در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                mardi, 29. janvier 2019 

             

 
اینها را هم ببینید :  سيزده بدر     سی سالگی ِ جمهوری فلاکت    عشاير ِ کرمانشاه    احمدی نژاد   

معدن زغال سنگ البرز     عاشورا    بلوچستان    بنی صدر      چادر    کهنه فروشی   استان گلستان  

کودکان       مُد ِ لُنگی         عکسهائی از زندان قصر