"آگاهی نامهء " دیگران (مجموعه ای از اخبار روز)

آنچه که در اینجا می آید - و سعی میشود که روزانه بیاید - ، فرستاده های دوستان  از طریق ایمیل می باشد . من تنها تکثيرکننده ام و قصد تنها اطلاع رسانی است ونه جانبگیری.

سه شنبه 11 آبان 89

اعتراض به انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران

حکومت اسلامی قصد اعدام فوری سکینه محمدی را دارد.

کمبیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: بنا به هشداری که کمیته بین المللی علیه اعدام داده است، مقامات حکومتی از تهران، دستور اعدام فوری سکینه محمدی را به اجرای احکام شهر تبریز فرستاده اند. به طوری که تا دو روز دیگر این امر محقق شود.

متن نوشته کمیته بین المللی علیه اعدام در مورد سکینه محمدی به شرح زیر است:

قبلا به اطلاع رسانده ایم که پرونده قتل همسر سکينه محمدی، از دفتر کار هوتن کيان و دادسرای شهر اسکو توسط رژیم سرقت شد تا دستکاری های لازم برای گناهکار نشان دادن سکینه انجام گیرد. سجاد و هوتن در این مورد بارها هشدار داده بودند و اکنون از یکطرف با دستگیری وکیل و پسر سکینه و ممنوع الملاقات کردن او و از طرف دیگر با با جعل پرونده، ارگان "حقوق بشر حکومت اسلامي" طي بيانيه ای اعلام کرده است که "طبق اسناد موجود٬ مجرم بودن خانم آشتيانی مسجل است"! در واقع جمهوری اسلامی کل سناریو را علیه سکینه درست کرده است.

و این همه مساله نیست. سجاد و هوتن را در طول سه هفته گذشته بشدت شکنجه کرده اند که از آنها علیه سکینه و خودشان اعتراف بگیرند. طبق خبری که به ما رسیده است، بازجوئی توام با شکنجه هوتن در زندان تبریز تا دیروز توسط ماموران وزارت اطلاعات جریان داشته است. طبق این خبر مرحله مقدماتی بازجوييها يعنی مرحله شکنجه و اعتراف گيری از زندانيان به پايان رسيده و همه اين اسناد برای محسنی اژاه ای به تهران ارسال شده است.

خانواده دستگيرشدگان بشدت نگران آنها هستند و اقدام آنها برای گرفتن وکيل و کمک به سجاد و هوتن، با پاسخ منفی مسئولين پرونده ها روبرو شده است. حکومت ميگويد اينها احتياجی به وکيل ندارند. قاضی پرونده گفته است که ما اختيار تصميم گيری نداريم. ما قضات نيابتی هستيم. تصميم در تهران گرفته ميشود و محسنی اژه ای مستقيما درمورد کل اين پرونده تصمیم گیری میکند.

لازم به توضیح است که هوتن از موکلين خود و از جمله کودکان محکوم به اعدام و زنان محکوم به سنگسار دفاع کرده و اکنون به "جرم" اینکه گفته است سکينه قاتل نيست و نبايد سنگسار شود، خود زير شکنجه است.

براي نجات جان سکينه و همه افراد بازداشت شده اين پرونده بايد اقدامات فوری و گسترده ای در سطح جهان سازمان داده شود. ما از همه سازمانهاي مدافع حقوق بشر و همه مخالفين اعدام و سنگسار ميخواهيم متحدانه به ميدان بيايند تا جلو اعدام سکینه را بگیریم. و مانع پرونده سازی علیه هوتن و سجاد و دو خبرنگار آلمانی شویم. سکینه، سجاد، هوتن و دو خبرنگار آلمانی باید فورا و بی قید و شرط آزاد شوند.

کمیته بین المللی علیه اعدام : خبري که به کميته های بين المللي عليه سنگسار و اعدام رسيده است حاکي از اين است که جمهوری اسلامی در صدد قتل سکینه است. از تهران مقامات حکومتی دستور اجرای حکم اعدام سکينه محمدی آشتیانی را به بخش اجرای احاکم زندان تبريز فرستاده اند و گفته میشود که دو روز دیگر قرار است او را اعدام کنند.

قبلا به اطلاع رسانده ایم که پرونده قتل همسر سکينه محمدی، از دفتر کار هوتن کيان و دادسرای شهر اسکو توسط رژیم سرقت شد تا دستکاری های لازم برای گناهکار نشان دادن سکینه انجام گیرد. سجاد و هوتن در این مورد بارها هشدار داده بودند و اکنون از یکطرف با دستگیری وکیل و پسر سکینه و ممنوع الملاقات کردن او و از طرف دیگر با با جعل پرونده، ارگان "حقوق بشر حکومت اسلامي" طي بيانيه ای اعلام کرده است که "طبق اسناد موجود٬ مجرم بودن خانم آشتيانی مسجل است"! در واقع جمهوری اسلامی کل سناریو را علیه سکینه درست کرده است.

و این همه مساله نیست. سجاد و هوتن را در طول سه هفته گذشته بشدت شکنجه کرده اند که از آنها علیه سکینه و خودشان اعتراف بگیرند. طبق خبری که به ما رسیده است، بازجوئی توام با شکنجه هوتن در زندان تبریز تا دیروز توسط ماموران وزارت اطلاعات جریان داشته است. طبق این خبر مرحله مقدماتی بازجوييها يعنی مرحله شکنجه و اعتراف گيری از زندانيان به پايان رسيده و همه اين اسناد برای محسنی اژاه ای به تهران ارسال شده است.

خانواده دستگيرشدگان بشدت نگران آنها هستند و اقدام آنها برای گرفتن وکيل و کمک به سجاد و هوتن، با پاسخ منفی مسئولين پرونده ها روبرو شده است. حکومت ميگويد اينها احتياجی به وکيل ندارند. قاضی پرونده گفته است که ما اختيار تصميم گيری نداريم. ما قضات نيابتی هستيم. تصميم در تهران گرفته ميشود و محسنی اژه ای مستقيما درمورد کل اين پرونده تصمیم گیری میکند.

لازم به توضیح است که هوتن از موکلين خود و از جمله کودکان محکوم به اعدام و زنان محکوم به سنگسار دفاع کرده و اکنون به "جرم" اینکه گفته است سکينه قاتل نيست و نبايد سنگسار شود، خود زير شکنجه است.

براي نجات جان سکينه و همه افراد بازداشت شده اين پرونده بايد اقدامات فوری و گسترده ای در سطح جهان سازمان داده شود. ما از همه سازمانهاي مدافع حقوق بشر و همه مخالفين اعدام و سنگسار ميخواهيم متحدانه به ميدان بيايند تا جلو اعدام سکینه را بگیریم. و مانع پرونده سازی علیه هوتن و سجاد و دو خبرنگار آلمانی شویم. سکینه، سجاد، هوتن و دو خبرنگار آلمانی باید فورا و بی قید و شرط آزاد شوند.

محکومیت یک فعال مطبوعاتی به پنج سال حبس تعزیری

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: یاسر معصومی مسئول فنی سایتهای برخی از نشریات اصلاح طلب همچون روزنامه شرق، که اسفندماه گذشته و در پی احضار به دفتر پی گیری وزارت اطلاعات از سوی ستاد سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر و به مدت بیش از دو ماه در زندان اوین در بازداشت به سر برد، هفته گذشته حکم دادگاه بدوی خود را دریافت کرد.

به گزارش جرس، قاضی صلواتی، رئیس شعبه ١۵ دادگاه انقلاب تهران و چهره مشهور دادگاههای تلویزیونی سال گذشته، معصومی را بدون اعلام اتهامات مشخص، به حکم سنگین پنج سال حبس تعزیری به همراه محرومیت از عضویت در احزاب و کار در نشریات محکوم کرده است. اما معصومی نسبت به حکم صادره معترض بوده و درخواست تجدیدنظر خود را ارائه داده است.


گفتنی است معصومی، سابقه فعالیت و عضویت در احزاب سیاسی را نداشته است و فقط در بخش فنی برخی از نشریات مشغول به کار بوده است. وی زمستان گذشته در پی احضار به دفتر پی گیری وزارت اطلاعات بازداشت شده و بدون تفهیم اتهام، مدتها در زندان اوین نگهداری شده و آخر اردیبهشت ماه امسال با قرار وثیقه تا زمان دادگاه آزاد شده بود.


در گزارش جرس خاطرنشان شده که وی مسئول فنی سایت روزنامه شرق و چند روزنامه دیگر بوده، و از سوی ستاد سایبری سپاه بازداشت شده است. شایان ذکراست پدر یاسر معصومی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی اراک بوده؛ اما خود وی هیچ فعالیت سیاسی نداشته است.

اعدام پنهانی ۱۰ زندانی دیگر زندان وکیل آباد مشهد

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: در ادامه اجرای احکام اعدام در زندان وکیل آباد مشهد، سه شنبه گذشته چهارم آبان ماه، حکم اعدام در مورد ۱۰ زندانی دیگر محکوم به اعدام در زندان وکیل آباد مشهد به صورت گروهی و بدون اعلام رسمی مقامات دولت ایران اجرا شد. همه قربانیان این اعدامها متهمان مربوط به مواد مخدر بوده اند که در این میان یک شهروند نیجریه ای نیز وجود داشته است.

بنا بر اطلاعاتی که کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران کسب کرده است در بین اعدام شدگان روز ۴ آبان، یک شهروند نیجریه نیز وجود داشته است. همچنین در اعدام های مشابه در زندان وکیل آباد مشهد در ماههای اخیر، شماری تبعه کشور افغانستان و یک تبعه کشور غنا نیز اعدام شده اند.

این اعدام ها نیز بدون اطلاع و حضور وکلا و خانواده و بدون اطلاع قبلی خود محکومان به اعدام صورت گرفته است. به گفته منبع یاد شده این اعدام ها بدون ابلاغ تاییدیه دیوان عالی کشور و بدون اعلام زمان اعدام به خانواده ها و وکلای متهمان اجرا شده است. تایید حکم این اعدام های شتابزده و پنهانی و دستور اجرای آنها از سوی دیوان عالی کشور تنها به آقای ذوقی دادستان مشهد و رئیس زندان ابلاغ میشود. خانواده اعدام شدگان، چهارشنبه ۵ آبان از اعدام بستگانشان مطلع شده اند و پس از دادن پول طناب، جنازه اعدام شدگان را در بهشت رضا مشهد تحویل گرفته اند.

این اعدام های گروهی در حضور ذوقی دادستان مشهد یا معاون وی، رئیس زندان وکیل آباد، علیزاده رئیس حفاظت زندان، انوری قاضی زندان و سرهنگ قنادزاده یا سرگرد اسماعیلی جامی فرمانده های سابق و فعلی کلانتری شهرک ناجا و توسط ماموران گارد ویژه اجرا شده است.

احکام گسترده اعدام در دادگاه انقلاب مشهد توسط قاضی خسروی، قاضی سلطانی، قاضی یسابی، قاضی کاووسی و قاضی کابلی به صورت شتابزده و در راستای بخشنامه محسنی اژه ای دادستان کل کشور به دادستان های انقلاب در شهرستانها، صادر شده است.

از آنجا که این دادگاه ها به دستور دادستان کل کشور به صورت غیرعلنی، شتابزده، بدون رعایت حقوق اولیه متهم و با استناد به اقرار های تحت فشار و شکنجه برگزار و احکام اعدام به صورت فله ای در آنها صادر میشوند، احکام اعدام بدون رعایت آیین دادرسی عادلانه صادر میشود و در بسیاری از موارد افرادی کاملا بیگناه محاکمه و اعدام شده اند.

طبق گفته های برخی از زندانیان زندان وکیل آباد مشهد، از تیر ماه سال ۸۸ تا ۴ آبان سال ۸۹، صدها تن مجرم مربوط به پرونده های مواد مخدر در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده اند و صدها زندانی دیگر زندان وکیل آباد مشهد نیز در انتظار اعدام میباشند.

در روزهای گذشته کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از منابع موثق از اعدام دسته جمعی و پنهانی ۲۳ زندانی دیگر در زندان وکیل آباد مشهد در مهرماه ۸۹ خبر داده بود.

افزایش فشارها بر دانشگاه در آستانه ١٣ آبان

در آستانه ١٣ آبان چندین تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به دادگاه انقلاب احضار شدند.

به گزارش دانشجونیوز، تعداد نامعلومی از فعالین دانشجویی دانشگاه امیرکبیر در آستانه ی سالروز تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان خط امام و به همراهی دانشجویان چپ گرا، به دادگاه انقلاب احضار شده اند.

این دانشجویان احضار شده، همگی از فعالین ستاد مهندس موسوی در انتخابات سال گذشته بوده‌اند که نشریه دانشجویی "سویدا" را در دانشگاه امیرکبیر چاپ و منتشر می کرده اند.

گفتنی است این دانشجویان پیش از این نیز یک بار در سال گذشته به دادگاه انقلاب احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته بودند.

به نظر می رسد این احضارها به منظور ایجاد جو ترس و رعب در میان دانشجویان در آستانه روز ١٣ آبان و همچنین پیشاپیش مراسم روز ١٦ آذر صورت گرفته است. برحسب سابقه رفتار نیروهای امنیتی باید انتطار داشت که با نزدیک شذن به روز ١٦ آذر بر میزان این فشارها افزوده شود.

شورای صنفی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی، به دلایل سیاسی منحل شد

در پی فعالیتهای گسترده و پیگیر اعضای شورای صنفی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، ریاست این دانشگاه، دستور پلمپ دفتر این شورا را صادر و از برگزاری مجدد انتخابات این نهاد صنفی دانشجویی در موعد مقرر جلوگیری کرد.

به گزارش دانشجو نیوز، اعضای این شورا، به جز یک نفر همگی از دانشجویان طیف علامه ی تحکیم وحدت بوده و گرایشات اصلاح طلبانه دارند و در پی اعمال سلایق غیر قانونی مسوولین دانشگاه در موارد مختلف، بارها و بارها با پیگیری های مصرانه، در مقاطعی مسوولین را وادار به عقب نشینی کرده بودند.

به طور کلی از اردیبهشت ماه سال ۸۹ به منظور کنترل بیشتر دانشگاه (علی الخصوص دانشکده ی مهندسی) و پس از پشت سر گذاردن ناآرامی های سال ۸۸، مسوولین قصد داشتند با حربه های مختلف، ضمن اعمال فشار بر دانشجویان منتقد، زمینه را برای اعمال سلطه و پیشگیری از هر نوع حرکت اعتراضی آماده کنند.

از جمله این اقدامات می توان به تذکرات مکرر انتظامات و توقیف کارتهای دانشجویی و ارسال گزارش به حراست به بهانه حجاب و مسائل به قول آنان خلاف عفت عمومی و ... اشاره کرد. در پی این اقدامات شنیع تیم حراست و انتظامات، شورای صنفی و نیروهای جنبش سبز دانشگاه با برگزاری تحصنی عمومی در راهروهای این دانشگاه ضمن اعتراض به این روند، خواهان برقراری فضای احترام متقابل در دانشگاه شدند. همچنین به تفکیک جنسیتی سایت دانشکده و کتابخانه فرهنگی نیز اعتراض شد که مسوولین پس از این تجمع در عقب نشینی آشکار، از موضع خود کوتاه آمدند.

در این بین بسیج و جامعه اسلامی دانشگاه نیز بیکار ننشسته و با راه اندازی جنگ روانی، سعی کردند این اعتراضات به خشونت کشیده شود.

اما در آغاز سال تحصیلی جدید، در کمال ناباوری، دانشجویان شاهد تفکیک جنسیتی برخی کلاس های درس برای ورودی های جدید بودند که این عمل مسوولین دانشگاه، با اعتراض گسترده ی دانشجویان همراه بوده و شورای صنفی دانشکده در پی رایزنی های طولانی مدت، موفق به عقب راندن مسوولین از این اقدام شنیع و توهین آمیز به دانشجویان شد هر چند نمود عینی این عقب نشینی در ترم جاری مشخص نگردید و به وعده هایی برای ترم آتی بسنده شد.

در همین راستا، در تاریخ ۹ آبان ماه، در اقدامی غیر قانونی دفتر شورای صنفی دانشکده مهندسی پلمپ شد و اجازه ی برگزاری مجدد انتخابات نیز داده نشد.

جو دانشگاه فردوسی به شدت امنیتی است و در هر گوشه ی این دانشگاه نیروهای حراست و انتظامات به وفور، در حال گشت زنی هستند که این فضای امنیتی از زمستان سال گذشته تاکنون بی سابقه بوده است.

گفتنی است فشارها در دانشگاه فردوسی بر فعالین دانشجویی کماکان ادامه دارد و مهر ماه سال جاری ، احکام انضباطی جدیدی صادر گردید که جهت مشخص نبودن رای تجدید نظر از اعلام ان خودداری میشود.

اما در سال ۸۸ قریب به ۳۰ حکم محرومیت از تحصیل و بیش از ۲۰ حکم انضباطی در جریان اعتراضات سال ۸۸ صادر شده است.

مجلس تصویب کرد: پذیرش دانشجوی پولی در دانشگاه‌های سراسری

دانشجونیوز: بنابر مصوبه مجلس شورای اسلامی، مطابق با بندهایی از ماده 24 که در هنگام بررسی برنامه پنجم توسعه صورت پذیرفت، پذیرش دانشجویان پولی در دانشگاه های دولتی بدون شرکت در آزمون های سراسری شکل قانونی به خود گرفت.

در بند ی ماده 24 لایحه برنامه پنجم توسعه آمده است: "دانشگاه های كشور، حسب مورد به‌تشخیص وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با تصویب شورای گسترش وزارتخانه‌های مربوط، می‌توانند نسبت به تأسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل كشور و نیز در خارج كشور به‌صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام كنند".

تصویب مصوبه پیشنهادی دولت در حالی صورت میگیرد که مطابق با اصل 30 قانون اساسی دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد. همچنین اصل سوم قانون اساسی به عدم تبعیض ناروا و توزیع عادلانه امکانات در کشور تاکید دارد.

از سوی دیگر این مصوبه در حالی شکل قانونی به خود میگیرد که دولت دهم برنامه پنجم توسعه را برنامه عدالت وتوسعه نام نهاده و بارها از تریبون های مختلف شعار حمایت از اقشار محروم و حمایت از انان را سرداده است.

در همین زمینه سایت الف وابسته به نماینده منتقد دولت عنوان کرده است:
"اصرار دولت به پولی کردن دانشگاه های دولتی در حالی صورت می گیرد که در حال حاضر سیستم دانشگاه های آزاد، غیر انتفاعی و ... نیز در کشور وجود دارد و افرادی که از طریق آزمون سراسری نمی توانند وارد دانشگاه های دولتی شوند، با پرداخت شهریه می توانند از این سیستم گسترده استفاده کنند."

این وبسایت نزدیک به احمد توکلی در ادامه افزوده است: "اتخاذ سیاست های لیبرالی گسترده در آموزش عالی و اصرار دولت در پولی یا خصوصی سازی آموزش در حالی است که دولت خود را مدعی عدالت گستری می داند و اتفاقا با همین استدلال قصد تغییر و تحولات دولتی در سیستم آموزش عالی آزاد داشت."

