضیحاتی دادند.
این بخش برنامه با پخش فیلم کوتاهی از بندهای اعلامیه حقوق بشر به پایان رسید .
در تنفس بین دو بخش برای همراهی با کارزار " پا برهنه بر علیه فقر در جهان" اعلام شد که برای 15 دقیقه برای اعتراض به فقردر ایران و جهان و نقض حقوق بشر در ایران کسانی که مایلند پابرهنه
شوند و به دیگرانی که از ابتدای برنامه با پای برهنه در برنامه شرکت کرده بودند بپیوندند . این حرکت بسیار مورد توجه قرار گرفت و بخشی از حاضران در آن شرکت کردند.
بخش فارسی برنامه با موسیقی زیبای اقای احمد بگلو شروع شد. ایشان با نوای تحسین انگیز گیتار ترانه های آفتاب کاران ، سنگسار و ندا بمان را اجرا کردند که بسیار مورد توجه و استقبال حاضرین قرارگرفت.
پس از موسیقی ،خانم بانو صابری بیانیه ذکر شده در بالا را به زبان فارسی خواندند و سپس شعر زیبای" می خواهم زنده بمانم" فریدون مشیری را در ستایش زندگی خواندند و اظهارداشتند که باوجود اینکه شدید ترین نحوه خشونت به خود و خانواد شان اعمال شده و عزیزانشان بوسیله رژیم اسلامی اعدام شده اند، بر ضد خشونت و اعدام هستند.
پس از سخنان خانم با نو صابری شعر دانشجو برای گرامیداشت روز دانشجو( 7 دسامبر) به نحوجالبی توسط آقای سیاوش عبقری اجرا گردید.
خانم فرشته قاضی سخنران دیگر بودند، ایشان بااشاره به نقض حقوق بشر در عمر 32 ساله جمهوری اسلامی و تلاشی که این رژیم داشته تا خشونت را در ایران بیش از پیش نهادینه کند اظهار داشت که رژیم با وجود کوشش بی پایان در این راه موفق نبوده است . بطور نمونه، مادران عزا دار مادرانی هستند که به نهایت، خشونت را در زندگی تجربه کرده اند ، این مادران جگرگوشه گان خود را به فجیع ترین وضعی در ده شصت ویا سال 88 از دست داده اند و علاوه براز دست دادن عزیزان شان، خود بطور مداوم مورد اذیت و آزار و خشونت قرار گرفته اند، ولی بر ضد اعدام اند و بر علیه خشونت فعالیت میکنند و این خود دست آورد بزرگی است.
آخرین سخنران آقای ابو ترابی بودند که در باره اهمیت رعایت حقوق بشربرای رسیدن به حکومتی سکولار ودموکراتیک سخن گفتند. ایشان اظهار داشتند کشوری که در پیشینه اش منشور کورش را دارد امروز در بدترین شرایط از نظر نقض حقوق بشر قراردارد . با رجوع به تاریخ 100 ساله اخیر درمی یابیم که جز در موارد استثنایی همیشه حقوق بشر درایران نه تنها مورد توجه و تاکید نبوده بلکه در بسیاری موارد سرکوب هم شده است. ایشان همچنین در مورد سازمان ملل نیز توضیح دادند که این سازمان در عمل از حقوق کشور ها حمایت میکند و نه ملت ها . اگر این چنین نیست چرا نمایندگان کشورهایی که حقوق بشر را زیر پا می گذارند، از جمله ایران که حقوق بشررابشدت نقض میکنند از حضور دراین سازمان منع نمیشوند . کشورهایی که ادعا میکنند به رعایت حقوق بشرمعتقدند، رعایت این حقوق رابایست پیش شرط مذاکره و رابطه با این کشورها قرار دهند.
جلسه با سرود ای ایران که بوسیله آقای بگلو اجرا وبوسیله حاضرن همراهی گردید به پایان رسید.

آتش سوزی تعمدی و مجدد محل کسب یک شهروند بهایی
آتش سوزی تعمدی و مجدد محل کسب یک شهروند بهایی ساکن رفسنجان

خبرگزاری هرانا علی رغم افشاگری های صورت گرفته در خصوص آتش زدن محل کسب شهروندان بهایی در رفسنجان ساعت 3 بامداد امروز (28 آذر) فروشگاه قطعات یدکی لوازم خانگی آقای علی شاکر مجددا به آتش کشیده شد.

بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا)، علی شاکر شهروند بهایی ساکن رفسنجان پس از آتش سوزی قبلی با اجاره کردن مغازه مجاور جهت ادامه کسب و کار و با وجود اینکه اقداماتی را برای جلوگیری از آتش زدن مجددا مغازه انجام داده بود مجددا مغازه ایشان توسط عوامل خودسر به آتش کشیده شد.

عاملین مواد آتش زا را ازطریق سوراخی که در سقف مغازه ایجاد کرده اند به داخل مغازه انداخته اند که بواسطه گازی که درفضای محبوس مغازه جمع شده بوده است انفجاررخ میدهد ودرب مغازه حدود 5 متر به بیرون پرتاب میشود.

خانم مروئه زارعیان(همسر آقای شاکر) همان زمان به منزل شهردار (پور محمدی) که در همسایگی آنها زندگی میکند مراجعه می کند تا ایشان را از حادثه تعمدی مطلع کند که با تهدید و کشیدن سلاح نگهبانی مواجه و مجبور به ترک محل می شود.

زندانیان سیاسی در سرما نگهداری می شوند

بنابه گزارشات رسیده به ،فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" زندانیان سیاسی که روز گذشته از بند 4 به کریدور بند 2 زندان گوهردشت منتقل شده اند همچنان در سرما و بدون داشتن حدقل امکانات اولیه و پوششی برای خواب در کریدور نگهداری می شوند تعدادی از زندانیان سیاسی که سن زیادی دارند و از بیماریهای مختلف رنج می برند سخت ازاین شرایط در رنج هستند.
زندانیان سیاسی روز گذشته اعلام کرده بودند که در صورت ادامه این شرایط سخت و طاقت فرسا برای بدست آوردن حداقل حقوق اولیۀ خود ناچار به اعتصاب غذا خواهند بود.پس از این اعتراض مسئولین زندان اقدام به انتقال تعدادی از زندانیان سیاسی به سلولها نمودند ولی زندانیان سیاسی علی صارمی و سعید ماسوری همچنان در شرایط غیر انسانی در کریدور نگهداری می شوند.
طبق تصمیمات گرفته شده قرار بر این بود که تمامی زندانیان سیاسی بند 4 به بند 3 انتقال یابند ولی بدستور بازجویان وزارت اطلاعات ،علی حاج کاظم و علی محمدی رئیس و معاون زندان گوهردشت و از جنایتکاران علیه بشریت برای تحت فشار بیشتر قرار دادن زندانیان سیاسی آنها را به کریدور بند 2 منتقل کردند.هنوز تاریخ انتقال این 2 زندانی سیاسی به سلولها مشخص نشده است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،ایجاد شرایط غیر انسانی و طاقت فرسا برای زندانیانی که سالها در اسارت بسر می برند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامان عملی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت در زندانهای رژیم ولی فقیه علی خامنه ای در ایران است.

29 آذر 1389 برابر با 20 دسامبر 2010
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

آلودگی شیمیايی؛ صدها هزار نفر قربانی آلودگی هوای تهران

هم اکنون شمار شهروندانی که مبتلا به علایم بیماران شیمیایی هستند حدود ۶۴۰ هزار نفر برآورد می شود؛ رقمی که بیش از کل جمعیت مصدومان شیمیایی جنگ ایران و عراق است.

سایت کلمه: در حالی که مسئول کمیته محیط زیست شهرداری تهران خواستار دخالت سران قوا شده و هشدار داده که مردم تهران سم تنفس می‌کنند، نتایج یک تحقیق دولتی هم نشان می‌دهد که ۳٫۵ درصد مردم تهران در اثر آلودگی، دچار علائم جانبازان شیمیایی شده‌اند.

نتایج بررسی انجام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه تاثیر آلودگی هوا بر سلامت شهروندان تهرانی که در خبرگزاری محیط زیست ایران منتشر شده، همچنین نشان می دهد که شمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در تهران سالانه بیش از سه هزار نفر است.