در همین حال حسن کامران نماینده مجلس نیز در اظهار نظری توهین آمیز اعتراض کنندگان به مسائل صنفی دانشجویی را بیمار خواند. وی همچنین در مخالفت با بخشی از این طرح که در آن واگذاری ۲۰ درصدی سالانه خدمات رفاهی دانشجویان دانشگاه های دولتی به بخش خصوصی پیش بینی شده، گفت: "دشمنان از بیرون برای دانشگاه مشکلاتی ایجاد می کنند. اصلا اگر فردا اتفاقی به بهانه آش و پلو و خوابگاه در دانشگاه ایجاد شود باید یقه چه کسی را گرفت؟"

مجلس مصوبه پذیرش دانشجوی پولی را در حالی تصویب کرده است که در سالهای گذشته، بحث پذیرش دانشجوی پولی همواره با مخالفت های بسیاری از سوی حتی بسیجی ها و نیروهای وابسته به نظام، مواجه می‌شده است.

در پنج سال گذشته ؛ كشاورزان به مشاغل خدماتي روي آورده‌اند

طي سال‌هاي ‌٨٤ تا ‌٨٨ سهم اشتغال در بخش كشاورزي پيوسته رو به كاهش و در بخش خدمات پيوسته رو به افزايش بوده است.

به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) سهم اشتغال در بخش كشاورزي طي اين پنج سال به ترتيب 24.7 ـ 23.2 ـ 22و8 ـ 21.2 و 20.9 درصد بوده است كه كاهش 3و8 درصدي را نشان مي‌دهد.

همچنين سهم اشتغال در بخش خدمات در اين سال‌ها به ترتيب 44.9 ـ 45.1 ـ 45.1 ـ 47.5 و 47.4 درصد بوده است كه افزايش 2.5 درصدي را نشان مي‌دهد.

اشتغال در بخش صنعت طي چهار سال اول روند رو به رشدي داشته و اعداد 30.3 ـ 31.7ـ 22 و 22.2 درصد براي آن ثبت شده است، اما در سال گذشته اين رقم به ‌٨/٣١ درصد كاهش يافته است.

اين روند نشان مي‌دهد اگرچه سهم صنعت در اشتغال كشور تقريبا ثابت مانده، اما تعداد شاغلان بخش كشاورزي طي اين مدت كاهش يافته و آنها در بخش خدمات مشغول به كار شده‌اند.

تعطیلی 40 مرکز پزشکي به دلیل کمبود بودجه

ایلنا : احمد شجاعي، رييس سازمان پزشکي قانوني کشور گفت: در پزشکي قانوني نيروي تخصصي ما بالا و منحصر به فرد است و علي‌رغم اينکه در سال‌هاي گذشته افزايشي در نيروي پزشکان و کارمندان نداشته‌ايم اما خدمات ما رشد بالايي را نشان مي‌دهد، بايد به نسبت افزايش خدمات افزايش نيرو داشته باشيم با اين حال بيش از 40 مرکز پزشکي قانوني تعطيل شده است.

آغاز انتقال هزار کارمند وزارت راه به فولاد شهر اصفهان

مردمک : رئیس کارگروه ویژه انتقال وزارت راه و ترابری گفت که 800 تا 1000 نفر از کارمندان این وزارتخانه قرار است در دو مرحله از پایتخت به فولاد شهر اصفهان منتقل شوند.

عبدالعلی صاحب محمدی، در توضیح انتقال کارمندان وزارت راه از تهران به خبرگزاری مهر گفت: با توجه به اینکه نمی‌خواهیم موضوع انتقال را به طور همزمان در چند سازمان و شرکت پیگیری کنیم و در نهایت به نتیجه مطلوب نرسیم؛ بنابراین انتقال کارمندان به صورت مرحله‌ای انجام می‌شود.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ایران، 22 فروردین 1389 با طرح موضوع احتمال وقوع زمین لرزه در تهران و تلفات ناشی از آن، گفته بود که دست‌کم پنج میلیون نفر باید پایتخت را ترک کنند و از آن پس طرح خروج کارمندان دولت از تهران در دستور کار قرار گرفت.

پس از آن در اوایل خردادماه، طرح دولت برای خلوت کردن شهر تهران و انتقال پایتخت به 326 شرکت دولتی ابلاغ شد و در مهلتی که دولت تعیین کرد، قرار شد تا آخر مردادماه ماه، 200 هزار نفر از 500 هزار نفر کارمند دولتی از پایتخت خارج شوند.

ضرب‌الاجل یک‌ ماهه دولت در ابتدای مرداد در هیئت دولت به تصویب رسید و بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی موظف شدند حداکثر تا پایان مرداد تا 40 درصد پست‌ها و کارکنان خود را به خارج از تهران منتقل کنند.

اما در پایان ماه مرداد، تنها هفت‌هزار کارمند برای خروج از تهران ثبت نام کرده و یک هزار نفر یعنی 0.5 درصد از این عده تهران را ترک کردند.

ده‌ها هزار کودک ایرانی- افغان هم‌چنان بدون شناسنامه سرگردانند

رادیو فردا : ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان از سال ۱۳۸۵ به این‌سو از طرف دولت ایران پذیرفته نمی‌شود و به این خاطر زنان ایرانی که با شهروندان افغان ازدواج می‌کنند مجبور می‌شوند برای ادامه زندگی با همسرانشان، در افغانستان بمانند.

دولت ایران هم‌چنین فرزندان این ازدواج‌ها را نمی‌پذیرد و از آنها به عنوان کودکان بی‌هویت و بی‌شناسنامه یاد می‌کند. این کودکان و نوجوانان در ایران از اجازه تحصیل، بیمه درمانی و کار بی‌بهره‌اند و پس از رفتن به افغانستان حق بازگشت به ایران را ندارند.

این کودکان حتی اگر در ایران متولد شده باشند از سوی ایران تنها به عنوان شهروند افغان شناخته می‌شوند مگر اینکه تا سن ۱۸ سالگی در ایران زندگی کنند و تابعیت افغانی خود را رد کنند.

آمار به‌روزی در مورد شمار این کودکان در رسانه‌های داخلی ایران به‌چشم نمی‌خورد اما مدیر کل اتباع خارجی استانداری تهران، مدتی پیش تعداد کودکان بی‌هویت را ۳۲ هزار نفر ذکر کرد و افزود که ۳۲ هزار کودک بدون هویت و شناسنامه که حاصل ازدواج دختران ایرانی با اتباع بیگانه‌است در وضعیت نامعلومی به سر می‌برند.

از سوی دیگر، ابراهیم اسماعیلی هریسی، از پژوهشگران حقوق و وکیل دعاوی در ایران، مردادماه امسال در مصاحبه‌ای با خبر آنلاین، آمار تخمینی و غیر رسمی ازدواج‌های ثبت نشده زنان ایرانی با مردهای بیگانه را ۲۰۰ هزار مورد ذکر کرد و با مهمان ناخوانده خواندن اهالی افغانستان در ایران افزود که بنا بر آمارهای رسمی‌تر، افغان‌ها با نزدیک به ۳۰ هزار زن ایرانی ازدواج کرده‌اند.

بنا بر قوانین ایران، هر زن ایرانی که با مردی افغان ازدواج کند تابعیت ایرانی خود را از دست می‌دهد و به دلیل ورود غیر قانونی مردان افغان به ایران، این ازدواج‌ها ثبت محضری نمی‌شود و این موجب عدم اعطاء شناسنامه به کودکان آنها می‌شود.

از فروش فرزند تا خودسوزی

کارشناسان اجتماعی ایران، تهیدستی و نیاز مالی را به عنوان یکی از انگیزه‌های ازدواج زنان ایرانی به‌ویژه در نواحی مرزی، با شهروندان افغان می‌دانند.

خبرگزاری فارس نیز چندی پیش از قول مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی استانداری سمنان نبود آگاهی از قوانین و عواقب این ازدواج‌ها، فقر اقتصادی در مناطق روستایی و بالا رفتن سن ازدواج دختران روستایی به واسطه مهاجرت پسران به شهرها را از دلایل انجام این ازدواج‌ها دانست.

بررسی اخبار مرتبط با این زنان نشان می‌دهد که آنها با رفتن به افغانستان با وضعیت حقوقی نامعلومی مواجه می‌شوند و با ماندن در ایران نیز به بیوه‌زنانی با فرزندان محروم تبدیل می‌شوند.

در این پیوند، مشاور حقوقی اداره اتباع خارجی وزارت کشور چندی پیش به نقل از کنسولگری ایران در هرات گفت: حدود ۶۰۰ زن ایرانی در هرات زندگی می‌کنند که متاسفانه به دلیل رسمی نبودن ازدواجشان اجازه بازگشت به ایران را ندارند.

این شرایط باعث شده تا در خبرها همواره در مورد افزایش تعداد خودسوزی زنان ایرانی ساکن افغانستان گزارش‌هایی برسد و روسپی‌گری و افسردگی از معضلات شایع در این گروه ذکر شود.

در لابه‌لای رسانه‌ها گاه در مورد سرنوشت این زنان ایرانی جملاتی به‌چشم می‌خورد به طوری‌که مدیرکل اداره اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی روز ۲۳ شهریور امسال در این باره به شهرآرا، روزنامه محلی مشهد، گفت: زنان ایرانی که اکنون در افغانستان اسکان دارند، با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند به‌طوری‌که برای امرار معاش به اجبار فرزندان خود را نیز می‌فروشند.

مسئله حل مشکل این زنان و کودکان، زمانی در مجلس هفتم ایران به بحث گذاشته شد ولی استدلال نمایندگان مخالفی که می‌گفتند ازدواج زنان ایرانی با مردان بیگانه سبب ورود سیل جمعیت خارجی به ایران و در نتیجه گسترش جمعیت کشور می‌شود بر نظرات دیگر چربید و مسئولان بار دیگر از کنار این معضل انسانی گذشتند و آن را به باد فراموشی سپردند.

از ازدواج‌های ایرانیان با افغان‌ها در رسانه‌های ایرانی معمولاً به عنوان کاری از روی ناآگاهی، اشتباه و کاری با عواقب منفی یاد می‌شود و مصاحبه‌های مرتبط با این موضوع در رسانه‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از مسئولان و کارشناسان داخلی به طور کل به نحوه قانون‌گذاری در این خصوص انتقادی نداشته و تنها ناآگاهی این زنان و اشتباه آنان را دلیل پدید آمدن این مسئله می‌دانند.

این امر در مصاحبه سید محمود موسوی، مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس در خرداد ۸۵ با خبرگزاری ایرنا به روشنی بیان شده‌است.

وی به این خبرگزاری گفت: بر طبق قانون، هیچ گونه مجوزی برای ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی صادر نمی‌شود و دولت هیچ گونه تعهدی در قبال اینگونه پیوندهای ناقص و بدون مجوز به عهده ندارد و بارها تبعات منفی این ازدواج‌ها و بی‌تکلیف ماندن فرزندان ناشی از این پیوندها و در نهایت پایان پذیرفتن مدت اقامت و سکونت این آوارگان اعلام شده‌است.

وی هم‌چنین افزود که قانون برای اتباع خارجی و حتی اتباع ایرانی و خانواده اتباع ایرانی که بدون اجازه دولت نسبت به ازدواج اتباع ایرانی با اتباع بیگانه اقدام کرده باشند، مجازات‌هایی پیش‌بینی کرده‌است.

با بخشنامه وزير آموزش وپرورش
معلمان سیاسی استخدام نمی شوند

ایلنا : وزارت آموزش و پرورش با ابلاغ بخش‌نامه‌اي كه به امضاي وزير آموزش وپرورش در آمده است، جزئيات گزنيش نيروها در مدارس و مراكز غير دولتي را اعلام كرد.

به گزارش ايلنا، در متن اين بخش‌نامه آمده است: با توجه به تبصره 2 ماده 5 و تبصره 2 ماده 22 و ماده 23 قانون تاسيس و اداره مدارس و مراكز پرورشي و آموزشي غيردولتي و شمول قانون گزينش كشور نسبت به كادر آموزشي، اداري و خدماتي مدارس و مراكز غيردولتي و لزوم بكارگيري نيروهاي متعهد، كارآمد در تعليم و تربيت فرزندان اين مرز و بوم پيرو شيوه‌نامه 1/3089/300 مورخ 31/3/78 ضوابط و مقررات مربوط به گزينش نيروي انساني در مدارس و مراكز مصرح در ماده 2 قانون مزبور به شرح ذيل اعلام مي‌گردد.

براين اساس اين بخش‌نامه با اعلام شرايط و ضوابط حاكم بر گزينش نيرو ها در ابتدا به ضوابط عمومي(حداقل ضوابطي است كه فرد متقاضي مي‌بايد حائز آن باشد) مي پردازد، كه به شرح زير است: اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،التزام عملي به احكام اسلام (اقليت‌هاي مذهبي مصرح در قانون اساسي از نظر اعتقادي و عملي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تابع شرايط خاص خود مي‌باشند و در هر حال نبايد متجاهر به نقض احكام اسلامي باشند)، اعتقاد و التزام به ولايت‌فقيه، نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي، عدم اشتهار به فساد اخلاقي و تجاهر به فسق، عدم وابستگي، هواداري از احزاب و سازمان‌ها و گروه‌هايي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده يا مي‌شود (مگر آنكه توبه ايشان احراز شود)، عدم سابقه محكوميت كيفري موثر، عدم اعتياد به مواد مخدر از جمله ملاك هاي عمومي برا گزينش نيرو هااست.

به گزارش خبرنگار ايلنا، همچنين ملاك هايي نيز جهت انتخاب اصلح (ملاك‌هاي تقدم) در گزينش، مطرح شده است كه در موارد كثرت تقاضا و محدوديت ظرفيت يا در مشاغل حساس (آموزشي و ...) و موارد خاص (تربيتي، مديريتي و ....) علاوه بر اعمال ضوابط عمومي، ضوابط انتخاب اصلح نيز در مورد داوطلبان لحاظ مي‌شود،به شرح زير است: ايثارگري (رزمندگان، جانبازان،‌ همسر و فرزندان جانبازان از كارفتاده، آزادگان، همسر، فرزند برادر و خواهر شهيد) شركت در فعاليت‌هاي سياسي، اجتماعي و عبادي، خدمت در مناطق محروم، فعاليت داوطلبانه در نهادهاي انقلابي،تقيد به رعايت پوشش اسلامي از ديگر اين ملاك ها است.

همچنين در پايان اين بخش‌نامه آمده است:انتظار دارد با تلاش و مساعي همكاران و مسئولين ذي‌ربط شاهد جذب نيروهاي مومن،‌ متعهد و كارآمد و متخصص در دستگاه مقدس تعليم و تربيت بوده و در مسير توسعه پايدار ميهن اسلامي گام‌هاي موثري را برداريم.

یک دانشگاه دیگر نيز منحل مي‌شود

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران گفت: به دنبال انحلال دانشگاه علوم پزشكي ايران، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي نيز منحل خواهد شد.

علي باغبانيان امروز در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: به دنبال انحلال دانشگاه علوم پزشكي ايران، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي نيز منحل خواهد شد و اين در حالي است كه دانشگاه علوم پزشكي تهران به عنوان تنها دانشگاه آموزشي بهداشت و درمان به فعاليت مي‌پردازد.

وي با اشاره به اينكه انحلال دانشگاه علوم پزشكي ايران خلاف قانون است، افزود: دانشگاه علوم پزشكي ايران با پوشش 7 ميليون نفر و 700 نفر عضو هيئت علمي، 10 درصد از جمعيت كشور را زير پوشش قرار داده و بعد از انقلاب اسلامي تنها دانشگاه علوم پزشكي كشور بود.

وي بيان داشت: منحل شدن دانشگاه علوم پزشكي ايران در حالي صورت مي‌گيرد كه سابقه فعاليت اين دانشگاه بيش از دانشگاه علوم پزشكي تهران و شهيد بهشتي است.

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران خاطرنشان كرد: شوراي عالي انقلاب فرهنگي تنها ارگاني است كه حق انحلال دانشگاهي را در كشور با پيشنهاد مراجع ذي‌ربط دارد در حالي كه منحل شدن دانشگاه علوم پزشكي ايران بدون اطلاع اين ارگان بوده است.

وي تصريح كرد: بنابر هيچ يك از قوانين كشور، انحلال دانشگاه‌ها در حوزه اختيارات وزير بهداشت و وزارت بهداشت نيست و بر اين اساس وزير بهداشت قدرت انحلال يك دانشگاه را ندارد و در شرح وظايف وزير بهداشت تنها موضوع توسعه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي آورده شده است.

باغبانيان افزود: منحل شدن اين دانشگاه بدون اطلاع اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي و اعضاي هيئت امنا و هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران تنها با انعكاس خبر انحلال دانشگاه علوم پزشكي ايران در ساعت 7 شب خارج از ساعات اداري در سايت وزارت بهداشت، اعلام شد.

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران با اشاره به اعتراض 18 نماينده شاخص مجلس شوراي اسلامي به انحلال اين دانشگاه، خاطرنشان كرد: عليرضا مرندي، عضو كميسيون بهداشت و درمان كه شاخص‌ترين عضو جامعه پزشكي بعد از انقلاب است به شدت نسبت به اين عمل مخالفت كرد.

دستگیری داماد دیگر مولوی عبدالحمید در زاهدان

به گزارش خبرنگار سياسي شبكه خبري آتي نيوز، حافظ اسماعیل دیروز در یکی از خیابانهای زاهدان در داخل خودروی شخصی اش بازداشت شد .

حافظ اسماعیل فرزند مولوی اسلام بود که چندی قبل توسط افراد ناشناس در زاهدان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و کشته شد .

وی توسط ماموران امنيتي استان به اتهام ارتکاب جرائم ضد امنیتی بازداشت شد .

چندي پيش عبدالرحيم شه بخش داماد ديگر وي به اتهام ارتباطات خاص با بيگانگان و سوءاستفاده از اموال عمومي بازداشت شد.

به گفته برخي رسانه ها عبدالرحيم شه بخش تاكنون به برخي از كشورها ازجمله امارات ، تركيه و... رفت‌وآمد‌هاي مشكوكي داشته است.

غافلگیری نیروهای نظامی در پی اقدام دو موتور سوار سبز

ندای سبز آزادی: روز یکشنبه میدان هفت تیر ، میدان ولیعصر و میدان انقلاب در تصرف نیروهای نظامی،انتظامی و بسیج بود ، به طوری که حدود 350تا400 نفر از این نیروها به همراه تجهیزات نظامی،باتوم،موتور،ماشین،با آرایش نظامی دورتادور میدان را تحت اشغال داشتند و حکومت نظامی در داخل میدان مستقر کرده بودند.

در این بین موتور سواری به همراه یک شخص دیگری در کنار مجسمه مدرس در ابتدای ورودی اتوبان مدرس(میدان 7تیر) توقف نموده و یکی از آنها که سطل سبز رنگی را در دست داشت،به طرف مجسمه رفته و رنگ سبز را بر چهره مجسمه مدرس ریخته ، و در حضور همه نیروهای نظامی و انتظامی با خونسردی تمام سوار موتور شده و محل را ترک کرد.

اقدام این 2جوان آنقدر غافلگیر کننده بود که هیچ یک از افراد نظامی حاضر درمحل فکر نمی کردند چنین اقدامی توسط این 2جوان با حضور نیروهای نظامی صورت گیرد

گفتنیست پس از رفتن آن 2نفر با سرعت به دنبال پاک کردن رنگها و شستشوی آن مجسمه بودند.

تجمع اعتراضی دانشجویان علوم پزشکی در مقابل مجلس

جرس: جمعي از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ايران، با تجمع درمقابل مجلس شوراي اسلامي نسبت به انحلال اين دانشگاه اعتراض كردند.

به گزارش ايسنا، اين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ايران در اعتراض به حكم اخير وزير بهداشت در مورد انحلال دانشگاه علوم پزشكي ايران و واگذاري اختيارات آن به دانشگاه علوم پزشكي تهران و شهيد بهشتي اعتراض كردند و خواستار واكنش نمايندگان نسبت به اين مساله شدند.

در اين تجمع پلاكاردهايي مبني براعتراض به اين حكم دردست دانشجويان ديده مي‌شد.

استعفای تعدادي از اعضاي هيات‌علمي دانشگاه علوم‌پزشكي ايران

از سوی دیگر، امروز نيز براي سومين روز پياپي دانشجويان دانشگاه ايران در مقابل دانشكده پزشكي اين دانشگاه به تحصن نشستند، دانشجويان اين دانشگاه در اين تجمع از اعلام استعفاي چند نفر از اعضاي هيات‌علمي دانشگاه علوم‌پزشكي ايران خبر دادند.

به گزارش خبرنگار ايلنا، دانشجويان صبح امروز در اعتراض به انحلال اين دانشگاه پزشكي، نام تهران را از سر در دانشگاه علوم‌پزشكي ايران برداشتند، بعد از آن بارديگر نام ايران را بر سردر دانشگاه نصب كردند.

يكي از دانشجويان اين دانشگاه در اين باره به خبرنگار ايلنا گفت: جمعيت دانشجويان امروز بيش از دو روز گذشته بود و دانشجويان با همان شعارهاي گذشته به تحصن نشسته بودند، همچنين دانشجويان اين دانشگاه امروز نيز دو بيانيه صادر كردند كه در آن به انحلال اين دانشگاه اعتراض كرده‌اند و خواستار بازگشت دانشگاه به همان دانشگاه ايران شدند.

اين دانشجو مي‌گويد: دانشجويان اين دانشگاه در اعتراض به اين اتفاق نام تهران را از سر در دانشگاه علوم‌پزشكي ايران كه عصر روز شنبه نصب شده بود، از ديوار جدا كردندو كلمه ايران را جايگزين آن كردند.

همچنين به گفته وي برخي از اساتيد اين دانشگاه استعفا داده‌اند، لازم به ذكر است امروز با همكاري بسيج دانشجويي و كادر اداري دانشگاه، كليه دانشگاه‌هاي ايران، تعطيل و دانشجويان در بيمارستان‌ها حاضر نشده‌اند.

او مي‌گويد: امروز دو تن از اعضاي هيات رئيسه سابق دانشگاه ايران در جمع دانشجويان سخنراني كردند و دانشجويان را به آرامش دعوت كردند.

در همین حال، يك دانشجوي رشته پزشکي ورودي 87 در اين باره گفت: متاسفانه ادغام اين دو دانشگاه بزرگ بدون هيچ مقدمه و پيش زمينه اي و حتي بدون اينکه نظرات گروه هاي آموزشي گرفته شود و يا با شوراهاي دانشجويي مشورت شود، انجام شده است.

وي پاسخگويي هر چه زودتر مسئولان در راستاي شفاف سازي سوالات و ابهامات به وجود آمده در اين خصوص را خواستار شد و گفت: تمام کساني که اکنون در اين جمع حضور دارند به شدت نگران وضعيت آموزش خود در سطوح پايه و باليني هستند و افزايش جمعيت در اين دانشگاه را عاملي بر اخلال در وضعيت آموزشي و حتي درماني اين دانشگاه مي دانند.

اين دانشجوي پزشكي افزود: مطالبات دانشجويان در سطح صنفي مطرح است و ما از مسئولان مي خواهيم با حضور خود در اين جمع و پاسخ به سوالات از نگراني و دغدغه هاي دانشجويان بکاهند.

استعفای چند استاد و كندن "تهران" از تابلوی دانشگاه ایران

آینده : دانشجویان دانشگاه منحل شده علوم پزشكی ایران با تجمع صنفی و صدور بیانیه ای نسبت به انحلال این دانشگاه خواستار بیان نظرات و صیانت از نام و هویت دانشگاه علوم پزشكی ایران شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان با تجمعی صنفی و آرام در محوطه مركزی دانشگاه در بیانیه ای نسبت به انحلال دانشگاه علوم پزشكی اعتراض كردند.

دانشجویان در بندهایی از بیانیه خود نسبت به انحلال دانشگاه علوم پزشكی ایران به عنوان یكی از بزرگترین دانشگاههای علوم پزشكی كشور و دارای اعتبار بین المللی اعتراض كرده و یادآور شدند: این انحلال اقدامی غیركارشناسی، نامدبرانه و غیرمنطقی است و مخالفت خود را با هر گونه تصمیمی مبنی بر انحلال این دانشگاه اعلام می داریم.

دانشجویان معترض خواستار لغو تصمیم اتخاذ شده مبنی بر انحلال دانشگاه علوم پزشكی ایران و بازگشت امور دانشگاه به روال سابق شدند.

دانشجویان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستند كه به این موضوع از مجرای قانونی رسیدگی كنند و همچنین مدیریت ضعیف مسئولان وقت دانشگاه علوم پزشكی ایران را در حادث شدن این موضوع موثر دانستند.

به گزارش مهر، دانشگاه علوم پزشكی ایران از روز شنبه 8 آبان ماه 89 بر اساس ابلاغ مصوبه شماره 677/110 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منحل شده است. كلیه فعالیتهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشكی ایران واقع در استان البرز به دانشكده علوم پزشكی كرج، كلیه واحدهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشكی ایران به دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی و كلیه واحدهای آموزشی و پژوهشی و دانشجویی به دانشگاه علوم پزشكی تهران منتقل شد.

همچنین به گزارش ایلنا امروز نیز برای سومین روز پیاپی دانشجویان دانشگاه ایران در مقابل دانشكده پزشكی این دانشگاه به تحصن نشستند، دانشجویان این دانشگاه در این تجمع از اعلام استعفای چند نفر از اعضای هیات‌علمی دانشگاه علوم‌پزشكی ایران خبر دادند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دانشجویان صبح امروز در اعتراض به انحلال این دانشگاه پزشكی، نام تهران را از سر در دانشگاه علوم‌پزشكی ایران برداشتند، بعد از آن باردیگر نام ایران را بر سردر دانشگاه نصب كردند.
یكی از دانشجویان این دانشگاه در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: برخی از اساتید این دانشگاه استعفا داده‌اند، لازم به ذكر است امروز با همكاری بسیج دانشجویی و كادر اداری دانشگاه، كلیه دانشگاه‌های ایران، تعطیل و دانشجویان در بیمارستان‌ها حاضر نشده‌اند.
او می‌گوید: امروز دو تن از اعضای هیات رئیسه سابق دانشگاه ایران در جمع دانشجویان سخنرانی كردند و دانشجویان را به آرامش دعوت كردند.

هجده روز بی‌خبری از محمدرضا فرزین، زندانی سیاسی

پس از گذشت ۱۸ روز از بازداشت محمدرضا (حسین) فرزین از سرداران سابق سپاه، معاون سابق شهردار مشهد و کارگردان تلویزیون که ۲۲ مهر ماه با حمله ۹ نفر از نیروهای اطلاعات سپاه مشهد به منزل‌اش دستگیر شد، هم‌چنان از محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.
به گزارش جرس، ماموران در زمان بازداشت، مجموعه اسناد و مدارک، عکس‌ها و سی‌دی‌های کاری و خانوادگی وی را ضبط و او را به مکان نامعلومی در یکی پادگان‌های سپاه مشهد منتقل کردند.
وی بعد از دستگیری طی تماس‌های کوتاهی که با خانواده داشته است از مکان دقیق بازداشت خود اظهار بی‌اطلاعی کرده و فقط عنوان کرده که در بازداشت نیروهای سپاه است. این گزارش می‌افزاید: گرچه هم‌چنان از محل بازداشت وی اطلاعی در دست نیست، اما از درخواست برای وسایل ابتدایی که زندان در اختیاری زندانیان قرار می‌دهد به نظر می‌رسد که در یک بازداشتگاه رسمی نگهداری نمی‌شود.
هم‌چنین بازجویان اطلاعات سپاه با ارعاب و تهدید همسر وی مبنی بر اینکه هر گونه مصاحبه و اطلاع‌رسانی عواقب بدی برای‌تان خواهد داشت، فشار را بر محمدرضا فرزین و خانواده‌اش بیشتر کرده‌اند.
خانه فرزین طی چند سال گذشته به محلی برای جلسات اصلاح‌طلبان و دانشجویان مشهد تبدیل شده بود و در پی اعلام برگزاری جلسات شب‌های قدر در منزلش که از سوی نیروهای امنیتی لغو شد، وی تهدید به بازداشت شده بود.

اخراج، تعلیق و محرومیت برای دانشجویان مخالف دولت

کلمه: سال تحصیلی جدید در دانشگاهها در حالی آغاز شد که تداوم برخوردها با دانشجویان و اساتید در دانشگاههای مختلف و نیز در بند بودن بیش از ۷۰ دانشجو، نه تنها بر نگرانی جامعه دانشگاهی کشور افزود، بلکه بیش از پیش عزم دولت را در سرکوب عریان دانشگاه نمایان ساخت.

به گزارش کلمه به نقل از منابع دانشجویی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی نیز که تنها دانشگاه سراسری استان قزوین است، با آغاز سال تحصیلی جدید عرصه تاخت و تاز مجدد نیروهای امنیتی و برخی افراد غیر دانشگاهی قرار گرفته است. این دانشگاه که در جریان انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ و نیز در حوادث پس از آن یکی از فعال ترین دانشگاههای کشور بوده است، هم اینک به یکی از مراکز سرکوب دانشجویان تبدیل شده است، به طوری که دانشجویان و اساتید این دانشگاه تحت شدیدترین فشارهای ممکن قرار دارند.

احکام انضباطی دانشجویان

از خرداد ۸۸ تا کنون تعداد بسیار زیادی از دانشجویان به کمیته انضباطی دانشگاه احضار شده اند و برای بسیاری از آنان حکم انضباطی صادر شده است که با توجه به حجم بالای آنها، ارائه آماری دقیق از احکام صادره تقریبا غیر ممکن است.

اما در تازه ترین اقدام و در اوایل آبان ماه، مسئولین دانشگاه احکام ۹ دانشجو به نامهای پیام حیدر قزوینی، ملیکا امین توکلی، فرهاد فتحی، زینب رحیمی، مریم شفیع پور، نگین آرامش، محمد رضا آقا یاری، مهرشاد مرتضوی و مرجان کاظمی را صادر کرده اند.

با این حساب، اسامی برخی از دانشجویانی که در این مدت با حکم انضباطی روبه رو شده اند و از احکام آنان اطلاعی در دست است، به شرح زیر است:

- پیام حیدر قزوینی (فقه و حقوق): اخراج از دانشگاه و محرومیت از حق تحصیل در کلیه دانشگاهها تا ۳ سال (حکم قطعی)، همچنین وی سال گذشته نیز به ۲ ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده بود.

- حامد هنرخواه (روانشناسی): اخراج از دانشگاه (حکم قطعی)
- ملیکا امین توکلی (حقوق): ۴ ترم محرومیت از تحصیل و یک ترم محرومیت از تسهیلات رفاهی (حکم بدوی)
- فرهاد فتحی (فلسفه): ۴ ترم محرومیت از تحصیل و یک ترم محرومیت از تسهیلات رفاهی (حکم بدوی)
- زینب رحیمی (تاریخ و تمدن اسلامی): ۴ ترم محرومیت از تحصیل و یک ترم محرومیت از تسهیلات رفاهی(حکم بدوی)
- مریم شفیع پور (آبیاری): ۴ ترم محرومیت از تحصیل و یک ترم محرومیت از تسهیلات رفاهی (حکم بدوی)
- مرجان کاظمی (آمار): ۴ ترم محرومیت از تحصیل و یک ترم محرومیت از تسهیلات رفاهی(حکم بدوی)
-نگین آرامش (حسابداری): ۳ ترم محرمیت از تحصیل (حکم بدوی)
- سعید سکاکیان (حسابداری): ۲ ترم محرومیت از تحصیل (حکم قطعی)
- فرزام معینی (فقه و حقوق): ۲ ترم محرومیت از تحصیل (حکم قطعی)
- دانیال کرانیان (حقوق): ۲ ترم محرومیت از تحصیل (حکم قطعی)
- فرهاد کیاشمشکی (حقوق): ۲ ترم محرومیت از تحصیل (حکم قطعی)
- فرشید آذر نیوش (فقه و حقوق): ۲ ترم محرومیت از تحصیل (حکم قطعی)
- محمد رضاآقا یاری (ادبیات): ۱ ترم محرومیت از تحصیل (حکم قطعی)
- مهرشاد مرتضوی (برق): تذکر کتبی و درج در پرونده(حکم قطعی)

اتهام تمامی دانشجویان فوق ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه به واسطه شرکت در اغتشاشات انتخابات ۸۸ بوده است، علاوه بر این بسیاری دیگر به علت توهین به رهبری و محمود احمدی نژاد با احکام تعلیقی، تغییر محل تحصیل، تذکر کتبی و درج در پرونده و محرومیت از خوابگاه رو به رو شده اند که به علت تعداد بسیار بالای احکام صادره، نمی توان آمار دقیقی از آنها ارائه داد. همچنین برای بسیاری از دختران دانشگاه به بهانه بدحجابی یا اتهاماتی از این دست، احکام تعلیق یا تذکر کتبی و درج در پرونده صادر شده است.

احکام انضباطی استادان و کارکنان

استادان و کارمندان این دانشگاه نیز از احکام انضباطی بی نصیب نمانده اند، که بنا به بعضی ملاحظات، ارائه گزارش دقیق آنها مقدور نیست و فقط به یک مورد اشاره کوتاهی می شود:

دکتر حسن رئیسان، عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه و دبیر جبهه مشارکت قزوین، از ترم گذشته اجازه حضور در دانشگاه را نداشته است و در ترم جاری حکم اخراج این استاد دانشگاه که از مسئولان ستاد میر حسین موسوی در قزوین نیز بوده است، به وی ابلاغ شده است. وی که از اعضای ارشد انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها نیز بوده است، در ترم گذشته بیش از یک ماه در زندان قزوین بازداشت بود.

بازداشت ها و احکام قضایی دانشجویان و اساتید

ارسلان ابدی، دانشجوی مهندسی عمران این دانشگاه که در جریان اعتراضات عاشورای سال گذشته در تهران دستگیر شد، از آن زمان تا کنون در زندان اوین به سر می برد. او از جمله زندانیانی است که حتی یک روز هم به مرخصی نیامده است. این دانشجو پس از آنکه از اتهام محاربه تبرئه شد، در دادگاه بدوی به ریاست قاضی صلواتی به نه سال حبس تعزیری و نهایتا در دادگاه تجدید نظر، به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

علاوه بر این دانشجو که هم اینک در بند ۳۵۰ اوین به سر می برد، دیگر فعالان دانشجویی این دانشگاه نیز بارها در قزوین بازداشت شده اند و پس از مدت ها زندانی بودن با قرار کفالت و وثیقه آزاد شده اند. دادگاه اکثر این دانشجویان در تابستان گذشته تشکیل شد و اکنون آنها منتظر صدور احکام دادگاه هستند. از میان این دانشجویان می توان به پیام حیدر قزوینی، فرهاد فتحی، سعید سکاکیان، فرزام معینی، مجتبی رحیمی، سجاد عالی و سیاوش رضایی اشاره کرد.

همچنین دکتر رئیسان، دکتر فضلی، دکتر درویشی و دکتر ایمانیه نیز که همگی از استادان دانشگاه هستند، در تابستان گذشته در دادگاه حاضر شدند و هم اینک در انتظار صدور حکم خویش هستند.

پلمپ تشکل دانشجویان اصلاح طلب این دانشگاه

تشکل اصلاح طلب دانشگاه بین المللی قزوین که بیش از یک دهه سابقه فعالیت داشت و تنها تشکل منتقد این دانشگاه بوده است، در ترم جاری توسط مسئولان دانشگاه و حراست پلمپ شده است.

این تشکل دانشجویی که در غیاب انجمن اسلامی (انجمن اسلامی دانشگاه قزوین وابسته به طیف شیراز تحکیم است) تاسیس شده بود، در برهه ای در زمان دولت نهم، یگانه نهاد منتقد در کل استان قزوین به شمار می رفت و فعالیت های آن در درون دانشگاه بر عملکرد تمامی احزاب و ارگان های مخالف و موافق استان قزوین تاثیر می گذاشت.

این تشکل دانشجویی در طول این یک دهه آنچنان اعتباری در دانشگاه و کل استان قزوین کسب کرده بود که در تمام چهار سال دولت نهم و نیز یک سال پس از انتخابات خرداد ۸۸، به فعالیت پرداخت و نیروهای امنیتی و مسئولان دانشگاه امکان غیر قانونی اعلام کردن آن را نداشتند. اما در ترم جاری و با توجه به اخراج و تعلیق گسترده فعالان دانشجویی، مسئولان دانشگاه و نیروهای امنیتی بالاخره دست به پلمپ دفتر این تشکل دانشجویی زدند.

با این اقدام، دانشگاهی که لقب بین المللی را یدک می کشد و بر طبق اساسنامه اش، رئیس جمهور یکی از اعضای هیئت امنای آن است، به نهادی کاملا یکدست تبدیل شده است، تا آنجا که در آن حتی هیچ اثری از شورای صنفی که در تمامی دانشگاهها وجود دارد هم دیده نمی شود. شورای صنفی این دانشگاه سال گذشته اجازه برگزاری انتخابات نیافت و عملا به محاق رفت. جدای از این، تمامی نشریات مستقل دانشجویی نیز تعطیل شده اند. دانشجویان و استادان این دانشگاه حتی آنان که هیچ جهت گیری سیاسی هم ندارند بر این نکته صحه می گذارند که فضای عمومی حاکم بر دانشگاه هیچ شباهتی به محیطی آکادمیک ندارد و عملا در غیاب فعالان دانشجویی، به حیات خلوت نیرو های امنیتی تبدیل شده است.

نگرانی کاترین اشتون از گزارش ها در مورد اعدام قریب الوقوع آشتیانی

بی بی سی : کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه ای نسبت به گزارش هایی که حاکی از احتمال اعدام قریب الوقوع سکینه محمدی آشتیانی است عمیقا ابراز نگرانی کرده است. وزارت خارجه بریتانیا نیز نگرانی خود در این زمینه را ابراز داشته است.

سکینه محمدی آشتیانی، 43 ساله و مادر دو فرزند، به اتهام زنای محصنه به سنگسار محکوم شده است. مقام های جمهوری اسلامی دو ماه پیش در پی فشارهای شدید بین المللی گفتند که حکم سنگسار او معلق شده است.