این گزارش حاکی است، این نخستین بار است که وزارت بهداشت رسماً شمار گسترده مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در تهران و شیوع دور از انتظار علایم بیماران شیمیایی در میان مردم این شهر را اعلام می کند.

بر اساس آنچه وزارت بهداشت اعلام کرده است، با توجه به جمعیت دست کم ۱۲ میلیون نفری تهران و کسانی که روزانه در این شهر سکونت دارند، هم اکنون شمار شهروندانی که مبتلا به علایم بیماران شیمیایی هستند حدود ۶۴۰ هزار نفر برآورد می شود؛ رقمی که بیش از کل جمعیت جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی است!

در همین حال هادی حیدرزاده، مسئول کمیته محیط ‌زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران نیز با بیان اینکه مشکل آلودگی هوا یک مشکل مدیریتی است و اساساً باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های اجرایی و نظارتی باشد که تاکنون این اتفاق نیافتاده است، افزود: یک ماه تهرانی‌ها سم تنفس کردند که این زیبنده‌ شهری بعنوان پایتخت نظام نیست و تعطیلی تهران گرچه به جهت حفظ سلامت شهروندان بود و شهرداری از آن استقبال کرد، کما اینکه شهرداری تهران تعطیلی تهران را راه‌حل نمی‌داند، علاوه بر اینکه هزینه‌های زیست محیطی و اقتصادی زیادی را بر کشور تامین کرد هزینه‌های سیاسی و امنیتی را نیز به دنبال داشت.

او با بیان اینکه امسال سال آخر برنامه جامع آلودگی هوای تهران است گفت: با وجود اینکه این برنامه سال پایانی خود را میگذراند هیچ کس نیامده است ببیند کدام دستگاه کم‌کاری کرده یا حتی چند درصد از محورهای مورد نظر در این برنامه به موفقیت و توفیق قائل شده است و اگر عدم تحققی وجود دارد علت آن چیست و کوتاهی از طرف کدام اشخاص حقیقی و حقوقی رخ داده است.

وزیر راه رژیم: احتمال قطع پرواز‌های ايران به لندن

خبرگزاری فارس: وزير راه و ترابري درباره مصوبه اخير كميسيون امنيت ملي مبني بر قطع رابطه با انگلستان، گفت: هنوز مشخص نيست با اين قطع رابطه آيا هواپيماهاي ايران مجوز ورود به آنجا را دارند يا خير.

حميد بهبهاني امروز در حاشيه همايش ترانزيت در مسير توسعه، در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به تصويب كميسيون امنيت ملي براي قطع رابطه با انگليس، آيا پروازهاي ايران به اين كشور قطع مي‌شود؟ اظهار داشت: شايد؛ در طول هفته دو پرواز بيشتر به لندن نداريم كه تأثير چنداني بر سيستم كلي هوايي كشور نخواهد داشت.

وي ادامه داد: البته هنوز مشخص نيست با اين قطع رابطه آيا هواپيماهاي ايران مجوز ورود به آنجا را دارند يا خير؛ البته بنده از اين موضوع مطلع نيستم اما اگر اين اتفاق بيافتد بايد بررسي كنيم كه به لندن پرواز داشته باشيم يا خير.

بیانیه شاخه جوانان جبهه مشارکت: بازداشت پی در پی جوانان بی گناه و مظلوم نشان از اوج استیصال و درماندگی حاکمیت از وضعیت موجود دارد

جرس:

شاخه جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی در واکنش به بازداشت چند تن از جوانان سبز و اصلاح طلب در روزهای اخیر، بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است: بازداشت پی در پی جوانان بی گناه و مظلوم نشان از اوج استیصال و درماندگی حاکمیت از وضعیت موجود دارد. این رفتارها نه تنها ما را از صبر و استقامت در راهی که با اندیشه برگزیدیم باز نمی دارد بلکه پرده از چهره حقیقی آنان برای قشرها و گروه های بیشتری از جامعه می درد و ظلم عریان آنان را بیشتر و بیشتر نمایان می کند.

در ادامه این بیانیه آمده است:" خواهان آزادی هر چه سریعتر اعضای دربند جبهه و دیگر زندانیان سیاسی هستیم و با غرور می گوییم که اگر حسین و یارانش با نثار خون خود ستمگران را رسوا کرد، اینک این جوانان پاک و با نجابت با نثار آزادی خود نوید رسوایی نزدیک شما را طنین افکن می کنند و دیری نمانده تا آن روز، چرا که این وعده و سنت الهی است."