روز سه شنبه دوم نوامبر گزارش هایی در اروپا درباره احتمال اجرای حکم اعدام خانم آشتیانی در روز چهارشنبه منتشر شد.

خانم اشتون در بیانیه ای با اشاره به حکم مجازات سنگسار سکینه محمدی آشتیانی به جرم زنای محصنه و محکومیت آن از سوی اتحادیه اروپا نوشت: "درحالی که مقام های ایرانی اطمینان داده اند که خانم آشتیانی با سنگسار کشته نخواهد شد، او از آن زمان با اتهامات همدستی در قتل شوهرش روبرو شده و ممکن است به دار آویخته شود. هیچ کدام از این احکام قابل قبول نیست."

او ابراز نگرانی کرد که خانم آشتیانی از محاکمه ای عادلانه برخوردار نبوده است، حداقل از این جهت که جواد کیان وکیلش بازداشت شده است.

در این بیانیه که سخنگوی خانم اشتون منتشر کرد: "با توجه به این شرایط، کاترین اشتون درخواست خود از ایران برای توقف اعدام خانم آشتیانی و تغییر حکم مجازات را تکرار می کند."

به گزارش خبرگزاری فرانسه الیستر برت از مقام های وزارت خارجه بریتانیا نیز در این باره با کاردار ایران در لندن گفتگو کرده است، اما بنا به این گزارش کاردار ایران گفته است نمی تواند خبر اجرای قریب الوقوع اعدام را تایید کند.

او گفت این پیام را به کاردار سفارت ایران منتقل کرده که بریتانیا اعدام خانم آشتیانی را "کاملا غیرقابل قبول" می داند.

آقای برت گفت: "این عملی است که با محکومیت ما و شرکای ما در سراسر اتحادیه اروپا روبرو خواهد شد. امیدوارم که جهان شاهد واکنش خوب مقام ها در تهران باشد."

او گفت که گزارش های فعالان حقوق بشر درباره احتمال اعدام خانم آشتیانی او را "عمیقا مشوش" کرده است.

روز سه شنبه فعالان حقوق بشر در فرانسه که برای آزادی خانم آشتیانی تلاش می کنند گفتند از آن بیم دارند که او روز چهارشنبه اعدام شود.

مجله "لا هگل دو ژو" با مدیریت برنار آنری لوی، فیلسوف سرشناس، در بیانیه ای نوشت: "سکینه محمدی آشتیانی ممکن است فردا با خطر اعدام مواجه باشد."

خبرگزاری فرانسه گزارش داد که مخالفان اعدام خانم آشتیانی قرار بود بعد از ظهر سه شنبه در برابر سفارت ایران در پاریس تظاهرات کنند.

خانم آشتیانی ابتدا چند سال قبل به حکم دادگاهی به جرم رابطه نامشروع شلاق خورد، اما بعدا توسط دادگاه دیگری در تبریز که در ارتباط با قتل همسرش تشکیل شده بود، به جرم زنا در زمان حیات همسرش به سنگسار محکوم شد.

جزئیات زیادی درباره پرونده قتل شوهر خانم آشتیانی منتشر نشده است.

با اوج گیری اعتراضها به این حکم، مقام های ایرانی اخیرا گفتند که پرونده خانم محمدی آشتیانی اکنون به "جرم" مشارکت در قتل همسرش بار دیگر به جریان افتاده است


تداوم اعتراضات دانشجویان و پرسنل دانشگاه علوم پزشکی به حکم انحلال آن دانشگاه
بیانیه شماره یک و تصمیم بر ادامه اعتراضات

جرس: در پی تصمیم ناگهانی دولت و انحلال یک شبه دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشجویان، اساتید و پرسنلِ چهارمین دانشگاه بزرگ علوم پزشکی کشور، برای سومین روز متوالی دست به تجمعات اعتراضی زدند.

مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت دولت دهم، روز جمعه ٧ آبان ٨٩، طی نامه‌ای خطاب به محمدباقر لاریجانی، رییس دانشگاه علوم‌پزشکی تهران- که بدون هماهنگی با مجلس صادر و تنظیم شده بود- دانشگاه علوم‌پزشکی ایران را منحل و واحدهای آموزشی آن را به دانشگاه تهران و واحدهای درمانی و بهداشتی آن را به دانشگاه شهید‌بهشتی سپرد.
انحلال ناگهانی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه ایران، نه تنها دانشجویان را شوکه کرد، بلکه با اعتراض نمایندگان مجلس نیز مواجه شد.

به گزارش خبرنگار جرس، بامداد روز سه شنبه ١١ آبان ماه، برای سومین روز متوالی دانشگاه علوم پزشکی ایران صحنه تجمع اعتراضی تعداد کثیری از دانشجویان و پرسنل آن دانشگاه بود.
بر اساس این گزارش، در ابتدای تجمع بیانیه های دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و همچنین بسیج دانشجویی آن دانشگاه قرائت شد که در آن نسبت به تصمیم غیر منطقی و عجولانه وزارت بهداشت و همچنین عملکرد ضعیف مدیریت آن دانشگاه که برخلاف مدیران سابق، هیچ نوع مقاومتی در برابر این تصمیم نشان نداده اند، اعتراض کردند.

سپس دانشجویان با سر دادن شعارهایی چون " وزیر قانون میذاره، مجلس خبر نداره" ، " نه بهشتی، نه تهران، فقط دانشگاه ایران" ، "مدرکتون ارزونیتون، ایران نمی دیم بهتون" ، "دانشگاه زوری نمیشه، مدرک که صوری نمیشه" از جلوی درب دانشکده پزشکی به سمت سردر دانشگاه حرکت کردند و هنگامی که به سردر اصلی دانشگاه رسیدند، تابلوی جدید انتظامات دانشگاه علوم پزشکی تهران را پایین کشیدند و به جای آن پلاکاردهایی را درحمایت از دانشگاه خود نصب نمودند؛ این در حالی بود که گارد ویژه نیروی انتظامی در برابر درب اصلی، در محوطه خارج دانشگاه حضور داشتند. دانشجویان سپس به سمت ساختمان مرکزی دانشگاه حرکت کرده و خواهان توضیح از مسئولان دانشگاه و وزارت بهداشت شدند.

یکی از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی ایران در جمع دانشجویان حضور یافته و در حالی که از آنان خواست آرامش خود را حفظ کنند، از حمایت همه جانبه اساتید دانشگاه خبر داد.

در پایان دانشجویان اعلام داشتند که تا زمانیکه وزارت بهداشت از این تصمیم ناگهانی و عجولانه که یقینا به ضرر سیستم آموزشی و دانشجویان خواهد بود، منصرف نگشته و تجمع خود را ادامه خواهند داد.

هم چنین قرار شد تا زمانیکه به دانشجویان پاسخ مناسبی داده نشود از رفتن سر کلاسها، بیمارستانها و امتحانات خودداری نمایند.

بر اساس تصمیم دانشجویان، روز چهارشنبه ١٢ آبان ماه نیز، تجمع مشابهی در محوطه اصلی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد.

این درحالیست که همزمان گروهی دیگر از دانشجویان معترض، در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع اعتراضی زدند.

به گزارش خبرنگار جرس، بیانیه شماره یک دانشجویان متحصن دانشگاه علوم پزشکی ایران در اعتراض به تصمیم غیرکارشناسی دولت در انحلال آن واحد دانشگاهی که چهارمین دانشگاه بزرگ علوم پزشکی کشور می باشد، به شرح زیر می باشد:

بیانیه شماره یک
"به نام او که عالم است و عادل..."
ما دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران با حفظ نظم و آرامش کامل برای اعلام اعتراض و آرای خود گردهم آمدیم و خواستار بیان نظرات و صیانت از نام و هویت دانشگاه پرافتخار علوم پزشکی ایران شده ایم. متاسفانه تا کنون با وجود روند منطقی اعتراض و اعلام نظرمان، شاهد بی احترامی بیشتر مسئولین نسبت به نام، هویت، حرمت و تقدس علمی این دانشگاه بوده ایم. ما امروز در ادامۀ تجمعات خود، خواستار رسیدگی به موارد زیر می باشیم:

١- ما دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران، انحلال یکی از بزرگترین دانشگاه های علوم پزشکی کشور که دارای اعتبار بین المللی است، را اقدامی غیر کارشناسی، نا مدبرانه و غیر منطقی دانسته و بدین وسیله مخالفت خود را با هرگونه تصمیمی مبنی بر انحلال این دانشگاه اعلام می داریم.

٢- با توجه به قوانین کشوری موجود در خصوص نحوه فعالیت دانشگاه ها و شواهد امر- نظر نمایندگان مجلس و وزرای پیشین بهداشت و ...- دستور انحلال دانشگاه ایران توسط وزیر بهداشت با دلایلی غیر مشخص، فاقد وجاهت قانونی و کارشناسی لازم جهت چنین اقدام بزرگی بوده است. صرف نظر از غیر قانونی بودن این امر، اعلام یکباره و یک شبه آن در عصر جمعه و در میانه سال تحصیلی؛ و دست به کار شدن عجولانه و بدور از احترام مسئولین امر، جهت اجرای این حکم، محکوم و غیر قابل پذیرش بوده و لازم است در این خصوص به طریق شایسته ای از جامعه دانشگاهی دانشگاه ایران اعاده حیثت صورت پذیرد.

٣- با توجه به بند فوق الذکر خواستار آنیم که مسئولین محترم وزارتخانه بی فوت وقت تصمیم اتخاذ شده مبنی بر انحلال دانشگاه ایران و انتقال آن به دانشگاه تهران را ملغی اعلام نمایند و امور دانشگاه ایران طبق روال سابق، ادامه یابد.

۴- از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز خواستاریم از مجرای قانونی به این امر رسیدگی نمایند. ضمناً شایسته است نمایندگان کمیسیون بهداشت مجلس و وزیر محترم بهداشت در اسرع وقت نسبت به تمامی اعتراضات ما پاسخگو باشند.

۵- در نهایت، بی شک مدیریت ضعیف مسئولین وقت دانشگاه ایران در حادث شدن این موضوع موثر بوده است؛ و همچنین عدم وجود ساختارها و نهادهای توانمند و نظامند صنفی دانشجویان و اساتید به دور از تک صدایی، که در چنین شرایطی بتواند حامی دانشگاه، دانشجو و استاد باشد، نیز ناشی از مدیریت سلیقه ای و ناکارآمد مسئولین دانشگاه ایران طی دهه اخیر می باشد.

۶- در پایان شایان ذکر است که تا بر طرف نشدن ابهامات بی شمار موجود در خصوص این اقدام غیرقانونی توسط مسئولان، با تعطیلی کلاس ها و بخش های بیمارستانی و لغو امتحانات، تجمعات آرام، متعادل و بدون هیچ گونه جهت گیری سیاسی، به صورت روزانه در دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه یافته و همچنین از پرسنل دانشگاه، اساتید و اعضا هیئت علمی دانشگاه خواستاریم، تا هم صدا با دانشجویان در برطرف شدن فضای مبهم کنونی سهیم باشند.

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران

اعتراض در دانشگاه تهران
از سوی دیگر، خبرگزاری ایسنا نیز گزارش داد "جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در اعتراض به ادغام دو دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در دانشکده پزشکی آن دانشگاه تحصن کردند."

به گزارش ایسنا، وحید دانشجوی رشته پزشکی ورودی ٨٧، این اقدام را عجولانه خوانده و گفته است: متاسفانه ادغام دو دانشگاه بزرگ علوم پزشکی در تهران بدون هیچ مقدمه و پیش زمینه ای و حتی بدون اینکه نظرات گروه های آموزشی گرفته شود و یا با شوراهای دانشجویی مشورت شود، انجام شده است.
وی در ادامه پاسخگویی هر چه زودتر مسئولان در راستای شفاف سازی سوالات و ابهامات به وجود آمده در خصوص این اقدام را خواستار شد .

کناره گیری چند کارگردان از جشنواره تئاتر فجر

روزنامه آرمان : شنیده شد که چند کارگردان تئاتر با نزدیک شدن به جشنواره 29 تئاتر فجر از حضور در این جشنواره انصراف دادند.
نیما دهقان، عباس غفاری، شبنم مقدمی و محمدرضا حسین‌زاده از جمله کارگردانانی هستند که در روزهای اخیر از حضور در جشنواره بیست ونهم تئاتر فجر انصراف دادند.
نبود بازیگر، امکانات و مشکلات مالی دلایل اصلی انصراف این کارگردانان از حضور در جشنواره تئاتر فجر است. این کارگردانان در حالی از شرکت در جشنواره منصرف شدند که آثارشان در مرحله بازخوانی پذیرفته و ماه‌ها بود که برای آماده شدن اثرشان تمرین می‌کردند.

کاخ سفید از ایران خواست سکینه آشتیانی را اعدام نکند

صدای آمریکا : به دنبال درخواست اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی برای عدم اعدام سکینه محمدی آشتیانی، کاخ سفید در واشنگتن نیز با صدور بیانیه ای، در شدیدترین بیان ممکن برنامه جمهوری اسلامی برای اعدام زودهنگام خانم آشتیانی را محکوم کرد.
خانم آشتیانی متهم به به دست داشتن در قتل شوهرش شده است. ایران ابتدا وی را به اتهام زنای محصنه محکوم به سنگسار کرده بود. اما صدور این حکم اعتراض گسترده بین المللی را در پی داشت که باعث عقب نشینی مقامات ایران شد.
کاخ سفید در بیانیه خود آورده است: نبود شفافیت و فقدان آیین صحیح دادرسی در پرونده مادر ۴۳ ساله دو فرزند، نشان دهنده بی اعتنایی بنیادین دولت ایران به حقوق بشر است.
گزارش ها حاکی از آن است دولت جمهوری اسلامی ایران ممکن است خانم آشتیانی را روز چهارشنبه اعدام کند. پیش از این، کترین آشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به احتمال اعدام زودهنگام خانم آشتیانی واکنش نشان داده بود و اعلام کرده بود که عقیده ندارد وی از یک محاکمه عادلانه برخوردار بوده است.

ممانعت از برگزاری روز کوروش در دانشگاه مازندران

مسئولین دانشگاه مازندران مانع از برگزاری جشن روز کوروش در این دانشگاه شدند.
به گزارش دانشجونیوز، جمعی از فعالین دانشجوئی دانشگاه مازندران پس از مخالفت مدیریت فرهنگی دانشگاه در برگزاری جشن روز جهانی کوروش اقدام به برگزاری مراسمی نمادین برای بزرگ داشت روز کوروش نمودند.
گفتنی است دانشجویان نمادی از منشور حقوق بشر کوروش کبیر به همراه وصیت نامه را در دانشکده اقتصاد و علوم انسانی دانشگاه مازندران در معرض دید دانشجویان قرار دادند.
منابع آگاه به دانشجونیوز گزارش می دهد که این حرکت دانشجویان منجر به برخورد چند تن از اعضای حراست با دانشجویان شد. مسئولین حراست دانشگاه مازندران به همراه چند تن از عناصر ناشناس و لباس شخصی به منشور نمادین کوروش حمله کرده و این کار موجب برخورد فیزیکی بین اعضای حراست و دانشجویان شده که نهایتا موجب ضرب و شتم چند تن از دانشجویان در این درگیری شده است.
عناصر لباس شخصی پس از برهم زدن مراسم نمادین و ضبط منشور نمادین کوروش اقدام به بازداشت دو ساعته دو تن از مسئولین این مراسم نمودند.

24 آبان دادگاه نسرین ستوده برگزار می شود

مدرسه فمینیستی: تاریخ برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده نسرین ستوده روز 24 آبان ماه اعلام شد. رضا خندان، همسر نسرین ستوده می گوید که طی چند روز گذشته وکلای نسرین ستوده، برای خواندن پرونده وی به دادگاه مراجعه کرده اند و به آن ها از سوی دادگاه ابلاغ شده که قرار است 24 آبان ماه دادگاه نسرین ستوده در شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی برگزار شود.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال جنبش زنان روز 13 شهریورماه بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در سلول انفرادی بند 209 زندان اوین است. وی با سه اتهام: اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت و همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر قرار است روز 24 همین ماه محاکمه شود.

نارضايتی ها از حضور سفير ايران در اتحادیه مهندسان اردن

رادیو فردا : ديدار سفير جمهوری اسلامی ايران در اردن از صنف مهندسان اين کشور باعث نارضايتی و اختلاف در بزرگترين صنف اردن شده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، دیدار آقای مصلح زاده، سفير ايران در اردن باعث شد برخی از شاخه های صنف مهندسان به شدت به آن اعتراض کنند.

شاخه فهرست سبز از صنف تجار اردن روز سه شنبه در بيانيه ای نوشت: اين ديدار از سوی مهندسان اردن رد می شود چرا که ايران مشغول اموری مشکوک و پنهان در عراق است.

شاخه فهرست سبز که از طيف پان عربيست و مهندسان چپگرا تشکيل شده، نوشته که در جريان ديدار مصطفی مصلح زاده، سفير جمهوری اسلامی در روز دوشنبه، برق را قطع کرده اند و هيات را مجبور کردند در تاريکی اين ديدار را انجام دهند. اين بيانيه می گويد برای ادب کردن عبدالله عبيدات، رييس صنف تجار و سفير جمهوری اسلامی اين واکنش را نشان داده است.

آقای عبيدات، رييس صنف تجار اردن گفته که اين ديدار به درخواست سفير ايران انجام شده و در آن هيچ گونه مسئله سياسی مطرح نشده است.

به گزارش خبرگزاری آلمان، صنف تجار اردن حدود ۵۰ هزار عضو دارد و از ۱۴ اتحاديه تجاری تشکيل شده که بيشتر آنها را اسلامگرايان و طرفدارن ناسيوناليسم عربی تشکيل می دهند.

اين گزارش حاکی است اتحاديه های اردن هنوز پيمان صلح اردن با اسراييل که در سال ۱۹۹۴ امضا شده را نپذيرفته اند اما در مورد دخالت ايران در امور کشورهای عربی و به ويژه فعاليت های تهران در عراق، موضع به نسبت مشترکی دارند.

ورود میوه به بند ۳۵۰ اوین ممنوع شد

کلمه :رییس جدید زندان اوین در اولین اقدام خود بعد از ریاست، ورود هر گونه میوه و برخی از مواد غذایی را به بند ۳۵۰ زندان اوین ممنوع کرد .چند روزی است که رییس زندان اوین تغییر کرده و به جای فرج‌الله صداقت ،حجت‌الله سوری این سمت را به خود اختصاص داده است

بر اساس گزارش های رسیده از زندان اوین به کلمه، صداقت که در زمان ریاست خود بر زندان اوین سابقه خوبی از خود بر جا نگذاشت و بارها زندانیان را موردتهدید و فشار قرار داد اکنون جای خود را به سوری داده است که در اولین اقدام خود بعد از ریاست اش، با ممنوع کردن ورود میوه به بند ۳۵۰ ، حقوق اولیه زندانیان سیاسی را نقض کرده است .

در بند ۳۵۰ زندان اوین حدود ۲۰۰ زندانی سیاسی نگهداری می شوند که تعدادی زیادی از آنها را زندانیان حوادث پس از انتخابات تشکیل می دهند . زندانیانی که دریکی از زیز زمین های مجموعه اوین با کمترین امکانات رفاهی نگهداری می شوند .

بعد از اعتراض های زندانیان سیاسی به نبود میوه و سایر مواد غذایی مفید در این بند به ویژه پس از اعتصاب غذای هفده تن از آنان که یکی از خواسته هایشان ،بهبود شرایط بهداشتی و رفاهی این بند بود مسوولان زندان سرانجام پذیرفتند که هفته ای یکبار میوه برای فروش به این بند آورده شود و زندانیان بتوانند با هزینه شخصی خود میوه خریداری کنند.

تا پیش از این نبود میوه و مواد مغذی مفید در زندان باعث شده بود که تعداد زیادی از زندانیان سیاسی دچار ضعف شدید جسمانی شوند. چرا که غذای زندان حاوی مواد بدون کیفیت و عاری از اغلب ویتامین هاست وهرگز در جیره غذایی زندانیان میوه دیده نشده است تا جایی که تعدادی از زندانیانی که به حبس های طولانی محکوم بوده اند تا پیش از این سالها لب به میوه نزده بودند . اما اکنون مشخص نیست که چرا رییس جدید زندان اوین در اولین اقدام خود ورود میوه را به زندان ممنوع کرده است .

همچنین سوری در دومین اقدام عملی خود پس از ورود به زندان اوین ،کوهیار گودرزی دانشجوی دربند را به زندان رجایی شهر تبعید کرده است .گفته می شود این خواسته بازجوهای وزارت اطلاعات بوده است و رییس جدید زندان اوین هم فوری به خواسته آنها تن داده و این زندانی را به زندان رجایی شهر تبعید کرده است .

به نظر می رسد رییس جدید زندان اوین هم مانند ریاست قبلی آن تنها به خواسته ی بازجویان وزارت اطلاعات تن می دهد و حداقل خواسته های زندانیان سیاسی را نادیده می گیرد.

نزدیک به پنج ماه از قطع تماسهای تلفنی زندانیان بند ۳۵۰ می گذرد اما تاکنون هیچ یک از مسوولان و از جمله سوری به خواسته آنها مبنی بر وصل مجدد تلفنها توجهی نکرده اند .

قطع تماسهای تلفنی زندانیان این بند به ویژه زندانیانی که حکم اعدام دارند یا به حبس های طولانی محکوم اند و همچنین اتباع خارجی محبوس در این بند مشکلات زیادی را به بار آورده است .چرا که اتباع خارجی از امکان ملاقات هم محرومند و خانواده های آنها روزها در بی خبری مطلق از زندانی شان شان به سر می برند. خانواده های زندانیان محکوم به اعدام نیز همیشه با ترس زیاد روز را به شب می رسانند و با دلهره به ملاقات زندانی شان می روند . مواردی که حتی بیماری روحی خانواده این زندانیان و به خصوص فرزندان خردسال شان را به دنبال داشته است .

رییس جدید زندان اوین در حالی ریاست این بازداشتگاه را به عهده گرفته که به این مشکلات نه تنها توجهی ندارد و در جهت رفع آنها قدمی بر نداشته است بلکه با مواردی مانند آزار و اذیت و تبعید زندانیان و ممنوعیت فروش میوه و مواد غذایی دوران ریاست خود را آغاز کرده است .

اقداماتی که برای زندانیان سیاسی این بند و خانواده هایشان جای سوال باقی می گذارد . خانواده زندانیان بند ۳۵۰ می پرسند چه اشکالی دارد که زندانیان این بند با هزینه خود مواد غذایی و میوه تهیه کنند که رییس زندان اوین در نخستین اقدام خود و به جای رفع کمبودها و مشکلات آن را ممنوع کرده است ؟

سید میلاد اسدی -بهمن احمدی امویی محسن امین زاده علی تاجر نیا محمد داوری امیر خسرو دلیر ثانی محمد فرید طاهری قزوینی کیوان صمیمی علی ملیحی عبدالله مومنی محسن میردامادی- علی زاهد عماد بهاور محمد رضا محمدی- مجید داشاب و.. تعدادی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین هستند .

ممانعت بازجویان وزارت اطلاعات از وداع آخر یک زندانی سیاسی با پدرش

بنابه گزارشات رسیده به" فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"باز جویان وزارت اطلاعات مانع آخرین وداع زندانی سیاسی کریم پور صمدی با پدرش شدند.
پدر زندانی سیاسی کریم پور صمدی که چندین روز در آی .سی .یو بیمارستان شمس شهر تبریز در بستر مرگ بسر می برد در روز 10 آبان ماه در گذشت. زندانی سیاسی کریم پور صمدی در طی مدتی که پدرش در واپسین لحظات حیات خود در بیمارستان بستری بود و چشم انتظار آخرین وداع با فرزندش را می کشید تمام تلاش خود را بکار برد تا آخرین خواسته پدر را برآورده کند ولی بازجویان قصی القلب و تهی از انسانیت مانع آخرین خواست پدر وی شدند و او چشم انتظار دیده از جهان رخ بر بست.
زندانی سیاسی کریم پور صمدی در طی این مدت تحت شدیدترین فشارهای عاطفی قرار داشت و تا آخرین لحظه تلاش نمود که با پدرش ملاقات داشته باشد که با ممانعت بازجویان وزارت اطلاعات مواجه شد.
آقای صمدی پس از در گذشت پدرش در تلاش و کوشش است تا شاید بتواند در مراسم خاکسپاری او شرکت نمایند اما هنوز مشخص نیست که بازجویان وزارت اطلاعات به او چنین اجازه ای دهند.
لازم به یادآوری است که زندانی سیاسی کریم پورصمدی 23 دی ماه 1388 در جریان اعتراضات گسترده دستگیر شد و بیش از 5 ماه در سلولهای انفرادی بند 209 و 240 زندان اوین زندانی بود و بعد از آن او را به بند 350 منتقل کردند و سپس به بند2 زندان گوهردشت کرج تبعید شد.او بیش از 9 ماه است که در بلاتکلیفی بسر می برد.

تجمع ۱۵۰ عضو خانه کارگر مقابل مجلس در اعتراض به مشکلات معیشتی و درمانی

صبح امروز و در اعتراض به جدا شدن درمان از تامین اجتماعی و انتقال آن به وزارت بهداشت ۱۵۰ نفر از بازنشستگان خانه کارگر غرب تهران و شهر ری مقابل مجلس تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، صبح امروز نزدیک به ۱۵۰ نفر از بازنشستگان تامین‌اجتماعی که عضو اتحادیه پیشکسوتان بازنشستگان شهر‌ری و خانه کارگر غرب تهران بودند در اعتراض به جدا شدن درمان مستقیم از تامین اجتماعی و انتقال آن به وزارت بهداشت مقابل درب شمالی مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

گفتنی است؛ این کارگران که نزدیک به ۱۵۰ نفر بودند در پلاکاردهایی با مضمون ما مخالف جدا شدن درمان مستقیم از تامین اجتماعی و انتقال آن به وزارت بهداشت هستیم و نمایندگان مجلس به وضعیت معیشتی ما کارگران توجه کنند در دست داشتند و زیر باران به تجمع آرام خود ادامه دادند.

دو نفر در سقز به زندان محکوم شدند

آژانس خبری موکریان : دادگاه انقلاب اسلامی شهرسقز، دو شهروند اهل این شهر به نام های عباد شیخی و کاوه غفاری را به حبس محکوم کرد.
سید وفا حسینی وکیل این دو شهروند در گفتگو با خبرنگار آژانس خبری موکریان ضمن تأیید این خبر اظهار داشت : براساس حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سقز ، عباد شیخی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و همکاری با احزاب اپوزیسیون به 18 ماه حبس محکوم شده است که 9 ماه آن تعزیری و 9 ماه دیگر آن تعلیقی می باشد.
وی همچنین در رابطه با آخرین وضعیت پرونده دیگر موکل خود ، کاوه غفاری گفت : شعبه اول دادگاه انقلاب سقز کاوه غفاری را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال زندان محکوم نموده که این حکم در شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان کردستان عینا تأیید شده است.
گفتنی است این دو شهروند که سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بودند ، هم اکنون در زندان مرکزی سقز دوران محکومیت خود را سپری می نمایند.

اسقف توتو، مگواير و چامسکی از ايران خواستار آزادی دو کوهنورد آمريکايی شدند

صدای آمریکا : دزمون توتو، اسقف اعظم و برنده جایزه صلح نوبل در سال ۱۹۸۴، میرید مگوایر، برنده جایزه صلح نوبل در سال۱۹۷۶، و نوآم چامسکی، استاد دانشگاه ام-آی-تی آمریکا، با صدور یک بیانیه مشترک از دولت ایران درخواست کرده اند شین بائر، و جاش فتال، دو کوهنورد آمریکایی را که بیش از یک سال پیش در مرز عراق بازداشت شدند، آزاد کند.
در این بیانیه آمده است ما مصرانه از جمهوری اسلامی ایران درخواست می کنیم که با همان رأفتی که به سارا شورد نشان داده شد، نسبت به دوستان او، شین بائر و جاش فتال رفتار شود، و این دو تن بی درنگ از زندان آزاد شود.
بيانيه ادامه می دهد که بائر و فتال بی تردید از هرگونه خلافی به دور و بی گناه هستند و تنها قربانی تنشهای سیاسی میان ایران و آمریکا شده اند. ما اطمینان داریم که با پایان دادن به حبس ناسزاوار شین و جاش، و پایان دادن به رنج و بلاتکلیفی خانواده های این دو نفر، جهانیان عمل انساندوستانه ایران را خواهند ستود.

محمد شریف خطاب به ریاست جدید اوین: هدی صابر به چه دلیل قانونی در زندان است؟

جــرس: وکیل مدافع هدی صابر، طی نامه‌ای به ریاست جدید زندان اوین از وی خواست دلیل قانونی نگهدای هدی صابر در آن زندان را اعلام نماید.

به گزارش منابع خبری جرس، محمد شریف در این نامه به دو بار بازداشت قبلی هدی صابر در سال‌های ٧٩ و ٨٢ اشاره کرده و در رابطه با پرونده اول گفته هنوز دادنامه قطعی به وی ابلاغ نشده و در رابطه با پرونده دوم نیز صابر مدت حبس‌اش را گذرانده است.

شریف در این نامه به مرخصی صابر در جریان تحمل کیفر (در سال‌های ٨۴-٨٢) اشاره کرده و گفته است که محکومیت (قبلی) وی نیز در مرخصی خاتمه یافته است.

وکیل هدی صابر در پایان این نامه خطاب به ریاست زندان اوین آورده است که "از آن پس پرونده جدیدی برای ایشان مفتوح نشده و محکومیت دیگری به وی تعلق نگرفته است. لذا تقاضا دارد موجب قانونی بازداشت فعلی موکل را اعلام فرمایند."

هدی صابر یک بار نیز پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال ۱۳۸۸ پس از بازداشت به مکانی نامعلوم منتقل شده بود و امسال برای چهارمین بار در سالیان اخیر، در تاریخ دوم امرداد ماه امسال بازداشت شده و تاکنون در زندان اوین به سر می‌برد.

همچنین مدتی پیش شورای فعالان ملی - مذهبی، مهندس عزت‌الله سحابی، تقی رحمانی و رضا علیجانی و نیز فیروزه صابر (خواهر) و فریده جمشیدی (همسر هدی صابر) طی بیانیه‌ها و نامه‌هایی به بازداشت وی اعتراض کرده و خواهان اعلام مجوز قانونی بازداشت و نگهداری وی در اوین شده و خواستار آزادی هر چه سریع‌تر این روزنامه نگار و فعال ملی- مذهبی شدند.

صلواتی یکی از زنان زندانی سیاسی دهۀ 60 را به 3 سال زندان محکوم کرد

بنابه گزارشات رسیده به" فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" خانم زهرا صفایی از زندانیان سیاسی دهۀ 60 توسط صلواتی قاضی فرمایشی به حکم سنگین و غیر انسانی 3 سال زندان محکوم شد.
خانم زهرا صفایی 45 ساله خانه دار و دارای دو فرزند خردسال می باشد.او مدتی پیش توسط صلواتی قاضی فرمایشی ولی فقیه علی خامنه ای مورد محاکمه قرار گرفت. خانم صفایی بدلیل پرونده سازی که بازجویان وزارت اطلاعات در 7 سال پیش علیه وی ساخته بودند و پس از سالها سکوت دوباره آن را فعال نمودند و وی را به شعبه 15 دادگاه انقلاب فراخواندند تا مورد محاکمه قرار دهند .صلواتی قاضی قرمایشی پس از محاکمه، او را به حکم سنگین و غیر انسانی 3 سال زندان محکوم نمود.
خانم صفایی دارای 2 فرزند خردسال است که تنها سر پرست آنها می باشد. پدر خانم صفایی ،حاج صفایی از بازاریان شناخته شده و خوشنام بازار تهران بود که در دهۀ 1360 دستگیر و اعدام گردید.
در حال حاضر خواهر زاده او دانشجوی زندانی حسن ترلانی که با یورش ماموران وزارت اطلاعات در 2 اسفند ماه 86 دستگیر و به 10 سال زندان و تبعید به زندان کرمان محکوم شده بود در زندان بسر می برد.

نازنین خسروانی، روزنامه نگار، بازداشت شد

نازنین خسروانی، روزنامه نگار، شب گذشته در پی مراجعه ماموران امنیتی به منزلش بازداشت شد.

به گزارش تا آزادی روزنامه نگاران زندانی ماموران امنیتی بعد از تفتیش منزل این روزنامه نگار و ضبط کامپیوتر و وسایل شخصی او را به مکان نامعلومی انتقال دادند.

بر اساس این گزارش، تاکنون خانواده او از محل نگهداری این روزنامه نگار اطلاعی ندارند.

نازنین خسروانی از روزنامه نگاران اصلاح طلب محسوب می شود که با روزنامه های نوروز، بهار، دوران امروز، کارگزاران سرمایه و همکاری داشته است؛ روزنامه هایی که همگی پس از مدتی فعالیت توقیف شدند.

بازداشت وی در حالی صورت می گیرد که او مدتهاست با روزنامه ای همکاری نداشته است.

رژیم دستگيری شش ماهيگير ايرانی را تاييد کرد

خبرگزاري آريا - سخنگوي وزارت امور خارجه دستگيري شش ماهيگير ايراني در آبهاي خليج فارس را تاييد کرد.
رامين مهمانپرست در ادامه نشست خبري امروز خود در پاسخ به سوالي درباره اقدام قطر در دستگيري شش ملوان ايراني گفت: يکي از موضوعاتي که معمولا در آبهاي مشترک خليج فارس و درياي عمان اتفاق مي افتد بحث فعاليت ماهيگيران کشورهاي اين منطقه است.
وي افزود:‌ مردم زيادي در اين منطقه به کار ماهيگيري اشتغال دارند و ممکن است گاهي ناخودآگاه مرزها را رد کنند و اين باعث شود نيروهاي مرزباني کشورها آنها را دستگير کنند.
سخنگوي دستگاه ديپلماسي گفت: اين شش نفر در دو قايق ماهيگيري به آبهاي قطر وارد و دستگير شده اند.
مهمانپرست افزود: بحثها از طريق کنسولي و سفارت ايران در قطر در حال پيگيري است و اميدواريم به زودي اين شش ماهيگير ايراني آزاد شوند.
وي اضافه کرد: البته اين اتفاقات براي اتباع کشورهاي ديگر حاشيه خليج فارس نيز ممکن است اتفاق بيفتد و نيروهاي مرزباني ما آنها را دستگير کنند که اين امر طبيعي است و با پيگيريهاي کنسولي دو کشور برطرف مي شود.

بروز بی ‌سابقه‌ ترین کشند سرخ در سواحل جنوبی کشور

ایسنا: معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از بروز وسیع‌ترین و بی‌سابقه‌ترین کشند سرخ در سواحل جنوبی کشور خبر داد و گفت: بر اثر این کشند تاکنون بالغ بر یک تن ماهی تلف شده است.

دکتر محمدباقر نبوی روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه این بلوم جلبکی در سواحل شرقی چابهار و در نواری به طول 70 کیلومتر و عرض حدود 30 متر از محدوده بندر رمین تا پسابندر رخ داده است افزود: این بلوم جلبکی از جنس چتونلا بوده، اما گونه آن هنوز مشخص نشده است.

وی با اشاره به این که برخی انواع گونه چتونلا سمی هستند، تصریح کرد: ‌این گونه پس از بلوم ضمن ترشح سم باعث کاهش اکسیژن شده و می‌تواند در آبهای کم عمق نیز بر روی موجودات کف‌زی همچون مرجان‌ها تاثیر داشته باشد.

نبوی خاطرنشان کرد: در محدوده این بلوم جلبکی چهار قطعه لاک پشت سبز که از گونه‌های در معرض خطر انقراض هستند تلف شدند.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ورود فاضلاب و پساب و مهیا شدن شرایط بلوم را از جمله عوامل بروز کشند سرخ در سواحل چابهار دانست و به ایسنا گفت: در این خصوص منتظر گزارش سازمان شیلات هستیم تا موضوع در کمیته ملی کشند سرخ مطرح و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شود.

وی در عین حال تاکید کرد که آخرین گزارشهای دریافتی حاکی است از روز دوشنبه میزان این بلوم جلبکی کاهش داشته است.

بالا بودن آمار زندانيان مواد مخدر

روزنامه مردمسالاری: رئيس سازمان زندان ها، زندان قزلحصار را بزرگترين زندان کشور توصيف کرد و مهمترين مشکل آن را تراکم جميت کيفري دانست.
به گزارش ايسنا، غلامحسين اسماعيلي در مراسم بازديد وزير کشور از ندامتگاه قزلحصار، عمده ترين عامل تراکم جمعيت اين زندان را بالا بودن آمار زندانيان جرايم مواد مخدر اعلام کرد و گفت: براي بسياري از زندانيان جرايم مواد مخدر بويژه معتادان بايد راهکاري غير از مجازات زندان انديشيده شود.
وي مشکل ديگر ندامتگاه قزلحصار را در بحث اعزام و بدرقه زندانيان اعلام کرد و گفت: با توجه به تراکم زندانيان، به طور مستمر روزانه اعزام و بدرقه انجام مي شود و تعدد مراکز قضايي در تهران و کرج متناسب با نيروي انساني و امکانات اعزام و بدرقه نيست، بنابراين سازمان زندان ها نيازمند حمايت هر چه بيشتر وزارت کشور در امر اعزام و بدرقه است. در ادامه اين بازديد، حسيني رئيس ندامتگاه قزلحصار جزئياتي از وضعيت و مشکلات ندامتگاه در رابطه با تراکم جمعيت کيفري، امکانات زندان و اتباع بيگانه ارائه کرد.
وي همچنين با اشاره به بالا بودن آمار جمعيت کيفري گفت: با اين وضعيت تعداد 2700 نفر از زندانيان جرايم مواد مخدر و معتاد تحت پوشش درمان قرار گرفته اند.
نجار وزير کشور و دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز با اشاره به بالا بودن آمار زندان و زندانيان جرايم مواد مخدر گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر در تسريع تجهيز پنج اردوگاه با سازمان زندان ها همکاري مي کند تا مورد بهره برداري حداکثري و انتقال زندانيان جرايم مواد مخدر به اين اردوگاه ها در سطح کشور شوند.
وزير کشور گفت: از بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر براي تجهيز اردوگاه ها و همچنين مصوبات استاني رئيس جمهور به استان البرز براي حل مشکل ندامتگاه قزلحصار تامين اعتبار مي شود. در پايان از قسمت هاي مختلف ندامتگاه بازديد به عمل آمد و مشکلات زندان و زندانيان مورد مشاهده و بررسي قرار گرفت.
در اين بازديد آقايان طاهري قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر، اسماعيلي رئيس سازمان زندان ها، افشار معاون وزير کشور، تمدن استاندار تهران، فرهادي استاندار البرز و دادستان کرج و مقاماتي از دادگستري هاي تهران و کرج حضور داشتند.