شاخه جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی همچنین با ذکر نام زندانیانی همچون ریحانه طباطبایی، فاطمه عرب سرخی، علیرضا طاهری، محمد شفیعی، هادی حیدری ، کیوان مهرگان، نارنین خسروانی ، ساجده کیانوش راد ، سعید نورمحمدی، عماد بهاور، مهدی محمودیان، صابر عباسیان و علی تارخ، خواستار آزادی اینها و دیگر زندانیان سیاسی از جمله اعضای حزب مشارکت شده است.

متن این بیانیه را به نقل از سایت نوروز، در زیر بخوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم

با گذشت بیش از یک سال و نیم از کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد ۸۸ همچنان بازداشت جوانان اصلاح طلب ادامه دارد، جوانانی که با وجود همه سختی ها و تحدیدها و رفتارهای نادرست صبوری و خویشتن داری را پیشه خود کرده و هرگز از گستره بی مرز خطوط قرمز مجموعه حاکمیت و نیز گروه های خودسر عبور نکردند، جوانانی که با وجود همه برخوردهای ناشایست و همه بی قانونی های صاحبان قدرت و تخریب هر روزه سرمایه های ملی و انسانی این خاک عزیز، ناامید نشده و راه رسیدن به فضایی امن و دموکراتیک و رسیدن به آزادی و عدالت را جز از مسیر قانون ندانسته و همواره قانون ورزی را پیشه خود کرده اند. جوانانی که هرگز در برابر رفتارهای خشونت آمیز صاحبان قدرت به خشونت روی نیاورده و همواره تنها راه رسیدن به دموکراسی و قانونمندی و مدنیت را از طرق مسالمت آمیز ممکن دانسته اند و به قول موسوی عزیز همواره تلاش کرده اند که به جنازه قانون هم احترام بگذارند.

با این وجود همچنان شاهدیم که بازداشت جوانان اصلاح طلب از سوی کودتاگران ادامه دارد و هر روز ترس و وحشت خویش را بیشتر به رخ می کشند، غافل از آنکه این بازداشت ها تنها صدای آزادی خواهی و آزادگی ما را رساتر می کند و صدای مظلومیت ما با ظلم آشکار آنان بیشتر طنین انداز می شود.

بازداشت پی در پی جوانان بی گناه و مظلوم نشان از اوج استیصال و درماندگی حاکمیت از وضعیت موجود دارد. این رفتارها نه تنها ما را از صبر و استقامت در راهی که با اندیشه برگزیدیم باز نمی دارد بلکه پرده از چهره حقیقی آنان برای قشرها و گروه های بیشتری از جامعه می درد و ظلم عریان آنان را بیشتر و بیشتر نمایان می کند. همان گونه که پیش از این نیز در روز عاشورا اوج ترس و وحشت خود را با پر کردن خیابان ها با نیروهای امنیتی به نمایش گذاشتند و روز عاشورا که نماد زنده نگاه داشتن درس آزادگی و شرف و انسانیت امام حسین به همه نسل های همه عصرهای تاریخ است را به نمایشی بزرگ از بندگی و اسارت و حریص قدرت بودن تبدیل کردند، و نیک می دانیم و می دانند که این جز به نمایش گذاشتن اوج ترسشان از مردم بی سلاح و صلح طلب ایران نیست.

آری امروز باید بر حسین گریست، گریست اما نه بر مظلومیتش در کربلا، باید گریست بر مظلومیتش که ابزار ظلم بر مردمی آزاده شده است، باید گریست بر او که زورمداران قدرت طلب پرچم او را به دست گرفته و بی شرمانه بر مردم می تازند و می زنند و می کشند و به اسارت می برند. غافل از اینکه این سنت الهی است که هرچه بیشتر تقلا کنند بیشتر در منجلابی که با کودتا برای خود ساخته اند فرو می روند.