دستگیری ۳۰ کارگر در سیمان درود واقع در لرستان

خبرگزاری هرانا - روز یکشنبه ۹ آبان ماه ۸۹ ، حدود ۳۰ تن از کارگران سیمان درود واقع در استان لرستان در اعتراض و اعتصاب برای تثبیت قراردادهای شان، توسط نیروهای امنیتی دستگیر و روانه ی بازداشت گاه شدند.

به گزارش منابع کارگری، این کارگران که تحت پیمان های موقتی در کارخانه سیمان درود مشغول به کار بودند پس از آنکه متوجه شدند علیرغم وعده‌‌های رئیس جمهور قرار نیست آنها را به عقد قرارداد دائمی و رسمی شرکت مذکور درآورند دست از کار کشیدند و به اعتراض از طریق اعتصاب عمومی پرداختند و در نتیجه تولید دراین کارخانه متوقف گردید و با هجوم نیروهای انتظامی و امنیتی، ۳۰ تن از این کارگران بازداشت شدند.

برای شادابی بیشتر دیوار مدارس دخترانه بلندتر می شود

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس با اشاره به طرح شاداب‌سازی مدارس دخترانه گفت: با این طرح که باید در آن دیوارهای مدارس دخترانه را بلندتر ساخت مخالفم.

به گزارش مهر، مرتضی رئیسی با بیان این مطلب افزود: اینکه دیوارهای یک مدرسه را افزایش دهیم یا آن را بلندتر کنیم تا دانش‌آموزان دختر در آن بتوانند آزادی عمل داشته باشند اصلا مناسب و صحیح نیست.

پیش از این طرحی از سوی دفتر بانوان وزارت آموزش و پرورش مبنی‌بر شاداب‌سازی و محرم‌سازی مدارس دخترانه به معاونت عمرانی داده شده بود که در آن باید دیوارهای مدارس را بلند‌تر می‌کردند تا از ساختمان‌های بلند اطراف دید نداشته باشد.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ادامه داد: راه‌حل مشکل حجاب در مدارس دخترانه می‌تواند با معماری فضای آموزشی به شکل حیاط مرکزی حل شود. در واقع در مدارسی که با این شیوه ساخته می‌شوند دانش آموزان دختر آزادی عمل بیشتری دارند و راحت‌ترند.

رئیسی با بیان اینکه در سال‌های گذشته به ورزش دانش آموزی به خصوص در مدارس دخترانه توجه نشده، گفت: واقعیت این است که مدارس دخترانه ما محدودیت‌های فراوانی دارند و امکان تحرک دانش‌آموزان در فضاهای کوچک مدرسه وجود ندارد، اما در طراحی کنونی مدارس به این مسائل توجه می‌شود تا دانش‌آموزان دختر نیز همچون پسران از آزادی عمل برخوردار باشند.

به ایران نگاه کنید؛ نازنین افشین ‌جم

رادیو آلمان: نازنین افشین جم دختر شایسته ایرانی‌تبار سال ۲۰۰۳ آمریکای شمالی و مدافع سرسخت حقوق بشر، اکنون در جایگاه تحلیل‌گر سیاسی رسانه‌های غربی ظاهر شده است. او خواستار توجه بیشتر غرب به نقض حقوق بشر در ایران است.

نازنین افشین‌جم دیگر برای ایرانیان ناآشنا نیست. او در سال ۱۹۷۹ میلادی، همزمان با شورش عظیم مردم ایران علیه رژیم سلطنتی وقت، به دنیا آمد. بنا براین، به لحاظ سنی می‌توان گفت از نخستین بچه‌های انقلاب است.

نازنین در کودکی همراه خانواده خود به کانادا مهاجرت کرد. در سال ۲۰۰۳ میلادی هنگامی که ۲۴ ساله بود، زیبائی شرقی‌، در کنار شخصیت استثنائی و تاثیر‌‌گذار او، سبب شد که به عنوان دختر شایسته کانادا و آمریکا برگزیده شود.

در آن زمان رسانه‌های فارسی زبان آمریکای شمالی و اروپا، مست غرور، گزارش‌های بی‌شماری درباره زیبائی استثنائی، هوش سرشار و خونگرمی بی‌همتای این دختر ایرانی‌تبار نوشتند. اما هیچکس نمی‌دانست که او، بعدها، نه تنها به یک خواننده سرشناس و یک مدافع سرسخت حقوق بشر، بلکه حتی به یک تحلیل‌گر سیاسی برای رسانه‌های غربی تبدیل خواهد شد.

نازنین افشین‌جم و نازنین فاتحی

افشین‌جم در سال ۲۰۰۷ میلادی بر سکوی دوم مسابقات گزینش دختر شایسته جهان ایستاد. او همزمان نخستین آلبوم موزیک خود را منتشر کرد که با استقبال زیاد روبرو شد. اما پس از آن که یک دختر جوان همنام او (نازنین فاتحی) در ایران به اعدام محکوم شد، فعالیت‌های این فرزند انقلاب، عرصه‌ای تازه یافت: مبارزه با اعدام کودکان و نوجوانان.
نازنین سازمان "اعدام کودکان را متوقف کنید" را در آمریکای شمالی بنیاد نهاد. این سازمان، در سراسر جهان علیه اعدام کودکان و نوجوانان مبارزه می‌کند و از آنجا که جمهوری اسلامی ایران در این عرصه مقام نخست را دارد، گرانی‌گاه تلاش‌های آن نیز ایران است.
دختر شایسته یا تحلیل‌گر سیاسی؟
حالا اتفاق جالب دیگری افتاده است. نازنین افشین‌جم، دختر شایسته، خواننده و مدافع حقوق کودکان محکوم به اعدام، در جایگاه تحلیل‌گر سیاسی به تحلیل شرایط امروز ایران می‌پردازد. او شادمان از این که آمریکا بالاخره تصمیم گرفت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر نقض حقوق بشر و سرکوب مبارزات مدنی مردم تحریم‌کند، جهان را به جلوگیری از مسلح شدن رژیم مذهبی ایران به سلاح اتمی فرا می‌خواند.

تا به حال بسیاری از ستارگان و هنرمندان زیباروی جهان، به کارهای عام‌المنفعه یا حتی مبارزات سیاسی انتخاباتی روی آورده‌اند. اما راه یافتن یک دختر شایسته و خواننده زیبای ایرانی تبار، به جایگاه تحلیل‌گر سیاسی رسانه‌های معتبر غربی، شاید کم سابقه باشد.

مقاله نازنین افشین‌جم، ابتدا در نشریه الکترونیکی آمریکائی "هوفینگتون پست" و سپس برگردان آلمانی آن در هفته‌نامه معتبر "دی ولت" آلمان انتشار یافته است. حالا، این شما و این هم برگردان فارسی مقاله نازنین با عنوان به ایران نگاه کنید:

به ایران نگاه کنید

ایالات متحده آمریکا، برای نخستین بار، به‌خاطر نقض حقوق‌بشر تحریم‌هائی را علیه ایران اعمال می‌کند. دولت ایالات متحده نام هشت ایرانی را در لیست سیاه قرار می‌دهد. این ها مسئول سرکوب خشن اعتراضات علیه رژیم در تابستان سال ۲۰۰۹ شناخته شده‌اند. این خبر خوبی است.

من، به آن گروه از ایرانیان تبعیدی تعلق دارم که سال‌ها است بر غرب فشار می‌آورند تا به نقض شدید حقوق‌بشر در ایران توجه کند و کشورم را تنها به از پشت عینک هسته‌ای نبیند.

از زمان تقلب‌های انتخاباتی سال ۲۰۰۹ تعداد بازداشت‌ها و اعدام‌ها به شدت افزایش یافته است. همزمان، رژیم روی غنی‌سازی اورانیوم سرمایه‌گذاری کرده و اکنون آنقدر اورانیوم غنی شده دارد که بتواند دو بمب اتمی بسازد. احمدی‌نژاد، این اواخر در سخنرانی خود در برابر مجمع عمومی سازمان ملل، کوشید هر دو را پنهان کند: نقض مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نقض پایدار حقوق بشر در ایران.

تشدید سرکوب‌ها

وضعیت در ایران روز به روز بدتر می‌شود. در ماه اکتبر، مسئولان، روزنامه‌نگار و منتقد سرشناس رژیم، عیسی سحرخیز را به سه سال زندان محکوم کردند. حسین درخشان، وبلاگ‌نویس ایرانی- کانادائی، به اتهام واهی "همکاری با دولت‌های دشمن" به ۱۹ سال حبس محکوم شد.

نسرین ستوده، وکیل دادگستری، از بسیاری کودکان محکوم به اعدام دفاع می‌کرد. تلاش‌های او همواره با قوانین ایران هماهنگ بود. ستوده در ماه سپتامبر، به اتهام تهدید امنیت ملی و تبلیغ علیه رژیم دستگیر شد. او اجازه نیافت در مراسم خاکسپاری پدرش حضور یابد. ستوده مادر دو کودک است.

وظیفه جهان در برابر ایران

جهان اجازه ندارد به رژیم ایران اعتماد کند. کسی که از حقوق‌بشر در ایران دفاع می‌کند، باید مانع از آن شود که ملاها به سلاح اتمی دست یابند. اگر در ماه نوامبر ایران و پنج عضو دائمی شورای امنیت همراه با آلمان مذاکرات خود را دوباره از سر بگیرند، هر دو موضوع باید در دستور کار نشست قرار گیرند. اما احمدی‌نژاد دقیقا همین امید را زیر فشار گرفت: از قضا، تهران می‌خواهد در مذاکراتی که برای دهم نوامبر به بعد پیش‌بینی شده، درباره برنامه اتمی خود گفت‌وگو نکند.


پذیرش دانشجوی خارجی بدون دریافت شهریه مجاز شد
دانشگاه های کشور برای جوانان ایرانی پولی و برای خارجی های مسلمان رایگان شدند

خبرگزاری مهر: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی به دانشگاه ها اجازه داده شد در موارد خاص به منظور ترویج ارزش های اسلامی و انقلابی در خصوص پذیرش دانشجوی خارجی با تصویب هیأت امنا بدون دریافت شهریه یا با تخفیف اقدام کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه و در بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه مقرر کردند دولت برای تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد دانشمدار، خلاق و کارآفرین، اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها بر اساس ردیف مستقل در بودجه سنواتی آنها در قالب اعتبارات ملی اختصاص دهد.

همچنین به دولت اجازه داده شد به منظور حمایت از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی، آزاد اسلامی، علمی- کاربردی و پیام نور و آموزشکده‌های فنی‌و حرفه‌ای وابسته به وزارت آموزش و پرورش، موسسات آموزش عالی غیردولتی که دارای مجوز از یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت درمان آموزش پزشکی باشند، تسهیلات اعتباری به صورت وام بلند مدت قرض‌الحسنه در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر نهادهای ذیربط قرار دهد.

بر اساس این مصوبه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد می‌کنند، بر اساس قیمت تمام شده توافقی با بخش غیر دولتی و با تایید هیأت امنا در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه کل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور کنند.

نمایندگان مجلس همچنین به دانشگاه‌ها اجازه دادند بخشی از ظرفیت آموزشی خود را از طریق پذیرش دانشجوی خارجی با دریافت شهریه ارزی تکمیل کنند در موارد خاص به منظور ترویج ارزش‌های اسلامی و انقلابی پذیرش دانشجوی خارجی با تصویب هیأت امنا بدون دریافت شهریه یا با تخفیف مجاز است.

ایران اسلامی؛ تجاوز 8 نفر به دختر دانشجو در روز روشن

سایت آفتاب: يكشنبه شب هفته پيش يک دختر دانشجوی دانشگاه صنعتی یکی از شهرهای استان سمنان برای رفتن به شهر سوار يک دستگاه پرايد دارای تابلوی تاكسی تلفنی می‌شود كه به جز راننده 2 نفر مرد جوان نيز سرنشينان آن بوده‌اند.

به گزارش البرز، راننده خودرو پس از حركت از مقابل دانشگاه به یک خيابان فرعی تغيير مسير می‌دهد و دختر جوان كه متوجه تغيير مسير خودرو می‌شود به راننده تذكر می‌دهد و پس از آنكه متوجه نيت شوم آنها می‌شود اقدام به سر و صدا می‌كند كه دو جوان داخل خودرو با چاقو وی را تهديد به سكوت می‌كنند.

اين 3 نفر پس از انتقال اين دختر دانشجو به يكی از باغ‌های روستای ردر 6 كيلومتری جنوب شهر به همراه 5 نفر ديگر وی را مورد تجاوز قرار می‌دهند و پس از آن وی را در يكی از خيابان‌های شهر رها می‌كنند.


زندانیها چند برابر ظرفیت زندانهای مازندران
دریانیوز: هشدار/ زندانیها چند برابر ظرفیت زندانهای مازندران

زندانهای استان چندین برابر ظرفیت واقعی خود زندانی دارند و سیر صعودی جمعیت کیفری اهداف و برنامه های تربیتی سازمان زندانها را بی نتیجه ساخته و تلاشها باید در جهت کاهش جمعیت کیفری زندانها سوق یابد.

مدیرکل زندانهای مازندران با اشاره به اینکه زندانهای استان بیش از ظرفیت خود زندانی دارند، گفت: هم اکنون ظرفیت زندانهای استان تکمیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبرغفاریان درباره شاخص کاهش جمعیت کیفری در استان افزود: برای تحقق این موضوع در چند سال اخیر برنامه ها، کنفرانس ها، همایش ها و دستورالعمل های متعددی تدوین شده است.
وی اظهار داشت: مهمترین عوامل تأثیرگذار در این مقوله، اصلاح قانون، افزایش اختیارات قاضی، توجه قاضی به حبس زدایی و اعمال مجازاتهای جایگزین حبس، اعطای مرخصی بلند مدت، عفو، تخفیف مجازات و اجرای دقیق دستورالعملهای اصداری در زمینه های مختلف فرهنگی تربیتی، هنری، آموزشی، ورزشی، قضایی در سازمان زندانها با هدف اصلاح و تربیت و بازسازی شخصیت زندانی به منظور عدم بازگشت به زندان است.

وی با اشاره به بافت فرسوده زندانهای استان ولزوم کاهش تعداد زندانیان، گفت: قضات نباید مقوله حبس زدایی را فراموش کنند و هر متهمی را به زندان معرفی کنند کاهش یابد.

این مسئول گفت: زندانهای استان چندین برابر ظرفیت واقعی خود زندانی دارند و سیر صعودی جمعیت کیفری اهداف و برنامه های تربیتی سازمان زندانها را بی نتیجه ساخته و تلاشها باید در جهت کاهش جمعیت کیفری زندانها سوق یابد.

وی اولویت بعدی سازمان زندانها را کاهش آسیب رفتارهای پر خطر در زندانها ذکر کرد و افزود: در این زمینه اقدامات زیادی صورت گرفته است که از جمله می توان به افزایش سطح فعالیتهای فرهنگی که با بیش از 60 عنوان اشاره شود.

مدیر کل زندانهای استان مازندران بیان داشت: اقدامات فرهنگی در این مقوله جایگاه خاصی دارد و انتظار می رود روسای زندانها همچون گذشته هماهنگی و همکاری مطلوبی در اجرای برنامه های فرهنگی داشته باشند.

وی به تقویت پلیس در زندانها اشاره کرد و گفت: طی سالهای گذشته با هدف افزایش امنیت داخلی زندان و ارتقاء سطح فیزیکی زندانها و بهسازی وضعیت کمی نیروهای مراقب بیش از 136 نفر پلیس به زندانهای استان اضافه شده است باعث تقویت ضریب امنیتی در زندانها شده است.

به گفته غفاریان، تمامی زندانهای استان به سیستم دوربینهای مداربسته مجهز شده اند و این اقدام نه تنها از لحاظ حفاظتی و امنیتی مفید بوده بلکه عاملی است که می تواند نقش مهمی در اصلاح زندانی داشته باشد و پیام هشدار دهنده ای در جلوگیری از ارتکاب به فعل ناهنجار در زندان است.

مدیر کل زندانهای مازندران در مورد انتقال زندانهای فرسوده به خارج از شهر و احداث زندانهای جدید گفت: در این شاخص استان سرآمد است و اقدماتی در زمینه تهیه زمین و احداث زندان در برخی از شهرستانهای استان صورت گرفته است.

وی از انتقال زندان ساری به روستای تیرکلا خبرداد و گفت :مکان فعلی زندان ساری به شهرداری این شهر واگذار خواهد شد.

شکست سنگین دموکراتها در انتخابات کنگره آمریکا

رادیو آلمان: نخستین شمارش ‌آرا در انتخابات میان ‌دوره‌ای کنگره آمریکا نشان می‌دهد که حزب جمهوری‌خواه اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان را بدست آورده است. اما در مجلس سنا دمکرات‌ها با اختلاف کمی توانستند اکثریت خود را حفظ کنند.

باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا در نخستین واکنش به نتایج انتخابات کنگره، پیروزی حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان را تبریک گفت و خواهان همکاری با جمهوری‌خواهان در آینده شد.

پیروزی جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان بدین معناست که باراک اوباما ازاین پس بدون موافقت و هماهنگی با رقبای سیاسی خود نمی‌تواند قانونی را به تصویب رساند.

بنا به آمار شبکه خبری جمهوری‌خواهان ۲۳۶ کرسی از ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان را به خود اختصاص خواهند داد. ارزیابی‌های اولیه از سوی همه شبکه‌های خبری آمریکا تایید می‌کنند که حزب جمهوری‌خواه بیش از ۲۱۸ کرسی، به عنوان حدنصاب لازم برای اکثریت را در مجلس نمایندگان کسب کرده ‌است. دمکرات‌ها حدود ۱۹۹ کرسی مجلس نمایندگان را از آن خود خواهند کرد.

در انتخابات گذشته حزب دمکرات ۲۵۶ کرسی در اختیار داشت. مقایسه نتایج انتخابات سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ نشان می‌دهند، که دمکرات‌ها شکست سنگینی را متحمل شده‌اند.

هیلاری کلینتون، وزیر امورخارجه آمریکا که برای دیداری در مالزی به سر می‌برد، اعلام کرد به‌رغم شکست در مجلس نمایندگان، باراک اوباما به سیاست خارجی و داخلی خود ادامه خواهد داد. کلینتون افزود: باد شدید از روبرو می‌وزد، اما باراک اوباما به عنوان ناخدا، کشتی را در جهتی درست هدایت خواهد کرد.

به گفته کارشناسان باراک اوباما مجبور است در مسایلی همچون خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان، چگونگی مقابله با برنامه هسته‌ای رژیم تهران، آینده سیستم دفاع موشکی در اروپا، سیستم درمانی و تدابیر اقتصادی در آمریکا با جمهوری‌خواهان بیش از پیش همکاری کند.

حکم سنگین برای یکی از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات

کمیته گزارشگران حقوق بشر - دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم شش سال حبس تعزیری برای نظام حسن‌پور، از بازداشت‌شدگان وقایع پس از انتخابات را عینا تایید کرد.

پیش از این، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به قضاوت مقیسه، این شهروند زندانی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و مقاومت در برابر ماموران دولت به شش سال حبس تعزیری محکوم کرده بود.

این شهروند ۲۵ ساله اهل یکی از روستاهای توابع کوهدشت، نزدیک به پنج ماه پیش در روستای محل زندگی‌اش توسط نیروهای وزارت اطلاعات با همکاری بسیج محلی بازداشت شد. وی به مدت چهار ماه در بند ۳۵۰ زندان اوین بلاتکلیف بود و هیچ‌گونه رسیدگی درمورد پرونده‌اش صورت نگرفت.

علت بازداشت این زندانی گمنام شرکت در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته عنوان شد، ضمن اینکه تصویر نظام حسن‌پور نیز در نشریه ویژه نیروی انتظامی منتشر شده بود.

لازم به‌ ذکر است در ابتدا برادر این زندانی سیاسی بازداشت شد و نهادهای امنیتی اعلام کردند نظام حسن‌پور باید خود را تحویل دهد تا برادرش آزاد شود.

آقای حسن پور در زمان دستگیری دانشجوی ترم آخر رشته علوم تربیتی و تنها نان آور خانواده شش نفری خود بود و هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می‌برد.

معرفی جوانان دستگیرشده به ‌عنوان محارب

پاسدار جنایتکار ساجدی ‌نیا سرکرده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به دستگیری یکصد تن از جوانان به بهانه مبارزه با اراذل و اوباش درخواست کرد که قوه قضاییه تعدادی از دستگیر‌شدگان را به‌ عنوان محارب معرفی کند.

خبرگزاری حکومتی مهر دیروز گزارش داد، در پی اجرای طرح امنيت محله‌محور در تهران، سردار حسين ساجدی‌نيا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد بيش از ۱۰۰ نفر از اراذل و اوباش نامدار تهران با حکم مراجع قضائی دستگير شدند.

سردار ساجدی‌نيا گفت افراد دستگيرشده پيش از اين شناسايی شده بودند و ۴۰۰ نفر ديگر نيز در طول شب‌های آينده بازداشت می‌شوند.

به گفته سردار ساجدی‌نيا ميانگين سنی افرادی که شب گذشته از سوی پليس دستگير شدند بين ۱۹ تا ۳۰ سال است.

نگاهی به آخرين وضعيت تعرفه‌های برق و آب

روزنامه ابتکار: هر چند آب در سبد هدفمندي يارانه‌ها قرار ندارد و افزايش قيمت آن در قالب اجراي اين طرح پيش‌بيني نشده است اما مقامات وزارت نيرو از اعلام صريح اين مطلب امتناع ورزيده و خبر از اتخاذ تدابيري به منظور قرار گرفتن آب در فهرست كالاهاي مشمول طرح هدفمندي يارانه‌ها مي‌دهند.
وزارت نيرو در حالي خبر از تدوين بسته هدفمندي آب مي‌دهد كه به گفته اعضاي ستاد هدفمندي يارانه‌ها قرار نيست اين كالا در مرحله اول در سبد اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها قرار گيرد .وزير نيرو پيش از اين از تلاش وزارتخانه متبوعش براي قرار گرفتن آب در اين سبد خبر داده و اعلام كرده است: شركت‌هاي آب و فاضلاب با اجراي طرح تثبيت قيمت‌ها به شدت متضرر شده‌اند و اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها در اين بخش مي‌تواند به بهبود وضعيت اين بخش كمك كند.بر اساس اين گزارش در حالي كه دست اندركاران بخش آب معتقدند سرانه مصرف آب در ايران بالاست و بايد اقداماتي به منظور كنترل مصرف آب در كشوري كه نيمه خشك تلقي مي‌شود صورت گيرد،‌ به مقامات دولتي بهتر ديده‌اند كه آب را از سبد اوليه اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها كنار بگذارند.
تلاش‌هاي صورت گرفته از سوي مقامات وزارت نيرو در حالي صورت مي‌گيرد كه هنوز جزييات اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها به درستي اعلام نشده و با توجه به اعلام رئيس جمهور مبني بر ابلاغ اجراي طرح تنها چند ساعت مانده به آغاز زمان اجرا، چنين برآورد مي‌شود كه تا زمان اجرا نيز جزيياتي بيشتر از اين طرح منتشر نشود. سيد مهدي ثمره هاشمي گفته است: در حال حاضر آب در رديف اقلام مشمول هدفمند سازي يارانه‌ها قرار ندارد اما ساز و کارهايي در حال آماده‌سازي است که موجب خواهد شد آب نيز تا اواخر سال جاري در اين سبد قرار گيرد. وزير نيرو هم خبر داد كه دولت تنها متوسط قيمت برق را تعيين مي‌کند؛ ولي تعرفه‌هاي برق براي سطوح مختلف مردم به‌صورت پلکاني، منطقه‌اي، ترجيحي و تبعيضي خواهد بود.مجيد نامجو در گفتگو با مهر گفت: با اعلام ميزان افزايش قيمت برق مشترکاني که در حد الگو مصرف دارند، به نظر مي‌رسد که دلواپسي مردم درباره قيمت برق بعد از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها تا حدود زيادي برطرف شده است، اما بايد به مردم اين اطمينان را داد که دولت در کنار آنها بوده و هر اقدامي که صورت مي‌دهد، براي بهبود وضعيت زندگي مردم است.وزير نيرو افزود: تصميم راجع به تمامي مباني اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها و افزايش قيمت برق اتخاذ شده است، اما ابلاغ و اجراي آن منوط به انجام يکسري اقدامات است تا اين قانون به خصوص در بخش برق به خوبي پياده سازي شود.
وي تصريح کرد: در اين ميان بايد براي دريافت قيمت برق از مردم، سطح بندي انجام مي‌دهيم و همانطور که رئيس جمهور تاکيد دارد، اقشار مختلف مردم، وضعيت متفاوتي دارند که بر اين اساس، با توجه به تفاوتهايي که در مناطق و قدرت مالي مردم وجود دارد، اقدامات دولت نيز متفاوت خواهد بود؛ ولي اطمينان خاطر مي‌دهم که دولت تمامي پيش بيني‌هاي لازم را کرده است تا خللي در زندگي مردم وارد نشود.
به گفته نامجو، دولت اجازه نمي‌دهد که لطمه‌اي به مردم، صنعت و کسبه وارد شود و تدابير حمايتي خاصي را انديشيده است، به هرحال اين طرح، بزرگ است و ممکن است دولت، برخي از جوانب کار را نديده باشد، اما در قانون اين اختيار را دارد که اشکالات را اصلاح کند.

تعریف نشدن جرم سیاسی یک خلا بزرگ است

روزنامه آرمان: بازپرس شعبه 9 دادسرای كاركنان دولت و رسانه گفت: نسبت به گستره فعالیت رسانه‌ها شكایت از آنها زیاد نیست. حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا منصوری بیشترین كیفرخواست‌های صادر شده برای مطبوعات را به اتهام نشر اكاذیب، توهین و افترا دانست و عنوان كرد:

با این‌كه مطبوعات گستره و فعالیت‌های زیادی دارند اما شكایت از آنها زیاد نیست. ممكن است بداخلاقی هایی در برخی رسانه‌ها صورت گیرد و دستگاه قضایی نیز با آنها برخورد كند اما بیشتر آنها اخلاق رسانه‌ای را رعایت می‌كنند. وی برداشت فردی قضات از قوانین مطبوعات را رد كرد و گفت: مطبوعاتی كه بیشتر با دستگاه قضایی ارتباط دارند معتقدند كه قضات سلیقه‌ای از قانون برداشت نمی‌كنند. بازپرس دادسرای كاركنان دولت و رسانه تصریح كرد: اصولا جرایم در قانون تعریف شده است. در حوزه مطبوعات توهین، نشر اكاذیب و افترا بیشترین جرایم صورت گرفته است كه در قانون نیز تعریف آنها مشخص است. گرچه به عنوان مثال در زمینه توهین معیار تشخیص عرف جامعه است. وی افزود: این‌كه بعضی از مطبوعات فكر می‌كنند در قبال انتشار یك موضوع از منبع دیگر مسئولیت ندارند مساله درستی نیست.حقوقدانان معتقدند كسی كه كذبی را منتشر می‌كند از او سلب مسئولیت نمی‌شود. اصولا به همین خاطر مدیرمسئول نسبت به مطالب منتشر شده مسئول شناخته شده است. وی در ادامه درباره نبود تعریف مشخص از جرم سیاسی اظهاركرد: فقط می‌توانم بگویم نبود این تعریف یك خلأ بزرگ است و این مطالبه همه مردم و مطبوعات است.

پيش بينى اكونوميست از روند افزايشى نرخ بيكارى

روزنامه ابرار اقتصادی: تازه ترين گزارش واحد اطلاعات اكونوميست نشان مى دهد كه نرخ بيكارى ايران در سال جارى به ۱۳‎/۲ درصد افزايش خواهد يافت.به گزارش ايسنا، اكونوميست در گزارش ماه اكتبر ۲۰۱۰ خود كه جديدترين گزارش اين واحد به شمار مى رود با تاكيد دوباره بر آمارهاى پيشين خود نيروى كار ايران در سال گذشته را ۲۵ ميليون نفر و نرخ بيكارى را ۱۲‎/۹ درصد اعلام و پيش بينى كرد كه اين شاخص ها در سال جارى به ترتيب ۲۵ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر و ۱۳‎/۲ درصد خواهد بود.انتظار مى رود طى دو سال آينده نيروى كار ايران به ترتيب معادل ۲۶ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر و ۲۷ ميليون نفر باشد كه اين شاخص براى نرخ بيكارى معادل ۱۴‎/۱ و ۱۵ درصد خواهد بود.در سال ۱۳۹۲ شمار افراد داراى شغل ايران به ۲۷ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر خواهد رسيد كه اين ميزان براى سال ۱۳۹۳ معادل ۲۸ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر پيش بينى شده است. در همين حال عنوان شده است كه نرخ بيكارى در سال ۱۳۹۲ برابر با ۱۵ درصد خواهد بود كه با اندكى افزايش در سال پس از آن به ۱۵‎/۵ درصد مى رسد.
 

محدوده بيابانی كشور بزرگ می ‌شود

عوامل ناشي از تغييرات اقليمي، خشكسالي و همچنين فعاليت‌هاي توسعه‌اي و انساني بر شدت گرفتن بيابان‌زايي در محدوده مناطق بياباني كشور افزوده است/ تاكنون 10 ميليون هكتار عمليات حفاظت و قرق در كشور صورت گرفته است.

ایلنا: معاون سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري ايران نسبت به رشد بيابان‌زايي در محدوده مناطق بياباني كشور هشدار داد و گفت: عوامل ناشي از تغييرات اقليمي، خشكسالي و همچنين فعاليت‌هاي توسعه‌اي و انساني بر شدت گرفتن بيابان‌زايي در محدوده مناطق بياباني كشور افزوده است.
غلامعباس عبدي‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا با بيان اين‌كه در طي 2سال گذشته وسعت بيابان‌هاي كشور تغيير محسوسي نداشته اظهار داشت: شدت برخي از عوامل موثر در بيابان‌زايي در محدوده مناطق بياباني كشور تغييرات قابل توجهي را نشان مي‌دهد كه اين مهم ناشي از تغييرات اقليمي، خشكسالي و همچنين فعاليت‌هاي توسعه‌اي و انساني است.
مدير كل امور بيابان‌هاي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري در عين حال از اجراي بيابان‌زدايي و كنترل فرسايش بادي در وسعتي حدود 100هزار هكتار تا پايان سال 86 خبر داد و بيان داشت: عمليات بيابان‌زدايي و كنترل فرسايش بادي با مشاركت مردم و دستگاه‌هاي اجرايي همچون وزارت نفت، راه‌وترابري، نيرو و نيز آستان قدس رضوي به اجرا در آمده است.
عبدي نژاد علت عدم اعلام آمار و درصد دقيق تغييرات شاخص‌هاي بيابان‌زايي را عدم استقرار سيستم مانيتورينگ شاخص‌هاي بيابان‌زايي اعلام كرد.
وي البته اظهار اميدواري كرد كه سيستم‌هاي پايش و ارزيابي بيابان‌زايي بزودي در اين مناطق مستقر شوند.
به گفته عبدي‌نژاد با توجه به اين كه معيارها و شاخص‌هاي بيابان‌زايي در كشور مشخص شده است، سيستم‌هاي پايش و ارزيابي بيابان‌زايي در سا‌ل‌هاي آتي در مناطق بياباني كشور مستقر مي‌شوند.
اجراي بيش از 2 ميليون هكتار عمليات نهال‌كاري با 38 گونه مقاوم به خشكي، شوري و غالبا بومي، اجراي بيش از 4ميليون هكتار بذر كاري و بذر پاشي، اجراي بيش از 240 هزار هكتار مالچپاشي از مهمترين اقدامات اجرايي و مديريتي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور در خصوص بيابان‌زدايي و كنترل فرسايش بادي است كه مدير كل امور بيابان‌هاي وزارت جهاد كشاورزي به آنها اشاره كرد.
وي در مورد ديگر اقدامات انجام گرفته از سوي سازمان جنگل‌ها گفت: تاكنون 10 ميليون هكتار عمليات حفاظت و قرق در كشور صورت گرفته و بيش از 74 هزار هكتار نيز طرح مديريت و هرز آب در مناطق بياباني كشور اجرا شده است.
به گفته عبدي نژاد، به طور متوسط حدود 50 هزار هكتار در سال عمليات مراقبت و آبياري انجام شده است.
معاون سازمان جنگل‌ها اظهار داشت: اجراي بالغ بر 220 هزار هكتار طرح‌هاي پرورشي و مديريت جنگل‌هاي دست كاشت بياباني از ديگر اقدامات سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور بوده است.

افزایش قیمت‌ تاکسی، میوه و تره ‌بار

همشهری آنلاین: قیمت سیب زمینی و پیاز، گوجه‌فرنگی و سیب‌درختی طی 2هفته اخیر با افزایش قیمت مواجه بوده است. این شرایط موجب شده تا نرخ سیب‌زمینی و پیاز از 500 به 750تومان، گوجه فرنگی از 600 به1000تومان و قیمت سیب زرد و قرمز داخلی از 1300به 1800تومان افزایش یابد.

این در حالی است که دست‌اندرکاران عرضه میوه و سبزی میزان این افزایش قیمت را کمتر تلقی می‌کنند؛ به‌نحوی که چندی پیش رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار نیز با پذیرش افزایش قیمت این سبزی‌ها اعلام کرده است، سیب‌زمینی که طی 15 روز گذشته 230 تا 300تومان فروخته می‌شد اکنون 320 تا 450تومان در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد و پیاز نیز از کیلویی 180تومان به کیلویی 380تومان افزایش قیمت پیدا کرده است. حسین مهاجران بیان کرد: باید با آسیب‌شناسی قیمت تمام شده تولیدات میوه‌ و تره‌بار کشور در مقایسه با آنچه به‌صورت نهایی در بازار مصرف عرضه می‌شود، بررسی کنیم که سلف‌خران و دلالان چه سود کلانی را به جیب می‌زنند.

وی در زمینه افزایش نابهنگام قیمت سیب‌زمینی و پیاز در بازارهای کشور به ایلنا گفت: بحث افزایش قیمت سیب‌زمینی و پیاز می‌تواند وابسته به 2مقوله گرانفروشی و گرانی بازار باشد. به‌دلیل شایعاتی که در بازار در مورد کمبود میزان سیب‌زمینی و پیاز مطرح شده است شاهد گرانفروشی این دو کالا طی 2هفته اخیر هستیم.

مهاجران تصریح کرد: با وجود آنکه سیب‌زمینی و پیاز به میزان مورد نیاز کشت شده است اما عده‌ای فکر می‌کنند با کمبود این محصولات مواجه هستیم بر همین اساس سیب‌زمینی که طی 15روز گذشته 230 تا 300تومان فروخته می‌شد اکنون به نرخ 320 تا 450تومان در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد و پیاز نیز از کیلویی 180تومان به کیلویی 380تومان افزایش قیمت پیدا کرده است. وی افزود: قیمت سیب درختی نیز طی هفته‌های اخیر با افت‌وخیزهایی همراه بوده و آفت‌هایی که به‌دلیل تغییرات جوی به این میوه وارد شده حتی موجب افزایش قیمت سیب پادرختی از کیلویی 300تومان به کیلویی 600 تا 700تومان شده است. با وجود این بیشترین افزایش قیمت میوه‌جات و سبزی‌ها به‌دلیل ورود عده‌ای سودجو به بازار این محصولات بوده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار گفت: براساس اذعان کشاورزان هر کیلو سیب 550 تا 600تومان از این افراد خریداری می‌شود که البته بخشی از آن طی نقل و انتقالات کنستانتره به افشره تبدیل و این اقدام موجب افزوده شدن 20درصدی قیمت محصول و رسیدن قیمت آن تا 800تومان می‌شود. 300تومان هزینه جابه‌جایی این میوه از زمین تا سردخانه و از سردخانه تا میادین
میوه‌ و تره‌بار بوده و 150تومان نیز برای بسته‌بندی و هزینه باربری صرف می‌شود که با این روند نرخ هر کیلو سیب درختی به 1250تومان افزایش می‌یابد اما این محصول با قیمت کیلویی 1500تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد. وی تصریح کرد: فاصله 250تومانی قیمت تمام شده سیب تا مرحله عرضه به بازار به جیب سلف‌خران و سودجویان می‌رود که باید چاره‌ای برای آن اندیشند.

متولی ساماندهی بازار میوه کیست؟

اگر دیدگاه‌های رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی را به‌عنوان عامل اصلی افزایش قیمت میوه و تره‌بار بپذیریم پرسش مطرح آن است که متولی اصلی حذف واسطه‌ها و دلالان و جلوگیری از سودجویی برخی افراد، چه دستگاهی بوده و اقدامات انجام شده در این زمینه تا چه حد مؤثر واقع شده است. این در حالی است که نرخ میوه و تره‌بار در میدان مرکزی میوه و تره‌بار با وجود الزامات مطرح شده در زمینه صدور فاکتور فروش تفاوت چندانی با قیمت‌های خرده‌فروشی سطح شهر نداشته و به‌نظر می‌رسد غرفه‌دارانی که نسبت به عرضه عمده میوه و تره‌بار اقدام می‌کنند نقش بیشتری در نوسان قیمت این محصولات داشته و برخی دلال‌ها نیز در این رهگذر به نان و نوایی می‌رسند. با وجود این باز هم این مصرف‌کننده است که مطابق روال همیشگی افزایش قیمت‌ها، بازنده اصلی بوده و ناچار به تحمل این افزایش قیمت‌ها و تکرار وعده‌های ساماندهی بازار است. از سوی دیگر قیمت‌های خرده‌فروشی میوه و تره‌بار در سطح شهر به‌مراتب بیش از نرخ‌های اعلام شده توسط رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار بوده و اکنون عرضه چند‌نرخی میوه و سبزی‌ تولید داخل یا وارداتی به رویه‌ای پذیرفته‌شده در بازار مبدل شده است.