شاخه جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی بر خود می بالد که اندیشه ناب جوانان اصلاح طلب که تنها پرتوی پررنگ تر از اندیشه جنبش بزرگ سبز ایران است چنین لرزه بر اندام حاکمیت می اندازد. ما جوانان جبهه مشارکت ضمن محکوم کردن موج جدید بازداشت جوانان و دانشجویان و روزنامه نگاران، بخصوص ریحانه طباطبایی، فاطمه عرب سرخی، علیرضا طاهری، محمد شفیعی، هادی حیدری ، کیوان مهرگان، نارنین خسروانی ، ساجده کیانوش راد ، سعید نورمحمدی، عماد بهاور، مهدی محمودیان، صابر عباسیان و علی تارخ خواهان آزادی هر چه سریعتر اعضای دربند جبهه و دیگر زندانیان سیاسی هستیم و با غرور می گوییم که اگر حسین و یارانش با نثار خون خود ستمگران را رسوا کرد، اینک این جوانان پاک و با نجابت با نثار آزادی خود نوید رسوایی نزدیک شما را طنین افکن می کنند و دیری نمانده تا آن روز، چرا که این وعده و سنت الهی است.

شاخه جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی
۲۸/۹/۸۹٫

خداحافظ فوتبال‌، خداحافظ پرسپوليس؛ دايي: استعفاء دادم تا دوباره من را به مسلخ نبرند

روزنامه ابتکار:
سرمربي پرسپوليس با اعلام استعفاي خود گفت: شايد توانايي من اين قدر بود و به همين دليل از پرسپوليس مي‌روم.

علي دايي پس از پنجمين شكست متوالي در ليگ برتر برابر صباي قم در نشست خبري اظهار داشت: نمي‌خواهم كسي مرا قرباني كند. من خودم مي‌خواهم بروم. زندگي بالا و پايين دارد و زندگي ورزشي هم همين طور است. ما در ايران زندگي مي‌كنيم و هميشه دنبال قرباني هستيم. آن قرباني من هستم اما خودم مي‌خواهم بروم زيرا نمي‌توانم به پرسپوليس كمك كنم.

در مورد مسائل فني حرفي ندارم. ضعيف‌ترين و بدترين بازي عمرمان را انجام داديم و حتي بالاتر از اين حرف‌ها بد بازي كرديم.وي ادامه داد: بازيكنان پرسپوليس توانايي بالايي دارند اما نتوانستند آن را بروز دهند. من از فردا ديگر نيستم و استعفايم را به طور كتبي مي‌نويسم و به كاشاني مي‌دهم. 4 روز قبل تمام مشكلات تيم را بررسي كرديم اما امروز دوباره شاهد همان اتفاقات بوديم.دايي افزود: نمي‌گويم بازيكنان باغيرت نيستند.همه آنها باغيرت هستند و زحمت كشيده‌اند.

از هواداران هم عذرخواهي مي‌كنم. اميدوارم با رفتن من وضعيت پرسپوليس بهتر شود و اين تيم به حقش برسد. رفتن من ربطي به چند شكست ندارد. ما بدترين نتيجه را گرفتيم وضعيت از اين بدتر نمي‌شود كه مقابل هواداران خود اينطوري ببازيم و خجالت زده آنها شويم.وي تاكيد كرد: به عشق پرسپوليس آمده بودم اما اكنون نمي‌توانم به اين تيم كمك كنم. دايي‌هاي زيادي آمده و رفته‌اند اما مهم سرمربي پرسپوليس است. يك جاي كار پرسپوليس ايراد دارد. شايد نبود من براي اين تيم مفيد باشد. مثل آب خوردن گل مي‌خوريم.دايي در مورد اينكه آيا ابزار لازم را براي كار در پرسپوليس داشته يا نه،‌ گفت: به اين مسائل كار ندارم. من تصميم خودم را گرفتم و از پرسپوليس مي‌روم. شايد توانايي من اين قدر بود.

من تمام تلاشم را كردم و به شرافت همه بازيكنان ايمان دارم. توطئه‌اي را قبول ندارم. همه بازيكنان تلاش خود را كردند اما نتوانستيم به هدف‌مان برسيم.دايي در پاسخ به اين مطلب که تا به حال سه بار در بازي‌هاي ايران - مکزيک، ايران - عربستان و پرسپوليس - صبا قرباني شده‌ايد نيز گفت: به هر حال ما در ايران زندگي مي‌کنيم. اينجا همه دنبال يک نفر مي‌گردند که او را قرباني کنند. من در آن دو مسابقه هم قرباني شدم.