نرخ تاکسي 10 درصد گران مي‌شود

روزنامه ابتکار: رئيس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور گفت: با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها حداكثر قيمت نرخ كرايه بار و مسافر تا 10 درصد افزايش مي‌يابد.
محمد رويانيان ارقام خط اعتباري دولت به انواع خودروهاي عمومي را اعلام كرد و گفت: جداول و فرم‌هاي تشخيص ميزان تأثير افزايش قيمت سوخت بر كرايه تاكسي‌هاي درون شهري استخراج شده و احتمالا متوسط افزايش كرايه تاكسي 10 درصد خواهد بود.
رويانيان در مراسم افتتاح ستاد اطلاع‌رساني مديريت حمل و نقل سوخت اظهار داشت: تمام رانندگان به دستور رئيس جمهور بيمه مي‌شوند و دولت مشاركت 50 درصدي در اين بيمه خواهد داشت، در عين حال نرخ لاستيك و روغن و اقلام مشابه كه 61 درصد هزينه خودروها را شامل مي‌شود به اندازه نرخ‌هاي سال 88 ثابت مي‌ماند.
وي همچنين درباره رقم كارت اعتباري رانندگان اظهار داشت: كاميون‌ها يك ميليون تومان، اتوبوس‌ها 800 هزار تومان، كاميونت‌ها و ميني‌بوس‌ها 600 هزار تومان و وانت و تاكسي 500 هزار تومان خط اعتباري دريافت مي‌كنند كه در واقع يك وام قرض الحسنه 4 درصدي سه ساله است و سواري‌ها ماهي 15 هزار تومان و كاميون‌ها ماهي 28 هزار تومان قسط آن را بازپرداخت مي‌كنند.
رويانيان اظهار داشت: يك فرمول تأثير قيمت سوخت بركرايه در شهرهاي مختلف استخراج كرديم كه به عنوان مثال براساس آن يك تاكسي در شيراز 130 نفر در گرگان 180 نفر و در تهران 100 نفر را جابجا مي‌كند كه اين تفاوت تعداد جابجايي باعث تفاوت نرخ‌ها مي‌شود.
وي افزود: اگر در تهران 6 هزار تومان به هزينه بنزين مصرفي روزانه يك تاكسي اضافه و بين 100 نفر مسافر آن تقسيم مي‌شود و در شهرهاي ديگر نيز اين رقم متفاوت است كه به همين دليل رشد قيمت كرايه در شهرهاي مختلف متفاوت خواهد بود.
رئيس ستاد مديريت حمل و نقل سوخت با بيان اينكه يك سال و نيم براي استخراج اين جداول كار شده و فرمول و جداول آن را در اختيار همه استانداران و فرمانداران قرار مي‌دهيم گفت: براساس اين فرمول مابه‌التفاوت قيمت محاسبه مي‌شود و از استفاده كنندگان از بار و مسافر اخذ مي‌شود.
وي متوسط اين افزايش كرايه در كشور را حدود 10 درصد اعلام كرد و گفت: افزايش قيمت بنزين در حمل يك تن بار در صورت افزايش هزينه 4 يا 5 هزار توماني سوخت يك وانت وانت‌بار در هر كيلو 4 يا 5 تومان بيشتر نخواهد بود و اين افزايش قيمت سوخت در چند تن كالا پخش مي‌شود كه رقم آن بسيار پايين است.
وي تأكيد كرد: قيمت لاستيك و روغن تثبيت شده مي‌ماند و بقيه لوازم يدكي نيز كنترل مي‌شود، در عين حال مالك خودرو و رانندگان نيز يارانه جبراني خانوار را كه به همه پرداخت مي‌شود دريافت مي‌كنند اقلام مصرفي نيز توسط وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني تأمين مي‌شود و يك مابه‌التفاوت جزئي نيز پرداخت مي‌شود.وي درخصوص خط اعتباري در نظر گرفته شده براي رانندگان گفت: اين حق اعتباري براي استفاده در موارد ضروري است كه 10 درصد سود اين خط توسط دولت تأمين مي‌شود و 4 درصد را خود رانندگان مي‌پردازد.رويانيان گفت: ستاد اطلاع‌رساني مديريت حمل و نقل سوخت زير نظر ستاد هدفمند كردن يارانه‌ها سياستگذاري مي‌شود.
وي افزود: قيمت كرايه اتوبوس و مترو در كشور تغيير نمي‌كند اما حمل و نقل برون‌ شهري بار و مسافر اندكي با افزايش قيمت روبرو خواهند بود.وي اضافه كرد: با تمام اتحاديه‌ها براي مشخص شدن ميزان تغيير قيمت توافق كرده‌ايم و رانندگان داخل و خارج شهري نيز پايه‌كار اجراي اين قانون هستند.او در ارتباط با ستاد اطلاع‌رساني مديريت حمل و نقل سوخت گفت: اين ستاد متعلق به مردم است و مردم آن را مديريت مي‌كنند در عين حال ستاد براي اطلاع‌رساني در تابعيت كارگروه طرح تحول و ستاد هدفمند كردن يارانه‌ها تشكيل شده است.
وي افزود: پيام‌ها را از مردم گرفته و به دستگاه‌هاي مسئول منتقل مي‌كنيم تا سيستم‌ها بهتر كار كند و آرامش بيشتري در جامعه برقرار شود.وي شماره پيامك اين ستاد را 30020 و آدرس پايگاه داده اين ستاد را اعلام كرد و گفت: تلفن گوياي ستاد نيز به زودي اعلام خواهد شد.رئيس ستاد مديريت حمل و نقل سوخت با بيان اينكه يك استوديوي راديويي به نام بر بلنداي همت در ستاد اطلاع‌رساني افتتاح شده گفت: يك استوديو نيز براي شبكه خبر و اعلام خبرها و شفاف‌سازي و جوابگويي به درخواست‌ها و سؤالات مردم ايجاد كرده‌ايم و سيما نيز اين‌جا به ما كمك مي‌كند تا مردم با احساس آرامش و اطمينان بيشتري كشور را مديريت كنند.

آغاز دستگیری های گسترده در آبادان

سایت حکومتی البرز: دامنه فساد اداری و مالی در شهرداری و شورای شهر آبادان بسیار بزرگتر از آنچه در خبرها آمده است ،میباشد. پس از دستگیری دو عضو شورای شهر آبادان یکی دیگر از پیمانکاران بزرگ شهرداری این شهر روانه زندان شد.
این پیمانکار که مجری پروژه های بزرگی در شهرداری است با دادن رشوه به مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر رقیبان خود را برای بدست گرفتن این پروژه ها ناکام میگذاشت .
پیمانکار مذکور دریکی از اتهامات خود مبلغ 50میلیون تومان به تعدادی از مدیران و اعضای شورای شهر پرداخت کرده است .
اما علیرغم دستگیریهای صورت گرفته دراین شهر خبرنگار البرز کسب اطلاع کرد بزودی تعدادی دیگری از مدیران فاسد در شهرداری و شورای شهر آبادان دستگیر خواهند شد.
درهمین زمینه دادستانی آّبادان پرونده قطوری را برای برخی از کارکنان شهرداری وشورای شهر تشکیل داده که بیانگر دریافت های کلان مالی از پیمانها و روابط نامشروع اقتصادی داخلی این نهادها با برخی متخلفین میباشد.
درحالیکه برخی از متهمین با شیوع شایعات آغاز دستگیریهای گسترده در شورا و شهرداری آبادان تلاش میکنند با واسطه تراشی به پرونده مذکور و محتویات آن دست پیدا کنند ،شاپور محرابی دادستان این شهر شخصا براین پرونده نظارت میکند تا ضریب نفوذ احتمالی در جریان تحقیقات بیشتر را کاهش دهد.
محرابي با تائید این مطالب در خصوص آخرين وضعيت پرونده شهرداري و شوراي اسلامي شهر آبادان تصريح كرد: به صراحت به مردم اعلام مي‌كنيم در چند روز آينده منتظر خبرهاي خوشي مبني بر دستگيري برخي ديگر از متهمان اين پرونده در شورا و شهرداري باشند.
وي اظهار داشت: افزايش ميزان متهمان و افراد بازداشتي در اين پرونده قطعي است و احتمال تا چند روز آينده برخي ديگر از متهمان اين پرونده جهت بازجويي و تكميل پرونده احضار و يا دستگير شوند.

حقوق كارگران نساجی مازندران، زیر تیغ

با گذشت بیش از 15 ماه از امضای توافق نامه ، وضعیت این شرکت تغییر محسوسی پیدا نکرده و در برخی حوزه ها متأسفانه دچار مشكلات جدی گردیده به نحوی که بیش از 8 ماه است كه حقوق کارگران پرداخت نشده است.

به گزارش دريانيوز، "احیای نساجی مازندران هدیه من به مردم قائم شهر است " این جمله یادآور اولین دوره سفر رئیس جمهور محمود احمدی نژاد به مازندران و قائم شهر است . در دور دوم سفر هیأت دولت نيز محرابيان وزیر صنایع از این واحد صنعتی بازدید نمود و از عزم جدی دولت در تحقق این برنامه سخن به میان آورده است . چند صباحی است که در سایه حمایتهای دولت و شخص رئیس جمهور طرحی با هدف احیای این صنعت در دستور کار قرار گرفته و اجرای آن آغاز شده که با امضای توافق نامه ای فی مابین شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران و سرمایه گذار ترک تبار (آقای هولوسی بولدوک ) در تیر ماه سال 88 ، بخش عمده سهام این واحد صنعتی تحت مالکیت سرمایه گذار خارجی قرار گرفته است .

در بخشهای مختلف این توافق نامه، تعهد سرمایه گذار خارجی در شرکت نساجی مازندران مورد تأکید قرار گرفته است ، در بند 2 ماده 4 صراحتاً اشاره شده است که مسئولیت بدهی های گذشته ، حال و آینده به عهده "انتقال گیرنده " سهام (آقای هولوسی بولدوک ) می باشد .

در قسمت ديگري از توافق نامه مقرر گردیده بود ظرف 2 سال مراحل احیای نساجی مازندران اعم از جذب 2000 نفر نیروی کار جدید ، ورود و نصب ماشین آلات و غیره ... محقق گردد .

اما در حال حاضر با گذشت بیش از 15 ماه از امضای توافق نامه ، وضعیت این شرکت تغییر محسوسی پیدا نکرده و در برخی حوزه ها متأسفانه دچار مشكلات جدی گردیده به نحوی که بیش از 8 ماه از حقوق کارگران پرداخت نشده است .

صرف نظر از اینکه مقصر اصلی در ایجاد این شرایط چه کسی است ، وضعیت معیشیتی کارگران نساجی مازندران که بیش از 8 ماه حقوق و مطالبات خود را از شرکت دریافت ننموده اند و آسیب های اجتماعی متنوعی که گریبانگیر این قشر زحمتکش و خانواده هایشان می باشد موضوع بسیار مهمی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است .

براستی این جمعیت 1000 نفری که با احتساب اعضای خانواده ، تعدادشان به چند هزار نفر می رسد چگونه در جامعه زندگی می نمایند ؟ آیا امید این آسیب دیدگان از رکود صنعت نساجی به واقعیت مبدل خواهد شد و اصولاً طرحی که روی میز قرار دارد نسخه شفا بخش این صنعت ریشه دار و کهن بوده و موجب احیای آن خواهد شد ؟ یا اینکه ادغام این طرح با حواشی سیاسی آن از ناحیه دو مسئول در قائمشهر!! موجب گردیده تا از نقد و تجزیه تحلیل کارشناسانه و فنی دور بماند ؟

در شرایط فعلی به جرأت می توان گفت که طرح جامع و مدونی در حال اجرا نمی باشد، چرا که در نگاهی گذرا می توان به این نکته پی برد که پرداخت دیون ممتاز ( از جمله حقوق کارگران) در مراحل مختلف اجرا مورد نظر قرار نگرفته و پس از گذشت 15 ماه از امضای توافق نامه شاهد انباشت 8 ماه مطالبات حقوق و مزایای کارگران می باشیم .

در این شرایط چالشهای اساسی دیگری نیز مطرح میباشد ازجمله اینکه ؛

کدام ارگان و یا سازمان ناظر بر حسن انجام توافق نامه واگذاری سهام این شرکت است ؟

چه اقداماتی در برابر عمل نکردن سرمایه گذار خارجی به بخشهای مختلف توافقنامه که متضمن احیای شرکت نساجی مازندران و بهبود وضع زندگی کارگران این واحد صنعتی است از سوی متولیان امر صورت گرفته است ؟

اکنون که در آستانه دور سوم سفر های استانی هیأت دولت به مازندران قرار گرفته ایم ، آیا این طرح پیشرفت قابل قبولی داشته است که حمایت دولت را به ادامه این روند معطوف ساخته و یا به ابعاد دیگر نیازمندیهای استان و یا شهرستان قائم شهر پرداخته شود ؟

وضعیتی که امروز بوجود آمده است مطمئناً در سالهای آتی ناهنجاریها و آسیب های اجتماعی مختلفی به همراه خواهد داشت و اگر مسئولین به ویژه سيد علي اكبر طاهايي نماینده ارشد دولت در استان مازندران امروز پاسخی برای این پرسشهای اساسی نداشته باشند باید از هم اکنون خود را برای مقابله با چالشهای پیش رو مهیا کنند .

اعتراف تکان‌دهنده رئیس سابق کمیته ملی المپیک

سایت آفتاب:
ریکاوری با خواب، این شاهکار ورزشکاران ایرانی در دوحه قطر است که رئیس سابق کمیته ملی المپیک پس از 4 سال آن را افشا کرد.

صبح سه شنبه آکادمی فدراسیون فوتبال میزبان همایش فیزیولوی ورزش بود. همایشی که در آن جدیدترین پژوهش های ارائه شده از سوی محققان ورزشی کشور در زمینه فوتبال نونهالان برای مربیان های شاخص تیم های پایه کشور شرح داده می شد.

در بخش انتهایی این مراسم دکتر محمدرضا کردی یکی از مسئولان آکادمی فوتبال که پیش از این سابقه حضور در آکادمی ملی المپیک ایران را داشته است در پاسخ به ابهام‌های مربیان تیم‌های پایه که درباره متد‌های ریکاوری ابهام هایی داشتند گفت: ما متدهای مختلفی را در تیم‌های مختلف برای ریکاوری استفاده می کنیم اما باز هم حتی در تیم های ملی مان اتفاقاتی می‌افتد که تاسف‌انگیز است. اتفاقاتی مثل بازی‌هایی چون المپیک که یک ورزشکار تیمی مثل جودوی ما در فاصله 30 دقیقه‌ای دو مسابقه حساسش فرستاده می‌شود که بخوابد. آیا واقعا این کار علمی است و می‌دانید چه لطمه‌ای به ورزشکاران می‌زند.

این اعترافی تلخ بود که دقایقی بعد رئیس سبق کمیته ملی المپیک ایران یعنی رضا قراخانلو گفت: کاری به رشته ورزشی ندارم اما این واقعا اتفاقی بود که برای ورزشکاران انفرادی ما در بازی‌های دوحه قطر رخ داد. این یعنی دوری از علم.


سندیکای نیشکر هفت تپه دو ساله شد

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه:
رضا رخشان رئیس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه: هر چند اعضای هیآت مدیره ی سندیکا سخت تنبیه شده اند، اما وضع کارگران و شرکت بهتر شده است ...

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در آبانماه سال ۱٣٨۷ تشکیل شد و اکنون دو سال از تشکیل آن می گذرد. دو سالی که با تلخی ها و شادی های زیادی گذشت. از یک سو، پنج تن از اعضای هیئت مدیره، بنام های آقایان فریدون نیکوفرد، علی نجاتی، جلیل احمدی، قربان علیپور و محمدحیدری مهر پس از کش و قوس های فراوان سرانجام از طرف دادگاه انقلاب دزفول محکوم به حبس و به زندان انداخته شدند و سرانجام از کار نیز اخراج گشتند و خود من هم در پی بازداشتهای متعدد اکنون بیش از ده ماه است که از کار هم اخراج شده ام. در دنباله روند کار، حکم اخراج ما توسط هیئت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار شهرستان شوش مورد تایید قرار گرفت و ما بناچار جهت احقاق حقمان در دیوان عدالت اداری بدنبال بازگشت بکار هستیم.

از سوی دیگر ایجاد این سندیکا برای دیگر کارگران دستاوردهای مهمی داشته است که فقط یکی از این دستاوردها این بوده است که با تاسیس این سندیکا شرکتی که در این دو سه ساله تقریبابه حال خود رها شده بود مورد توجه و حساسیت مسئولین امر قرار گرفت بدین صورت که امروز اوضاع کارگران و نیز شرکت نیشکر هفت تپه بسیار بهتر از گذشته است. شرکتی که با انواع مشکلات مثل افت شدید تولید (درسال ۱٣٨۷ کل شکر تولیدی ۱۱ هزار تن بوده است این در حالیست که در همین ۵-۶سال پیش تولید کارخانه از مرز ۱۲۰ هزارتن شکر هم می گذشت)، فرسودگی کارخانه، بدهکاری های فراوان (به بیمه، سازمان آب و برق و غیره) روبرو بود، اما اکنون پرداخت دستمزد کارگران بسیار مطلوب شده است بطوریکه فعلا هیچگونه تاخیر در پرداخت دستمزد وجود ندارد. همچنین امسال پیش بینی می شود که کل شکر تولیدی هفت تپه از ٨۰ هزارتن هم فراتر برود که این نشان از بهبودی اوضاع است.

با اینهمه هر چند ما (اعضای هیئت مدیره) را سخت تنبیه کردند اما از این لحاظ که دوباره چرخ کارخانه بکار افتاد. کارگر کار می کند و نانی بر سر سفره اش می برد و زندگی ادامه دارد. هر چند که سفره ما خالی و زندگی سخت شده است ولی این دستاوردها نشان از توفیق ما دارد.

حال نکته اسف انگیز اینست که در این دو ساله ای که از تاسیس این سندیکا می گذرد، سندیکای دیگری شکل نگرفت. ما و سندیکای واحد تنها مانده ایم. اگر امروز ۱۰یا ۲۰ سندیکا داشتیم اوضاع ما خیلی بهتر می شد. این نشان می دهدکه جنبش کارگری در حال حاضر زایا نیست. هرچند که بنظر من می شد این کار را انجام داد ولی نشد. چرا که کارگران در هفت تپه توانستند، پس دیگران هم می توانند این مهم را به انجام برسانند.

پیروزباشید
رضارخشان رئیس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
۱۱/٨/۱٣٨۹

بالای صفحه

... بیشتر