اما اين بار تصميم گرفتم خودم بروم تا دوباره من را به مسلخ نبرند.سرمربي سابق تيم ملي در مورد اينكه حدود يك سال قبل در ورزشگاه آزادي شكست خورد و گفت: اين دو بازي را با هم مقايسه نكنيد. پس از باخت به عربستان من چنين حسي را نداشتم اما امروز احساس مي‌كنم نمي‌توانم به پرسپوليس كمك كنم. شرايط مسابقات با هم فرق مي‌كند. از تمام پرسپوليسي‌هاي داخل و خارج از ايران عذرخواهي مي‌كنم.

از اين پس يك هوادار خواهم بود و پرسپوليس را تشويق مي‌كنم و برايش دست مي‌زنم. امروز اتفاق بدي افتاد. 4 گل خورديم و در دقيقه 91 گل زديم. اين مسائل با افكار من فرق دارد. من رفتم. خداحافظ فوتبال‌، خداحافظ پرسپوليس. استعفا مي‌دهم تا نگويند دنبال پول هستم.دايي عنوان كرد: مي‌خواهم دست باشگاه باز باشد. قرارداد من با پرسپوليس بار مالي زيادي نداشته است. مي‌توانيد آن را از امور مالي باشگاه بپرسيد. من عاشق پرسپوليس هستم و با رفتن من اميدوارم پرسپوليس دوباره سربلند شود.

پرسپوليس در زمان مربيگري دايي پنج شكست متوالي را در ليگ برتر تجربه كرد كه در تاريخ اين تيم فوتبال بي سابقه بوده است. ديروز هواداران پرسپوليس بارها خواستار بركناري دايي شده بودند. علي دايي روز 7 دي ماه سال گذشته هدايت پرسپوليس را بر عهده گرفت و در مدت 355 روز مربيگري اش در اين تيم طي 40 بازي رسمي،20 برد و 9 تساوي و 11 باخت بدست آورد.

با افزایش هزینه سوخت واحدهای مرغ‌داری قیمت هر کیلوگرم مرغ ۱۲۰ تومان افزایش یافت

ایلنا:
دبیر انجمن مرغ گوشتی کشور از افزایش قیمت گوشت تولیدشده در واحدهای مرغداری خبرداد و گفت: با افزایش هزینه سوخت واحدهای مرغ‌داری قیمت هر کیلوگرم مرغ ۱۲۰ تومان افزایش یافت.

علی آذروش درباره آخرین تحولات صنعت مرغ‌داری کشور پس از آغاز اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها اظهار داشت: هنوز نمی‌توان به طور دقیق پیش‌بینی کرد که طی ماه‌های آینده وضعیت صنعت مرغ و به خصوص بازار آن چگونه خواهد شد.

به گفته آذروش، تا زمانی که سیاست‌های کلان اقتصادی در این خصوص اجرا و نتایج آن مشخص نشود نمی‌توان به طور دقیق درباره آینده این صنعت و بازار آن سخنی گفت.

دبیر انجمن مرغ گوشتی کشور ادامه داد: با آزاد‌سازی قیمت سوخت واحدهای مرغ داری که تاکنون با هزینه بسیار پایین سوخت وارداتی را می‌خریدند در حال حاضر ناچار هستند که سوخت خود را با قیمت تعیین شده که همان ۱۵۰ تومان در هر لیتر است، خریداری کنند.

آذروش اظهار داشت: صنعت مرغ کشور در حال حاضر در وضعیت بحرانی به سر می‌برد و درصورت عدم اجرای صحیح هدفمندکردن یارانه‌ها این صنعت به طور کامل به ورطه نابودی کشیده خواهد شد.

دبیر انجمن مرغ گوشتی کشور تصریح کرد: متاسفانه از هم گسیختگی برنامه‌ریزی متولیان این صنعت باعث شده که نه تنها این صنعت دچار آشفتگی شده بلکه روز به روز از تعداد تولید‌کنندگان آن کاسته می‌شود.

بالای صفحه

... بیشتر